Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

JOŠ 2 GODINE (do 12. oktobra 2014. godine) - NAJNIŽI OSIGURANI IZNOSI OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI – OSTAJU 100.000 (odnosno 200.000) SAD dolara

Osiguranje od autoodgovornosti

Zakonom o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju - odložena je primena pojedinih odredaba Zakona, koje su trebale da počnu da se primenjuju 12. oktobra 2012. godine (a odnose se upravo na iznose najniže sume osiguranja - na koju može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti i koje su značajno više).

U „Sl. glasniku RS“, br. 93/2012, od 28.09.2012. godine, objavljen je Zakonu o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 51/09, 78/11 i 101/11), kojim je odložena primena člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Podsetimo, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju - stupio je na snagu 12. oktobra 2009. godine, ali je i svojim odredbama čl. 117. i 118.odložio početak primene nekih članova – za tri godine.


Ali - 12. oktobra 2012. godine – navršava se tri godine od dana stupanja na snagu Zakona, pa bi tog dana prestale bi da važe odredbe iz člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica - kojima su bili propisani najniži osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje od autoodgovornosti i to: - za autobuse i teretna vozila 200.000 SAD dolara, a - za ostala motorna vozila 100.000 SAD dolara, u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

Da nije doneta i stupila na snagu Izmena Zakona 93/2012 – počela bi primena osnovne odredbama Zakona (član 22.), kojim je (između ostalog) propisano sledeće:

Iznos najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti - ne može biti niži od:

1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica - 1.000.000 evra;

2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica - 200.000 evra.

 

Vlada Republike Srbije je smatrala da treba produžiti važenje odredbe člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica, za još dve godine (do 12. oktobra 2014. godine), pa tek nakon isteka tog perioda - postepeno primenjivati ove (značajno više) sume osiguranja u obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (propisane članom 22. Zakona).

Narodna skupština Republike Srbije je, na devetom vanrednom zasedanju, razmatrala i usvojila Izmene Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (objavljene, kao što je rečeno – u „Sl. glasniku RS“, br. 93/2012).

 

Videti:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 12.10.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>