Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

REGULISANO PITANJE UTVRĐIVANJA VREMENA I MESTA ROĐENJA

Mesto i vreme rođenja

Lice koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih, a vreme i mesto svog rođenja ne može da dokaže (na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga) - može sudu podneti predlog za utvrđivanje vremena i mesta rođenja.

 

Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je objavljen 31. avgusta 2012. godine u “Sl. glasniku RS”, br. 85/2012.

U Zakonu o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 18/05), u - odseku prvom "I. Uređenje ličnih stanja", DODATA je NOVA - Glava treća a - UTVRĐIVANJE VREMENA I MESTA ROĐENJA.

Postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja - može pokrenuti, osim lica čije se rođenje dokazuje, svako lice koje za to ima neposredni pravni interes, kao i organ starateljstva.

Za utvrđivanje vremena i mesta rođenja – nadležan je SUD. Konkretno, mesno je nadležan svaki stvarno nadležan sud.

Postupak se pokreće – Predlogom sudu (za utvrđivanje vremena i mesta rođenja), koje mora da sadrži - podatke o imenu i prezimenu lica čije se rođenje dokazuje, njegovom polu, vremenu i mestu njegovog rođenja (ako je poznato), kao i dokaze kojima se te činjenice mogu utvrditi ili učiniti verovatnim. Takođe, treba navesti i druge činjenice (ako postoje) koje mogu olakšati sudu da utvrdi vreme i mesto rođenja (podaci o roditeljima i drugim bliskim srodnicima lica čije se rođenje dokazuje, njegovom supružniku, školovanju, zaposlenju, promeni boravišta i sl.).

Pošto primi predlog za utvrđivanje vremena i mesta rođenja, sud nalaže ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i matičarima (na čijem području je boravilo lice čije se rođenje dokazuje) - da provere da li u njihovim evidencijama postoje podaci o vremenu i mestu rođenja lica čije se rođenje dokazuje i da o tome dostave izveštaj - u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Pošto primi izveštaj, odnosno kad protekne rok za dostavljanje izveštaja, sud zakazuje ročište na koje poziva predlagača i lice čije se rođenje dokazuje i izvodi potrebne dokaze.

Sud (u roku od 90 dana od dana podnošenja predloga) – Rešenjem utvrđuje vreme i mesto rođenja. Pravosnažno rešenje o vremenu i mestu rođenja - prvostepeni sud dostavlja nadležnom matičaru u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti, radi upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

U postupku za utvrđivanje vremena i mesta rođenja - predlagač je oslobođen plaćanja taksa i drugih troškova postupka, a troškovi veštačenja u tom postupku isplaćuju se iz sredstava suda.

 

Detaljnije - videti:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 12.09.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>