Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 189 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 15 od 20.01.2017.


Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 62 od 25.01.2017.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.


Odluka o izboru predsednika Ustavnog suda

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 174 od 25.01.2017.


Odluka o izmeni osnivačkog akta "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 29 od 25.01.2017.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2016. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 7/16, strana: 100 od 29.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 58 od 31.01.2017.


Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 58 od 31.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Leskovca

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Smedereva

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 190 od 18.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Irig

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 34 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljig

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 17 od 20.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ljubovija

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ražanj

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 34 od 13.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Trstenik

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 159 od 06.01.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladimirci

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 62 od 31.01.2017.


Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije

"Službeni glasnik RS", broj 23/13, strana: 7 od 13.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 99 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 31 od 13.01.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 19 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 73 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 81/16, strana: 7 od 05.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 25 od 25.01.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana

"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 3 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 19 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 22 od 13.01.2017.


Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 35 od 13.01.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 51 od 31.01.2017.


Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 4/15, strana: 116 od 16.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 117 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/16, strana: 116 od 23.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 60 od 31.01.2017.


Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 9/15, strana: 3 od 28.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 84/15, strana: 63 od 06.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 109/15, strana: 5 od 25.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 27 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 12 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 32 od 25.01.2017.


Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 59 od 31.01.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. Už-5745/2014

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 116 od 06.01.2017.


Odluke o prestanku funkcije sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 175 od 25.01.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 30 od 13.01.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-8760/2014, Už-2458/2015

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 163 od 18.01.2017.


Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 94/15, strana: 40 od 17.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 183 od 25.01.2017.


Pravilnik o bližim saobraćajno-tehničkim i drugim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/96, strana: 646 od 08.05.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 18/04, strana: 9 od 25.02.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 56/05, strana: 44 od 30.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 11/06, strana: 114 od 07.02.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 13 od 31.01.2017.


Pravilnik o detektorima jonizujućih zračenja

"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 31 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/11, strana: 108 od 27.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 15/13, strana: 14 od 14.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 62 od 27.01.2017.


Pravilnik o izgledu službenog odela carinskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 8/06, strana: 23 od 27.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 94/06, strana: 14 od 27.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 25/09, strana: 22 od 10.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/12, strana: 146 od 10.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 62 od 25.01.2017.


Pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 71 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 176 od 25.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 16 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 26 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 162 od 18.01.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 1/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 24/97
"Prosvetni glasnik", broj 1/00
"Prosvetni glasnik", broj 8/04, strana: 1 od 15.04.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 17/06, strana: 1 od 26.12.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 2 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 11 od 10.01.2017.


Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/06, strana: 10 od 10.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 27/06, strana: 20 od 31.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 139 od 18.01.2017.


Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 65 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 180 od 25.01.2017.


Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 14 od 31.01.2017.


Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 14 od 31.01.2017.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.


Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 24 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 111/15, strana: 106 od 29.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 49 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 51 od 31.01.2017.


Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (sa Obrascem: PPDG-1S)

"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 54 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 30 od 31.01.2017.


Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka

"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 97 od 27.01.2017.


Pravilnik o programu učenja znakovnog jezika

"Prosvetni glasnik", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.


Pravilnik o Registru hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 232 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 77 od 27.01.2017.


Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 10/12, strana: 71 od 10.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 52 od 31.01.2017.


Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 52 od 31.01.2017.


Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima

PAŽNJA - primenjuje se od 12. februara 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 90/16, strana: 32 od 04.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 15 od 20.01.2017.


Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 28 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 63 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.


Pravilnik o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 84 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 74/16, strana: 4 od 02.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 156 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 155 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 89/10, strana: 17 od 29.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 56/12, strana: 20 od 05.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 26 od 13.01.2017.


Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 52/82, strana: 2183 od 30.10.1982.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 155 od 18.01.2017.


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 45/10, strana: 107 od 03.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 27/11, strana: 47 od 20.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 49 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 21/15, strana: 22 od 25.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 22 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.


Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 64/12, strana: 8 od 04.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 27 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 162 od 18.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 14130/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 139 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 23496/13

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 150 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 24463/11

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 131 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 29430/06

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 122 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 32883/08

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 153 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41501/08

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 141 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41722/14

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 155 od 06.01.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 21497/13 i 21907/13

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 119 od 06.01.2017.


Rešenja Agencije za bobu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 157 od 06.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 52 od 25.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 22 od 13.01.2017.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 53 od 25.01.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 32 od 13.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mađarske u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 29 od 13.01.2017.


Rešenje o ukidanju prava na nacionalno sportsko priznanje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 53 od 25.01.2017.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 23 od 13.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.


Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine

"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 3 od 18.01.2017.


Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuju O.F.P.S.

"Službeni glasnik RS", broj 94/09, strana: 18 od 12.11.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 30/11, strana: 32 od 06.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/11, strana: 50 od 23.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 45 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 53/15, strana: 33 od 19.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 60 od 31.01.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 3 od 13.01.2017.


Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 10/93, strana: 278 od 02.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 14/93, strana: 475 od 22.02.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 67/16, strana: 29 od 05.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 163 od 18.01.2017.


Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 42 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 6/17, strana: 96 od 27.01.2017.


Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 11 od 13.01.2017.


Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 5 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/14, strana: 3 od 30.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/15, strana: 5 od 31.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 181 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 3 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 21 od 25.01.2017.


Uredba o načinu davanja koncesije u fazama

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 3 od 06.01.2017.


Uredba o načinu postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 20 od 25.01.2017.


Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 3 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 24 od 25.01.2017.


Uredba o službi u pomoćnoj policiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - Uredbom o prestanku važenja Uredbe
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 3 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.


Uredba o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 56/16, strana: 5 od 15.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 13 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 3 od 31.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Apatinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 14 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Kladovu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 12 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 3 od 13.01.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 3 od 25.01.2017.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 1/17, strana: 158 od 06.01.2017.


Zakon o akcizama

"Službeni glasnik RS", broj 22/01, strana: 1 od 31.03.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 73/01, strana: 1 od 24.12.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 1 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 28 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 24 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 11 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 43/04, strana: 8 od 20.04.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 32 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 52 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 46/05, strana: 3 od 02.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 5 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 5 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 91 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 243 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 8 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 262 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 17 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 7 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 25 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 191 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 3 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 103/15, strana: 152 od 14.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 33 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 10 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 11 od 31.01.2017.


Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 37 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 57 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 8 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 44 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 52/11, strana: 25 od 15.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 265 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 16 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 10 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 15 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 12 od 31.01.2017.


Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", broj 84/04, strana: 25 od 24.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 86/04, strana: 12 od 30.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 47 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/07, strana: 3 od 30.06.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 9 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 8 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 6/14, strana: 4 od 24.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 192 od 25.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 5/15, strana: 4 od 20.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 83/15, strana: 3 od 03.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 12 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 10 od 31.01.2017.


Zakon o porezu na dohodak građana

"Službeni glasnik RS", broj 24/01, strana: 1 od 12.04.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 80/02, strana: 27 od 26.11.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 44 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 62/06, strana: 3 od 19.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 65/06, strana: 16 od 28.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 31/09, strana: 89 od 30.04.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 44/09, strana: 4 od 09.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 45 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 6 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 205 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 16 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 114/12, strana: 189 od 04.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 18 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 3 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 4 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 3 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 68/14, strana: 3 od 03.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/15, strana: 10 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 5/16, strana: 34 od 25.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 11 od 31.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 122 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 150 od 20.01.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 106 od 20.01.2017.


Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 71/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 11/11, strana: 578 od 01.07.2011.
"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1146 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 55/14, strana: 2115 od 24.12.2014.
"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje racije u Bačkoj

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2375 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju projekata koje će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine nastaviti da finansira u 2016. godini, a čija je realizacija započeta, odnosno nastavljena u 2015. godini iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 6/16, strana: 119 od 11.02.2016.
"Službeni list APV", broj 7/16, strana: 143 od 18.02.2016.
"Službeni list APV", broj 23/16, strana: 709 od 17.04.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 844 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2376 od 29.12.2016.


Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 48/14, strana: 1758 od 19.11.2014.
"Službeni list APV", broj 20/16, strana: 642 od 09.04.2016.
"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 43 od 18.01.2017.


Pravilnik o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 55/16, strana: 1676 od 05.10.2016.
"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 42 od 18.01.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji APV

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 2/16, strana: 20 od 20.01.2016.
"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 38 od 18.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 2/17, strana: 15 od 11.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2365 od 21.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 1/17, strana: 1 od 04.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2382 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 32 od 18.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 1/17, strana: 4 od 04.01.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2365 od 21.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2377 od 29.12.2016.
"Službeni list APV", broj 4/17, strana: 49 od 20.01.2017.


Rešenja o odobravanju udžbenika i udžbeničkih kompleta

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 35 od 18.01.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 71/16, strana: 2392 od 29.12.2016.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 3/17, strana: 35 od 18.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 70/16, strana: 2367 od 21.12.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 125/16 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 34 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 124 od 29.12.2016.


Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 124 od 29.12.2016.


Interventne mere zaštite najugroženijih građana

"Službeni list grada Beograda", broj 19/95, strana: 426 od 10.11.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/96, strana: 317 od 10.09.1996.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/98, strana: 526 od 30.12.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/99, strana: 218 od 16.06.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/99, strana: 293 od 02.08.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/99, strana: 398 od 28.12.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/00, strana: 325 od 07.07.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/00, strana: 625 od 15.12.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/01, strana: 435 od 10.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/01, strana: 583 od 14.09.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/01, strana: 753 od 29.12.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/02, strana: 2 od 31.01.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/02, strana: 335 od 28.06.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/02, strana: 850 od 20.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/03, strana: 19 od 30.01.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/03, strana: 630 od 30.06.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/03, strana: 1307 od 29.12.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/04, strana: 3 od 31.01.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/04, strana: 552 od 28.06.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/04, strana: 17 od 29.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/05, strana: 29 od 04.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/05, strana: 9 od 24.11.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/06, strana: 2 od 22.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/07, strana: 14 od 29.03.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/07, strana: 1 od 21.11.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/07, strana: 9 od 06.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/08, strana: 7 od 12.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/09, strana: 1 od 15.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/10, strana: 4 od 27.01.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 2 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/10, strana: 1 od 29.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/12, strana: 5 od 13.02.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 1 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/12, strana: 6 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/14, strana: 30 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 41/14, strana: 1 od 05.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/14, strana: 10 od 31.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/15, strana: 2 od 30.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 1 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 88/15, strana: 60 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 1 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 7 od 30.12.2016.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 56 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 130/16, strana: 38 od 29.12.2016.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.


Odluka o auto-taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 1 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 103 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 184 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 147 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 123 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 1 od 26.01.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 18 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 86/15, strana: 18 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 13 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 29 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 1 od 14.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 26 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 101/16, strana: 1 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 104/16, strana: 26 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 23 od 14.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 30 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 91/15, strana: 4 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/16, strana: 1 od 24.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 2 od 21.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 84/15, strana: 16 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 3 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/16, strana: 6 od 18.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 5 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 1 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 3 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 17 od 29.12.2016.


Odluka o davanju saglasnosti za osnivanje Fonda "Zoran Božinović"

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 10 od 26.12.2016.


Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2018. i 2019. godini

"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 107 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 107 od 26.01.2017.


Odluka o finansiranju sporta u gradskoj opštini Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 12/14, strana: 31 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 59 od 29.12.2016.


Odluka o gradskoj upravi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 51/08 i 126/16 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/04, strana: 1 od 21.12.2004.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/05, strana: 27 od 10.02.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/06, strana: 1 od 15.09.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/06, strana: 47 od 12.10.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/08, strana: 2 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 109 od 26.01.2017.


Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 126/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 1 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/15, strana: 1 od 07.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 1 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 2 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o građevinskom zemljištu

"Službeni list grada Beograda", broj 20/15, strana: 1 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 30 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 111 od 26.01.2017.


Odluka o izboru zaštitnika građana gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava

"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 7 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 39 od 29.12.2016.


Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 36 od 29.12.2016.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 50/14, strana: 92 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 177 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 81/15, strana: 127 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 115 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 108 od 26.01.2017.


Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostorija čiji je korisnik gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/16 - ZAMEJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 75/15, strana: 26 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 112 od 26.01.2017.


Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 4/16, strana: 1 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 34 od 29.12.2016.


Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/10, strana: 50 od 08.11.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 58 od 30.12.2016.


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 96/14, strana: 169 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 125/16, strana: 123 od 29.12.2016.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 111 od 26.01.2017.


Odluka o određivanju komunalnih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 2/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/98, strana: 381 od 24.09.1998.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 111 od 26.01.2017.


Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 2 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

PRESTAJE DA VAŽI - sa 123/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 15/09, strana: 23 od 13.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 53/09, strana: 8 od 03.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 13 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/10, strana: 9 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 9 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.


Odluka o organizovanju Ustanove Sportski centar "Voždovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 22/06, strana: 2 od 06.11.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/08, strana: 5 od 12.09.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju i radu Kancelarije za mlade

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 18 od 29.12.2016.


Odluka o osnivanju ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 84 od 14.12.2016.


Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 121/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 41 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 76 od 14.12.2016.


Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 76 od 14.12.2016.


Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 1 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 43/15, strana: 3 od 16.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 3 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 28 od 29.12.2016.


Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 16 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 113 od 26.01.2017.


Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2016/17. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 39 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/17, strana: 113 od 26.01.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 47 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 61 od 29.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 55 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 50 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 60 od 29.12.2016.


Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan" u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 66/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 27 od 21.12.2016.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 21 od 14.12.2016.


Odluka o stalnoj manifestaciji "Sigurno je bezbedno" od značaja za gradsku opštinu Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o taksi prevozu

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 20 od 29.12.2016.


Odluka o Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 14 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 121/16, strana: 21 od 14.12.2016.


Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade gradske opštine Palilula 2016-2020.

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 35 od 30.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 102 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/13, strana: 1 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/14, strana: 1 od 31.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 10 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 18 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 97/14, strana: 3 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 126 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 6 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština

"Službeni list grada Beograda", broj 78/15, strana: 118 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 124/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovne prostorije u javnoj svojini, koje do preuzimanja od strane grada Beograda u zakup izdaje Javno preduzeće "Poslovni centar opštine Palilula"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/16 - ZAMEJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 84/16, strana: 33 od 30.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja

"Službeni list grada Beograda", broj 64/14, strana: 1 od 25.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 43 od 29.12.2016.


Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 54 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 58 od 30.12.2016.


Odluke o utvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini GO Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 7 od 30.12.2016.


Odluke o utvrđivanju prestanka i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Plan detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 129/16, strana: 22 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina B, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 128/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci - celina V, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 128/16, strana: 35 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije područja Jajinci celina D, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 129/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije za deo područja Višnjice - Višnjički venac, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 127/16, strana: 36 od 29.12.2016.


Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2016. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 9/11, strana: 16 od 08.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/15, strana: 51 od 29.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 32 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.


Program razvoja sporta u gradskoj opštini Voždovac za period 2017-2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 36 od 29.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 62 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 62 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 24 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 62 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 130/16, strana: 49 od 29.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima u javnim preduzećima i ustanovama (grad Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 42 od 29.12.2016.


Rešenja o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima, imenovanjima i razrešenjima u GO Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 67/16, strana: 21 od 30.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 29 od 29.12.2016.


Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 61 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP " Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 6 od 30.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada UFK SRC "Tašmajdan" za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 1 od 26.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Ustanove kulture "Palilula"

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 35 od 30.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na poslovanje javnog preduzeća (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 63 od 29.12.2016.


Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 64/16, strana: 77 od 23.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 126/16, strana: 40 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 70/16, strana: 52 od 08.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 21 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Rešenje o osnivanju Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 122/16, strana: 1 od 21.12.2016.


Rešenje o razrešenju sa funkcije zamenika pravobranioca gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 16 od 29.12.2016.


Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd za 2016. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 135/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 93/15, strana: 1 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 6 od 30.12.2016.


Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2949 od 29.12.2016.


Odluka o budžetu grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 80/16, strana: 2833 od 28.12.2016.


Odluka o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima predškolska ustanova i osnovna škola

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/14, strana: 1170 od 31.10.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1699 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1122 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/15, strana: 1439 od 25.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju JKP "Put" Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3007 od 29.12.2016.


Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar 2016. godine - avgust 2017. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 53/16, strana: 2013 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3006 od 29.12.2016.


Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3031 od 30.12.2016.


Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/09, strana: 1872 od 31.12.2009.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Odluka o obezbeđivanju sredstava za programe sportskih udruženja na teritoriji grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 81/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/15, strana: 1311 od 04.07.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2999 od 29.12.2016.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2999 od 29.12.2016.


Odluka o prenosu građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3007 od 29.12.2016.


Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2977 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2985 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2990 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 7 od 12.01.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2987 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Informatika" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2994 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 7 od 12.01.2017.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Parking servis" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JKP "Put" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2996 od 29.12.2016.


Odluka o Programu investicionih aktivnosti JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2997 od 29.12.2016.


Odluka o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2984 od 29.12.2016.


Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2983 od 29.12.2016.


Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2981 od 29.12.2016.


Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 2950 od 29.12.2016.


Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2251 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/16, strana: 2329 od 28.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3054 od 30.12.2016.


Odluka o taksi prevozu putnika

"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2714 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.


Plan detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3013 od 30.12.2016.


Plan održavanja sednica Skupštine grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Program prevencije zloupotrebe droga za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2821 od 27.12.2016.


Program za realizaciju sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 165 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 240 od 10.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2822 od 27.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3008 od 29.12.2016.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3058 od 30.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2827 od 27.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 9 od 19.01.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte i odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3037 od 30.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2827 od 27.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 2 od 12.01.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3056 od 30.12.2016.


Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 16 od 19.01.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa javne higijene za 2016. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3008 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2822 od 27.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova gradskog štaba za vanredne situacije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 217 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1374 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/12, strana: 1894 od 29.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/14, strana: 975 od 16.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 75/16, strana: 2756 od 01.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 82/16, strana: 3048 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2823 od 27.12.2016.


Rešenje o odobravanju da se u Odluci o budžetu grada Novog Sada rasporede sredstva iz budžeta APV

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 1 od 12.01.2017.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 14 od 19.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 1/17, strana: 1 od 12.01.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2829 od 27.12.2016.


Odluka o imenovanju glavnog budžetskog inspektora grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 22 od 30.12.2016.


Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 101 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 3 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/11, strana: 25 od 27.05.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 27 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 8 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Kragujevac (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/03
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05, strana: 22 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 14 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 28 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 86 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 30 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 71 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 164 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 44 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 56 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 9 od 30.12.2016.


Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/08, strana: 71 od 12.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 19 od 30.12.2016.


Odluka o vršenju osnivačkih prava nad Privrednim društvom "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 4 od 30.12.2016.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 6 od 20.01.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na izveštaje i programe o radu javnih preduzeća i ustanova u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluke o postavljenjima i razrešenjima koje je doneo gradonačelnik grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 3 od 20.01.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 1 od 30.12.2016.


Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica

"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/15, strana: 10 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 13 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 34 od 30.12.2016.


Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/16, strana: 1 od 17.03.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 16 od 20.01.2017.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 48 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 2 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 4 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/16, strana: 23 od 22.08.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 31/16, strana: 3 od 22.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/16, strana: 7 od 07.11.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 40/16, strana: 5 od 12.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 32 od 30.12.2016.


Program podsticaja privredi u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 21 od 20.01.2017.


Program raspodele sredstava budžeta grada Kragujevca, namenjenih za funkcionisanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kragujevca u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 127 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 33 od 30.12.2016.


Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 18 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 3 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 26 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 137 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 8 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/16, strana: 3 od 29.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 25 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava subvencija Sportskom privrednom društvu FK "Radnički 1923" d.o.o. u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 15/16, strana: 14 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 5 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 25 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 25 od 20.01.2017.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 17 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 24 od 30.12.2016.


Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 23 od 20.01.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.


Program subvencija privredi u 2016. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/16, strana: 65 od 08.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/16, strana: 4 od 09.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/16, strana: 1 od 27.05.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/16, strana: 2 od 25.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 26 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 40 od 30.12.2016.


Program subvencija privredi u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 22 od 20.01.2017.


Program za podsticaj javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 26 od 20.01.2017.


Rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 19 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz nabavku građevinskog materijala

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 19 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 27 od 20.01.2017.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika koji su zaposleni u jedinici lokalne samouprave

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/16, strana: 23 od 25.10.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 36 od 30.12.2016.


Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 28 od 20.01.2017.


Rešenje o postavljanju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 28 od 20.01.2017.


Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 37 od 30.12.2016.


Rešenje o stavljanju van snage dela Rešenja 400-372/12-V

"Službeni list grada Kragujevca", broj 43/16, strana: 38 od 30.12.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 931 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 268 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/16, strana: 743 od 23.12.2016.


Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/16, strana: 871 od 23.12.2016.


Odluka o gradskim administrativnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/06, strana: 234 od 15.12.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 301 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 986 od 23.12.2016.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 981 od 23.12.2016.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 616 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 708 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 998 od 23.12.2016.


Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1057 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 1/2017)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 83 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/13, strana: 517 od 20.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 36/13, strana: 766 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 403 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 555 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 622 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 728 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 988 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/17, strana: 1 od 10.01.2017.


Odluka o osnivanju jedinice za internu reviziju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/13, strana: 447 od 11.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/16, strana: 1028 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/11, strana: 1 od 12.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 35 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 38/16, strana: 1028 od 30.12.2016.


Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 618 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 990 od 23.12.2016.


Odluka o osnivanju Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 35/16)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 694 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 995 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/16, strana: 1015 od 26.12.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na besplatan gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/11, strana: 543 od 16.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 987 od 23.12.2016.


Odluka o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 987 od 23.12.2016.


Odluka o parkiranju vozila

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/09, strana: 147 od 11.06.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 394 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/10, strana: 30 od 19.02.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/10, strana: 45 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/10, strana: 303 od 09.09.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 68 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 555 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 197 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 18/14, strana: 344 od 12.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 891 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1051 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 249 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.


Odluka o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/15, strana: 352 od 01.07.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 991 od 23.12.2016.


Odluka o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice "Lazarevo"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 991 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Beli dud u Belom Blatu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 133 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 997 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Hrast lužnjak" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 135 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 202 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 996 od 23.12.2016.


Odluka o zaštiti spomenika prirode "Županijski park u Zrenjaninu"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 137 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 201 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 997 od 23.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 35/16, strana: 1019 od 26.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1001 od 23.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1005 od 23.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na korekciju cena pogrebnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1024 od 29.12.2016.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene pijačnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1025 od 29.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/16 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/13, strana: 612 od 30.10.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1011 od 23.12.2016.


Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1011 od 23.12.2016.


Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2017. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1012 od 23.12.2016.


Statut Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 700 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1004 od 23.12.2016.


Statut Ustanove "Rezervati prirode" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 716 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 1003 od 23.12.2016.


Odluka o budžetu grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 2 od 28.12.2016.


Odluka o osnivanju Fondacije "Subotička Sinagoga"

"Službeni list grada Subotice", broj 11/01
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 52 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/09, strana: 26 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 2 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 1 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 11/14, strana: 4 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 180 od 28.12.2016.


Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 1 od 28.12.2016.


Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Službeni list grada Subotice", broj 40/15, strana: 1 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 2 od 23.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 164 od 28.12.2016.


Rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike usluga komunalnih službi na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 189 od 28.12.2016.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 165 od 28.12.2016.


Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 2 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 57/16, strana: 1 od 23.12.2016.


Zaključak o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 58/16, strana: 1 od 28.12.2016.