Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA

Strategija za reformu pravosuđa 2013

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, za period od 2013. do 2018. godine, i pratećeg Akcionog plana, dana 01.03.2013. godine -izrađena je prva radna verzija Strategije.

Ministarstvo pravde i državne uprave je na svom sajtu postavilo tekst radne verzije i pozvalo sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Strategije i da daju svoje komentare na radni tekst Strategije.Nacionalna strategija za reformu pravosuđa 2013-2018 - radna verzija,  sadrži:
 

I - OPŠTE INFORMACIJE

 1. Uvod
 2. Cilj i svrha Strategije
 3. Prioriteti i ključna načela

II - SPROVOĐENJE REFORME

 1. Pravni i institucionalni okvir reforme
 2. Struktura i sastav sistema za strateško planiranje i sprovođenje
 3. Materijalna i finansijska održivost

III - PREGLED DOSADAŠNJIH REZULTATA U REFORMI

 1. Napredak u oblasti uočenih slabosti u Strategiji iz 2006
 2. Dosadašnje reformske aktivnosti
 1. Nezavisan sudski sistem
 2. Transparentan sudski sistem
 3. Odgovoran sudski sistem
 4. Efikasan sudski sistem

IV- ORGANIZACIJA STRATEGIJE

 1. Ključna načela, strateški ciljevi i strateške smernice za reformu pravosuđa
 2. Nezavisnost
 3. Nepristrasnost i kvalitet pravde
 4. Stručnost
 5. Odgovornost
 6. Efikasnost

V - STANDARDI REZULTATA RADA

 1. Merenje napretka
 2. Pokazatelji rezultata rada

VI - ANEKSI

 

Detaljnije videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.03.2013.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Vojislav
Ukupno: 1
Komentar
Nadam se
Komentar #1 objavljen : Sun March 24, 2013, 20:16:47
Nadam se da će novom strategijom sudstva voditi računa o suđenju u razumnom roku a poseban akcent stavljam na radne sporove.

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>