Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasniku RS", br. 76/2013 – u daljem tekstu: Zakon o izmenama Zakona), propisana je i PROMENA u okviru DELOKRUGA rada ministarstva, i to – MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA I MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE.

Ova ministarstva (shodno članu 6. Zakona o izmenama Zakona), od 29. avgusta 2013. godine - nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim Zakonom o izmenama Zakona, imaju 30 dana (do 29. septembra 2013. godine) da usklade svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona (shodno članu 11. Zakona o izmenama Zakona).

MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE (shodno članu 7. Zakona o izmenama Zakona), od 29. avgusta 2013. godine - počinju da rade - prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom (čl. 2. i 4. Zakona o izmenama Zakona, koji se odnose na čl. 4. i 7a osnovnog Zakona o ministarstvima. “Sl. glasnik RS”, br. 72/2012) i takođe imaju 30 dana (do 29. septembra 2013. godine) da donesu svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Rečeno je već, da - Ministarstvo finansija i privrede – prestaje sa radom, a Organi uprave (u sastavu Ministarstva finansija i privrede, koje prestaje da radi) - nastavljaju da rade - u sastavu Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva privrede, u skladu sa ovim zakonom.

 

PREUZIMANJE POSLOVA

Ministarstvo finansija - preuzima od Ministarstva finansija i privrede - poslove vršenja nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, kao i zaposlene i postavljena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti finansija i nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Ministarstvo privrede - preuzima od Ministarstva finansija i privrede - zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti privrede.

Ministarstvo pravde i državne uprave - preuzima od Ministarstva finansija i privrede -zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti svojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa i u oblasti analize efekata propisa.

I na kraju, podsetimo na sadašnje (aktuelno) stanje.

 

Ministarstva su (shodno članu 2. Zakona o ministarstvima):

1) Ministarstvo unutrašnjih poslova;
2) Ministarstvo finansija;
3) Ministarstvo spoljnih poslova;
4) Ministarstvo odbrane;
5) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;
6) Ministarstvo privrede;
7) Ministarstvo saobraćaja;
8) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;
9) Ministarstvo pravde i državne uprave;
10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
11) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
12) Ministarstvo zdravlja;
13) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;
14) Ministarstvo kulture i informisanja;
15) Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;
16) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;
17) Ministarstvo omladine i sporta;
18) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 30.09.2013.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>