Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

JAVNO BELEŽNIŠTVO - STARI / NOVI INSTITUT - “STABILIZICIJA SISTEMA”

Javno beležništvo 2015

Više od tri godine od objave (maja 2011. godine u broju 32/2011) i nepunih šest meseci faktičke primene “novouvedenog” instituta - javnog beležnik (ili - notara) - izazvalo je promene (očekivane i neočekivane) u celokupnom pravnom sistemu zemlje i donelo niz značajnih izmena i novina u nekoliko važnih zakona (Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o overavanju …)

Notar ili javni beležnik je stara pravnička profesija, koja je prvi put na našim prostorima uvedena 1930 godine, ali je od 1944. godine (ukidanjem ustavno-pravnog sistema Kraljevine Jugoslavija) - ova profesija (kao samostalna i nezavisna) prestala da postoji. Maja 2011. godine, donet je Zakon o javnom beležništvu (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 9. maja 2011. godine i čiji je početak primene odlagan u nekoliko navrata, da bi na kraju - primena (samog Zakona) počela 1. septembra 2014. godine

Javno beležništvo je služba od javnog poverenja, a javni beležnik je stručnjak iz oblasti prava, imenovan od strane ministra pravosuđa i koji obavlja javnobeležničku delatnost. Javni beležnik obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje, a u obavljanju delatnosti javni beležnik je - samostalan i nezavisan. Organizacija, delatnost, način rada, uslovi rada i druga pitanja od značaja za javno beležništvo - uređeni su Zakonom o javnom beležništvu i podzakonskim aktima, donetim na osnovu ovog Zakona (kao što su: Javnobeležnička tarifa, Javnobeležnički poslovnik, Pravilnik o javnobeležničkom ispitu, Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika).

Direktno vezan za ovaj institut (odnosno, jedan od glavnih poslova, u okviru propisane delatnosti notara) je OVERA, pa s tim uvezi je i novodoneti - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2014, koji je stupio na snagu takođe 1. septembra 2014. godine.

 

Polazeći od “zakonom datih” ovlašćenja javnom beležniku (osim - overavanja isprave) - a po kojima on i:

  • sastavlja i izdaje isprave (o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava),
  • preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete,
  • na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti,
  • preduzima druge radnje u skladu sa zakonom,

nije iznenađujuće i da su - Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju i Zakon o prometu nepokretnosti - dobili adekvatne izmene i dopune (posebno u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2015).

 

U ovom periodu (od objave), a posebno u toku primene, pojavili su se određeni problemi i nelogičnosti, na koje je ukazivano kako od strane samih učesnika, tako i od strane šire pravne javnosti i na koje je zakonodavac “odgovorio” odgovarajućim korekcijama (odnosno - izmenama i dopunama).

 

Videti i stručne tekstove:

Na kraju dodajmo da verujemo da “smo preležali dečije bolesti” i da se situacija stabilizuje, te da ulazimo u redovne tokove primene.

 

Videti i prilog – knjigu:

LJ.M.V.

Objavljeno: 25.02.2015.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>