Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA

Novi carinski zakon 2010

Shodno članu 311. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 – u daljem tekstu NOVI CARINSKI ZAKON) – 3. maja 2010. godine – POČELA JE PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA.

Shodno članu 1a Zakona o državnim i drugim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001 i 101/2007) – državni praznik je - Praznik rada, koji se praznuje - 1. i 2. maja. Kako je, ove godine, 2. maj „pao“ u nedelju, to se (shodno članu 3a Zakona o državnim i drugim praznicima) ne radi ni prvog narednog radnog dana, a to je ponedeljak – 3. maj 2010. godine (dan kada je po Zakonu počela njegova primena), te je faktički, u praksi – primena počela 4. maja. 2010. godine.


U vezi primene Novog Carinskog zakona – skrećemo pažnju na sledeće odredbe.

U vezi CARINSKIH POVLASTICA (po pitanju prava i obaveza iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi) – prava se mogu iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima, a obaveze se moraju izvršiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

U vezi započetih CARINSKIH POSTUPAKA - Carinski postupci koji su započeti pre dana početka primene Novog zakona - biće okončani u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene Novog zakona.

Danom početka primene NOVOG Carinskog zakona - prestaje da važi Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Prethodni  Carinski zakon), osim nekih članova.

Odredbe Prethodnog Carinskog zakona – koje su ostale na snazi (čl. 252. do 329.) odnose se na Upravu Carina (nadležnost i organizaciju, rad, zapošljavanje i kodeks ponašanja zaposlenih, finansiranje carinske službe itd).

Propisi za izvršavanje Novog Carinskog zakona - doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana početka primene Novog Carinskog zakona (novembar 2010. godine), a do njihovog stupanja na snagu - primenjivaće se propisi doneti na osnovu Prethodnog Carinskog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.


Podsećanja radi – navodimo neke (iz ove grupe):

 

Takođe – doneti su sledeći podzakonski propisi koji stupaju na snagu – 3. maja 2010. godine:

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.05.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>