Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA

Strategija za reformu pravosuđa 2013

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, za period od 2013. do 2018. godine, i pratećeg Akcionog plana, dana 01.03.2013. godine -izrađena je prva radna verzija Strategije.

Ministarstvo pravde i državne uprave je na svom sajtu postavilo tekst radne verzije i pozvalo sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Strategije i da daju svoje komentare na radni tekst Strategije.Nacionalna strategija za reformu pravosuđa 2013-2018 - radna verzija,  sadrži:
 

I - OPŠTE INFORMACIJE

 1. Uvod
 2. Cilj i svrha Strategije
 3. Prioriteti i ključna načela

II - SPROVOĐENJE REFORME

 1. Pravni i institucionalni okvir reforme
 2. Struktura i sastav sistema za strateško planiranje i sprovođenje
 3. Materijalna i finansijska održivost

III - PREGLED DOSADAŠNJIH REZULTATA U REFORMI

 1. Napredak u oblasti uočenih slabosti u Strategiji iz 2006
 2. Dosadašnje reformske aktivnosti
 1. Nezavisan sudski sistem
 2. Transparentan sudski sistem
 3. Odgovoran sudski sistem
 4. Efikasan sudski sistem

IV- ORGANIZACIJA STRATEGIJE

 1. Ključna načela, strateški ciljevi i strateške smernice za reformu pravosuđa
 2. Nezavisnost
 3. Nepristrasnost i kvalitet pravde
 4. Stručnost
 5. Odgovornost
 6. Efikasnost

V - STANDARDI REZULTATA RADA

 1. Merenje napretka
 2. Pokazatelji rezultata rada

VI - ANEKSI

 

Detaljnije videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.03.2013.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Vojislav
Ukupno: 1
Komentar
Nadam se
Komentar #1 objavljen : Sun March 24, 2013, 20:16:47
Nadam se da će novom strategijom sudstva voditi računa o suđenju u razumnom roku a poseban akcent stavljam na radne sporove.

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>