Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

FEBRUAR 2012 - POČETAK PRIMENE TRI VAŽNA ZAKONA

Zakon o parničnom postupku, zakon o privrednim društvima, zakon o postupku registracije u APR

U 2011. godini doneti su - Zakon o parničnom postupku (Sl. glasnik RS”, br. 72/2011), Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011) i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) – u kojima je stupanje na snagu, odnosno početak primene - ODLOŽEN za FEBRUAR 2012. godine. 

1. februara 2012. godine – STUPA NA SNAGU

Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11) - objavljen 28.09.2011. godine.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi:

 • Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009).

  PAŽNJA - Postupci započeti pre stupanja na snagu Novog Zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) - sprovešće se po odredbama ovog (prethodnog) Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/04 i 111/09). Ali - ako je presuda, odnosno rešenje ukinuto i vraćeno na ponovno suđenje - ponovni postupak sprovešće se po odredbama Novog Zakona. 
 • Odredbe člana 203. Porodičnog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 18/2005). 

 

1. februara 2012. godine – POČINJE PRIMENA

Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11) - stupio na snagu 04.06.2011. godine, početak primene – 1. februar 2012. godine.

Podsećamo – primena počinje 1. februara – OSIM nekih odredaba (koje se odnose na obavezu obezbeđivanja davanja punomoćja za glasanje – elektronskim putem), a koje će se primenjivati – od 1. januara 2014. godine


Danom početka primene ovog zakona - prestaje da važi:

 • Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), osim odredbe člana 456. tog zakona, a koja se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom. 
 • Zakon o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Službeni glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - US, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 - dr. zakon, 55/04 - dr. zakon i 61/05 - dr. zakon), osim odredaba koje se odnose na ortačke radnje - koje prestaju da važe 1. januara 2013. godine. 
 • Odredbe člana 4. - Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 36/09). 
   

1. februara 2012. godine – POČINJE PRIMENA ODREDABA

Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011)  - stupio na snagu 04.01.2012. godine, početak primene – 1. februar 2012. godine.

- za:

 • Registar privrednih subjekata,
 • Registar turizma,
 • Registar javnih glasila,
 • Registar stečajanih masa,
 • Registar sudskih zabrana i
 • Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 

Podsećamo – za druge registre – propisani su drugi datumi početka primene (počev od 1. januara 2013. godine, pa zatim – 1. maja, 1. septembra i 1. oktobra 2013. godine, zaključno sa 1. januarom 2014. godine).

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 01.02.2012.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
M.S.
Ukupno: 1
Komentar
Zakoni-online
Komentar #1 objavljen : Sat March 24, 2012, 13:40:26
Zadovoljan sam sadrzajem ove stranice jer daje osnovne informacije o donetim zakonima, kada stupaju na snagu idr.

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>