Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI

Platni promet 2015

Novi odnosi, načini i instrumenti - od 1. oktobra 2015. godine (dva nova zakona), ali i novi (krajnji) rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, i to od - 12. avgusta 2015. godine. 

Ubrzani tehnološki razvoj stvorio je preduslove za razvoj novih platnih usluga i instrumenata i s opštom tendencijom unapređenja pružanja tih usluga na globalnom nivou. Samim tim (po rečima Predlagača zakona), pravni okvir za pružanje platnih usluga ustanovljen Zakonom o platnom prometu - više nije dovoljan za razvoj tržišta platnih usluga u našoj zemlji, te je bilo potrebno doneti nov zakon, koji će na sveobuhvatan način urediti i modernizovati ovo tržište i platni sistem Republike Srbije.

Pomenute pretpostavke su ispunjene (decembra 2014. godine) - donošenjem Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", broj 139/2014, od 18.12.2015), kojim su, pre svega, uređene tri važne celine:

 • pružanje platnih usluga,
 • elektronski novac i
 • platni sistemi.

 

Odredba člana 232. Zakona o platnim uslugama - propisano je da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (dakle - 26. decembra 2014. godine), a primenjivaće se - od 1. oktobra 2015. godine, osim odredaba čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) ovog zakona, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Takođe, prelaznim i završnim odredbama Zakona o platnim uslugama - predviđen je prestanak odredaba Zakona o platnom prometu, osim odredaba nekih odredaba (oderdaba kojima se uređuju poslovi prinudne naplate, kako bi se ti poslovi i dalje obavljali do donošenja posebnog zakona, koji će ih na celovit način urediti).

Istovremeno, a polazeći od predmeta uređivanja Zakona o platnim uslugama, uočena je potreba da se za određena pitanja, koja će ostati neuređena prestankom odredbi Zakona o platnom prometu - kreira nov pravni osnov, koji će doprineti nesmetanom funkcionisanju celokupnog platnog i privrednog sistema, pravovremenom izmirivanju novčanih obaveza u dužničko-poverilačkim odnosima privrede i stanovništva, te regulisati pitanje upotrebe gotovog novca, s ciljem povećanja efikasnosti u sprovođenju mera fiskalne politike.

U iznetom kontekstu donet je (i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/2015) - Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - koji takođe POČINJE DA SE PRIMENJUJE - od 1. oktobra 2015. godine.

Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa. Odredbe ovog zakona (koje se odnose na pravna lica) primenjuju se i na ogranke stranih privrednih društava, koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava.

Predložena rešenja će (po rečima Predlagača Zakona) - u najvećoj meri uticati na pravna lica i preduzetnike - koji su dužni da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko ovog računa, ali i na ogranke stranih privrednih društava (koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava). Propisana obaveza otvaranja računa za pravna lica i preduzetnike, te vršenja platnih transakcija preko računa - od posebnog je značaja za ostvarenje planirane fiskalne konsolidacije (Videti - OBRAZLOŽENJE).

U cilju - unapređenja celokupnog sistema (posebno u pogledu komercijalnih transakcija i ozdravljenje javnih finansija), donet je još jedan zakon (odnosno - izmena postojećeg Zakona), a to je - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona (koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/2015, a koji počinje da se primenjuje od 12. avgusta 2015. godine) - propisano je niz značajnih novina (Videti - OBRAZLOŽENJE).

 

Videti:

  LJ.M.V.

  Objavljeno: 14.08.2015.


  Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
  If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
   

  Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
  "Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


  Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
  "Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


  Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

  "Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


  Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


  Javnobeležnička tarifa

  "Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


  Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

  "Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


  Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


  Kodeks policijske etike

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
  "Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


  Kodeks policijske etike

  "Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.  Pogledajte kompletan spisak >>