Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2013. godinaIZMENJENO USKLAĐIVANJE PENZIJA

20.12.2013. u 16:19. Komentara: (3)

Usklađivanje penzija

U aprilu 2014. godine - penzije će se usklađivati tako što će se povećati za - 0,5%.


PRIVATNO OBEZBEĐENJE I DETEKTIVSKE DELATNOSTI - ZAKONSKI REGULISANO

29.11.2013. u 15:09. Komentara: (1)

Privatno obezbeđenje i detektivi

Zaštita lica i imovine (putem angažovanja posebnih lica koja obavljaju ove poslove), kao i angažovanje pojedinih lica da obave određene “istražne” (detektivske) radnje - nije više novost ni kod nas, odnosno, faktički (već određeno vreme) “zaživeo je” i u našoj sredini.


NOVI ZAKONI

06.11.2013. u 14:51. Komentara: (0)

Doneti novi zakoni

Doneti su

- Zakon o legalizaciji objekata,
- Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,
- Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije i
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovin
i.


REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

30.09.2013. u 10:47. Komentara: (0)

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.


DONETI, OBJAVLJENI I STUPILI NA SNAGU PORESKI ZAKONI

03.06.2013. u 11:49. Komentara: (0)

Stupili na snagu poreski zakoni

29. maj 2013. godine – nosi datum “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 47, u kome su objavljene izmene veoma važnih poreskih zakona.


DONET NOVI ZAKON O OBJAVLJIVANJU PROPISA

27.05.2013. u 15:22. Komentara: (2)

Donet novi zakon o objavljivanju propisa

Na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 22. maja 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije - DONELA JE Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45/2013 od 22. maja 2013. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon).  Novi Zakon STUPA NA SNAGU 1. juna 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na uspostavljanje, vođenje i pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (čl. 28, 29, 30, 31. i 33.) - koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.


POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA UPIS VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

02.04.2013. u 15:41. Komentara: (14)

Jednostavna procedura za upis vlasništva na objektima

Upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole - regulisan je ovim (posebnim) zakonom, a vlasnici tih (bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata) mogu upisati svoje pravo po POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI.


NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA

05.03.2013. u 12:18. Komentara: (1)

Strategija za reformu pravosuđa 2013

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, za period od 2013. do 2018. godine, i pratećeg Akcionog plana, dana 01.03.2013. godine -izrađena je prva radna verzija Strategije.


NOVI I IZMENJENI ZAKONI U JANUARU 2013. GODINE

05.02.2013. u 15:12. Komentara: (0)

Novi i izmenjeni zakoni - januar 2013.

U januaru 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je dva kompletno nova zakona, izmene i dopune nekoliko zakona kao i veliku broj zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, konvencija, protokola i sl.


NOVI ZAKONI - O ZATEZNOJ KAMATI, POREZIMA, ROKOVIMA PLAĆANJA...

20.12.2012. u 16:42. Komentara: (0)

Novi zakoni - decembar 2012.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika, 15. decembra 2012. godine - usvojila četrnaest zakona, od kojih su pet kompletno novi zakoni, a devet su izmene i dopune postojećih zakona.


USTAVNI SUD PRESUDIO – PRAVO NA ŠTRAJK IMAJU SVI ZAPOSLENI

02.11.2012. u 14:28. Komentara: (0)

Pravo na štrajk

Državni službenici i nameštenici (shodno Zakonu o državnim službenicima - "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i pripadnici policije (shodno Zakonu o policiji - "Sl. glasnik RS", br. 101/05, 63/09 i 92/11) – MOGU ORGANIZOVATI ŠTRAJK, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 73/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 23/06, strana: 10 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 73/19, strana: 191 od 11.10.2019.


Indeksi potrošačkih cena za septembar 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 73/19, strana: 225 od 11.10.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 73/19, strana: 134 od 11.10.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 71/19, strana: 11 od 04.10.2019.


Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/19, strana: 153 od 20.06.2019.
"Prosvetni glasnik", broj 14/19, strana: 114 od 26.09.2019.


Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 2/19, strana: 1 od 12.03.2019.
"Prosvetni glasnik", broj 9/19, strana: 264 od 25.07.2019.
"Prosvetni glasnik", broj 14/19, strana: 112 od 26.09.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 73/19, strana: 226 od 11.10.2019.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini

"Službeni glasnik RS", broj 36/19, strana: 62 od 24.05.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 62/19, strana: 28 od 30.08.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 72/19, strana: 9 od 07.10.2019.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini

"Službeni glasnik RS", broj 36/19, strana: 61 od 24.05.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 23 od 12.07.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 55/19, strana: 48 od 02.08.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 62/19, strana: 28 od 30.08.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 72/19, strana: 9 od 07.10.2019.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca

"Službeni glasnik RS", broj 73/19, strana: 226 od 11.10.2019.


Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 44 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 326 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 131 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 170 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 39 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 75/18, strana: 10 od 09.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 73/19, strana: 224 od 11.10.2019.Pogledajte kompletan spisak >>