Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 Vlada usvojila izmene Zakona o radu, Narodna skupština ih razmatra 15. jula 2014.

15.07.2014. u 13:52. Komentara: (4)

Usvojen zakon o radu 2014.

Vlada Republike Srbije je - 12. jul 2014. godine, usvojila izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i „stavila“ ih u skupštinsku proceduru.


DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji POČINJE DA SE PRIMENJUJE KRAJEM SEPTEMBRA

14.07.2014. u 10:57. Komentara: (0)

Novi zakon o zaštiti potrošača 2014.

Pružanje sveobuhvatne zaštite potrošačima na teritoriji Republike Srbije – predstavlja glavni razlog za donošenje Novog Zakona o zaštiti potrošača (iako je prvobitno bilo planirano donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača).


UKINUTE tzv. „IZLAZNE VIZE”

11.07.2014. u 12:10. Komentara: (0)

Ukinute izlazne vize

U cilju rada na daljem usklađivanju propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije (po rečima Predlagača izmena Zakona) unete su odgovarajuće izmene i dopune u Zakonu o putnim ispravama. Pre svega, u vezi samog definisanja PUTNE ISPRAVE kao JAVNE ISPRAVE - propisane su određene dopune (radi o javnoj ispravi sa elektronskim nosačem podataka).  


OSNOVANA Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

11.07.2014. u 11:50. Komentara: (1)

ratel

U "Sl. glasniku RS", br. 62/2014 od 13. juna 2014. godine, objavljene su izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, kojima se OSNIVA - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge i PRESTAJE sa radom - Republička agencija za poštanske usluge.


USVOJENI VAŽNI ZAKONI

28.05.2014. u 09:42. Komentara: (0)

Usvojeni važni zakoni maj 2014,

Produžen rok važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona - krivičnog, parničnog i vanparničnog, izvršenja odluka (i u krivičnoj i u građanskoj materiji) su takođe pretrpela izmene.


DAN ŽALOSTI - 21, 22. i 23. maj 2014. godine

21.05.2014. u 15:42. Komentara: (0)

Dani žalosti - 21, 22 i 23. maj 2014.

Proglašen je - Dan žalosti povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama na teritoriji Republike Srbije.


POPLAVE, BUJICE, JAKE KIŠE, OLUJE - ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE

16.05.2014. u 14:35. Komentara: (0)

Poplave, bujice, jake kiše, oluje...

Jake kiše i oluje, nabujale reke i poplave, pa odroni i klizišta (i još mnogo toga) predstavljaju (već nekoliko dana) svakodnevne slike elementarne nepogode, čiji su rizici i pretnje ili posledice po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da - njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.


ZAKONI U PROCEDURI

12.05.2014. u 12:54. Komentara: (1)

Novi nacrti zakona 2014.

Zabrana (državnim poveriocima) da traže određivanje ili sprovođenje prinudnog izvršenja - protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, produženje roka važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona (u cilju povećanja efikasnosti postupanja i rešavanja u sudskim postupcima, kao i ostvarivanje prava stranaka na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku) – samo su neke od predloženih novina, o kojima raspravlja Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja – 10. maja 2014. godine.


KONSTITUISANA NARODNA SKUPŠTINA I IZABRANA NOVA VLADA

30.04.2014. u 09:33. Komentara: (0)

Konstituisana narodna skupština 2014,

16. aprila 2014. godine, u velikoj sali Doma Narodne skupštine (sa početkom u 16.00 časova), održana je Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije iz prethodnog saziva - dr Nebojša Stefanović i kojom je predsedavao najstariji narodni poslanik - Milan Korać (a u radu su mu pomagali - najmlađi narodni poslanici, sa četiri izborne liste).


ZAVRŠNI RAČUNI, PORESKE PRIJAVE, FINASIJSKI IZVEŠTAJI i drugi akti i aktivnosti u prvom kvartalu svake poslovne godine

07.03.2014. u 12:03. Komentara: (0)

Završni računi, poreske prijave, izveštaji 2014.

Početak godine, konkretnije prvi kvartal u godini (januar, februar, mart) - uvek je pedstavljao vreme u kome su se, naročito u poslovnom smislu, vršile rekapitulacije, svodili računi, podnosili izveštaji ...


POČINJE PRIMENA NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

27.02.2014. u 11:14. Komentara: (1)

Novi Zakon o prekršajima

1. marta 2014. godine, kada POČINJE PRIMENA NOVOG Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013).


IZMENJENO USKLAĐIVANJE PENZIJA

20.12.2013. u 16:19. Komentara: (2)

Usklađivanje penzija

U aprilu 2014. godine - penzije će se usklađivati tako što će se povećati za - 0,5%.


POGLEDAJTE VESTI IZ PRETHODNIH GODINA >>Arhiva


Intermex Propisi online - narudzbenica

NOVI PREDLOZI I NACRTI ZAKONA

Nacrti zakona

 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
  (04.08.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
  (01.08.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
  (29.07.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
  (06.01.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA
  (06.01.2014.)
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
  (09.10.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU
  (09.10.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
  (09.10.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
  (30.09.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA
  (30.09.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O GLAVNOM GRADU
  (30.09.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA
  (28.05.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU
  (11.03.2013.)
 • PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA
  (15.11.2012.)
 • PREDLOG ZAKONA O ZABRANI EKSPLOATACIJE RUDE NIKLA U REPUBLICI SRBIJI
  (16.10.2012.)
 • Izvor: Narodna Skupština RS


  TEKSTOVI ZAKONA NA ENGLESKOM JEZIKU

   

  Narodna Banka Srbije

   

  Zakoni na engleskom jeziku

   

  Zakoni na engleskom jeziku

  Judicial package
  Civil Matter
  Criminal Matter
  Anti-Corruption
  Other legislation  Agencija za privredne registre  Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

  "Službeni list SFRJ", broj 1/79, strana: 1 od 05.01.1979.
  "Službeni list SFRJ", broj 20/82, strana: 568 od 16.04.1982.
  "Službeni list SFRJ", broj 39/89, strana: 965 od 30.06.1989.
  "Službeni list SFRJ", broj 74/90, strana: 2182 od 23.11.1990.
  "Službeni list SFRJ", broj 46/91, strana: 712 od 21.06.1991.
  "Službeni list SRJ", broj 33/95, strana: 4 od 14.07.1995.
  "Službeni list SRJ", broj 58/95, strana: 1 od 08.12.1995.
  "Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
  "Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
  "Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 25 od 25.03.2005.
  "Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
  "Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


  Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 72/14 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SFRJ", broj 4/85, strana: 137 od 01.02.1985.
  "Službeni list SFRJ", broj 84/87, strana: 2284 od 18.12.1987.
  "Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
  "Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 4/04, strana: 7 od 23.01.2004.
  "Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
  "Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.


  Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 70/14 - ZAMENJENA NOVOM
  "Službeni list SRJ", broj 58/96, strana: 1 od 06.12.1996.
  "Službeni list SRJ", broj 45/98, strana: 1 od 11.09.1998.
  "Službeni list SRJ", broj 37/01, strana: 1 od 12.07.2001.
  "Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 9 od 09.07.2014.


  Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine (Narodna banka Srbije)

  "Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 177 od 11.07.2014.


  Finansijski ugovor (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/12, strana: 109 od 02.03.2012.
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/14, strana: 1 od 03.07.2014.


  Indeksi potrošačkih cena za jun 2014. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 265 od 14.07.2014.


  Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  "Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 22 od 29.07.2014.


  JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

  "Službeni glasnik RS", broj 79/14, strana: 2 od 29.07.2014.


  JAVNE NABAVKE - Pozivi, Obaveštenja, Odluke

  "Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 2 od 09.07.2014.


  JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

  "Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 2 od 02.07.2014.


  JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

  "Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 2 od 03.07.2014.


  JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

  "Službeni glasnik RS", broj 73/14, strana: 2 od 16.07.2014.


  JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

  "Službeni glasnik RS", broj 74/14, strana: 2 od 18.07.2014.


  Lista aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

  "Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 30 od 14.07.2014.  Pogledajte kompletan spisak >>