Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

FEBRUAR 2012 - POČETAK PRIMENE TRI VAŽNA ZAKONA

Zakon o parničnom postupku, zakon o privrednim društvima, zakon o postupku registracije u APR

U 2011. godini doneti su - Zakon o parničnom postupku (Sl. glasnik RS”, br. 72/2011), Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011) i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) – u kojima je stupanje na snagu, odnosno početak primene - ODLOŽEN za FEBRUAR 2012. godine. 

1. februara 2012. godine – STUPA NA SNAGU

Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11) - objavljen 28.09.2011. godine.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi:

 • Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009).

  PAŽNJA - Postupci započeti pre stupanja na snagu Novog Zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) - sprovešće se po odredbama ovog (prethodnog) Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/04 i 111/09). Ali - ako je presuda, odnosno rešenje ukinuto i vraćeno na ponovno suđenje - ponovni postupak sprovešće se po odredbama Novog Zakona. 
 • Odredbe člana 203. Porodičnog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 18/2005). 

 

1. februara 2012. godine – POČINJE PRIMENA

Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11) - stupio na snagu 04.06.2011. godine, početak primene – 1. februar 2012. godine.

Podsećamo – primena počinje 1. februara – OSIM nekih odredaba (koje se odnose na obavezu obezbeđivanja davanja punomoćja za glasanje – elektronskim putem), a koje će se primenjivati – od 1. januara 2014. godine


Danom početka primene ovog zakona - prestaje da važi:

 • Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), osim odredbe člana 456. tog zakona, a koja se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom. 
 • Zakon o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Službeni glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - US, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 - dr. zakon, 55/04 - dr. zakon i 61/05 - dr. zakon), osim odredaba koje se odnose na ortačke radnje - koje prestaju da važe 1. januara 2013. godine. 
 • Odredbe člana 4. - Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 36/09). 
   

1. februara 2012. godine – POČINJE PRIMENA ODREDABA

Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011)  - stupio na snagu 04.01.2012. godine, početak primene – 1. februar 2012. godine.

- za:

 • Registar privrednih subjekata,
 • Registar turizma,
 • Registar javnih glasila,
 • Registar stečajanih masa,
 • Registar sudskih zabrana i
 • Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 

Podsećamo – za druge registre – propisani su drugi datumi početka primene (počev od 1. januara 2013. godine, pa zatim – 1. maja, 1. septembra i 1. oktobra 2013. godine, zaključno sa 1. januarom 2014. godine).

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 01.02.2012.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
M.S.
Ukupno: 1
Komentar
Zakoni-online
Komentar #1 objavljen : Sat March 24, 2012, 13:40:26
Zadovoljan sam sadrzajem ove stranice jer daje osnovne informacije o donetim zakonima, kada stupaju na snagu idr.

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>