Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

STUPILI SU NA SNAGU NOVI ZAKONI

Stupili su na snagu novi zakoni (decembar 2011)

Drugog decembra 2011. godine – stupa na snagu veći broj zakona.

U “Sl. glasniku RS”, br. 88/2011 od 24.11.2011. godine – objavljen je veći broj za novih zakona, kao i zakona o izmenama i dopunama zakona, a gotovo u svima je propisano stupanje na snagu – osmog dana od dana objavljivanja – što je 2. decembar 2011. godine.


Konkretno, drugog decembra – na snagu stupaju sledeći kompletno NOVI ZAKONI:


Ovim novim zakonima (odnosno njihovim stupanjem na snagu) – PRESTALI su da važe sledeći zakoni:

 

Takođe, u “Sl. glasniku RS”, br. 88/2011 od 24.11.2011. godine – objavljeni su zakoni o izmenama i dopunama zakona, koji (takođe) stupaju na snagu drugog decembra, a to su:

Podsećamo i na zakone objavljene nešto ranije, odnosno u prethodnom broju “Službenog glasnika RS” – broju 87/2011 od 21.11.2011. godine. Zakoni objavljeni u ovom broju glasila  stupaju na snagu (osmog dana od dana objavljivanja) – 29. novembra 2011. godine.

 

To su:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 02.12.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Božidar Rakić
Ukupno: 2
Komentar
Stupili su na snagu novi zakoni
Komentar #2 objavljen : Sat May 12, 2012, 10:19:49
Veoma mi je važan podatak o važnosti zakona. Koji je Zakon o krivičnom postupku bio na snazi 14.03.2012. godine.

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>