Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ZAVRŠNI RAČUNI, PORESKE PRIJAVE, FINASIJSKI IZVEŠTAJI i drugi akti i aktivnosti u prvom kvartalu svake poslovne godine

Završni računi, poreske prijave, izveštaji 2014.

Početak godine, konkretnije prvi kvartal u godini (januar, februar, mart) - uvek je pedstavljao vreme u kome su se, naročito u poslovnom smislu, vršile rekapitulacije, svodili računi, podnosili izveštaji ...

Ni ova godina, u tom smislu (i bez obzira na određene promene u regulativi) ne predstavlja  izuzetak.

Činjenica da su produženi rokovi za neke aktivnosti (na pr. produžen je rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana) nije značajnije „pomerila sa centra” ove aktivnosti.

PRAVNA LICA su  i dalje u obavezi da sastave odgovarajuće finansijske izveštaje.

Za statističke i druge potrebe - dužni da dostave Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) do kraja februara (na primer - do kraja februara 2014. godine): Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu.

Poreska prijava podnosi se u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza (na primer - za kalendarsku 2013. godinu - do 30. juna 2014. godine), osim u određenim slučajevima.

Detaljnije - videti:


PREDUZETNICI
(koji vode poslovne knjige) - dužni su da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez (član 93. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana

Detaljnije - videti:


FIZIČKA LICA
(rezidenti, uključujući i strance - rezidente), koja su u KALENDARSKOJ GODINI (2013. godini) ostvarila prihod (na teritoriji Republike Srbije), po svim osnovama, u iznosu preko - TROSTRUKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE po zaposlenom isplaćene u Republici u 2012. godini (što prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike iznosi - 728.496 dinara ), a to znači ostvaren prihod preko 2.185.488 dinara - DUŽNA SU DA PRIJAVE GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK - najkasnije do 15. maja 2014. godine.

Detaljnije - videti:


Dodamo li svemu gore iznetom i značajne izmene u načinu isplate prihoda (ličnih dohodaka, autorskih honorara ...) kod kojih se obračunava i plaća porez po odbitku, a koje su počele da se primenjuju - 1. marta 2014. godine i kojima je propisano da isplatilac ovih prihoda (za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod) obračunava, obustavlja i PRE SVAKE ISPLATE - podnosi (elektronskim putem, nadležnom organu) pojedinačnu poresku prijavu (koju Poreska uprava potvrđuje i dodeljuje broj odobrenja za plaćanje) i tek po dobijanju broja - VRŠI ISPLATU (obavezno unošenje ovog broja u nalog za plaćanje) - slobodno se može zaključiti da se radi o vrlo „aktivnom” periodu godine (u knjigovodstveno-račinovodstvenom  delanju,  odnosno finansijskom poslovanju).

Detaljnije - videti:

 

Videti i:

LJ.M.V.

Objavljeno: 07.03.2014.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>