Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

OSNOVANA Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

ratel

U "Sl. glasniku RS", br. 62/2014 od 13. juna 2014. godine, objavljene su izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, kojima se OSNIVA - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge i PRESTAJE sa radom - Republička agencija za poštanske usluge.

Konkretnije, članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama - propisano je da danom njegovog stupanja na snagu (21. jun 2014. godine),

Republička agencija za elektronske komunikacije - nastavlja sa radom kao - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Takođe, članom 30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, odnosno članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama – propisano je da - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge - preuzima od Republičke agencije za poštanske usluge (koja, kao što je rečeno, prestaje sa radom) - zaposlena i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, poslove, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje delatnosti u oblasti poštanskih usluga, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (od 21. juna 2014. godine).

Oba zakona o izmenama i dopunama zakona - stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (21. jun 2014. godine).

Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.07.2014.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Slavica Perunicic
Ukupno: 1
Komentar
Mogucnost zaposlenja
Komentar #1 objavljen : Mon July 14, 2014, 15:59:36
Postoji li mogucnost zaposlenja, nezaposlenih lica?
Imam 55g i 28g radmog staza. Dva puta sam bila tehnoloski visak, ne mojom krivicom.Prvi put zbog gasenja cetiri velike banke,a drugi put takodje rad u banci zbog neostvarenih rezultata banke. Poznata mi je elektronska korespodencija i komunikacija,a i prnasla bi sebe u tim poslovima.
Pozdrav

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>