Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USTAVNI SUD UTVRDIO NESAGLASNOST SA USTAVOM ODREREĐENIH ODREDBI Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj 99/09)

Ustavni sud utvrdio nesaglasnost sa ustavom

Nakon sednice o većanju i glasanju, od 10. jula 2012. godine, kojoj je predsedavao dr Dragiša Slijepčević, predsednik Ustavnog suda, izdato je Saopštenje koje je objavljeno na internet stranici Ustavnog suda.

 

Saopštenje sa 3. sednice o većanju i glasanju, održane 10. jula 2012. godine

Ustavni sud je na 3. Sednici o većanju i glasanju, održanoj 10. jula 2012. godine, u predmetu IUz-353/2009, doneo odluku kojom je utvrdio da - nisu u saglasnosti sa Ustavom sledeće odredbe Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj 99/09):

 • odredbe člana 2. st. 2. i 3,
 • odredba člana 3. stav 3. u delu koji glasi: „kao regija u kojoj se tradicionalno neguju evropski principi i vrednosti“ i u delu koji glasi: „i u okviru svoje nadležnosti može osnovati predstavništva u regionima Evrope, odnosno u Briselu“,
 • odredba člana 4. stav 1. u delu koji glasi: „u njenim geografskim oblastima (Bačka, Banat i Srem)“,
 • odredba člana 4. stav 5. u delu koji glasi: „glavni,“,
 • odredba člana 5. stav 3,
 • odredba člana 9. stav 1. u delu koji glasi: „i zakonom“ i u delu koji glasi: „odnosno koje su zakonom određene kao pitanja od pokrajinskog značaja“,
 • odredbe člana 9. st. 3. i 4,
 • odredbe člana 10. tačka 15) u delu koji glasi: „i lokalne samouprave“,
 • odredba člana 13. tačka 1),
 • odredba člana 16. tačka 1),
 • odredba člana 18. tačka 1),
 • odredba člana 19,
 • odredba člana 21,
 • odredba člana 25. tačka 1),
 • odredbe člana 27,
 • odredba člana 53. tačka 1), u delu koji glasi: „druga prava u oblasti socijalne zaštite, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i“, u delu koji glasi: „njihovo“ i u delu koji glasi: „kao i druge oblike“,
 • odredba člana 58. u delu koji glasi: „dodatna i dopunska prava i zaštitu, odnosno“,
 • odredbe člana 64,
 • odredbe člana 68. stav 1. tač. 1) do 4),
 • odredbe člana 73. stav 1. tač. 1) i 2),
 • odredaba člana 74. tač. 3), 4) i 5) i
 • odredba člana 76. stav 1. Zakona.

 

Sud je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti sledećih odredaba navedenog Zakona:

 • odredbe člana 2. stav 1,
 • odredbe člana 3. stav 1,
 • odredbe člana 3. stav 2, pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 2. podtačka 2.2. ovog Obrazloženja,
 • odredbe člana 4. stav 4, pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 3. podtačka 3.2. ovog Obrazloženja,
 • odredbe člana 5. stav 2, uz tumačenje dato u delu V ovog Obrazloženja i pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 4. podtačka 4.1. ovog Obrazloženja,
 • odredbe člana 6,
 • odredbe člana 7. stav 2,
 • odredaba člana 10. tač. 2), 3), 6), 11), 12) i 13),
 • odredbe člana 25. tačka 5), pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 11. podtačka 11.2. ovog Obrazloženja,
 • odredbe člana 38, pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 13. ovog Obrazloženja,
 • odredbe člana 74. tačka 2),
 • odredaba člana 75,
 • odredbe člana 82. i
 • odredbe člana 86. Zakona.

 

Videti:

Videti i:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 13.07.2012.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Meda
Ukupno: 1
Komentar
SPOROST USTAVNOG SUDA IZAZIVA POGREŠNA TUMAČENJA ODLUKA
Komentar #1 objavljen : Sat July 14, 2012, 06:15:50
Naš Ustavni sud je veoma spor, a kad donese svoju odluku onda uvek tempira pogrešno političko vreme, tako da "nedaj Bože" svi misle da je pod uticajem većinskog predlagača članova Suda. Hajte ljudi da nam jednom bar nešto bude Sveto i da Veruju bar jednom bude iskreno.

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>