Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

OTVORENA POGLAVLJA 23 I 24 (ključna poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije o članstvu u EU)

OTVORENA POGLAVLJA 23 I 24

OTVORENA POGLAVLJA 23 I 24 (ključna poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije o članstvu u EU)

Republika Srbija prihvata pravne tekovine Evropske unije u Poglavlju 23 - Pravosuđe i osnovna prava, i biće u poziciji da ih u potpunosti sprovede do stupanja u članstvo EU - onako kako one glase - na dan 1. januara 2016. godine. Republika Srbija će sprovesti preostale pravne tekovine tj. tekovine nastale nakon podnošenja ove pregovaračke pozicije, do stupanja članstva u EU, u skladu sa rezultatima pregovora u ovom poglavlju.
Republika Srbija je svesna finansijskog tereta koji proističe iz obaveza u ovom Poglavlju i spremna je da preduzme ove obaveze. Republika Srbija ne traži posebna prilagođavanja u okviru ovog poglavlja.

Gornji tekst je iz Uvodnog dela teksta - Pregovaračka pozicija Republike Srbije u okviru Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji - za poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava (objavljenom na sajtu MINISTARSTVA PRAVDE, jula 2016. godine).

U okviru ovog akta - razmatran je zakonodavni i institucionalni okvir, kao i status usklađivanja. Posebno je razmatrano stanje u pravosuđu, zatim - borba protiv korupcije, i - osnovna ljudska prava. U trećem delu dat je plan za usklađivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU i na kraju je Prihvatanje tekovina

EU ohrabruje Republiku Srbiju (u okviru akta - Zajednička pozicija EU - Nacrt - Konferencija o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (CONF-RS 1/14) - nezvanični prevod) - da nastavi proces usklađivanja sa pravnim tekovinama i njihovu efikasnu primenu i sprovođenje, i uopšteno da pre pristupanja razvije politike i instrumente što bliže onima u Evropskoj uniji.

EU konstatuje da Srbija u svojoj pregovaračkoj poziciji (CONF-RS 2/16) prihvata pravne tekovine u poglavlju 23 koje su na snazi 1. januara 2016. godine i da će biti spremna da ih primeni do dana pristupanja Evropskoj uniji.

Pregovaračka grupa za Poglavlje 23 izradila je Akcioni plan za Poglavlje 23 (na srpskom)

Videti - EVROPSKA UNIJA - EVROINTEGRACIJE - PRIDRUŽIVANJE - Poglavlje 23 - Pregovaračka pozicija Republike Srbije u okviru Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji - za poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava

- EVROPSKA UNIJA - EVROINTEGRACIJE - PRIDRUŽIVANJE - Poglavlje 23 - Zajednička pozicija EU - Nacrt - Konferencija o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (CONF-RS 1/14) - nezvanični prevod

- EVROPSKA UNIJA - EVROINTEGRACIJE - PRIDRUŽIVANJE - Akcioni plan za Poglavlje 23 (na srpskom)

Videti i - VLADAVINA PRAVA - KLJUČ RAZVOJA I NAPRETKA

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 22.07.2016.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>