Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

JAVNO BELEŽNIŠTVO - STARI / NOVI INSTITUT - “STABILIZICIJA SISTEMA”

Javno beležništvo 2015

Više od tri godine od objave (maja 2011. godine u broju 32/2011) i nepunih šest meseci faktičke primene “novouvedenog” instituta - javnog beležnik (ili - notara) - izazvalo je promene (očekivane i neočekivane) u celokupnom pravnom sistemu zemlje i donelo niz značajnih izmena i novina u nekoliko važnih zakona (Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o overavanju …)

Notar ili javni beležnik je stara pravnička profesija, koja je prvi put na našim prostorima uvedena 1930 godine, ali je od 1944. godine (ukidanjem ustavno-pravnog sistema Kraljevine Jugoslavija) - ova profesija (kao samostalna i nezavisna) prestala da postoji. Maja 2011. godine, donet je Zakon o javnom beležništvu (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 9. maja 2011. godine i čiji je početak primene odlagan u nekoliko navrata, da bi na kraju - primena (samog Zakona) počela 1. septembra 2014. godine

Javno beležništvo je služba od javnog poverenja, a javni beležnik je stručnjak iz oblasti prava, imenovan od strane ministra pravosuđa i koji obavlja javnobeležničku delatnost. Javni beležnik obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje, a u obavljanju delatnosti javni beležnik je - samostalan i nezavisan. Organizacija, delatnost, način rada, uslovi rada i druga pitanja od značaja za javno beležništvo - uređeni su Zakonom o javnom beležništvu i podzakonskim aktima, donetim na osnovu ovog Zakona (kao što su: Javnobeležnička tarifa, Javnobeležnički poslovnik, Pravilnik o javnobeležničkom ispitu, Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika).

Direktno vezan za ovaj institut (odnosno, jedan od glavnih poslova, u okviru propisane delatnosti notara) je OVERA, pa s tim uvezi je i novodoneti - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2014, koji je stupio na snagu takođe 1. septembra 2014. godine.

 

Polazeći od “zakonom datih” ovlašćenja javnom beležniku (osim - overavanja isprave) - a po kojima on i:

  • sastavlja i izdaje isprave (o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava),
  • preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete,
  • na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti,
  • preduzima druge radnje u skladu sa zakonom,

nije iznenađujuće i da su - Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju i Zakon o prometu nepokretnosti - dobili adekvatne izmene i dopune (posebno u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2015).

 

U ovom periodu (od objave), a posebno u toku primene, pojavili su se određeni problemi i nelogičnosti, na koje je ukazivano kako od strane samih učesnika, tako i od strane šire pravne javnosti i na koje je zakonodavac “odgovorio” odgovarajućim korekcijama (odnosno - izmenama i dopunama).

 

Videti i stručne tekstove:

Na kraju dodajmo da verujemo da “smo preležali dečije bolesti” i da se situacija stabilizuje, te da ulazimo u redovne tokove primene.

 

Videti i prilog – knjigu:

LJ.M.V.

Objavljeno: 25.02.2015.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>