Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Mišljenja ministarstava

 

 

zgrada Ministarstva finansija

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Mogućnosti agencijskog zapošljavanja kabinskog osoblja na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00081/2020-07, od 18.02.2020)


DRŽAVNA UPRAVA – Sklapanje braka u periodu nakon ukidanja vanrednog stanja

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 021-02-256/2020-26, od 12.05.2020)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/16 i 68/15)

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-372/2019, od 14.06.2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/16 i 68/15)

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-96/2019, od 01.03.2019. godine)


JAVNE NABAVKE – Negativne reference kao razlog za neprihvatljivost ponude prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-594/2018 od 13.06.2018)


JAVNE NABAVKE – Reference ponuđača kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta za učešće u postupku javne nabavke

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-1392/2018, od 28.12.2018)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-227/2019, od 07.06.2019)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-154/2019, od 27.03.2019)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-253/2017, od 05.05.2017)


Ostvarivanje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-02363/2018-07, od 9.01.2019)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obavezno osiguranje za osnivače privrednih društva (član 12. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 07-00-00157/2020-07, od 06.03.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Osnovica za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada zaposlenog u smislu čl. 114-116. Zakona o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-00046/2020-02, od 24.02.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Povreda na radu – definisanje instituta – Član 22. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00223/2020-07, od 18.06.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravo na ponovno određivanje penzije - Primena člana 121. u vezi sa članom 82a stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-10/122/2020-07, od 17.06.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 113-04-00001/2020-07, od 02.03.2020)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Povraćaj pogrešno plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-626/2020-04 od 27.5.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poresko konsolidovanje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-197/2020-04 od 29.05.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Utvrđivanje rashoda amortizacije stalnih sredstava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-138/2020-04 od 18.05.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa i uvoza dobara koja se smatraju pomagalima za slepe i slabovide

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1016/2019-04 od 11.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa knedli sa šljivama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-153/2020-04 od 11.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00299/2020-04 od 12.5.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Korišćenje olakšica po osnovu zarade novozaposlenih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-88/2020-04 od 06.3.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA – Rashod u poreskom bilansu

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00040/2019-04 od 03.06.2020. godine


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Utvrđivanje prodajne cene udela za potrebe određivanja kapitalnog dobitka

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-76/2019-04 od 29.5.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Utvrđivanje prodajne cene udela za potrebe određivanja kapitalnog dobitka

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-76/2019-04 od 12.5.2020. god.)


POREZI - Odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreskom obvezniku - preduzetniku

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1161/2019-04 od 19.02.2020. god.)


POREZI - Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-71/2020-04 od 27.02.2020. god.)


POREZI NA IMOVINU - Propisani rokovi za plaćanje poreza na imovinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00072/2020-04 od 28.02.2020. god.)


PROSVETA – POSTVANREDNO STANJE – Instrukcija o načinu organizovanja aktivnosti u osnovnoj školi nakon 01.06.2020. godine

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-00329/2020-07, od 13.05.2020)


PROSVETA – POSTVANREDNO STANJE – Instrukcija o organizaciji rada srednjih škola za završetak drugog polugodišta školske 2019/2020. godine

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00360/1/2020-03, od 12.05.2020)


PROSVETA – VANREDNO STANJE – Dodatna uputstva za praćenje i evidentiranje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-340/2020-03, od 20.03.2020. godine)


PROSVETA – VANREDNO STANJE – Instrukcija (sa dopunom) o konkursima za izbor zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja objavljenim pre ili u toku vanrednog stanja

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-326/2020-04, od 12.05.2020) Dopuna: (Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-326/1/2020-04, od 14.05.2020)


PROSVETA – VANREDNO STANJE – Obaveštenje – Uputstvo Ministarstva prosvete za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola u vezi sa nastavom na daljinu

(Uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 601-00-9/1/2020-01 od 16.03.2020. godine)


RADNO PRAVO – Pravo usvojitelja na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 560-00-00052/2020-13. od 03.03.2020)


REVIZIJA - Organizacija upravljanja društvom za reviziju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-306/2020-16 od 20.5.2020. god.)


Šta se smatra zaposlenom osobom sa invaliditetom - Ugovor o privremenim i povremenim poslovima?

(Odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od marta 2018, sa sajta Ministarstva)


TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ – AKCIJSKA PRODAJA – Trgovac ne može dodatno da snizi cene artikala koji su obuhvaćeni akcijskom prodajom

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-099/2020-03 (3), od 21.05.2020)


TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ – Obaveza isticanja cene ne odnosi se na magacinske prostore

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-099/2020-03 (1), od 21.05.2020)


TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ – Određivanje procenta sniženja u toku prodajnog podsticaja

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-099/2020-03 (4), od 21.05.2020)