Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

OSNOVANA Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

ratel

U "Sl. glasniku RS", br. 62/2014 od 13. juna 2014. godine, objavljene su izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, kojima se OSNIVA - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge i PRESTAJE sa radom - Republička agencija za poštanske usluge.

Konkretnije, članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama - propisano je da danom njegovog stupanja na snagu (21. jun 2014. godine),

Republička agencija za elektronske komunikacije - nastavlja sa radom kao - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Takođe, članom 30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, odnosno članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama – propisano je da - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge - preuzima od Republičke agencije za poštanske usluge (koja, kao što je rečeno, prestaje sa radom) - zaposlena i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, poslove, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje delatnosti u oblasti poštanskih usluga, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (od 21. juna 2014. godine).

Oba zakona o izmenama i dopunama zakona - stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (21. jun 2014. godine).

Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.07.2014.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Slavica Perunicic
Ukupno: 1
Komentar
Mogucnost zaposlenja
Komentar #1 objavljen : Mon July 14, 2014, 15:59:36
Postoji li mogucnost zaposlenja, nezaposlenih lica?
Imam 55g i 28g radmog staza. Dva puta sam bila tehnoloski visak, ne mojom krivicom.Prvi put zbog gasenja cetiri velike banke,a drugi put takodje rad u banci zbog neostvarenih rezultata banke. Poznata mi je elektronska korespodencija i komunikacija,a i prnasla bi sebe u tim poslovima.
Pozdrav

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>