Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Vlada usvojila izmene Zakona o radu, Narodna skupština ih razmatra 15. jula 2014.

Usvojen zakon o radu 2014.

Vlada Republike Srbije je - 12. jul 2014. godine, usvojila izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i „stavila“ ih u skupštinsku proceduru.

Vlada je (na osnovu člana 106. stav 3. Ustava) podnela zahtev Narodnoj skupštini za održavanje vanrednog zasedanja i predložila sledeći dnevni red:

  1. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
  2. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
  3. Predlog Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji
  4. Izveštaj o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava.

13. jula 2014. godine, Predsednica Narodna skupština je (na osnovu člana 106. stav 3. Ustava i člana 249. Poslovnika Narodne skupštine) sazvala ŠESTO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE - ZA UTORAK 15. JUL 2014. GODINE, U 10 ČASOVA.

 

Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 15.07.2014.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Zorana Petrović
Ukupno: 5
Komentar
LJUDI JE LI TO MOGUĆE?!?!
Komentar #5 objavljen : Sat December 20, 2014, 22:24:08
Da li je moguće da posle ovakvog sramnog zakona o radu radnici nisu izašli spontano na ulice u MILIONSKOM broj!?!?!
Šta se deslio ljudima u Srbiji kada trpe ovakvo IŽIVLJAVANJE smenjujućih lopovskih vlasti?!?!?!?!
petardjorjevic
Ukupno: 5
Komentar
ZAKON O RADU SUDIJA
Komentar #4 objavljen : Thu July 31, 2014, 17:15:51
Ustavom RS.član 6 treba da se donese zakon o radu sudija.nikako da se o tom zakonu izglasa a da se donese.Tada bi sudije radile bolje i odgovornije jer bi imao sudisku odgovornost za rad ili nerad. PETAR
Branka
Ukupno: 5
Komentar
Re: IZMENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, NOVI ZAKON O OTKLANJANJU POS
Komentar #3 objavljen : Wed July 23, 2014, 11:36:15
Da li je moguće da niko nije uzeo u razmatranje posao vaspitača u vrtiću? Kako da žena od 65 godina valjano obavlja svoj posao, da pazi tridesetoro dece a pritom više nema nikakve reflekse, ne vidi i ne čuje dobro i da ne nabrajam. Pa zar niko ne brine o bezbednosti te dece koja su svakako ugrožena ako ih čuvaju babe.
Rade Glišić
Ukupno: 5
Komentar
zakon o radu
Komentar #2 objavljen : Sat July 19, 2014, 08:28:53
Prema podacima PIO fonda preko 500.000 samostalnih zanatlija i poljoprivrednika koji su se samo zaposlili, ni novim Zakonom o radu se njihov rad ne vodi kao vreme provedeno u radnom odnosu pa prema tome prema državi imaju sao obaveze ali ne i prava ( minuli rad i ostalo ). Skoro da ih u diskusiji i izmenama i dopunama Zakona o radu niko nije ni pomenuo. Sramno. Priznavanjem prava na minuli rad rednicima samo kod poslednjeg poslodavca, minuli rad se tako više ne može zvati, već doslovce "rad koji vam priznaje gospodar života i smrti u Srbiji ( američka privredna komora i ostale bratske komore )". Sramota po sto puta sramota, ali nažalost to se u ovoj zemlji nema kome reći.
Nepoznat
Ukupno: 5
Komentar
Re: IZMENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, NOVI ZAKON O OTKLANJANJU POS
Komentar #1 objavljen : Wed July 16, 2014, 16:08:30
Izmene zakona treba usvojiti ali je predlagač a i vajni Sindikati trebalo da obrate paznju na činjenicu da postoji odredjen br. tadnika koji niusu nikada i nigde primili otpremninu a sticajem okolnosti kod najnovijeg poslodavca rade par godina i onda nije fer da otpremninu dobiju samo za vreme ko0d zadnjeg poslodavca.

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>