Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PREDSEDNIK VLADE MOŽE BITI I MINISTAR

Predsednik vlade moze biti ministar

Ovo je jedna od  novina propisanih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.

 

Zakonom o izmenama i dopunama  - izmenjeni su (dopunjeni i dodati) članovi 12, 13, 22, 26a. i 30. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br, 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008 - u daljem tekstu: Zakon).

Osim već pomenutog – da Predsednik Vlade može biti i ministar (član 12.) dodato je i u članu 13. da - Potpredsednik Vlade može biti ministar,

propisano je da - Članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi - dužni su da poštuju i izvršavaju obavezna uputstva i posebna zaduženja koje im da predsednik Vlade, shodno programu i politici Vlade (član 12. stav 4. Zakona);

- Ministar (za čije razrešenje je podnet predlog predsednika Vlade) – do odluke Narodne skupštine - ne može vršiti svoja ovlašćenja, već njih preuzima član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti (član 22. stav 4. Zakona);

- Generalnom sekretaru Vlade - mandat prestaje postavljenjem novog Generalnog sekretara Vlade, ostavkom ili razrešenjem (član 30. stav 4. Zakona).

Takođe, dodate su nove odredbe o – PREDSTAVLJANJU STAVOVA VLADE u javnim izjavama i nastupima u javnosti – pa je precizirano da su - članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi Vlade, u javnim izjavama i nastupima u javnosti  - dužni da izražavaju i zastupaju stavove Vlade (uključujući i situaciju kada je glasao protiv nje ili je bio uzdržan), kao i da se ne mogu davati informacije o radu Vlade suprotno načinu određenom poslovnikom Vlade ili na način na osnovu kojeg se ne može utvrditi koji član Vlade, državni sekretar i direktor posebne organizacije i službe Vlade daje informaciju (novi član 26a Zakona).

 

DONET JE I NOVIZakon o ministarstvima, koji je takođe objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine (sa stupanjem na snagu danom objavljivanja), s tim da je članom 38. propisano da - Ministarstva i posebne organizacije, usklade - sa odredbama ovog (novog) zakona - pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.

 

Skrećemo pažnju na čl. 33. do 36. (Prelazne odredbe) kojima se tačno precizira ko prestaje sa radom, ko nastavlja i kako (odredbe o preuzimanju).

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 23.03.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>