Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Izmenjene naknade za registraciju privrednih subjekata

Odredbama člana 77. Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) bila je propisana visina naknade za registraciju privrednog društva i preduzetnika, ali su ove odredbe PRESTALE DA VAŽE (7. aprila 2010. godine) članom 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009).

7. aprila 2010. godine – STUPILA je na snagu - Odluka o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencije za privredne registre podataka u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registar javnih glasila (objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 21/2010 od 06.04.2010)

Ovom odlukom određene su - vrsta i visina naknada za registraciju podataka u Registar privrednih subjekata i Registar javnih glasila, kao i vrsta i visina naknada za druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja registara.


Shodno Odluci, naknade su sledeće:

 – za registraciju osnivanja

                  - privrednog subjekta (osim preduzetnika) – iznosi 4.000,00 din
                  - ogranka privrednog subjekta (po ogranku) – iznosi 2.500,00 din
                  - preduzetnika – iznosi 1.000,00 din

– za registraciju promene podataka o

                  - privrednom subjektu (osim preduzetnika) – iznosi 2.000,00 din
                  - preduzetniku – iznosi 600,00 din

– za registraciju promene pravne forme i statusne promene

                  - privrednog subjekta (osim preduzetnika) – iznosi 4.000,00 din

– za BRISANJE 

                  - privrednog subjekta (osim preduzetnika) – iznosi 2.000,00 din
                  - preduzetnika – iznosi 600,00 din

 

– za izdavanje izvoda iz Registra, potvrda, štampanje i kopiranje dokumenata i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja registara

– videti detaljnije - Odluku o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencije za privredne registre podataka u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registar javnih glasila ("Sl. glasnik RS", br. 21/2010)

 

 

PODSEĆAMO

 

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) - uređeno je osnivanje privrednih društava i preduzetnika, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promene i promene pravne forme privrednih društava, reorganizacija), prestanak preduzetnika i likvidacija privrednih društava.

Članom 8. istog zakona, propisano je da - Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u Registar koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: registar). 

 
Zakonom o registraciji privrednih subjekata
("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) uređuju se uslovi, predmet i postupak registracije u Registar privrednih subjekata, kao i način vođenja Registra privrednih subjekata.

Registar privrednih subjekata – u smislu Zakona o registraciji - jeste jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka o privrednim subjektima, formirana za teritoriju Republike Srbije, u koju se podaci unose i čuvaju, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Registar)

Registracija – u smislu Zakona - jeste unošenje podataka o privrednom subjektu u Registar od strane Registratora;

Privredni subjekt – u smislu Zakona - jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti i koje je registrovano u Registru;


U Registar se registruju:

1) preduzetnik;
2) ortačko društvo;
3) komanditno društvo;
4) društvo sa ograničenom odgovornošću;
5) akcionarsko društvo;
6) zadruga i zadružni savez;
7) drugi subjekt koji se, u skladu sa zakonom, registruje u Registar.


U Registar se registruju:

- osnivanje,
- povezivanje i prestanak privrednog subjekta,
- statusne promene i promene pravne forme tog subjekta,
- podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet,
- podaci u vezi sa postupkom likvidacije i stečajnim postupkom,
- kao i drugi podaci određeni zakonom.

Registar vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), preko Registratora.


Položaj, prava, dužnosti i druga pitanja od značaja za rad Agencije - uređuju se posebnim zakonom. Taj posebni zakon je – Zakon o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004).

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 29.04.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>