Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2011. godinaNOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

21.12.2011. u 12:21. Komentara: (4)

Novi Zakon o privrednim društvima

Novi Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011), koji je objavljen 27. maja 2011. godine, stupa na snagu 4. juna iste godine, a primenjuje se praktično u celini od 1. februara 2012. godine (osim člana 344. stav 9. i člana 586. stav 1. tačka 8), koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine, donosi niz značajnih i veoma raznovrsnih novina


STUPILI SU NA SNAGU NOVI ZAKONI

02.12.2011. u 15:43. Komentara: (2)

Stupili su na snagu novi zakoni (decembar 2011)

Drugog decembra 2011. godine – stupa na snagu veći broj zakona.


PRE STEČAJA - RESTRUKTURIRANJE

26.10.2011. u 14:37. Komentara: (0)

Finansijsko restruktuiranje pre stečaja

Privredno društvo u finansijskim teškoćama – IMA MOGUĆNOST - pre pokretanja stečajnog postupka – da se FINANSIJSKI RESTRUKTURIRA (da ponovno uredi svoju situaciju u  okviru dužničko-poverilačkih odnosa povodom duga prema poveriocima i obezbedi mogućnost oporavka i održiv nastavak poslovanja privrednog društva).


ODUZETA IMOVINA - BIĆE VRAĆENA

05.10.2011. u 15:04. Komentara: (16)

Oduzeta imovina biće vraćena

Donet je Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – kojim se konačno rešava otvoreno pitanje prava ljudi kojima je, posle Drugog svetskog rata, imovina oduzeta od strane države, a koji za nju nisu uopšte dobili naknadu, ili nisu dobili odgovarajuću naknadu.


ENERGIJA NAŠA NASUŠNA

11.08.2011. u 11:39. Komentara: (0)

Novi Zakon o energetici

Vodotokovi, vetar, sunce, gas, ugalj, nafta, derivati nafte, uljni škriljci i drugo – izvori su energije, a pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje energijom (toplotnom i električnom, danas i u budućnosti) jedan je od glavnih ciljeva energetske politike uređene Zakonom o energetici.


IZMENJEN ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

14.07.2011. u 11:29. Komentara: (4)

Poskupele administrativne takse

Poskupeo je zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa – sa hiljadu dinara na 10.000 dinara (za pravna lica), dok je za fizička lica ostao isti (1.070 dinara).


USTAVNI SUD PRESUDIO - ZAKONODAVAC SPROVEO, konkretnije REDOSLED NA IZBORNOJ LISTI - OBAVEZA PRILIKOM DODELE MANDATA

06.06.2011. u 11:14. Komentara: (1)

Redosled na izbornoj listi

Svi dobijeni mandati (sa izborne liste) – dodeljuju se kandidatima po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.


USLOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ - NOVI ZAKON

20.05.2011. u 11:38. Komentara: (174)

Uslovi ostvarivanja prava na socijalnu pomoc

Neposedovanje - nepokretnosti (osim Zakonom propisanog izuzetka), - pokretne imovine (čijim korišćenjem ili otuđenjem može da obezbedi određena sredstva) - ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i nesposobnost za rad, uz obavezu da - nije prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretnosti - neki su od OPŠTIH USLOVA za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć propisanih članom 82. Novog Zakona o socijalnoj zaštiti.


IZMENE DVA PORESKA ZAKONA - ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU I ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

11.04.2011. u 14:16. Komentara: (2)

Građevinsko zemljište, teretna i električna vozila

Građevinsko zemljište do 10 ari – pravo svojine, odnosno pravo zakupa (ukoliko je u javnoj svojini)  i poljoprivredno zemljište do 10 ari  – pravo zakupa (ukoliko je u državnoj svojini) – IZUZETI SU IZ OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU,  a - teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5t i svi vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni – IZUZETI SU IZ OPOREZIVANJA POREZOM NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA.


PREDSEDNIK VLADE MOŽE BITI I MINISTAR

23.03.2011. u 15:45. Komentara: (0)

Predsednik vlade moze biti ministar

Ovo je jedna od  novina propisanih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.


GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

04.03.2011. u 16:48. Komentara: (20)

Porez na dohodak fizičkih lica

Pošto su pravna lica (shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica - "Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10) – „ODRADILA SVOJU PORESKU OBAVEZU“ (sastavili i predali svoje finansijske izveštaje i poreske prijave i ako je trebalo - platili poreze) – sada je –„red došao na fizička lica“.


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

17.02.2011. u 16:17. Komentara: (2)

Porez na dobit pravnih lica

Krajnje je vreme da sastavite finansijske izveštaje za izveštajnu godinu (jer DO KRAJA FEBRUARA – DUŽNI ste da ih dostavite Agenciji za privredne registre,  a do 10. martaPoreskoj upravi). Sve ovo, naravno – u funkciji je – poreza na dobit pravnih lica za 2010. godinu (tačnije, ako ste imali dobit u prošloj godini – morate je platiti – NAJKASNIJE DO PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE).


U PENZIJU, u 2011. godini - MOŽE - AKO

26.01.2011. u 16:43. Komentara: (55)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

IMATE - 53 godine života (žene), odnosno 53 godine i 4 meseca (muškarci)  i 35 (žene), odnosno  40 (muškarci) godina radnog staža.


NEMA VIŠE - DROGA I NARKOTIKA u nazivima zakonske regulative SAD SU - PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

18.01.2011. u 16:27. Komentara: (10)

Droge i narkotici - psihoaktivne kontrolisane supstance

Donet je novi Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama – kojim je su PRESTALA DA VAŽE dva zakona - Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Službeni list SRJ", broj 46/96 i "Službeni glasnik RS", br. 37/02 i 108/05) i Zakon o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga ("Službeni glasnik SRS", broj 8/80).


Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>