Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2013. godinaIZMENJENO USKLAĐIVANJE PENZIJA

20.12.2013. u 16:19. Komentara: (3)

Usklađivanje penzija

U aprilu 2014. godine - penzije će se usklađivati tako što će se povećati za - 0,5%.


PRIVATNO OBEZBEĐENJE I DETEKTIVSKE DELATNOSTI - ZAKONSKI REGULISANO

29.11.2013. u 15:09. Komentara: (1)

Privatno obezbeđenje i detektivi

Zaštita lica i imovine (putem angažovanja posebnih lica koja obavljaju ove poslove), kao i angažovanje pojedinih lica da obave određene “istražne” (detektivske) radnje - nije više novost ni kod nas, odnosno, faktički (već određeno vreme) “zaživeo je” i u našoj sredini.


NOVI ZAKONI

06.11.2013. u 14:51. Komentara: (0)

Doneti novi zakoni

Doneti su

- Zakon o legalizaciji objekata,
- Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,
- Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije i
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovin
i.


REORGANIZOVANJE MINISTARSTVA I DELOKRUGA RADA

30.09.2013. u 10:47. Komentara: (0)

Ministarstvo finansija prestaje sa radom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 - stupio na snagu 29.08.2013. godine), propisao je određene izmene u organizaciji ministarstava. Konkretnije, PRESTAJE da radi - MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, POČINJU sa radom 2 ministarstva - MINISTARSTVO FINANSIJA I MINISTARSTVO PRIVREDE, a za dva ministarstva propisana je i izmena u okviru njihovog delokruga rada, s tim da je ostavljeno 30 dana - da se usklade, odnosno donesu nove pravilnike o unutrašnjem uređenju.


DONETI, OBJAVLJENI I STUPILI NA SNAGU PORESKI ZAKONI

03.06.2013. u 11:49. Komentara: (0)

Stupili na snagu poreski zakoni

29. maj 2013. godine – nosi datum “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 47, u kome su objavljene izmene veoma važnih poreskih zakona.


DONET NOVI ZAKON O OBJAVLJIVANJU PROPISA

27.05.2013. u 15:22. Komentara: (3)

Donet novi zakon o objavljivanju propisa

Na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 22. maja 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije - DONELA JE Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45/2013 od 22. maja 2013. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon).  Novi Zakon STUPA NA SNAGU 1. juna 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na uspostavljanje, vođenje i pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (čl. 28, 29, 30, 31. i 33.) - koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.


POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA UPIS VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

02.04.2013. u 15:41. Komentara: (14)

Jednostavna procedura za upis vlasništva na objektima

Upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole - regulisan je ovim (posebnim) zakonom, a vlasnici tih (bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata) mogu upisati svoje pravo po POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI.


NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA

05.03.2013. u 12:18. Komentara: (1)

Strategija za reformu pravosuđa 2013

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije reforme pravosuđa, za period od 2013. do 2018. godine, i pratećeg Akcionog plana, dana 01.03.2013. godine -izrađena je prva radna verzija Strategije.


NOVI I IZMENJENI ZAKONI U JANUARU 2013. GODINE

05.02.2013. u 15:12. Komentara: (0)

Novi i izmenjeni zakoni - januar 2013.

U januaru 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je dva kompletno nova zakona, izmene i dopune nekoliko zakona kao i veliku broj zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, konvencija, protokola i sl.


NOVI ZAKONI - O ZATEZNOJ KAMATI, POREZIMA, ROKOVIMA PLAĆANJA...

20.12.2012. u 16:42. Komentara: (0)

Novi zakoni - decembar 2012.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika, 15. decembra 2012. godine - usvojila četrnaest zakona, od kojih su pet kompletno novi zakoni, a devet su izmene i dopune postojećih zakona.


USTAVNI SUD PRESUDIO – PRAVO NA ŠTRAJK IMAJU SVI ZAPOSLENI

02.11.2012. u 14:28. Komentara: (0)

Pravo na štrajk

Državni službenici i nameštenici (shodno Zakonu o državnim službenicima - "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09) i pripadnici policije (shodno Zakonu o policiji - "Sl. glasnik RS", br. 101/05, 63/09 i 92/11) – MOGU ORGANIZOVATI ŠTRAJK, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.


Dinarska vrednost evropskih pragova

"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 18 od 01.07.2020.


Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine

"Službeni glasnik RS", broj 96/20, strana: 6 od 05.06.2020.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 13 od 01.07.2020.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 95/20, strana: 64 od 03.07.2020.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

"Službeni glasnik RS", broj 95/20, strana: 64 od 03.07.2020.


Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 95/20 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 74/19, strana: 89 od 18.10.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 96/19, strana: 86 od 31.12.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 95/20, strana: 64 od 03.07.2020.


Odluka o ceni pristupa sistemu za transport nafte naftovodom

"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 376 od 01.07.2020.


Odluka o imenovanju direktora Pravosudne akademije

"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 376 od 01.07.2020.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/20 - danom početka primene nove Odluke (počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine) - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 157 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 86 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 101/17, strana: 52 od 10.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/19, strana: 83 od 28.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 50 od 01.07.2020.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine (tačka 84. stav 2)
"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 50 od 01.07.2020.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine (tačka 70. stav 2)
"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 131 od 01.07.2020.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 93/20 - danom početka primene nove Odluke (počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine) - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 19 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 131 od 01.07.2020.


Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine (tačka 21. stav 2)
"Službeni glasnik RS", broj 93/20, strana: 176 od 01.07.2020.Pogledajte kompletan spisak >>