Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

REGULISANO PITANJE UTVRĐIVANJA VREMENA I MESTA ROĐENJA

Mesto i vreme rođenja

Lice koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih, a vreme i mesto svog rođenja ne može da dokaže (na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga) - može sudu podneti predlog za utvrđivanje vremena i mesta rođenja.

 

Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je objavljen 31. avgusta 2012. godine u “Sl. glasniku RS”, br. 85/2012.

U Zakonu o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 18/05), u - odseku prvom "I. Uređenje ličnih stanja", DODATA je NOVA - Glava treća a - UTVRĐIVANJE VREMENA I MESTA ROĐENJA.

Postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja - može pokrenuti, osim lica čije se rođenje dokazuje, svako lice koje za to ima neposredni pravni interes, kao i organ starateljstva.

Za utvrđivanje vremena i mesta rođenja – nadležan je SUD. Konkretno, mesno je nadležan svaki stvarno nadležan sud.

Postupak se pokreće – Predlogom sudu (za utvrđivanje vremena i mesta rođenja), koje mora da sadrži - podatke o imenu i prezimenu lica čije se rođenje dokazuje, njegovom polu, vremenu i mestu njegovog rođenja (ako je poznato), kao i dokaze kojima se te činjenice mogu utvrditi ili učiniti verovatnim. Takođe, treba navesti i druge činjenice (ako postoje) koje mogu olakšati sudu da utvrdi vreme i mesto rođenja (podaci o roditeljima i drugim bliskim srodnicima lica čije se rođenje dokazuje, njegovom supružniku, školovanju, zaposlenju, promeni boravišta i sl.).

Pošto primi predlog za utvrđivanje vremena i mesta rođenja, sud nalaže ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i matičarima (na čijem području je boravilo lice čije se rođenje dokazuje) - da provere da li u njihovim evidencijama postoje podaci o vremenu i mestu rođenja lica čije se rođenje dokazuje i da o tome dostave izveštaj - u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Pošto primi izveštaj, odnosno kad protekne rok za dostavljanje izveštaja, sud zakazuje ročište na koje poziva predlagača i lice čije se rođenje dokazuje i izvodi potrebne dokaze.

Sud (u roku od 90 dana od dana podnošenja predloga) – Rešenjem utvrđuje vreme i mesto rođenja. Pravosnažno rešenje o vremenu i mestu rođenja - prvostepeni sud dostavlja nadležnom matičaru u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti, radi upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

U postupku za utvrđivanje vremena i mesta rođenja - predlagač je oslobođen plaćanja taksa i drugih troškova postupka, a troškovi veštačenja u tom postupku isplaćuju se iz sredstava suda.

 

Detaljnije - videti:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 12.09.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>