Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2013. godinaIZMENJENO USKLAĐIVANJE PENZIJA

20.12.2013. u 16:19. Komentara: (3)

Usklađivanje penzija

U aprilu 2014. godine - penzije će se usklađivati tako što će se povećati za - 0,5%.


PRIVATNO OBEZBEĐENJE I DETEKTIVSKE DELATNOSTI - ZAKONSKI REGULISANO

29.11.2013. u 15:09. Komentara: (1)

Privatno obezbeđenje i detektivi

Zaštita lica i imovine (putem angažovanja posebnih lica koja obavljaju ove poslove), kao i angažovanje pojedinih lica da obave određene “istražne” (detektivske) radnje - nije više novost ni kod nas, odnosno, faktički (već određeno vreme) “zaživeo je” i u našoj sredini.


NOVI ZAKONI

06.11.2013. u 14:51. Komentara: (0)

Doneti novi zakoni

Doneti su

- Zakon o legalizaciji objekata,
- Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,
- Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije i
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovin
i.


REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

30.09.2013. u 10:47. Komentara: (0)

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.


DONETI, OBJAVLJENI I STUPILI NA SNAGU PORESKI ZAKONI

03.06.2013. u 11:49. Komentara: (0)

Stupili na snagu poreski zakoni

29. maj 2013. godine – nosi datum “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 47, u kome su objavljene izmene veoma važnih poreskih zakona.


DONET NOVI ZAKON O OBJAVLJIVANJU PROPISA

27.05.2013. u 15:22. Komentara: (3)

Donet novi zakon o objavljivanju propisa

Na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 22. maja 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije - DONELA JE Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45/2013 od 22. maja 2013. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon).  Novi Zakon STUPA NA SNAGU 1. juna 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na uspostavljanje, vođenje i pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (čl. 28, 29, 30, 31. i 33.) - koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.


POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA UPIS VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

02.04.2013. u 15:41. Komentara: (15)

Jednostavna procedura za upis vlasništva na objektima

Upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole - regulisan je ovim (posebnim) zakonom, a vlasnici tih (bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata) mogu upisati svoje pravo po POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI.


NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA

05.03.2013. u 12:18. Komentara: (1)

Strategija za reformu pravosuđa 2013

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, za period od 2013. do 2018. godine, i pratećeg Akcionog plana, dana 01.03.2013. godine -izrađena je prva radna verzija Strategije.


NOVI I IZMENJENI ZAKONI U JANUARU 2013. GODINE

05.02.2013. u 15:12. Komentara: (0)

Novi i izmenjeni zakoni - januar 2013.

U januaru 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je dva kompletno nova zakona, izmene i dopune nekoliko zakona kao i veliku broj zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, konvencija, protokola i sl.


NOVI ZAKONI - O ZATEZNOJ KAMATI, POREZIMA, ROKOVIMA PLAĆANJA...

20.12.2012. u 16:42. Komentara: (0)

Novi zakoni - decembar 2012.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika, 15. decembra 2012. godine - usvojila četrnaest zakona, od kojih su pet kompletno novi zakoni, a devet su izmene i dopune postojećih zakona.


USTAVNI SUD PRESUDIO – PRAVO NA ŠTRAJK IMAJU SVI ZAPOSLENI

02.11.2012. u 14:28. Komentara: (0)

Pravo na štrajk

Državni službenici i nameštenici (shodno Zakonu o državnim službenicima - "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i pripadnici policije (shodno Zakonu o policiji - "Sl. glasnik RS", br. 101/05, 63/09 i 92/11) – MOGU ORGANIZOVATI ŠTRAJK, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.


Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1068 od 12.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Naredba o obaveznom atestiranju prefabrikovanih elemenata od ćelijastog betona

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1076 od 12.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, navrtki i podloški za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 61/85, strana: 1599 od 15.11.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hidroizolacione materijale

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/06, strana: 3 od 06.01.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičku sanitarnu opremu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 62/04, strana: 13 od 24.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 54/05, strana: 10 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Pravilnik o tehničkim normativima za čelične žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 75/23 - Odlukom o prestanku važenja određenih propisa
"Službeni list SFRJ", broj 41/85, strana: 1246 od 09.08.1985.
"Službeni list SFRJ", broj 21/88, strana: 613 od 01.04.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 75/23, strana: 231 od 06.09.2023.


Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 154 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 36 od 15.09.2023.


Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 157 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 39 od 08.09.2023.


Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 147 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 31 od 08.09.2023.


Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 139/22, strana: 150 od 16.12.2022.
"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 34 od 08.09.2023.


Indeksi potrošačkih cena za avgust 2023. godine

"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 40 od 15.09.2023.


Javni poziv za upis udela bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 42 od 15.09.2023.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 77/23, strana: 6 od 08.09.2023.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 79/23, strana: 14 od 15.09.2023.Pogledajte kompletan spisak >>