Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 16 od 16.06.2017.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 17/15, strana: 71 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 5 od 10.06.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 661 od 08.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 447 od 12.06.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 10 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 45/17, strana: 3 od 11.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 23 od 07.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17
"Prosvetni glasnik", broj 10/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 458 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 5 od 07.05.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 1 od 08.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17
"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 143 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 292 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 7 od 07.05.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 1 od 08.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17
"Prosvetni glasnik", broj 9/10, strana: 1 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 12/13, strana: 610 od 09.07.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 4 od 07.05.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 1 od 08.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 59 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 1 od 07.05.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 1 od 08.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 8 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 4/14, strana: 2 od 07.05.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 1 od 08.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/16, strana: 1 od 27.04.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 7 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 568 od 12.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 296 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 1 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 1 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 2 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 8 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 1 od 08.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 926 od 12.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Prosvetni glasnik", broj 6/12, strana: 516 od 04.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 30 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 5 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 414 od 12.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 10/15, strana: 1 od 21.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 130 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 250 od 12.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 743 od 12.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 1 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 2/13, strana: 1 od 03.04.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 143 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 1 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 46 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 176 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/16, strana: 86 od 27.04.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 88 od 12.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/16, strana: 1 od 05.05.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 5 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 325 od 08.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 593 od 08.06.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 7/14, strana: 1 od 14.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 283 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 9/15, strana: 1 od 17.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 2 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 3/17, strana: 1 od 01.06.2017.


Pravilnik o nastavom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/15, strana: 1169 od 06.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 12/15, strana: 1 od 25.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 348 od 12.06.2017.


Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

"Službeni glasnik RS", broj 51/16, strana: 3 od 04.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 43 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 11 od 16.06.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

"Prosvetni glasnik", broj 11/12, strana: 1 od 07.11.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 15/13, strana: 9 od 30.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 275 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 552 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 1 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 3/17, strana: 12 od 01.06.2017.


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 195 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 9 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 3/17, strana: 3 od 01.06.2017.


Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 90 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 41 od 08.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 112 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 35 od 09.06.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednostnica

"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 40 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 100 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 11 od 16.06.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 3 od 16.06.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 59/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 164 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 3 od 16.06.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 16 od 09.06.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Lazarevac, Batočina)

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Rešenja o upisu promena u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 13 od 15.06.2017.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Ćuprija)

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 30 od 07.06.2017.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 19 od 09.06.2017.


Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 66 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 23 od 07.06.2017.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 27 od 22.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 35 od 09.06.2017.


Uredba o kategorizaciji železničkih pruga

"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 21 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora

PAŽNJA - primenjuje se po isteku tri meseca od dana objavljivanja
"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 3 od 09.06.2017.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 23 od 07.06.2017.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Konkursi za finansiranje, sufinansiranje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 318 od 01.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 475 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 867 od 07.06.2017.


Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbora direktora

"Službeni list APV", broj 28/17, strana: 889 od 14.06.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2085 od 20.12.2016.
"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 875 od 07.06.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/17 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1402 od 07.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 19 od 02.06.2017.
"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 875 od 07.06.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.
"Službeni list APV", broj 25/17, strana: 823 od 24.05.2017.
"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 855 od 07.06.2017.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih strukovnih škola s teritorije AP Vojvodine, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 731 od 05.05.2017.
"Službeni list APV", broj 25/17, strana: 832 od 24.05.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 169 od 25.01.2017.
"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 780 od 17.05.2017.
"Službeni list APV", broj 25/17, strana: 831 od 24.05.2017.


Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu", sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 867 od 07.06.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 859 od 07.06.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i institucija u APV

"Službeni list APV", broj 26/17, strana: 840 od 30.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/17, strana: 829 od 24.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 859 od 07.06.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 27/17, strana: 865 od 07.06.2017.


Rešenja o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 25/17, strana: 831 od 24.05.2017.


Rešenja o postavljenju vršilaca dužnosti službenika na položaju

"Službeni list APV", broj 26/17, strana: 835 od 30.05.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 28/17, strana: 884 od 14.06.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 28/17, strana: 883 od 14.06.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 17 od 18.05.2017.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 23 od 18.05.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 30 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/17, strana: 35 od 27.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/17, strana: 7 od 19.05.2017.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi gradska opština Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 10 od 18.05.2017.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi gradska opština Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/06, strana: 14 od 28.06.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/09, strana: 30 od 25.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/13, strana: 30 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 10 od 18.05.2017.


Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 4 od 18.05.2017.


Odluka o nagradama gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst - sa 35/09)

"Službeni list grada Beograda", broj 35/09, strana: 63 od 30.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 95/16, strana: 95 od 03.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 14 od 18.05.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 106/16, strana: 24 od 16.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/17, strana: 34 od 29.05.2017.


Odluka o proglašavanju pečata Advokatske komore Beograda nevažećim

"Službeni list grada Beograda", broj 30/17, strana: 45 od 29.05.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 28 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 4 od 18.05.2017.


Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja JP "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji"

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 6 od 18.05.2017.


Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji"

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 6 od 18.05.2017.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 29/17, strana: 2 od 19.05.2017.


Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 30/17, strana: 2 od 29.05.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine GO Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 3 od 18.05.2017.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 1 od 18.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 9 od 18.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 16 od 18.05.2017.


Rešenja o prestanku funkcije i o imenovanju komisije (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 8 od 18.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 29/17, strana: 39 od 19.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o radu (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 23 od 18.05.2017.


Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Humanitarne fondacije "Snaga života" (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 23 od 18.05.2017.


Kodeks ponašanja zaposlenih u organima grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1392 od 27.05.2017.


Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije zone zaštićenog starog jezgra u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1389 od 27.05.2017.


Odluka o mreži ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1308 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/17, strana: 1425 od 09.06.2017.


Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1014 od 27.04.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/17, strana: 1100 od 25.05.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2997 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1390 od 27.05.2017.


Odluka o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1676 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/13, strana: 350 od 19.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/16, strana: 74 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2178 od 23.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/17, strana: 1440 od 19.06.2017.


Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1007 od 27.04.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/17, strana: 1101 od 25.05.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/17, strana: 1417 od 08.07.2017.


Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Sada za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 25/17, strana: 1304 od 26.05.2017.


Plan detaljne regulacije Kameničkog parka u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1341 od 27.05.2017.


Plan detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1320 od 27.05.2017.


Plan detaljne regulacije prostora za stanovanje u Vetarniku, između nasipa i adica

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1305 od 27.05.2017.


Pravilnik o sufinansiranju istraživačkih i razvojnih projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 84 od 07.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/17, strana: 1438 od 19.06.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/17, strana: 1103 od 25.05.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/17, strana: 1420 od 08.07.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/17, strana: 1100 od 25.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1391 od 27.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/17, strana: 1437 od 19.06.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/17, strana: 1419 od 08.07.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/17, strana: 1098 od 25.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/17, strana: 1431 od 09.06.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1396 od 27.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/17, strana: 1417 od 08.07.2017.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/17, strana: 1439 od 19.06.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik usluga

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/17, strana: 1417 od 08.07.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2823 od 27.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 29/17, strana: 1437 od 19.06.2017.


Rešenje o odobravanju raspodele sredstava iz budžeta AP Vojvodine Gradskoj upravi za kulturu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/17, strana: 1420 od 08.07.2017.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 14 od 19.01.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1005 od 27.04.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/17, strana: 1097 od 25.05.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 26/17, strana: 1405 od 27.05.2017.


Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 14 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 311 od 14.06.2017.


Odluka o mesnoj samoupravi

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 265 od 14.06.2017.


Odluka o mesnoj samoupravi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 2 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 265 od 14.06.2017.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 3 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 304 od 14.06.2017.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/15, strana: 133 od 23.10.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 98 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 305 od 14.06.2017.


Odluka o Završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 221 od 14.06.2017.


Odluke i rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/17, strana: 1 od 24.05.2017.


Plan generalne regulacije "Naselja Sušica - Sušički potok - Zagorsko naselje" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 140 od 14.06.2017.


Plan generalne regulacije "Naselja Šumarice"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 68 od 14.06.2017.


Plan generalne regulacije "Naselja Teferič" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 2 od 14.06.2017.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 10 od 28.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/17, strana: 2 od 24.05.2017.


Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 19 od 09.02.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/17, strana: 4 od 02.06.2017.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/17, strana: 8 od 09.02.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 322 od 14.06.2017.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 30 od 31.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 32 od 18.05.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/17, strana: 5 od 02.06.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 81 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/17, strana: 4 od 02.06.2017.


Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatu za odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 2 od 14.06.2017.


Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Studije privrednog razvoja grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/17, strana: 6 od 24.05.2017.


Rešenje o obrazovanju Saveta za populacionu politiku

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/17, strana: 7 od 24.05.2017.


Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 26 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 325 od 14.06.2017.


Zaključak o donošenju Plana lokacija za postavljanje bašti tipa "A"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 32 od 31.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/17, strana: 6 od 02.06.2017.


Zaključak o prihvatanju Predloga Gradske agencije za saobraćaj

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 324 od 14.06.2017.


Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/17, strana: 184 od 07.06.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik zoohigijenske službe sa primenom od 1. 6. 2017. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 19/17, strana: 5 od 26.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju JKP "Parking" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 19/17, strana: 1 od 26.05.2017.