Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji POČINJE DA SE PRIMENJUJE KRAJEM SEPTEMBRA

Novi zakon o zaštiti potrošača 2014.

Pružanje sveobuhvatne zaštite potrošačima na teritoriji Republike Srbije – predstavlja glavni razlog za donošenje Novog Zakona o zaštiti potrošača (iako je prvobitno bilo planirano donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača).

Nakon analize dobijenih komentara i sugestija (a nakon sprovedene javne rasprave, u periodu od 8. jula do 8. avgusta 2013. godine) i kompleksnosti koju su korisni predlozi podrazumevali u smislu izmene zakonskih rešenja, ocenjeno je da obim neophodnih izmena i dopuna zahteva izradu novog Zakona o zaštiti potrošača u skladu sa članom 47. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa ("Službeni glasnik RS", broj 21/10), koji je doneo Zakonodavni odbor Narodne skupštine, a koji glasi: "Ako se više od polovine članova osnovnog propisa menja, odnosno dopunjuje, treba doneti novi propis."

Delotvorno ostvarivanje osnovnih potrošačkih prava (koja se odnose, pre svega, na obrazovanje i informisanje, zaštitu ekonomskih interesa, rešavanje potrošačkih problema i zastupanje potrošačkih interesa, kao i dostupnost osnovnih roba i usluga) predstavlja jedan od suštinskih razloga pristupanju ovom poslu.

Sveobuhvatna zaštita potrošača podrazumeva stvaranje okruženja koje omogućava potrošačima da ostvaruju i koriste svoja prava. Preduslov za to je stvaranje sistema u kojem su potrošači svesni svojih prava i odgovornosti, imaju pristup informacijama i savetima, osećaju da su bezbedni na tržištu i da postoje efikasni mehanizmi za uočavanje i otklanjanje nepoštene poslovne prakse na tržištu.

To takođe znači da su potrošačima dostupna i efikasna sredstva pravne zaštite, kao i odgovarajuća nadoknada štete.

Detaljnije - videti RAZLOZI DONOŠENJA NOVOG Zakona o zaštiti potrošača - "Sl. glasnik RS", br. 62/2014 od 13.06.2014 (stupa na snagu 21.06.2014, početak primene 22.09.2014) - OBRAZLOŽENJE, OBJAŠNJENJE I ANALIZA OČEKIVANIH EFEKATA ZAKONA

 

Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 14.07.2014.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Zoran Stefanović
Ukupno: 1
Komentar
Re: DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji počinje da se primenjuje krajem septembra
Komentar #1 objavljen : Mon October 27, 2014, 08:38:18
Drago mi je da imam pristup postojećim i novodonetim zakonima ove zemlje
kako bih kao penzioner bar donekle bio obavešten o sferi života koja me interesuje.

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>