Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA

Novi carinski zakon 2010

Shodno članu 311. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 – u daljem tekstu NOVI CARINSKI ZAKON) – 3. maja 2010. godine – POČELA JE PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA.

Shodno članu 1a Zakona o državnim i drugim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001 i 101/2007) – državni praznik je - Praznik rada, koji se praznuje - 1. i 2. maja. Kako je, ove godine, 2. maj „pao“ u nedelju, to se (shodno članu 3a Zakona o državnim i drugim praznicima) ne radi ni prvog narednog radnog dana, a to je ponedeljak – 3. maj 2010. godine (dan kada je po Zakonu počela njegova primena), te je faktički, u praksi – primena počela 4. maja. 2010. godine.


U vezi primene Novog Carinskog zakona – skrećemo pažnju na sledeće odredbe.

U vezi CARINSKIH POVLASTICA (po pitanju prava i obaveza iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi) – prava se mogu iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima, a obaveze se moraju izvršiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

U vezi započetih CARINSKIH POSTUPAKA - Carinski postupci koji su započeti pre dana početka primene Novog zakona - biće okončani u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene Novog zakona.

Danom početka primene NOVOG Carinskog zakona - prestaje da važi Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Prethodni  Carinski zakon), osim nekih članova.

Odredbe Prethodnog Carinskog zakona – koje su ostale na snazi (čl. 252. do 329.) odnose se na Upravu Carina (nadležnost i organizaciju, rad, zapošljavanje i kodeks ponašanja zaposlenih, finansiranje carinske službe itd).

Propisi za izvršavanje Novog Carinskog zakona - doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana početka primene Novog Carinskog zakona (novembar 2010. godine), a do njihovog stupanja na snagu - primenjivaće se propisi doneti na osnovu Prethodnog Carinskog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.


Podsećanja radi – navodimo neke (iz ove grupe):

 

Takođe – doneti su sledeći podzakonski propisi koji stupaju na snagu – 3. maja 2010. godine:

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.05.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>