Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI

Platni promet 2015

Novi odnosi, načini i instrumenti - od 1. oktobra 2015. godine (dva nova zakona), ali i novi (krajnji) rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, i to od - 12. avgusta 2015. godine. 

Ubrzani tehnološki razvoj stvorio je preduslove za razvoj novih platnih usluga i instrumenata i s opštom tendencijom unapređenja pružanja tih usluga na globalnom nivou. Samim tim (po rečima Predlagača zakona), pravni okvir za pružanje platnih usluga ustanovljen Zakonom o platnom prometu - više nije dovoljan za razvoj tržišta platnih usluga u našoj zemlji, te je bilo potrebno doneti nov zakon, koji će na sveobuhvatan način urediti i modernizovati ovo tržište i platni sistem Republike Srbije.

Pomenute pretpostavke su ispunjene (decembra 2014. godine) - donošenjem Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", broj 139/2014, od 18.12.2015), kojim su, pre svega, uređene tri važne celine:

 • pružanje platnih usluga,
 • elektronski novac i
 • platni sistemi.

 

Odredba člana 232. Zakona o platnim uslugama - propisano je da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (dakle - 26. decembra 2014. godine), a primenjivaće se - od 1. oktobra 2015. godine, osim odredaba čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) ovog zakona, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Takođe, prelaznim i završnim odredbama Zakona o platnim uslugama - predviđen je prestanak odredaba Zakona o platnom prometu, osim odredaba nekih odredaba (oderdaba kojima se uređuju poslovi prinudne naplate, kako bi se ti poslovi i dalje obavljali do donošenja posebnog zakona, koji će ih na celovit način urediti).

Istovremeno, a polazeći od predmeta uređivanja Zakona o platnim uslugama, uočena je potreba da se za određena pitanja, koja će ostati neuređena prestankom odredbi Zakona o platnom prometu - kreira nov pravni osnov, koji će doprineti nesmetanom funkcionisanju celokupnog platnog i privrednog sistema, pravovremenom izmirivanju novčanih obaveza u dužničko-poverilačkim odnosima privrede i stanovništva, te regulisati pitanje upotrebe gotovog novca, s ciljem povećanja efikasnosti u sprovođenju mera fiskalne politike.

U iznetom kontekstu donet je (i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/2015) - Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - koji takođe POČINJE DA SE PRIMENJUJE - od 1. oktobra 2015. godine.

Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa. Odredbe ovog zakona (koje se odnose na pravna lica) primenjuju se i na ogranke stranih privrednih društava, koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava.

Predložena rešenja će (po rečima Predlagača Zakona) - u najvećoj meri uticati na pravna lica i preduzetnike - koji su dužni da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko ovog računa, ali i na ogranke stranih privrednih društava (koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava). Propisana obaveza otvaranja računa za pravna lica i preduzetnike, te vršenja platnih transakcija preko računa - od posebnog je značaja za ostvarenje planirane fiskalne konsolidacije (Videti - OBRAZLOŽENJE).

U cilju - unapređenja celokupnog sistema (posebno u pogledu komercijalnih transakcija i ozdravljenje javnih finansija), donet je još jedan zakon (odnosno - izmena postojećeg Zakona), a to je - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona (koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/2015, a koji počinje da se primenjuje od 12. avgusta 2015. godine) - propisano je niz značajnih novina (Videti - OBRAZLOŽENJE).

 

Videti:

  LJ.M.V.

  Objavljeno: 14.08.2015.


  Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
  If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
   

  Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
  "Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
  "Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
  "Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
  "Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
  "Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
  "Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


  Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


  Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  "Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


  Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


  Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

  "Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
  "Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
  "Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
  "Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
  "Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
  "Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
  "Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
  "Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
  "Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.  Pogledajte kompletan spisak >>