Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POSLEDNJA NEDELJA FEBRUARA - živa zakonodavna aktivnost

Živa zakonodavna aktivnost

POSLEDNJA NEDELJA FEBRUARA - živa zakonodavna aktivnost

U poslednjoj trećini februara - doneto je i u tri službena glasila objavljeno dvadesetak zakona, kojima su regulisani odnosi u različitim oblastima (pravosuđa, kulture, zdravstva, privređivanja, zaštite životne okoline i stanovništva …).

13/2016 od 19.02.2016.

U “Sl. glasniku RS", br. 13/2016, od 19. februara 2016. godine - objavljeno je šest Zakona, od kojih je jedan kompletno nov zakon (koji reguliše materiju koja pre ovog Zakona - nije na ovaj način bila regulisana), a radi se o - Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

Ostalih pet zakona su zakoni o izmenama i dopunama zakona (u različitim oblastima života), a radi se o:

- Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS", br. 33/2006)

- Zakonu o kulturi (“Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

- Zakonu o obaveznom primerku publikacija (“Sl. glasnik RS", br. 52/2011)

- Zakonu o prekršajima (“Sl. glasnik RS", br. 65/2013)

- Zakonu o uređenju sudova (“Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015)

Sve izmene i dopune zakona - stupaju na snagu - 27. februara 2016. godine

Zakoni objavljeni u druga dva broja službenog glasila (objavljenih u poslednjoj nedelji februara 2016. godine - br. 14 i 15) stupaju na snagu u prvoj nedelji marta.

 

14/2016 od 22.02.2016.

U “Sl. glasniku RS", br. 14/2016, od 22. februara 2016. godine - objavljeno je četiri zakona i to - Zakona o izmenama i dopunama sledećih zakona:

- Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011)

- Zakon o zaštiti prirode (“Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010)

- Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010)

- Zakon o stočarstvu (“Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 93/2012)

Odredbe svih zakona o izmenama i dopunama zakona (osim izmena i dopuna Zakona o stočarstvu) - stupaju na snagu - 1. marta 2016. godine.

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu - stupaju na snagu 23. februara 2016. godine.

Takođe, članom 35. Zakona o zaštiti životne sredine - propisano je da se odredabe čl. 22. i 23. ovog zakona (odnosi se na odredbe o - Zelenom fondu) - primenjuju od 1. januara 2017. godine.

Dodajmo još da su - u okviru prelaznih i završnih odredbi ovih zakona (o izmenama i dopunama) propisani određeni odložni rokovi za ispunjenje nekih od „novopropisanih“ obaveza.

  

15/2016 od 25.02.2016.

 

U “Sl. glasniku RS", br. 15/2016, od 25. februara 2016. godine - objavljena su četiri zakona  kojima je propisan prestanak važenja njihovih “prethodnih” zakona (zakona kojima je regulisana ista materija) i to su:

- Zakon o javnim preduzećima -

čijim je stupanjem na snagu (4. mart 2016.) - PRESTAO DA VAŽI

- Zakon o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013, 44/2014)

 - Zakon o metrologiji -

čijim je stupanjem na snagu (4. mart 2016.) - PRESTAO DA VAŽI

- Zakon o metrologiji (“Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

 - Zakon o javnom zdravlju -

čijim je stupanjem na snagu (4. mart 2016.) - PRESTAO DA VAŽI

- Zakon o javnom zdravlju (“Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

 - Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti -

čijim je stupanjem na snagu (4. mart 2016.) - PRESTAO DA VAŽI

- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 36/2015)

 Takođe, u istom broju objavljena su i tri zakona o izmenama i dopunama zakona. Izmenjeni i dopunjeni zakoni su:

- Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (“Sl. glasnik RS", br. 36/2011)

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (“Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016)

 Odredbe zakona o izmenama i dopunama zakona - stupaju na snagu 4. mart 2016. godine.

 U “Sl. glasniku RS", broj 15/2016 - objavljen je i - Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo - koji stupa na snagu - 26. februara 2016. godine.

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 02.03.2016.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>