Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA

Novi carinski zakon 2010

Shodno članu 311. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 – u daljem tekstu NOVI CARINSKI ZAKON) – 3. maja 2010. godine – POČELA JE PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA.

Shodno članu 1a Zakona o državnim i drugim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001 i 101/2007) – državni praznik je - Praznik rada, koji se praznuje - 1. i 2. maja. Kako je, ove godine, 2. maj „pao“ u nedelju, to se (shodno članu 3a Zakona o državnim i drugim praznicima) ne radi ni prvog narednog radnog dana, a to je ponedeljak – 3. maj 2010. godine (dan kada je po Zakonu počela njegova primena), te je faktički, u praksi – primena počela 4. maja. 2010. godine.


U vezi primene Novog Carinskog zakona – skrećemo pažnju na sledeće odredbe.

U vezi CARINSKIH POVLASTICA (po pitanju prava i obaveza iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi) – prava se mogu iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima, a obaveze se moraju izvršiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

U vezi započetih CARINSKIH POSTUPAKA - Carinski postupci koji su započeti pre dana početka primene Novog zakona - biće okončani u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene Novog zakona.

Danom početka primene NOVOG Carinskog zakona - prestaje da važi Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Prethodni  Carinski zakon), osim nekih članova.

Odredbe Prethodnog Carinskog zakona – koje su ostale na snazi (čl. 252. do 329.) odnose se na Upravu Carina (nadležnost i organizaciju, rad, zapošljavanje i kodeks ponašanja zaposlenih, finansiranje carinske službe itd).

Propisi za izvršavanje Novog Carinskog zakona - doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana početka primene Novog Carinskog zakona (novembar 2010. godine), a do njihovog stupanja na snagu - primenjivaće se propisi doneti na osnovu Prethodnog Carinskog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.


Podsećanja radi – navodimo neke (iz ove grupe):

 

Takođe – doneti su sledeći podzakonski propisi koji stupaju na snagu – 3. maja 2010. godine:

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.05.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>