Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

JOŠ 2 GODINE (do 12. oktobra 2014. godine) - NAJNIŽI OSIGURANI IZNOSI OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI – OSTAJU 100.000 (odnosno 200.000) SAD dolara

Osiguranje od autoodgovornosti

Zakonom o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju - odložena je primena pojedinih odredaba Zakona, koje su trebale da počnu da se primenjuju 12. oktobra 2012. godine (a odnose se upravo na iznose najniže sume osiguranja - na koju može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti i koje su značajno više).

U „Sl. glasniku RS“, br. 93/2012, od 28.09.2012. godine, objavljen je Zakonu o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 51/09, 78/11 i 101/11), kojim je odložena primena člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Podsetimo, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju - stupio je na snagu 12. oktobra 2009. godine, ali je i svojim odredbama čl. 117. i 118.odložio početak primene nekih članova – za tri godine.


Ali - 12. oktobra 2012. godine – navršava se tri godine od dana stupanja na snagu Zakona, pa bi tog dana prestale bi da važe odredbe iz člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica - kojima su bili propisani najniži osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje od autoodgovornosti i to: - za autobuse i teretna vozila 200.000 SAD dolara, a - za ostala motorna vozila 100.000 SAD dolara, u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

Da nije doneta i stupila na snagu Izmena Zakona 93/2012 – počela bi primena osnovne odredbama Zakona (član 22.), kojim je (između ostalog) propisano sledeće:

Iznos najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti - ne može biti niži od:

1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica - 1.000.000 evra;

2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica - 200.000 evra.

 

Vlada Republike Srbije je smatrala da treba produžiti važenje odredbe člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica, za još dve godine (do 12. oktobra 2014. godine), pa tek nakon isteka tog perioda - postepeno primenjivati ove (značajno više) sume osiguranja u obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (propisane članom 22. Zakona).

Narodna skupština Republike Srbije je, na devetom vanrednom zasedanju, razmatrala i usvojila Izmene Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (objavljene, kao što je rečeno – u „Sl. glasniku RS“, br. 93/2012).

 

Videti:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 12.10.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>