Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

FEBRUAR 2012 - POČETAK PRIMENE TRI VAŽNA ZAKONA

Zakon o parničnom postupku, zakon o privrednim društvima, zakon o postupku registracije u APR

U 2011. godini doneti su - Zakon o parničnom postupku (Sl. glasnik RS”, br. 72/2011), Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011) i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) – u kojima je stupanje na snagu, odnosno početak primene - ODLOŽEN za FEBRUAR 2012. godine. 

1. februara 2012. godine – STUPA NA SNAGU

Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11) - objavljen 28.09.2011. godine.


Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi:

 • Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009).

  PAŽNJA - Postupci započeti pre stupanja na snagu Novog Zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011) - sprovešće se po odredbama ovog (prethodnog) Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/04 i 111/09). Ali - ako je presuda, odnosno rešenje ukinuto i vraćeno na ponovno suđenje - ponovni postupak sprovešće se po odredbama Novog Zakona. 
 • Odredbe člana 203. Porodičnog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 18/2005). 

 

1. februara 2012. godine – POČINJE PRIMENA

Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11) - stupio na snagu 04.06.2011. godine, početak primene – 1. februar 2012. godine.

Podsećamo – primena počinje 1. februara – OSIM nekih odredaba (koje se odnose na obavezu obezbeđivanja davanja punomoćja za glasanje – elektronskim putem), a koje će se primenjivati – od 1. januara 2014. godine


Danom početka primene ovog zakona - prestaje da važi:

 • Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), osim odredbe člana 456. tog zakona, a koja se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom. 
 • Zakon o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Službeni glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - US, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 - dr. zakon, 55/04 - dr. zakon i 61/05 - dr. zakon), osim odredaba koje se odnose na ortačke radnje - koje prestaju da važe 1. januara 2013. godine. 
 • Odredbe člana 4. - Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 36/09). 
   

1. februara 2012. godine – POČINJE PRIMENA ODREDABA

Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011)  - stupio na snagu 04.01.2012. godine, početak primene – 1. februar 2012. godine.

- za:

 • Registar privrednih subjekata,
 • Registar turizma,
 • Registar javnih glasila,
 • Registar stečajanih masa,
 • Registar sudskih zabrana i
 • Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 

Podsećamo – za druge registre – propisani su drugi datumi početka primene (počev od 1. januara 2013. godine, pa zatim – 1. maja, 1. septembra i 1. oktobra 2013. godine, zaključno sa 1. januarom 2014. godine).

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 01.02.2012.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
M.S.
Ukupno: 1
Komentar
Zakoni-online
Komentar #1 objavljen : Sat March 24, 2012, 13:40:26
Zadovoljan sam sadrzajem ove stranice jer daje osnovne informacije o donetim zakonima, kada stupaju na snagu idr.

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>