Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZMENJENO USKLAĐIVANJE PENZIJA

Usklađivanje penzija

U aprilu 2014. godine - penzije će se usklađivati tako što će se povećati za - 0,5%.

U "Sl. glasniku RS", br. 108/2013 od 6. decembra 2013. godine, objavljen je Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12 i 62/13), kojim je menjan član 80a Zakona.


Konkretno, shodno novom članu 80a, penzije se usklađuju:

  • u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%;
  • u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%.


Ali - ako
, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, do 1. jula 2014. godine, ne bude donet propis kojim će se urediti a ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine - neće se vršiti na gornji način (propisan stavom 1. člana 80a), već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

 

Videti - detaljnije:

LJ.M.V.

Objavljeno: 20.12.2013.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Novembar
Ukupno: 3
Komentar
Udar na O.S.I.
Komentar #3 objavljen : Fri November 07, 2014, 00:21:51
Od dolaska SNS na vlast Mi Osobe sa invaliditetom smo na udaru po svim pitanjim.
Za vlast SNS je bolje da nas nema, pa nam ukidaju skoro sve povlastice koje smo do njihovog dolaska imali.
Kao pod izgovorom Socijalnih karti koje se od ukidanja povlastica ne donose niti ih ima na vidiku,Ovo je samo jedna zlonamerna igra vlasti koja samo zna da oduzima i otima a ja bih ih pitao ako ste mi oduzeli sve popuste onda DA LI BI ZELELI DA UZMETE I MOJU INVALIDNOST.
BUDUCI PENZIONER
Ukupno: 3
Komentar
Re: IZMENJEN ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - IZMENJENE ODREDBE O USKLAĐIVANJU PENZIJA
Komentar #2 objavljen : Wed March 19, 2014, 13:14:38
STA OCEKIVATI U OVAKVOJ DRZAVI KAKVA JE NASA.LAZ,LAZ,LAZ...............LAZ.
SNS OBECAVA POMOC PORODICAMA SA VISE DECE,ALI NAZALOST NISTA OD TOGA.DRZAVU POKRALI LOPOVI I JOS UVEK SE KRADE A PENZIJE SVE MANJE.
BAKA
Ukupno: 3
Komentar
KAKO DRZAVA LAZE SVOJE GRADJANE
Komentar #1 objavljen : Wed February 05, 2014, 14:11:37
U OVAKVOJ DRZAVI KAKVA JE OVA SVE MOZEMO DA OCEKUJEMO.SETIMO SE SAMO KAKO JE OVA VLAST,A SVAKA PRE NJE I POSLE NJE DAVALA LAZNA OBECANJA.
STA JE GOSPODO IZ SNS O POMOCI MAJKAMA SA VISE DECE.
UOSTALON IZREKA KADA JE IZGOVARAJU TRI NAJVECE LAZI-PRE-IZBORA -ZA VREME RATA I -POSLE-LOVA

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>