Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasniku RS", br. 76/2013 – u daljem tekstu: Zakon o izmenama Zakona), propisana je i PROMENA u okviru DELOKRUGA rada ministarstva, i to – MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA I MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE.

Ova ministarstva (shodno članu 6. Zakona o izmenama Zakona), od 29. avgusta 2013. godine - nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim Zakonom o izmenama Zakona, imaju 30 dana (do 29. septembra 2013. godine) da usklade svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona (shodno članu 11. Zakona o izmenama Zakona).

MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE (shodno članu 7. Zakona o izmenama Zakona), od 29. avgusta 2013. godine - počinju da rade - prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom (čl. 2. i 4. Zakona o izmenama Zakona, koji se odnose na čl. 4. i 7a osnovnog Zakona o ministarstvima. “Sl. glasnik RS”, br. 72/2012) i takođe imaju 30 dana (do 29. septembra 2013. godine) da donesu svoje pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Rečeno je već, da - Ministarstvo finansija i privrede – prestaje sa radom, a Organi uprave (u sastavu Ministarstva finansija i privrede, koje prestaje da radi) - nastavljaju da rade - u sastavu Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva privrede, u skladu sa ovim zakonom.

 

PREUZIMANJE POSLOVA

Ministarstvo finansija - preuzima od Ministarstva finansija i privrede - poslove vršenja nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, kao i zaposlene i postavljena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti finansija i nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Ministarstvo privrede - preuzima od Ministarstva finansija i privrede - zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti privrede.

Ministarstvo pravde i državne uprave - preuzima od Ministarstva finansija i privrede -zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti svojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa i u oblasti analize efekata propisa.

I na kraju, podsetimo na sadašnje (aktuelno) stanje.

 

Ministarstva su (shodno članu 2. Zakona o ministarstvima):

1) Ministarstvo unutrašnjih poslova;
2) Ministarstvo finansija;
3) Ministarstvo spoljnih poslova;
4) Ministarstvo odbrane;
5) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;
6) Ministarstvo privrede;
7) Ministarstvo saobraćaja;
8) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;
9) Ministarstvo pravde i državne uprave;
10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
11) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
12) Ministarstvo zdravlja;
13) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;
14) Ministarstvo kulture i informisanja;
15) Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;
16) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;
17) Ministarstvo omladine i sporta;
18) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 30.09.2013.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>