Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Mišljenja ministarstava

 

 

zgrada Ministarstva finansija

(Ne)nadležnost Komisije - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 3.6.2015., sednica od 11.6.2015.)


Acquis communautaire – značenje

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Administrativni postupak - Građani - Borački dodatak

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Dodatak za negu i pomoć ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ispravka greške u matičnim knjigama

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani – Izdavanje duplikata legitimacije interno raseljenog lica

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih (MKR/MKV/MKU)

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Izdavanje potvrde o ostvarivanju prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Izdavanje uverenja ili drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Izdavanje uverenja ili drugih isprava o činjenicima o kojima se ne vodi službena evidencija

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Izdavanje uverenja o državljanstvu

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Konkurs za dodelu stipendija za deficitarna zanimanja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Konkurs za stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Mesečno novčano primanje za nezaposlene RVI od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17.08.1990. godine

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada pogrebnih troškova posle smrti korisnika mesečnog novčanog primanja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Naknada troškova - Vantelesna oplodnja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada troškova sahrane umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941"

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Naknada troškova sahrane za izbegla lica

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada za vreme nezaposlenosti ratnom vojnom invalidu od i do iv grupe

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada zarade, odnosno naknada plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Naknada zarade, odnosno naknada plate za vremeporodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Obezbeđivanje prevoza učenika škole za osnovno obrazovanje odraslih

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Odobrenje za izgradnju i postavaljanje spomenika i spomen obeležjana na površinama javne namene

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Odobrenje za prenos posmrtnih ostataka

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Određivanje ličnog imena deteta i upisivanje u matičnu knjigu rođenih

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ortopedski dodatak ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani – Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih (MKR)

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih (MKU)

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ostvarivanje prava na dečiji dodatak

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida (Obrada podataka o ličnosti)

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Otkup stanova u javnoj svojini JLS

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Pomoć u slučaju smrti ratnog vojnog invalida i mirnodopskog vojnog invalida

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Porez na imovinu fizičkih lica

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Porodična invalidnina posle smrti ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i palog borca

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Postupak zaštite prava pacijenata

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Potvrda o biračkom pravu

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Potvrda o životu korisnicima inostranih penzija

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Povećanje mesečnog novčanog primanjapo osnovu samohranosti korisnika mesečnog novčanog primanja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Pravo na putničko motorno vozilo za ratnog vojnog invalida i mirnodopskog vojnog invalida prve grupe

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Prestanak statusa izbeglog lica

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani – Privreda - Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za privredu i građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani – Privreda - Pristup informacijama od javnog značaja

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za privredu i građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani – Privreda - Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za privredu i građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Priznavanje očinstva

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Promena ličnog imena

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Promena podataka u legitimaciji raseljenog lica

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Pružanje pravne pomoći

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Saglasnost za promenu mesta boravišta za izbegla i raseljena lica

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis lica u jedinstveni birački spisak

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis promena podataka u jedinstveni birački spisak

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis u matičnu knjigu rođenih (MKR) na osnovu isprave inostranog organa

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis u matičnu knjigu rođenih (MKR) promena u ličnom statusu građana

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis u matičnu knjigu umrlih (MKU) promena u ličnom statusu građana

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis u matičnu knjigu venčanih (MKV)

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Upis u matičnu knjigu venčanih (MKV) na osnovu isprave inostranog organa

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Uvećana porodična invalidnina i uvećanje porodične invalidnine po palom borcu

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Uverenje o izdržavanju (o porodičnom stanju)

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Uverenje o izdržavanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Uverenje o porodičnom stanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Uverenje o sposobnosti stupanja u brak

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Građani - Uvid u matične knjige i knjige državljana

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak – Građani - Vraćanje prezimena posle razvoda braka

(Administrativni postupci - Modeli postupaka - Za građane, Preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Potpuna eksproprijacija

(Model administrativnog postupka, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Dozvola za upravljanje hemikalijama

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Administrativni prenos nepokretnosti

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Davanje saglasnosti na saobraćajni projekat za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog oglasa

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Davanje u zakup stanova u javnoj svojini JLS

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Deeksproprijacija

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Donošenje rešenja o uklanjanju objekata sklonih padu (čl. 167 ZPI)

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Donošenje rešenja o uklanjanju objekta po zahtevu vlasnika (čl. 168 ZPI)

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Iseljenje bespravno useljenih lica iz stana ili zajedničkih prostorija stambene zgrade

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Izdavanje poreskog uverenja

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Izdavanje uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Izdavanje uverenja o svojini na posebnom delu zgrade

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Izdavanje uverenja za pretrpljenu štetu i procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Izmena rešenja o registraciji i overi reda vožnje za gradski i prigradski prevoz

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Izmena rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Nepotpuna eksproprijacija

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Odlaganje plaćanja dugovanog poreza

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Odobrenje za postavljanje oglasnog sredstva na otvorenim površinama

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Odobrenje za ulazak vozila u pešačku zonu/trg

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u posebnim slučajevima

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Otpis kamate po osnovu neuredne dostave

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Otpis plaćanja dugovanog poreza

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog oglasa

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Ozakonjenje komunikacionih mreža i uređaja i linijskih objekata

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Ozakonjenje objekta (kada se radi o samostalnom objektu)

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Ozakonjenje posebnog fizičkog dela zgrade

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Potvrda / uverenje o registrovanoj stambenoj zajednici

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Pregled stanja poreskog duga

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Građani - Pretvaranje prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

(Model administrativnog postupka, za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Prijava za utvrđivanje ostalih lokalnih javnih prihoda

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Usaglašavanje stanja po računima poreskih obveznika

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Uverenje o nazivu/promeni naziva ulice

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani - Zahtev za zauzeće javne površine građevinskim materijalom

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda – Građani- Registracija stambene zajednice upisa/promene/brisanja podataka ili dokumenata

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Izdavanje informacije o lokaciji

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Izdavanje integrisane dozvole

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odobrenje za lokaciju za tretman otpada u mobilnom postrojenju

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odobrenje za obavljanje poslova taksi vozača i izdavanje taksi dozvole za vozača

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odobrenje za postavljanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odobrenje za raskopavanje javne površine

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Odobrenje za uklanjanje drveća iz drvoreda, parka ili sa druge javne površine

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Porez na imovinu pravnih lica

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Postavljanje manjih montažnih objekata na javnim i drugim površinama

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole upravljanja otpadom

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Potvrđivanje urbanističkog projekta

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Predlog ulagača za utvrđivanje investicionog programa

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Privremena obustava saobraćaja

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Produženje roka važnosti integrisane dozvole

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Registracija i overa reda vožnje za gradski i prigradski prevoz

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Revizija integrisane dozvole

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Saglasnost na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Administrativni postupak - Privreda - Zahtev ulagača za obrazovanje projektnog tima JLS za pružanje stručne pomoći

(Model administrativnog postupka, Za privredu, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Akcesornost sredstva obezbeđenja u odnosu na ugovor o javnoj nabavci (čl. 61. i 106. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2526/2015 od 29. oktobra 2015. god.)


AKCIZE - Da li je vino predmet oporezivanja akcizom?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-00-00016/2016-04 od 11.4.2016. god.)


AKCIZE - Da li postoji obaveza plaćanja akcize na alkoholno piće - vinjak koji se prodaje u rinfuznom stanju?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-00-00004/2017-04 od 8.3.2017. god.)


AKCIZE - Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu sa surogatom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-00-00138/2018-04 od 26.7.2018. god.)


AKCIZE - Oporezivanje akcizom niskoalkoholnih pića

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00005/2016-04 od 28.3.2016. god.)


AKCIZE – REFAKCIJA – Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte - euro dizel, koji su nabavljeni za transportne svrhe (u periodu u kome privredno društvo nije posedovalo licencu za prevoz)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00062/2019-04 od 11.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


AKCIZE – REFAKCIJA – Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte - gasno ulje (euro dizel), koje se koristi za zagrevanje poslovnog prostora (samouslužne autoperionice)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00003/2019-04 od 11.02.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


AKCIZE - Registracija duvanske prerađevine od nesagorevajućeg duvana i akcizni tretman tog proizvoda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-537/2016­04 od 6.6.2016. god.)


Ako dva ili više pravnih subjekata zaključe ugovor o konzorcijumu, da li oni zadovoljavaju sve kriterijume propisane članom 56. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00062/2015-01 od 29.1.2016)


Ako se opis posla radnog mesta iz Pravilnika poklapa sa opisom posla dva radna mesta iz Kataloga, kako razvrstati to radno mesto? Da li se u ovom slučaju u aktu o sistematizaciji može u nazivu radnog mesta koristiti oba kataloška naziva radnog mesta (primer Portir – Vatrogasac)?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Ako tokom izveštajnog meseca dođe do promene kamatne stope koja se kamatna stopa prikazuje u statistici kamatnih stopa banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Ako ustanova ima manji broj od 10 zaposlenih, da li ima pravo da primi radnike na određeno?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Akreditacija – Akreditaciono telo Srbije (ATS)

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Da li se inostrani sertifikati automatski priznaju nakon potpisanog EA MLA sporazuma? – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Isprava o usaglašenosti – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Kako da se akreditujem u skladu sa standardom ISO 9001 ? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Kako da se akreditujem? – Proces akreditacije – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Ko može da se akredituje? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Koja je razlika između akreditacije i sertifikacije? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Koje su prednosti i koristi od akreditacije? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Koliki su troškovi akreditacije? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Koliko traje postupak akreditacije? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija – Međunarodne organizacije (čiji je ATS član)

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Obaveze tela za ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Obnavljanje akreditacije – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Poverljivost – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Prigovori i žalbe – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Troškovi akreditacije – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Akreditacija – Zašto akreditacija? – Ocenjivanje usaglašenosti – ATS

(Pitanja i odgovori, Akreditaciono telo Srbije – ATS, https://www.ats.rs)


Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti – Svrha akreditacije

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Aktivna legitimacija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - Nepostojanje aktivne legitimacije

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Aktivnosti škole u procesu planiranja i realizacije mera u cilju sprečavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-01745/2017-07 od 13.11.2017. godine)


Aneks ugovora o radu zbog premeštaja na druge poslove sa manjim koeficijentom

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 117-00-402/2015-02 od 27.4.2015)


Aneks ugovora o radu, kojim se menja ugovorena zarada, ne može se primenjivati retroaktivno već samo ubuduće

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 011-00-513/2016-02 od 18.7.2016)


Aneksiranje ugovora o radu na određeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja radi usklađivanja sa novim zakonom

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-1845/2017-04 od 4.12.2017)


Angažovane imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti – Način

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Angažovanje strane radne snage na poslovima u Republici Srbiji i primena propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00007/2017-01 od 3.3.2017)


Aplikativni pristup podacima prinudne naplate

(Narodna banka Srbije, www.nbs.rs)


Besplatna pravna pomoć - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


BIOMEDICINA – Mišljenje Republičke stručne komisije za transplataciju ćelija i tkiva u vezi sa čuvanjem matičnih ćelija prikupljenih iz krvi pupčanika novorođenčata

(Uprava za biomedicinu, Republička stručna komisija za transplantaciju ćelija i tkiva, sa sajta Ministarstva zdravlja)


BIOMEDICINA – Vantelesna oplodnja - uslovi

(Republički fond za zdravstveno osiguranje - www.rfzo.rs)


Biometrijska lična karta

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Biometrijska putna isprava maloletnom ili osobama pod starateljstvom

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


blagovremenost zahteva protiv radnji koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda (čl. 63. i 149. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2660/2015 od 23. decembra 2015. god.)


Bliži uslovi i način izdavanja vize na graničnom prelazu - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Bodovanje autora radne sveske za učenike i priručnika za nastavnike (čl. 34. pku za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Bodovanje nastavnika evidentiranog kao mentor učeniku na takmičenju (čl. 34. pku za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Bodovanje nastavnika koji rade u produženom boravku

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Bodovanje nastavnika u školi sa dvojezičnom nastavom (čl. 34. i 35. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 17. decembra 2015. god.)


Bodovanje odgovarajućih kriterijuma

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Bodovanje prema kategoriji stručne strane ili domaće literature u kojoj je rad objavljen (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 15. oktobra 2015. god.)


Bodovanje stručnih saradnika prema poslovima koje obavljaju (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 9. decembra 2015. god.)


Bodovanje u skladu sa relevantnim ugovorom odnosno aneksom ugovora o radu (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Bodovanje zaposlenih prilikom utvrđivanja prestanka potrebe za radom zaposlenih, sa punim ili nepunim radnim vremenom

(Odluka Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od 9.12.2015)


Bodovanje zaposlenih shodno ugovoru o radu (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Bodovanje zaposlenih vrši se kada ima više zaposlenih nego što je potreba za njihovim radom

(Odluka Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od 9.12.2015)


Bodovanje zaposlenih za čijim je radom u potpnosti ili delimično prestala potreba vrši na osnovu ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

(Odluka Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od 17.12.2015)


Boduju se svi zaposleni koji ispunjavaju uslove radnog mesta u skladu sa ugovorom o radu na osnovu koga su zasnovali radni odnos i aneksom ugovora o radu

(Odluka Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od 17.12.2015)


Boravište

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Buka - Šta je to akustičko zoniranje i ko vrši akustičko zoniranje?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Buka koja nije u nadležnosti inspekcije za zaštitu životne sredine

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


CARINE - Carinjenje poštanske pošiljke čiji sadržaj su "Međunarodni kuponi za odgovor"

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-01335/2019-17 od 07.10.2019. god.)


CARINE - Da li je dozvoljen prenos prava svojine nad robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00045/2016-17 od 5.7.2016. god.)


CARINE - Da li je moguće odobriti postupak aktivnog oplemenjivanja za derivate goriva, evrodizel i benzin?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 030-01-00014/2016-17 od 25.8.2016. god.)


CARINE - Da li postoji mogućnost za odobravanje povlastica za uvoz opreme bez plaćanja carine?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-307/2016-17 od 12.4.2016. god.)


CARINE - Da li prodaja robe fizičkom licu u reeksportnom poslovanju povređuje bilo koju odredbu zakona?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 335-00-00006/2018,17 od 10.4.2018. god.)


CARINE - Da li se ekvivalentna roba može upotrebiti u postupku aktivnog oplemenjivanja reeksportne dorade?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-01594/2018-17 od 5.11.2018. god.)


CARINE - Izjavljivanje prigovora na zapisnik o prihvatanju deklaracije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-244/2018-17 od 15.3.2018. god.)


CARINE - IZVOZ i UVOZ - MEDICINSKA SREDSTVA - Tumačenje pojedinih odredaba novog Zakona o medicinskim sredstvima

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-II-483-25-11/3/2018, od 04.02.2019)


CARINE – NAFTA – Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

(Akt Uprave carina, br. 148-II-439-01-17/2018 od 19.12.2018. godine)


CARINE – Postupak deklarisanja i carinjenja kontejnera

(Mišljenje Ministarstva finansija, Sektor za carinski sistem i politiku broj 483-00-02121/2018-17 od 17.12.2018. godine)


CARINE - Postupak izvoza robe manjeg značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00602/2016-17 od 19.9.2016. god.)


CARINE – Postupak kućnog carinjenja - uvozni postupak - Uprava carina, 2018

(Akt Uprave carina broj 148-I-030-01-21/2018 od 07.02.2018. godine)


CARINE - Primena jedinstvene carinske stope prilikom stavljanja u slobodan promet ekspresnih pošiljki

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00053/2016-17 od 25.7.2016. god.)


CARINE - Primena Odluke o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00006/2016-17 od 26.2.2016. god.)


CARINE – Privremeni uvoz

(Pitanja i odgovori, Uprava carina, privremeni uvoz, 2018)


CARINE - Privremeni uvoz ambalaže

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00063/2016-17 od 2.2.2016. god.)


CARINE - Prodaja robe pod carinskim nadzorom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-01-4694/2016-17 od 19.1.2017. god.)


CARINE - Razduženje carinskih isprava u slučaju nastanaka apsolutne zastarelosti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-01468/2018-17 od 31.10.2018. god.)


CARINE - Skladištenje, prodaja i tranzit evro-dizela

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00246/2018-17 od 8.3.2018. god.)


CARINE - Sprovođenje postupka naplate carinskog duga u slučaju kada postoji solidarna odgovornost dužnika

(Instrukcija Ministarstva finansija, br. 401-00-01716/2016-17 od 18.7.2016. god.)


CARINE - Sprovođenje postupka privremenog uvoza u slobodnim zonama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00805/2018-17 od 29.6.2018. god.)


CARINE - Status robe u postupku carinskog skladištenja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00285/2018, 17 od 11.4.2018. god.)


CARINE - Stavljanje proizvoda dobijenih u postupku aktivnog oplemenjivanja u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00079/2016-17 od 4.11.2016. god.)


CARINE - Tretman sporednih dobijenih proizvoda nastalih u postupku aktivnog oplemenjivanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-01291/2018-17 od 24.8.2018. god.)


CARINE - Tumačenje člana 256. stav 2. Carinskog zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-02762/2018-17 od 2.8.2018. god.)


CARINE – Usmeno deklarisanje za privremeni uvoz i izvoz ambalaže i paleta

(Akt Uprave carina 148-03-030-02-4/4/2011 od 14.03.2012.godine)


CARINE - Uvoz korišćene poljoprivredne mehanizacije u svoje ime, a za tuđ račun

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00781/2016-17 od 22.9.2016. god.)


CARINE – UVOZ MOTORNIH VOZILA – Oldtajmeri

(Uprava carina, 22.05.2017. godine., www.upravacarina.rs)


CARINE – UVOZ MOTORNIH VOZILA – Opšti uslovi i bliži uslovi

(Uprava carina, 22.05.2017. godine., www.upravacarina.rs)


CARINE – UVOZ MOTORNIH VOZILA – Uvoz delova za motorno vozilo

(Uprava carina, 22.05.2017. godine., www.upravacarina.rs)


Carinska kontrola uvoza i izvoza metalnog otpada

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-11-353-02-4/2017, od 31.8.2017)


Carinski postupci sa naftom i derivatima nafte, od 11.07.2016

(Akt Uprave carina broj 148-I-030-01-359/2016 od 11.07.2016. godine)


Carinski tretman ambalaže za pivo koja je stavljena u postupak privremenog uvoza

(Mišljenje Ministarstva finansija RS - Uprava carina, br. 011-00-00359/2013-17 od 5.12.2013)


Carinski tretman cigareta dobijenih u postupku pasivnog oplemenjivanja

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, Uprava carina, br. 483-00-00019/2013-17 od 10.12.2013)


Carinsko skladištenje domaće robe nakon prihvatanja deklaracije za postupak izvoza

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-483-20-4/2/2012 od 19. 3. 2012)


Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom

(Akt Uprave carina 148-03-030-01-157/2012 od 08.11.2012. godine i ažuriran sa danom 20.03.2017. godine)


CE znak - Šta je to CE označavanje (CE znak)?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


CE znak - Šta zapravo predstavlja CE znak?

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


CRF - Čiji podaci treba da stoje u polju podaci o administratoru?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da Da li se i na koji način vrši registracija predračuna, odnosno profaktura, ukoliko je Ugovorom definisano avansno plaćanje?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li dokumentaciju podnosi ovlašćeno lice, administrator ili može neko treće lice?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li IDF mora da bude naveden na fakturi koja se šalje dužniku, a koja je prethodno registrovana u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li ima upozorenje ako uvozimo fakture koje su već evidentirane?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je definisana uloga prilikom registracije dužnik/poverilac?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je dozvoljena izmena korisničkog imena koje je sistem dodelio?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je greška ukoliko javno preduzeće prilikom registracije unese JBKJS?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je izmirenje novčanih obaveza za premije osiguranja prema društvu za osiguranje potrebno registrovati u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je moguća registracija predračuna?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je negde na sajtu Uprave za trezor dostupna tehnička dokumentacija za REST API inerfejs za CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li je potrebno evidentirati svaku obustavu zarade, blokadu računa, obustavu penzije itd.?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li poljoprivredna gazdinstva evidentiraju fakture u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li pravno lice može da ima više administratora registrovanih u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li privredni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge KJS registruju takve fakture?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li rokovi plaćanja ostaju isti kao i za RINO?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se dužnici registruju u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se firma mora registrovati na opštini sedišta?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se i dalje evidentiraju obaveze kroz RINO?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se preduzetnici registruju u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se prilikom grupne registracije faktura dobija izveštaj o IDF brojevima registrovanih faktura?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se registruje dokument o zaduženju za prodate poklon kartice?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se registruju obaveze dobavljača iz inostranstva?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li se u CRF registruju fakture u kojima su dužnici javna preduzeća?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li su devizna plaćanja predmet CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li su moguća delimična plaćanja faktura?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li su moguća plaćanja putem specifikacije većeg broja računa?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li su refundacije troškova za električnu energiju, vodu itd. predmet registracije u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Da li u CRF treba da se registruju i naknade zarada (bolovanje i sl.) koje se refundiraju od RFZZO?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Do kada će trajati registracija u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Gde možemo da nađemo broj organizacione jedinice Uprave za trezor?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Kada se popunjava Obrazac 3 - Zahtev za ukidanje pristupa CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Kako se plaćaju registrovane fakture?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Kako se preuzima zahtev za registraciju u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Kako se vrši predaja dokumentacije?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Ko pupunjava polje JBKJS prilikom registracije?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Ko unosi knjižna odobrenja, dužnik ili poverilac?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Kod broja fakture ukoliko imamo model 97, da li u broj fakture unosimo 97 pa PBO?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Koji JBKJS navodi lokalna samouprava u zahtevu za registraciju?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Pretraživači koje podržava aplikacija?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Registrovanje faktura u centralni registar faktura - Da Koje fakture se registruju u CRF?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Šta je IDF? Da li se navodi u instrukciji za plaćanje?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Šta znači poruka „Korisnik je već odobren na sistemu" kada otvaramo korisničke naloge za zaposlene?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - U kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor se vrši registracija?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


CRF - Ukoliko prilikom registracije unesemo neki pogrešan podatak, na koji način možemo da izvršimo ispravku?

(Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura, Uprava za trezor, februar 2018.)


Čiji depoziti su osigurani?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Čime se propisuje ocenjivanje usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Čitač elektronske lične karte

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Čitač elektronske saobraćajne dozvole

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Član 11. Posebnog kolektivnog ugovora – prekovremeni rad - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 16. i 59. Posebnog kolektivnog ugovora - Pravo na plaćeno radi učestvovanja na sindikalnim aktivnostima - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 3.6.2015.)


Član 26. Posebnog kolektivnog ugovora – naknada troškova - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 26. Posebnog kolektivnog ugovora – naknada troškova - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 29. Posebnog kolektivnog ugovora – solidarna pomoć - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 3.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 38. Posebnog kolektivnog ugovora – ''zaštićene kategorije'' - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 38. Posebnog kolektivnog ugovora – ''zaštićene kategorije'' - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 38. Posebnog kolektivnog ugovora – ''zaštićene kategorije'' - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 5. i 6. Posebnog kolektivnog ugovora – liste, preuzimanje - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 54. Posebnog kolektivnog ugovora – tehničko-prostorni uslovi - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 56. Posebnog kolektivnog ugovora – prava sindikalnih predstavnika - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 60. Posebnog kolektivnog ugovora – prava sindikalnih predstavnika - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Čuvanje podataka o klijentima i transakcijama

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Da li činjenica da je Zakonom o opštem upravnom postupku propisano da razmena podataka iz službenih evidencija bude besplatna, istovremeno znači oslobođenje od plaćanja administrativnih taksi za izdavanje javnih isprava?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Da li član žalbene komisije u skladu sa članom 173. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, može biti imenovano lice koje je funkcioner, odnosno izabrano, postavlјeno ili imenovano lice, nekog od organa lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li članovi disciplinske komisije primaju novčanu nadoknadu za svoj rad?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li članovi komisije za sprovođenje javnog konkursa moraju da budu isključivo članovi opštinskog veća?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li članovi Žalbene komisije koji su zaposleni u Opštinskoj upravi imaju pravo kao i ostali članovi van uprave na naknadu za svoj rad, koju utvrdi Opštinsko veće?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li danom prestanka rada na položaju prestaje i radni odnos službenika na položaju u slučaju da ne može biti raspoređen na drugo radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li delimična otplata kredita utiče na izračunatu kamatnu stopu, tj. da li ona u ovom slučaju mora ponovo da se izračunava?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li direkcija za izgradnju i uređenje, kao investitor, na bilo koji način može da prepusti izvođaču radova angažovanje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova?

(Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 119-01-00005/2013-01, od 5. 6. 2013)


Da li državna pomoć može da se dodeli i kada nema objavljenih javnih poziva i pod kojim uslovima?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Da li gradska opština jedinice lokalne samouprave, može shodno članu 91. Zakona o zaposlenima u AP I JLS, izvršiti preuzimanje zaposlenog iz Javnog Preduzeća koje je osnovala jedinica lokalne samouprave (ne gradska opština), bez internog konkursa?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li građani mogu imati štetne posledice zbog prijave korupcije?

(Pitanja i odgovori, Agencija za borbu protiv korupcije)


Da li i kako može isto lice biti angažovano za rad nakon proteka roka od 24 meseca, odnosno da li poslodavac može istom licu da promeni radno mesto u naredna 24 meseca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-710/2016-02, od 13.10.2016)


Da li i na koji način Sekretarijat podržava projekte u oblasti službene upotrebe jezika i pisama?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li internom revizoru može da se prizna zvanje samostalni savetnik? Poslove obavlјa jedno lice i radno mesto je sistematizovano kao samostalni izvršilac u Opštinskoj upravi.

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li izdatu potvrdu o usaglašenosti može da koristi i neko drugo lice, osim onog na koga ta potvrda glasi? 

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li javne službe koje nisu direktni i indirektni korisnici javnih sredstava imaju obavezu da donesu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li je 10% angažovanih lica na određeno vreme ili po osnovu ugovora, od zaposlenih na neodređeno vreme čiji je broj po Odluci 159, 15 ili 16 lica?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je budžetski kontrolor sistematizovan u upravu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li je deklaracija o usaglašenosti isprava koja obavezno mora da prati proizvod prilikom njegovog stavljanja na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li je dovoljno da se stranka obrati nadležnom ministarstvu odnosno pokrajinskom sekretarijatu da bi se izvršio inspekcijski nadzor - Prosvetna inspekcija?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li je dozvoljen prenos prava svojine nad robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja?

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br.483-00-00045/2016-17 od 5.7.2016)


Da li je dozvoljeno da se po spoljnotrgovinskom poslu nerezidentu plati u devizama na nerezidentni račun u zemlji, tj. da li su izjednačeni nerezidentni računi u zemlji i u inostranstvu?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li je dozvoljeno da, ako se isplata akontacije izvrši u efektivi, povraćaj po konačnom obračunu može se izvršiti u devizama i obrnuto?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li je dozvoljeno upućivanje stranaca u poslovnu jedinicu poslodavca u inostranstvu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj: 011-00-583/2016-02, od 31.10.2016)


Da li je izdavanje potvrda o životu u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za socijalno osiguranje?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-01212/2017-07 od 17.4.2017)


Da li je jedinstveni matični broj građana obavezni element ugovora o radu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-841/2015-02, od 18.9.2015)


Da li je kabinet gradonačelnika, kao posebna organizaciona jednica, sistematizovan u upravu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li je Kabinet predsednika gradske opštine grada Beograda organizaciona jedinica van Uprave gradske opštine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li je moguće da „pauk“ obustavi podizanje vozila ukoliko se vlasnik pojavi na licu mesta?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Da li je moguće odobriti postupak aktivnog oplemenjivanja za derivate goriva, evrodizel i benzin?

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br. 011-00-00649/2016-17 od 28.7.2016)


Da li je poslodavac dužan da evidentira prisustvo zaposlenog na radu u poslovnim prostorijama, odnosno njegov dolazak i odlazak s rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-357/2015-02, od 21. 9. 2015)


Da li je poslodavac dužan da predviti Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji uslove koji su navedeni Katalogom?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li je poslodavac prilikom prijavljivanja povrede na radu dužan da navede i težinu povrede i da li je u obavezi da po saznanju težine povrede na radu, naknadno dopuni već dostavljeno obaveštenje o povredi na radu i isto dostavi nadležnoj inspekciji?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00007/2016-01, odgovori na pitanja br. 1. i 2. od 11.4.2016)


Da li je poslodavac u obavezi da aneksira ugovor o radu svaki put kada se menja opis posla koji je dat u prilogu ugovora o radu na posebnom obrascu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1202/2015-02, 26.1.2016)


Da li je Poslodavac u obavezi da donese rešenja ukoliko je u postojećim Pravilnicima nazivi radnih mesta isti nazivima iz Kataloga za sva radna mesta?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li je poslodavac u obavezi da na zahtev zaposlenog dostavi overene i potpisane obračunske listiće?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-437/2017-02 od 11. 9. 2017)


Da li je poslodavac u Pravilniku prilikom navođenja potrebne stručne spreme, odnosno nivoa obrazovanja za koje se u Katalogu zahteva visoko obrazovanje za obavljanje radnog mesta može preciznije odrediti potrebnu oblast ili ne?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li je potrebno da izjava stranke kojom se obavezuje da sama pribavi podatke iz službenih evidencija saglasno odredbama člana 103. stav 3. Zakona o oopštem upravnom postupku bude u pisanoj formi?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u ''Službenom glasniku'' ili to obavlja MUP RS?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova) (Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li je potrebno da se inspektor najavi kada ide u nadzor -

Prosvetna inspekcija ? (Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li je potrebno podneti zahtev za isplatu osiguranog depozita?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Da li je potrebno prikazivati kamatne stope AUKS, UDEKS, EKSS-a u ugovorima o depozitu/kreditu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li je prilikom izrade Pravilnika o organizaciji i sistematizacija poslova poslodavac dužan da se pridržava Zakona o zaposlenima u javnim službama?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li je probni rad po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obavezan za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika i koliko traje?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je probni rad po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obavezan za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika i koliko traje?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je sekretar skupštine opštine-grada izabrano ili postavljeno lice?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je stručno lice dužno da sastavlja plan sprovođenja postupka procene rizika prilikom izrade izmene i dopune akta o proceni rizika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00935/2015-01, od 6.10.2015)


Da li je verifikacija ustanove obrazovanja obavezna?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li jedna potvrda o usaglašenosti može da obuhvati usaglašenost više tipova proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li kod izveštavanja subvencionisani krediti predstavljaju deo ukupnih kredita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li korisnici porodične penzije koji su na redovnom školovanju u slučaju radnog angažovanja preko omladinske zadruge, mogu imati probleme u korišćenju porodične penzije?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj službeno 435/2015-07, od 10. 12. 2015)


Da li kriterijum broj stanovnika podrazumeva broj stanovnika prema poslednjem popisu?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li lica koja se u sprovedenoj anketi ne izjasne za isplatu novčane naknade, odnosno ne žele da im sporazumno prestane radni odnos, mogu da se proglase za tehnološki višak?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li lice koje ima zasnovani radni odnos na neodređeno vreme u Gradskoj upravi ima pravo na mirovanje radnog odnosa u JLS, ukoliko nakon stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u AP i JLS bude izabrano za pomocnika gradonačelnika?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li lice koje je steklo srednje obrazovanje, a želi da se prekvalifikuje, dokvalifikuje ili da se upiše u specijalistički program, plaća školarinu - Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ?

(Pitanja i odgovori, Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li mogu da postavim direktno pitanje Komisiji/Odeljenju za kontrolu državne pomoći?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Da li mogu da saznam koliki je moj dug za godišnji porez na imovinu?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Da li mogu da saznam koliki je moj dug za godišnji porez na imovinu?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Da li mogu da se dobiju biometrijska dokumenta ako lice ima prijavljen boravak u Srbiji?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li može biti rukovodilac uže unutrašnje jedinice, šef Odseka, u zvanju savetnik ili mlađi savetnik uz poštovanje odredbe da radno mesto rukovodioca ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li može da dođe do povraćaja državne pomoći?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Da li može da se vrši premeštaj zaposlenih na drugo radno mesto?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li možemo da iskoristimo radno mesto iz Kataloga, ali iz druge grupe poslova, ne iz pratećih i pomoćno – tehničkih poslova, pored radnih mesta iz naše delatnosti? Da li možemo da koristimo radna mesta u sportu, i ako smo zdravstvena ustanova?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li možemo naziv radnog mesta da izmenimo, odnosno prilagodimo potrebama, na primer u Katalogu postoji Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove, a nama je potrebno samo radno mesto za administrativne posle, te da li možemo radno mesto da nazovemo samo Referent za administrativne poslove?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li možete da mi dodatno protumačite čl.69 stav 12 i 13 zakona o planiranju i izgradnji, na šta se oni konkretno odnose.

(Pitanja i odgovori - Zakon o planiranju i izgradnji – Imovinsko pravni odnosi - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 21.05.2015.)


Da li naručilac koji je obavezan da javne nabavke vrši preko tela za centralizovane javne nabavke ima obavezu da i nabavke procenjene vrednosti ispod 500.000 dinara nabavlja preko tog tela?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Da li naručilac prekida stručnu ocenu ponuda kako bi Uprava za javne nabavke donela zaključak o postojanju negativne reference?

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Da li nastavnica fizičkog vaspitanja koja je zasnovala radni odnos sa nepunim radnim vremenom od 20% ostvaruje pravo na preuzimanje bez konkursa?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-41/2015-02 od 31.3.2015)


Da li novi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, usklađen sa Katalogom radnih mesta, mora biti dostavljen na saglasnost nadležnom ministarstvu?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li obaveza pribavljanja potvrde o usaglašenosti osim za uvoznike, važi i za domaće proizvođače?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li osnovna unutrašnja organizacona jedinica može u svom sastavu da ima dve ili više užih unutrašnjih organizacionih jedinica čiji je sastav takav da je rukovodilac jedne uže unurašnje organizacione jedinice nameštenik a druge samostalni savetnik?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li ovaj Zakon “blokira” svako novo osnivanje novih muzeja, biblioteka, pozorišta i drugih kulturnih institucija koje se budžetski finansiraju?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li pomoćnik gradonačelnika može biti angažovan bez zasnivanja radnog odnosa, i bez nadoknade, imajući u vidu da već ima radni odnos na neodređeno puno radno vreme u privatnom sektoru?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li pomoćnik predsednika opštine može biti u radnom odnosu na tom radnom mestu sa 30% radnog vremena, s tim što bi zadržao ranije radno mesto sa 100% radnog vremena? Pitanje postavlјam zbog različite prakse opština.

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li poslodavac može da smanji zarade svim zaposlenima u okviru određenog sektora (službe) poslodavca, a ako može na koji način i pod kojim uslovima?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-62/2016-02, 19.4.2016)


Da li Poslodavac može predviti i dodatne uslove i u kom slučaju?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li poslodavac može za svoje potrebe (sopstvenim resursima) obavljati preglede i proveru električnih instalacija ukoliko ima zaposlenog(e) sa licencom odgovornog projektanta izdatu od Inženjerske komore Srbije?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00007/2016-01, odgovor na pitanje br. 4. od 11. 4.2016)


Da li poslodavac može, na izričiti zahtev zaposlenog, da mu odobri korišćenje prvog dela godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dve radne nedelje?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-333/2016-02, 16.6.2016)


Da li postoji ekspres pismo u Pošti Srbije?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Da li postoji mogućnost da „pauk“ odnese vozilo za koje je uredno plaćen parking?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Da li postoji mogućnost da se dugovani porez plati na rate i otpiše kamata?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Da li postoji mogućnost ravnomernije teritorijalne raspodele javnih beležnika?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Da li postoji pravni osnov za usvajanje zahteva zaposlenih za sticanje višeg zvanja i novog koeficijenta za obračun plata?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li postoji vremensko ograničenje za držanje sredstava na računu neraspoređenih priliva u slučajevima kada banka od korisnika priliva čeka raspored?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li potvrda o usaglašenosti mora da prati proizvod prilikom njegovog stavljanja na tržište? 

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova treba dostaviti prvo na mišljenje reprezentativnom sindikatu, ili na saglasnost organu upravljanja?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li predmet eksproprijacije može biti nepokretnost u državnoj ili društvenoj svojini na kojoj je fizičko lice upisano kao držalac?

(Pitanja i odgovori, Eksproprijacija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li predsednik reprezentativnog sindikata kod poslodavca može da obavlja poslove rukovodioca poslovne organizacije kod poslodavca?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-378/2016-02 od 23.5.2016)


Da li preduzeća mogu sa zaposlenima kojima je prestao radni odnos po osnovu socijalnog programa koji se ostvaruje iz budžetskih sredstava, da zasnuju radni odnos

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-848/2015-02, od 1.10.2015)


Da li premija osiguranja kod koje vrednost polise osiguranja je veća od odobrenog kredita ulazi u izračunavanje EKSS-a?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li prosvetna inspekcija kontroliše primenu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li prosvetni inspektor daje mišljenje o propisima ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji traju duže od 120 radnih dana u toku kalendarske godine može prerasti u radni odnos

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-987/2015-02, od 21.10.2015)


Da li rad vozača putničkog automobila u visokoškolskoj ustanovi preko punog radnog vremena treba evidentirati i plaćati kao prekovremeni rad ili kao preraspodelu radnog vremena?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 011-00-118/2016-02, 26.5.2016)


Da li se Aneks ugovora smatra novim ili starim poslom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se broj zaposlenih na neodređeno vreme u JLS uvećava i za jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi na delu teritorije iste (npr. samo u dva naseljena mesta)?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se deklaracija o usaglašenosti sačinjava kao zaseban dokument ili se može naći u okviru nekog drugog dokumenta?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li se državna pomoć može dobiti za izvoz?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Da li se efektivna kamatna stopa na kredit realizovan po osnovu polaganja depozita izračunava na bazi i kredita i depozita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se i zaposlenim u Kabinetu utvrđuju zvanja u skladu sa odredbama zakona i uredbe ili ne kao što smo čuli da za pomoćnike predsednika ne utvrđujemo zvanja u aktu o sistematizaciji?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li se ispunjenost dodatnih uslova za učešće može dokazivati preko podizvođača ili zajedno sa podizvođačem?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Da li se je moguće u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS radno mesto internog revizora sistematizovati u okviru Opštinske uprave, ako opština nema službu već posao interne revizije obavlјa jedno lice raspoređeno na navedeno radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li se je moguće u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS radno mesto internog revizora sistematizovati u okviru Opštinske uprave, ako opština nema službu već posao interne revizije obavlja jedno lice raspoređeno na navedeno radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li se kao pripravnik - stažista može angažovati lice koje ima položen ispit za licencu i već je angažovano u struci?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-109/2015-02 od 31.3.2015)


Da li se lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme može aneksom ugovora o radu ili rešenjem premestiti na druge složenije poslove uz uslov probnog rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00148/2018-02, od 2.4.2018)


Da li se može izdati jedna potvrda o usaglašenosti za proizvod koji je predmet više različitih tehničkih propisa-pravilnika?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li se može poslati boks cigareta i flaša pića u inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Da li se može racionalizovati radno mesto na koje je raspoređena zaposlena koja je na porodiljskom, odnosno trudničkom bolovanju ili je u pitanju odsustvo radi nege deteta?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se Narodna banka Srbije (sektorska šifra 10 prema USSPO) isključuje iz izveštaja o drugim finansijskim organizacijama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se nominalne i izračunate kamatne stope koje su veće od 100% prikazuju u statistici kamatnih stopa?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se obaveza najave povlačenja većeg iznosa smatra depozitom sa otkaznim rokom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se obaveza razmene podataka iz službenih evidencija odnosi i na izvršitelje, kada u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti podnose zahteve za pribavljanje podataka iz službenih evidencija zamoljenih organa?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Da li se obrazac IOSI i dalje podnosi u papirnom obliku ili se podnosi elektronski?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Da li se odredbe čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku imaju primeniti i na konkursni postupak odnosno postupak prijema u radni odnos?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Da li se pod disažiom podrazumeva i razlika između odobrenog gotovinskog kredita i iznosa koji je uplaćen na tekući račun po skidanju naknade?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se pod poslovima sezonskog karaktera u skladu sa članom 10. stav 3. tačka 5. zakona smatraju i poslovi poljočuvarske službe?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se pomoćnicima predsednika opštine utvrđuju zvanja?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li se poslodavcem smatra i strano pravno lice upisano u registar kod nadležnog organa u inostranstvu, ako ima predstavništvo u Srbiji i zapošljava lica koja rad obavljaju u Srbiji

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj: 011-00-583/2016-02, od 31.10.2016)


Da li se poslovi direktora ustanove kulture biblioteke čiji je osnivač lokalna samouprava mogu obavljati bez zasnivanja radnog odnosa ili kao dopunski rad

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-708/2016-02, od 14.10.2016)


Da li se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova mogu menjati opisi poslova?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li se predškolska ustanova smatra obrazovnom ustanovom u smislu člana 11. stav 3. ovog zakona?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se prethodni pasoš, nakon uručenja nove putne isprave vraća vlasniku?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li se radovi iz oblasti niskogradnje i građevinarstva mogu smatrati privremenim i povremenim poslovima s obzirom na to da su radovi sezonske prirode i ograničenog trajanja?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-62/2016-02 od 19.4.2016)


Da li se sekretaru Skupštine opštine koji je napunio 65 godina života, a koji nije obuhvaćen sistematizacijom, može sporazumom produžiti radni odnos do kraja mandata?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se sektor stranih lica uključuje u izveštavanje statistike kamatnih stopa?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se šifre 650/651 – otpisi/pripisi razlika na fakturisanu vrednost robe mogu koristiti za otpis usluga?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li se tekst pečata ispisuje latiničkim pismom?

(Pitanja i odgovori, Pečati, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li se u izveštajima prikazuju i problemetični krediti bankarskom sektoru?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se u obračun EKSS uključuje i premija osiguranja nepokretnosti koja se od klijenta naplaćuje jednom godišnje?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se u Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova mora staviti broj izvršilaca?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li se u Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova prikazuje broj zaposlenih koji su angažovni na nepuno radno vreme?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Da li se u statistici kamatnih stopa na nove poslove prikazuju iznosi kredita koji se vanbilansno evidentiraju?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se ugovor može zaključiti na procenjenu vrednost javne nabavke uz određivanje jediničnih cena bez okvirnih količina?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Da li se ugovor o izvođenju radova smatra projektom kao osnovom za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u skladu sa članom 37. stav 4. tačka 2) Zakona o radu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-62/2016-02, 19.4.2016)


Da li se ugovor o privremenim i povremenim poslovima može zaključiti radi obavljanja sistematizovanih poslova kod poslodavca u delatnosti ugostiteljstva

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-947/2015-02, od 8.10.2015)


Da li se Ugovor o radu zaklјučuje samo sa novozaposlenim nameštenicima? Ili se zaklјučuje sa radnicima koji su već u radnom odnosu, razvrstani po novoj sistematizaciji u zvanje nameštenika?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li se za izračunavanje UDEKS-a i EKSS-a kod kredita/depozita sa deviznom klauzulom koristi iznos anuiteta u valuti ili dinarima?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se za vreme kolektivnog godišnjeg odmora mora uraditi defiskalizacija fiskalne kase?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Da li se zaposlenom koji je upućen na službeni put u neradne dane isti smatra prekovremenim radom?

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Da li se zatezna kamatna stopa prikazuje u statistici kamatnih stopa banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se, prema odredbama člana 141. Zakona o zaposlenima u AP i JLS komisiji može poveriti samo vođenje disciplinskog postupka, uz zadržavanje nadležnosti za ovlašćeno lice poslodavca da utvrdi odgovornost i izrekne mere po okončanom postupku?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li službenik koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme u trajanju od 6 meseci u kalendarskoj godini može da zasnuje u istoj godini radni odnos na određeno vreme, ali na drugim poslovima?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li su banke u obavezi da dostvaljaju prosečno ponderisane kamatne stope za svaku kategoriju instrumenta?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su budućim Pravilnikom obuhvaćena radna mesta službenika i nameštenika?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li su istorijski arhivi dužni da postupaju po odredbama čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku ukoliko je potrebno pribavljanje određenih podataka o činjenicama iz arhivske građe?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Da li su nominalna i ugovorena kamatna stopa iste?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su obavezne fotografije za dobijanje biometrijskih dokumenata?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li su odredbom iz člana 20. zakona obuhvaćeni i uslovi u pogledu godina života i staža osiguranja predviđeni za prevremenu starosnu penziju?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li su repo transakcije koje banka obavlja prema postojećoj regulative (repo operacije sa NBS) predmet izveštavanja statistike kamatnih stopa?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su sastavni deo postojećih poslova i novi poslovi koji su sklopljeni i proknjiženi u izveštajnom mesecu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su ustanove u obavezi da primenjuju odredbe čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Da li su zaposleni koja obavlјaju poslove bezbednosti (pri čemu se misli na bezbednost i zdravlјe na radu i bezbednost u smislu protivpožarne zaštite) službenici?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li šef službe za internu reviziju treba da bude raspoređen u okviru zaposlenih ili imenovanih (postavljenih) lica?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li troškovi premije osiguranja za NKOSK za stambene kredite ulaze u obračun EKSS-a?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li trudnica, odnosno porodilja kojoj je ugovor o radu na određeno vreme produžen na osnovu člana 187. Zakona o radu, ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor ?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-00260/2015-02, od 29.7.2015)


Da li u maksimalan broj zaposlenih ulaze izabrana, imenovana i postavljena lica u jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li u sistem JLS ulaze privredna društva u kojima je većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave, a nisu u Registru zaposlenih?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li u slučaju teže povrede dužnosti iz radnog odnosa disciplinska komisija mora samo da vodi postupak ili je uvek i u obavezi da utvrdi odgovornost i izrekne meru?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li učenik ima pravo na besplatno vanredno školovanje?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00018/2016-03 od 14.1.2016)


Da li ugovor o konzorcijumu predstavlja restriktivni sporazum?

(Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi restriktivnih sporazuma, 2013, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Da li ugovor o privremenim i povremenim poslovima mogu biti osnov angažovanja lica, odnosno da li ponuđač u postupku javne nabavke ispunjava uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-758/2015-02, od 3.8.2015)


Da li unošenje matičnih podataka u tabele koje se šalju trezoru za plate zaposlenih, spada u grupu pravnih ili finansijskih poslova

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-01909/2017-04 od 11.12.2017)


Da li vaspitaču koji realizuje pripremni predškolski program, može da se utvrdi različito vreme neposrednog rada sa decom?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-998/2014-02 od 20.1.2015)


Da li vlasnik vozila odnetog (“paukom”) po prijavi može da dobije podatke o podnosiocu prijave?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Da li zaposleni koji je privremeno prestao da radi kod poslodavca, odnosno kome miruju prava i obaveze zbog imenovanja na funkciju, ima pravo na naknadu zarade za neiskorišćeni godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-609/2016-02, od 14.10.2016)


Da li zaposleni koji na lekarskom pregledu dobije ocenu da je "ograničeno sposoban" za rad, može da ostane da radi na tom radnom mestu, uz ograničenja koja je utvrdio specijalista medicine rada?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00008/2016-01 od 24.5.2016)


Da li zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom u javnom preduzeću ili na univerzitetu može da obavlјa poslove pomoćnika gradonačelnika po ugovoru o dopunskom radu i pod kojim uslovima?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li zaposleni kome je istekao ugovor o radu na određeno vreme od 2 godine u matičnom preduzeću, može da zasnuje radni odnos na određeno vreme u preduzeću koje je povezano lice?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-610/2016-02, od 24.10.2016)


Da li zaposleni na neodređeno vreme u ustanovi, koji je imenovan za v.d. direktora, a potom direktora te ustanove ima pravo na mirovanje radnog odnosa za vreme trajanja ove funkcije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-673/2016-02, od 24.10.2016)


Da li zaposleni za vreme neplaćenog odsustva mogu da zasnuju radni odnos kod drugog poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-6/326/2015-02, od 14.10.2015)


Dalјe, nakon stupanja na snagu Pravilnika, kada budemo donosili pojedinačna rešenja i ugovore o radu, pored utvrđenih zvanja zaposlenih, kako ćemo odrediti koeficijent za obračun plate počev od 01.12.2016.godine, kada Zakon o sistemu plata počinje da se primenjuje od 01.01.2017.godine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dan prestanka radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 113-03-83/2015-02, od 15.7.2015) (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-658/2015-02, od 4.8.2015)


Definisanje kriterijuma za isplatu zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, u vezi sa članom 105. Zakona o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-571/2017-02 od 5. 9. 2017)


Deklaracija o usaglašenosti - Šta je deklaracija o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Deklarisanje robe za izvoz poštanskih pošiljaka koje sadrže robu manjeg ekonomskog značaja - Pojašnjenje postupka – Uprava carina

(Uprava carina, Sektor za carinske postupke, dopis Carinarnice Niš, akt 02/1 1 Broj D-1186/2 od 01.03.2019. godine)


Devizni terminski ugovor

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


DEVIZNO POSLOVANJE - Primena člana 33. Zakona o deviznom poslovanju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00291/2017-04 od 22.6.2017. god.)


Direktiva 2014/49/EU o sistemima za osiguranje depozita

(Agencija za osiguranje depozita, 2019. g)


Direktor škole ostvaruje prava kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba kada mu prestane dužnost istekom mandata

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Disciplinske mere za lakše povrede radnih obaveza zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-02599/2017-04 od 18.12.2017)


Do kog iznosa su osigurana potraživanja klijenata članova Fonda za zaštitu investitora?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Dobavljač ponuđača kao podizvođač (čl. 75. i 80. Zakona o javnim nabavkama)

(Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.) (Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.) (Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.)


Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu - Minuli rad

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 120-04-877/2016-19 od 4.1.2017)


Dodatni uslovi - poslovni kapacitet - Javne nabavke

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-314/2016)


Dodatni uslovi - tehnički kapacitet - Javne nabavke

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-547/2017)


Dodela hartija od vrednosti stranog privrednog društva zaposlenima u Republici Srbiji bez naknade

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-165/2-18, od 08.03.2018. godine)


Dogovaranje cene od strane ponuđača u postupku javne nabavke (čl. 10. zakona o zaštiti konkurencije)

Iz obrazloženja: (Iz Rešenja Komisije za zaštitu konkurencije, od 18. septembra 2015. godine)


Dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovaoce građevinskim mašinama u smislu člana 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad, odnosno i adekvatna stručna osposobljenost

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00063/2015-01 od 19.11.2015)


Dokaz o upisu u registar ponuđača (čl. 78. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2657/2015 od 13. novembra 2015. god.)


Donošenje akta o proceni rizika za zdravstvene ustanove

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00029/2016-01 od 9.8.2016)


Doprema robe po isteku roka koji je odredila polazna carinarnica

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-04-030-01-13/2017, od 11.1.2017.)


DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za osnivača privrednog društva - fizičko lice koje je korisnik penzije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-136/2017-04 od 04.4.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


Dopuna Akta I - Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju

(Akt Uprave carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-16-15/4/2016, od 13.04.2016. godine)


Dopuna Akta II - Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju

(Akt Uprave carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-16-15/6/2016, od 21.04.2016. godine)


Dopuna norme časovima nastavnika koji odlazi u penziju (čl. 5. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 9. decembra 2015. god.)


Dostavljanje pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju – organi kojima je obavezno dostavljanje

(Pitanja i odgovori, Stručni savet javnobeležničke komore Srbije, od 03. avgusta 2017. godine)


Dostavljanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom u elektronskoj formi kao skeniranog dokumenta sa potpisom i pečatom poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-606/2015-02, od 18. 6. 2015)


Dostupnost podataka o licima - imaocima prava na nepokretnosti

(Pitanja i odgovori, Zaštita podataka o ličnosti, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2019 godine)


Dozvola za nošenje oružja

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Dozvola za obavljanje delatnosti u postupku oblikovanom po partijama (čl. 3. i 75. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2246/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Dozvola za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-II-353-11-86/2017, od 13.11.2017)


Dozvoljenost delimične deobe zajedničke imovine

(Pitanja i odgovori, Stručni savet javnobeležničke komore Srbije, od 25. jula 2018. godine)


DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA – Pravni tretman izabranih lica i postavljenih lica

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 011-00-160/2019-20 od 21.06.2019)


Državni stručni ispit - Autonomna pokrajina Vojvodina?

(Pitanja i odgovori, Državni stručni ispit, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


DSG – Da li se šifre zdravstvenih usluga iz nove Nomenklature odnose samo na ležeće pacijente?

(Pitanja i odgovori, Dijagnostički srodne grupe (DSG), Opšta pitanja, RFZO)


DSG – Koje šifre će se koristiti za planiranje i fakturisanje laboratorijskih usluga?

(Pitanja i odgovori, Dijagnostički srodne grupe (DSG), Opšta pitanja, RFZO)


DUVANSKI DIM – Primena zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 011-00-7/2011-03 od 13.1.2011)


Duži period za obračun minulog rada od zakonom utvrđenog (čl. 108. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-99/2015-02 od 4. marta 2015. god.)


Dužina godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-324/2016-02, 23.6.2016)


Dužnost davanja podataka o osiguranicima i poslodavcima na osnovu člana 31. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/15)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-02119/2016-07 od 18.8.2016)


Dužnost donošenja akta o proceni rizika za sva radna mesta (čl. 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00022/2015-01 od 19. maja 2015. god.)


Dužnost poslodavca da prijavi povredu na radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00052/2015-0,1 od 9.10.2015)


Dа li ćе brој zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе ulаziti u ukupаn brој zаpоslеnih?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе brој zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе ulаziti u ukupаn brој zаpоslеnih?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе pо nоvоm Zаkоnu nаčеlnik uprаvе imаti prаvо nа mirоvаnjе rаdnоg оdnоsа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе pо nоvоm Zаkоnu nаčеlnik uprаvе imаti prаvо nа mirоvаnjе rаdnоg оdnоsа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе sе pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа rаspоrеđivаti u uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе sе pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа rаspоrеđivаti u uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе nаčеlnik uprаvе mоžе biti udаlјеn sа rаdа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе nаčеlnik uprаvе mоžе biti udаlјеn sа rаdа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа mоgu dа budu nа gоdišnjеm оdmоru ukоlikо su nеrаspоrеđеni, а u sklаdu sа, јоš uvеk, аktuеlnim Zаkоnоm о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа mоgu dа budu nа gоdišnjеm оdmоru ukоlikо su nеrаspоrеđеni, а u sklаdu sа, јоš uvеk, аktuеlnim Zаkоnоm о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе kоd pisаnjа nоvе Оdlukе о uprаvi Grаdskе оpštinе mоžеmо pоzivаti nа nоv zаkоn i ugrаditi оnе оdrеdbе kоје dо sаdа nisu bilе: npr.uslоvi zа pоstаvlјеnjе nаčеlnikа - člаn 50. Zаkоnа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе kоd pisаnjа nоvе Оdlukе о uprаvi Grаdskе оpštinе mоžеmо pоzivаti nа nоv zаkоn i ugrаditi оnе оdrеdbе kоје dо sаdа nisu bilе: npr.uslоvi zа pоstаvlјеnjе nаčеlnikа - člаn 50. Zаkоnа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе sеkrеtаr skupštinе sistеmаtizuје u оpštinsku/grаdsku uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе sеkrеtаr skupštinе sistеmаtizuје u оpštinsku/grаdsku uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе Zаkоn о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе оdnоsi nа rаdnо-prаvni pоlоžај funkciоnеrа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li u žаlbеnој kоmisiјi mоgu dа budu i zаpоslеni u оpštinskој/grаdskој uprаvi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ugоvоr о dеlu zаklјučеn izmеđu službеnikа u оpštinskој/grаdskој uprаvi i drugоg pоslоdаvcа vаn оrgаnа ЈLS iziskuје sаglаsnоst pоslоdаvcа u ЈLS zа dоdаtni rаd?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ugоvоr о dеlu zаklјučеn izmеđu službеnikа u оpštinskој/grаdskој uprаvi i drugоg pоslоdаvcа vаn оrgаnа ЈLS iziskuје sаglаsnоst pоslоdаvcа u ЈLS zа dоdаtni rаd?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li Vеćе Grаdskе оpštinе pоstаvlја nаčеlnikа Uprаvе - službеnikа nа pоlоžајu nа оsnоvu јаvnоg kоnkursа nа pеriоd оd pеt gоdinа kаkо је prеdviđеnо Zаkоnоm о lоkаlnој sаmоuprаvi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li Vеćе Grаdskе оpštinе pоstаvlја nаčеlnikа Uprаvе - službеnikа nа pоlоžајu nа оsnоvu јаvnоg kоnkursа nа pеriоd оd pеt gоdinа kаkо је prеdviđеnо Zаkоnоm о lоkаlnој sаmоuprаvi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је službеnik imа оbаvеzu dа prihvаti rаd nа rаdnоm mеstu kоје је nižе оd njеgоvоg rаdnоg mеstа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је službеnik imа оbаvеzu dа prihvаti rаd nа rаdnоm mеstu kоје је nižе оd njеgоvоg rаdnоg mеstа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је Zаkоnоm о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе prоpisаnа оbаvеzа dа nаčеlnik оpštinskе/grаdskе uprаvе mоrа dа imа zаmеnikа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је Zаkоnоm о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе prоpisаnа оbаvеzа dа nаčеlnik оpštinskе/grаdskе uprаvе mоrа dа imа zаmеnikа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је оpštinski/grаdski prаvоbrаnilаc službеnik nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је оpštinskо/grаdskо јаvnо prаvоbrаnilаštvо sistеmаtizоvаnо u uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


ELEKTRIČNA ENERGIJA - Regulacija cena električne energije – Prekomerna reaktivna energija

(Pitanja i odgovori, Agencija za energetiku Republike Srbije, 2018)


ELEKTRIČNA ENERGIJA - Regulacija cena električne energije – Prekomerna snaga

(Pitanja i odgovori, Agencija za energetiku Republike Srbije, 2018)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Amaterska radio-služba

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Dozvole za korišćenje frekvencija

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Kontrola radiofrekvencijskog (RF) spektra

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Kontrola kvaliteta mreža i usluga

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Kontrola rada i provera postupanja operatora

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Korišćenje radio-frekvencija za posebne namene

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Ocenjivanje usaglašenosti radio-opreme

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Operatori elektronskih komunikacija

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Operatori elektronskih komunikacija

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Privatne komunikacione mreže

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Radio–amater – radio amaterska licenca

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Radio-komunikacije

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Radio-stanice na plovilu

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Radio-stanice na vazduhoplovu

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Radio-stanice na železnici

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Upravljanje radio-frekvencijskim spektrom

(RATEL, Elektronske komunikacije, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE USLUGE – Numeracija - Operatori elektronskih usluga

(RATEL, Elektronske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE USLUGE – Prenosivost brojeva

(RATEL, Elektronske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE USLUGE – Univerzalni servis

(RATEL, Elektronske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE, INTERNET, TELEFONSKE USLUGE – Da li je operator odgovoran za kvalitet usluge?

(RATEL, Elektronske, internet, telefonske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE, INTERNET, TELEFONSKE USLUGE – Da li je postoji kontrola potrošnje?

(RATEL, Elektronske, internet, telefonske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE, INTERNET, TELEFONSKE USLUGE – Da li moram da platim račun na koji ulažem prigovor?

(RATEL, Elektronske, internet, telefonske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE, INTERNET, TELEFONSKE USLUGE – Imam li pravo na listing?

(RATEL, Elektronske, internet, telefonske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE, INTERNET, TELEFONSKE USLUGE – Kako se vrši evidentiranje CB radio-stanice?

(RATEL, Elektronske, internet, telefonske usluge, Pitanja i odgovori)


ELEKTRONSKE, INTERNET, TELEFONSKE USLUGE – Koji je postupak dobijanja dozvole za FM stanicu?

(RATEL, Elektronske, internet, telefonske usluge, Pitanja i odgovori)


Elementi koji nemaju značaj za utvrđivanje stvarne sadržine ponude (čl. 76. i 106. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2526/2015 od 29. oktobra 2015. god.)


Elementi kriterijuma u vezi sa izvršenjem konkretnog ugovora o javnoj nabavci (čl. 84. i 85. Zakona o javnim nabavkama)

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2959/2015 od 24. decembra 2015. god.)


Etaloniranje (engleski - calibration) – značenje

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Evidencija ostvarenih broja časova rada, prekovremeni rad, preraspodela radnog vremena i prava u vezi sa tim

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1184/2015-02, od 24.10.2016)


Evidentiranje promena u radnom odnosu konstatovanih novim ugovorom ili aneksom (čl. 31. i 37. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-99/2014-02 od 3. jula 2014. god.)


FAKTORING - Faktoring sa regresom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00790/2017-16 od 9.10.2017. god.)


Faktura u elektronskom obliku kao verodostojna računovodstvena isprava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-189/2019-16 od 15.04.2019. godine)


Finansijski derivati

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Finansiranje nabavke od strane međunarodne finansijske institucije (čl. 7. i 138. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-1210/2015 od 26. oktobra 2015. god.)


Finansiranje službenog putovanja u zemlji i inostranstvu iz međunarodnih sredstava (donacija)

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 110-00-00169/2015-04 od 30.10.2015)


FISKALNE KASE - Da li postoji mogućnost štampanja Obrazaca NI, kao nefiskalnog dokumenta, na fiskalnom štampaču?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00330/2017-04 od 5.6.2018. god.)


FISKALNE KASE – Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za pružene usluge (knjigovodstvene i usluge procene rizika radnih mesta i bezbednosti na radu) fizičkom licu (preduzetniku) koji je obveznik PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00063/2019-04 od 26.02.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


FISKALNE KASE - Obezbeđivanje depozita za potrebe vraćanja kusura na početku radnog dana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00210/2017-04 od 30.8.2018. god.)


Fondacija – porez na nasleđe

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00833/2019-04(2) od 24.10.2019. godine)


Forma regulisanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo (čl. 2. i 3. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-191/2015-02 od 29. aprila 2015. god.)


Forma ugovora o doživotnom izdržavanju (kada je primalac izdržavanja poslovno nesposobno lice)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Formiranje odbora za pregovore reprezentativnih sindikata radi zaključivanja kolektivnog ugovora, kao i način rada odbora za pregovore

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-660/2017-02 od 2. 11. 2017)


Gde i kako po raspisanom oglasu za prijem u radni odnos izabrani kandidat može da obavi prethodni lekarski pregled kako bi ispunio uslove za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos i ko u ovom slučaju snosi troškove

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00001/2017-01 od 7.2.2017)


Gde mogu dobiti Zahtev za isplatu osiguranog depozita?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Gde se mogu dobiti uputstva za prijavu izvora jonizujućih zračenja i podnošenja zahteva za obavljanje radijacione delatnosti?

(Zaštita od jonizujućih zračenja - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Gde se mogu sve pronaći javni pozivi/konkursi na kojima privredni subjekti mogu da konkurišu za dodelu sredstava?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Gde se na sajtu Pošte nalazi spisak poštanskih brojeva i može li se preuzeti?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - Koja je procedura za izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja?

(Pitanja i odgovori u vezi geoloških istraživanja, preuzeto sa sajta psemr@vojvodina.gov.rs)


GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - Šta treba da sadrži zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja?

(Pitanja i odgovori u vezi geoloških istraživanja, preuzeto sa sajta psemr@vojvodina.gov.rs)


Gubljenje statusa paušalca, kada se postane obveznik PDV-a

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-131/2018-04 od 18.10.2018. godine)


Hartije od vrednosti: Instrukcije NBS

(instrukcija od 22. maja 2007) (instrukcija od 12. novembra 2008) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Hedžing (Hedging)

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Hemikalije i biocidi - Da li snabdevač vodi evidenciju o svakoj hemikaliji, bez obzira na njenu količinu i namenu?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Kada uvozimo hemikaliju i dobijemo bezbednosni list od izvoznika, dali se taj bezbednosni list bukvalno prevodi na srpski jezik?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Kako postupati u slučaju udesa u transportu opasnih materija?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Ko ima obavezu dostavljanja bezbednosnog lista?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Ko ne mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koja inspekcija je nadležna za kontrolu hemikalija i biocidnih proizvoda na tržištu Republike Srbije?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koje hemikalije podležu obavezi klasifikacije?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koje se hemikalije upisuju u Registar hemikalija?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji kapaciteti u okviru kompleksa se uzimaju kao osnova za izračunavanje da li je neko postrojenje seveso postrojenje ili ne?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji operateri su dužni da vode evidenciju o hemikalijama?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji su kriterijumi za određivanje da li je neko postrojenje seveso postrojenje?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji su prelazni periodi za klasifikaciju i obeležavanje, kao i reobeležavanje hemikalija?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Šta je to seveso postrojenje?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Imajući u vidu da se u Kabinetu gradske opštine radni odnos može zasnovati samo na određeno vreme, da li Pravilnikom o sistematizaciji treba predvideti radna mesta sa opisom poslova?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti – Uslovi za imenovanje

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Informacija u vezi izmene Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, u smislu promene nadležnosti sanitarne inspekcije

(Uprava carina, Dopis Sektora za tarifske poslove, Broj 148-11-353-02-2/2/2015 od 08.04.2015. god.)


Informacije za strance

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Informacije za strance - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP)

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Dostavljanje zapisnika o inspeksijskom nadzoru

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Informacija o plaćanju poreza za stan na dan

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Kontrolna lista – Popunjavanje, dostupnost

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Mali broj bodova prilikom primene kontrolne liste

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Obaveštavanje o predstojećem inspekcijskom nadzoru

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Potpisivanje naloga za nadzor, kontrolne liste i zapisnka od strane nadziranog subjekta

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Pravo na samoocenjivanje i inspekcijski nadzor

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Pravo nadziranih subjekata da se informišu o frekvenciji nadzora

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Prijem naloga za inspekcijski nadzor

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Razvrstavanje u kategoriju rizika

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Pitanja i odgovori – Slučajevima u kojima se vrši vanredni inspekcijski nadzor po zahtevu javnog tužioca

(Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, 2019)


Institut preuzimanja zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-261/2017-02 od 21.2.2017)


Internet-prezentacija javnog beležnika

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Interni i javni konkurs u jedinicama lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 111-00-00003/2017-20, od 3.2.2017)


Ispitivanje uslova radne okoline

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00002/2016-01, od 5.02.2016.godine)


Isplata jubilarne nagrade zaposlenom

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Isplata naknade zarade za porodilje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 132-04-00335/2015-13, od 30.12.2015)


Isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva s rada radi nege deteta u slučaju promene sedišta poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 011-00-01200/2015-13, od 12.2.2016)


Isplata osnovne zarade na osnovu elemenata utvrđenih opštim aktom - Zakon o radu - Član 111

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br.112-07-173/2015-02 od 8.4.2015. godine)


Isplata osnovne zarade prema elementima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu (čl. 107. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 112-07-173/2015-02 od 8. aprila 2015. god.)


Isplata otpremnine, jubilarne nagrade i zarade, naknade zarade i drugih primanja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 117-00-418/2015-02, od 2. 6. 2015)


Isplata plata s računa 4007

(instrukcija od 4. avgusta 2008) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Isplata solidarne pomoći

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Isplata zarade i naknade zarade na osnovu obračuna kao izvršne isprave - Zakon o radu - Član 121

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-152/2015-02 od 23.3.2015. godine)


Isporuka poštanskih pošiljaka - U kom slučaju preuzimam pošiljku u pošti?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Isprava o usaglašenosti za uvoz pokretne opreme pod pritiskom

(Uprava carina, Dopis Sektora za tarifske poslove broj 148-11-353-04-5/2015 od 06.04.2015. godine)


Ispunjenje uslova za dobijanje statusa opstine

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Ispuštanje otpadnih voda - Koja je teritorija nadzora republičke inspekcije za zaštitu životne sredine u cilju zaštite voda od zagađenja?

(Ispuštanje otpadnih voda - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Ispuštanje otpadnih voda - Koja su ovlašćenja republičke inspekcije za zaštitu životne sredine?

(Ispuštanje otpadnih voda - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Istovremeno podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Istup robe u postupku izvoza

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-I-030-01-89/2/2017 od 14.3.2017)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Korišćenje poreskog kredita po osnovu poreza na kapitalni dobitak koji je plaćen u drugoj državi (Crnoj Gori)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-98/2018-04 od 17.4.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Poreski tretman kamate koju rezidentno pravno lice isplaćuje rezidentu Kanade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00273/2018¬04 od 20.4.2018. god.)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Poreski tretman zarada radnika upućenih na rad u Belorusiju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-90/2016-04 od 29.3.2016. god.)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Postupak zajedničkog dogovaranja prema međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

(Objašnjenje Ministarstva finansija, br. 430-01-229/2019-04 od 22.4.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Pribavljanje potvrde o rezidentnosti komanditnog društva iz Nemačke

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-454/2015-04 od 11.2.2016. god.)


Izbor kandidata po sprovedenom konkursu i prijem u radni odnos u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 011-00-00053/2017-20, od 27.1.2017)


Izdavanje biometrijske lične karte maloletnom licu

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje domaće isprave o usaglašenosti na osnovu odgovarajuće inostrane isprave o usaglašenosti - Lična zaštitna oprema

(Ministarstvo privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, 30. mart 2015.)


Izdavanje duplikata vozačke ili probne vozačke dozvole

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje i prijem prevodnice za učenika koji prelazi iz jedne u drugu školu

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-02055/2017-04(2) od 27.12.2017)


Izdavanje nove probne vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje nove vozačke dozvole po osnovu zamene stare

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje pasoša u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje prekršajnih naloga za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-I-030-01-397/2017 od 26.9.2017)


Izdavanje probne vozačke dozvole

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje radne dozvole za upućivanje zaposlenog stranog državljanina na rad u inostranstvu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-869/2015-24 od 21.9.2015)


Izdavanje saobraćajne dozvole po hitnom postupku

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje sprovodnice - Prenos posmrtnih ostataka

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila (PROBA)

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje vozačke dozvole nakon izdavanja probne dozvole

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje vozačke dozvole zbog promene ličnog imena

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdavanje vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izdržavanje - Pojam izdržavanja i obaveza izdržavanja u srpskom pravu - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Izdvajanje dinarske i devizne obavezne rezerve

(Narodna banka Srbije, www.nbs.rs)


Izjavljivanje prigovora na zapisnik o prihvatanju deklaracije

(Mišljenje Ministarstva finansija, Uprava Carina, br. 483-00-244/2018-17, od 15.3.2018)


Izjednačenost vrednovanja staža osiguranja iznad 40 godina staža (član 68. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 07-00-806/2014-07 od 21. avgusta 2014. god.)


Izmena rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 131-04-34/2015-02, od 4.6.2015)


Izmena ugovorеnih uslova rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 023-02-115/2015-02, od 23. 4. 2015)


Izmene MSR 570 - Načelo stalnosti poslovanja - Stručno mišljenje Komore ovlašćenih revizora

(revidiran) – videti Primer 6 u Dodatku 2 MSR 720 (Stručna mišljenja i obaveštenja, sa sajta Komore ovlašćenih revizora, 16.01.2017.)


Izmene pravilnika o radu i aneksa ugovora o radu zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o radnom vremenu posade motornih vozila u drumskom saobraćaju i tahografima

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1136/2015-02, od 29. 2. 2016)


Iznos predmeta od kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja - Putnički promet sa inostranstvom

(Akt Uprave carina 148-03-030-01-157/2012 od 08.11.2012. godine i ažuriran sa danom 20.03.2017. godine)


Iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi – MUP Republike Srbije 2019

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izuzetak od obustave isplate penzije korisniku porodične penzije nakon sticanja svojstva osiguranika (član 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00616/2014-07 od 09. oktobra 2014. god.)


Izuzimanje od bodovanja direktora i zaposlenih na određeno vreme (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Izuzimanje samohranog roditelja sa bodovne liste i uslovi prestanka radnog odnosa (čl. 38. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Izvedeni finansijski instrumenati

TR TR (Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti Broj: 2/0-03-159/3-16, 09.05.2016)


Izveštaj o ukupnim i osiguranim depozitima - Obrazac AGOD 05

(Agencija za osiguranje depozita, 2019. g)


Izveštavanje o značajnom učešću, zloupotreba insajderskih informacija i zajedničko delovanje

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti Broj: 2/0-03-117/3-16 od 8.4.2016)


Izveštavanje po osnovu primljenih depozita na nerezidentne račune (

instrukcija od 6. jula 2007) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Izvod iz matične knjige jugoslovenskih državljana

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Izvođenje dokaza i dokazna sredstva - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00122/2016-24, od 23.2.2016)


Izvršilačka radna mesta u skladu sa Zakonom o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 011-00-41/2017-20 od 27.2.2017)


JAVNE NABAVKE - 11 najčešćih grešaka naručilaca prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki - Analiza Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 17.07.2017

(Preuzeto sa sajta Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - izrađeno u saradnji s predstavnicima OECD/SIGMA, 17.07. 2017)


JAVNE NABAVKE - Aktivna legitimacija podnosioca zahteva za zaštitu prava

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00 -1157/2018 od 25.10.2018)


JAVNE NABAVKE - Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00 -1157/2018 od 25.10.2018)


JAVNE NABAVKE - Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava

(Iz Biltena pravne prakse br. 4-5/2016, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)


JAVNE NABAVKE - Blagovremenost zahteva za zaštitu prava

(Iz Biltena pravne prakse br. 4-5/2016 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)


JAVNE NABAVKE - Blagovremenost zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

(Iz Biltena pravne prakse br. 4-5/2016 Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)


JAVNE NABAVKE - Definisanje tehničkih zahteva (od strane naručioca) u konkursnoj dokumentaciji

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00 -1037/2018 od 16.10.2018)


JAVNE NABAVKE - Definisanje tehničkih zahteva u konkursnoj dokumentaciji

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00 -1037/2018 od 16.10.2018)


JAVNE NABAVKE - Kriterijumi za dodelu ugovora - ISO sertifikati

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-547/2017)


JAVNE NABAVKE - Mogućnost prihvatanja bankarske garancije u valuti različitoj od valute u kojoj je data ponuda

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-158/2018, od 29.03.2018)


JAVNE NABAVKE - Obaveza je naručioca da dodatno proveri i nesporno utvrdi ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-927/2018 od 25.10.2018)


JAVNE NABAVKE - Obaveza naručioca kod ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-927/2018 od 25.10.2018)


JAVNE NABAVKE - Potpunost i urednost zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

(Iz Biltena pravne prakse br. 4-5/2016 Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)


JAVNE NABAVKE – Registar ponuđača (vodi APR) – O Registru

(Preuzeto sa sajta Agencije za privredne registre)


Javne nabavke i instrumenti obezbeđenja – Lokalna samouprava

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Da li postoji obaveza evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju zamene reklamirane robe u garantnom roku?

Sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-428/2015­04 od 27.5.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Poreski tretman prihoda u vidu nepokretnosti koja predstavlja likvidacioni ostatak

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-232/2016-04 od 4.7.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu troškova prevoza

Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00­131/2016-04 od 8.6.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Poreski tretman primanja zaposlenog u vidu zajma za rešavanje stambenog pitanja, odobrenog od strane poslodavca, sa određenim rokom vraćanja kroz otplatu duga na obročne rate, na teret zarade zaposlenog

1. Sa stanovišta poreza na dohodak građana 2. Sa stanovišta poreza na dobit pravnih lica (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-893/2014­04 od 7.6.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Priznavanje rashoda obveznika koji je iskazan u poslovnim knjigama po osnovu isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla

1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica 2. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00­00016/2016-04 od 7.6.2016. god.)


Jedinstveni birački spisak (JBS) - Šta ako me nema u JBS ili hoću nešto da izmenim?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Jedinstveni birački spisak (JBS) - Šta ako živim u inostranstvu? Kako mogu da glasam?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Jedinstveni birački spisak (JBS) - Šta je JBS?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


JMBG stranke – Obaveza navođenja

(Pitanja i odgovori, Stručni savet javnobeležničke komore Srbije, od 03. avgusta 2017. godine)


Kada građani treba da podnose predstavke Agenciji za borbu protiv korupcije?

(Pitanja i odgovori, Agencija za borbu protiv korupcije)


Kada je potrebno da uradim odjavu prebivališta i koji je rok za prijavu novog prebivališta?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kada nastaje osigurani sluča - zaštita investitora?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Kada prijavljuju novorođeno dete koje su obaveze roditelja i koji je postupak i rok?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kada proizvođač sačinjava deklaraciju o usaglašenosti i stavlja srpski znak na proizvod?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Kada se upotrebljava mali pečat?

(Pitanja i odgovori, Pečati, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kada se uspostavi interno tržište rada – da li OU može primati zaposlene iz JP i ustanova bez oglasa?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Kakav je postupak prijavljivanja kamiona iz kojih se oko pijaca prodaje roba?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakav je postupak u slučaju oštećenja vozila prilikom prenosa “paukom”?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakav je postupak za uklanjanje vozila sa zelenih površina i dečjih igrališta?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakav je praktični značaj primene pretpostavke o usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Kakav je praktični značaj primene pretpostavke o usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Kakav je pravni status lica u kabinetu Predsednika opštine nakon prestanka radnog odnosa?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kakav je status LS koja prema kriterijumima za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih nema viška zaposlenih? Mora li takva LS da postupi po članu 20. zakona – prestanak radnog odnosa zbog ispunjenosti uslova za starosnu penziju i po članu 21. zakona?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Kakav je status načelnika uprave koji su postavlјeni po starom zakonu ?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kakav je status zaposlenih koji, iz bilo kog razloga, ne dobiju rešenja o raspoređivanju u okviru novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kakav status u gradskoj upravi kao jedinstvenom organu imaju načelnici postojećih uprava i njihovi zamenici, svi izabrani na javnom konkursu pre donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kako banke izračunavaju kamatnu stopu ukoliko je klijent u obavezi da na početku ugovora plati interkalarnu kamatu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako čuvati dokumentaciju prijave-odjave za zaposlene?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Kako će se kontrolisati primena ovog zakona prema jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Kako da jedan od roditelja izvadi dokumenta detetu ako je drugi roditelj nedostupan, a kako ako je drugi roditelj preminuo?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako da postupim kada stanodavac neće da mi da potrebna dokumenta na osnovu kojih bi izvršio prijavu nove adrese?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako da postupite kada izgubite novu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako da pošaljem novac iz Srbije za inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako da pronađem izgubljenu pošiljku?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako da proverim stanje na tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd i naručim čekove preko interneta?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako da se od rizika promene deviznog kursa zaštite oni koji nemaju mogućnost "prirodnog hedžinga"?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kako da znam da li me je poslodavac prijavio?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Kako deficit jedne valute nadoknaditi suficitom druge, uz zaštitu od rizika promene deviznog kursa?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kako detetu izvaditi putnu ispravu ako je brakorazvodna parnica u toku?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine? Word PDF

(Državljanstvo, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako funkcioniše osiguranje depozita kada se štedi u dve banke?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Kako izvršiti trajni premeštaj službenika sa mesta šefa Odseka koje je u zvanju samostalnog savetnika na izvršilačko mesto u zvanju savetnik, jer je mišlјenje da zaposleni ne može više da obavlјa poslove šefa Odseka?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kako knjižiti honorare?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Kako mogu da dobijem poreske kartice računa javnih prihoda Poreske uprave?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Kako najbrže poslati pismo za inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako nepokretna lica mogu da izvade biometrijska dokumenta?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako odrediti IPFKS za kamatnu stopu koja je definisana kao promenljiva?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako ostvariti pravo na isplatu osiguranog potraživanja - zaštita investitora?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017) (Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Kako otvoriti agenciju za naplatu potraživanja

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Kako postaviti ciljeve zaposlenima, koji su primljeni na jedno radno mesto, a rade na potpuno drugim poslovima, koji nisu u opisu tog radnog mesta?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kako postupiti u slučaju kada zaposleni iskoristi pun godišnji odmor za kalendarsku godinu i u toku iste kalendarske godine da otkaz poslodavcu i zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-669/2015-02, od 8.8.2015)


Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup? (Sa sajta Poreske uprave, 2016)


Kako se adresuje pismo za primaoca koji je podstanar?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako se član 115. primenjuje u odnosu na viškove radova?

Zakona o javnim nabavkama (Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Kako se dostavljaju podaci o iznosima i kamatnim stopama na kredite i depozite za potrebe statistike kamatnih stopa banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se države bore protiv pranja novca i finansiranja terorizma?

(Pitanja i odgovori – Uprava za sprečavanje pranja novca)


Kako se izračunava UDEKS na postojeće poslove u slučaju promene kamatne stope u toku trajanja kredita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se klasifikuju namenski računi za kupovinu akcija i kupovinu obveznica?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se koristi Evropski izveštaja o saobraćajnoj nezgodi?

(MUP Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije)


Kako se kursiraju devizni krediti i depoziti?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se kursiraju dinarski krediti i depoziti sa deviznom klauzulom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se može dobiti kopija, odnosno duplikat uplatnice o plaćenoj školarini od pre 6 meseci?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako se naplaćuju troškovi rada pokrajinske prosvetne inspekcije u opštinama koje nisu imenovale inspektore?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako se novac pere?

(Pitanja i odgovori – Uprava za sprečavanje pranja novca)


Kako se obračunavaju bonusi i malusi u osiguranju od autoodgovornosti?

Napomena: (Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Kako se određuje i šta predstavlja cena terminske kupoprodaje deviza?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kako se podnosi i popunjava PPDG-1S?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Kako se podnosi predstavka Agenciji za borbu protiv korupcije?

(Pitanja i odgovori, Agencija za borbu protiv korupcije)


Kako se prikazuje kamatna stopa na dospeli nenaplaćeni deo kredita kod koga je ročnost 0, a kredit ne ispunjava uslove da se klasifikuje u problematične kredite?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju izračunate kamatne stope na dozvoljeni i nedozvoljeni minus po tekućem računu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju krediti i depoziti sa limitiranom deviznom klauzulom (jednosmernom)?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju krediti koji se isplaćuju u tranšama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju krediti za nefinansijski sektor kod novih poslova klasifikovani po namenama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju podaci za volatilne instrumente za potrebe statistike kamatnih stopa na kredite i depozite banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju subvencionisani krediti u statistici kamatnih stopa na kredite i depozite banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se stiče sertifikat savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta?

(Pitanja i odgovori, Uprava za transport opasnog tereta)


Kako se tretira moratorijum koji se odobrava klijentu kod restruktuiranja duga?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se u okviru statistike kamatnih stopa banaka prikazuju volatilni instrumenti?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se u okviru statistike kamatnih stopa prikazuju krediti odobreni preko kreditnih linija?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju kada na nekretnini jednog lica postoji – i pravo korišćenja i pravo svojine?

(Pitanja i odgovori, Eksproprijacija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako se utvrđuje plata za VD načelnika, s obzirom da Zakon o platama još uvek nije donet?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kako se vrši klasifikacija kredita kod postojećih i novih poslova?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se vrši povraćaj neutrošenih transfernih sredstava u budžet APV?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako se vrši zaokruživanje iznosa kredita ili depozita prilikom dostavljanja agregiranih podataka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se vrši zaokruživanje izračunate kamatne stope UDEKS na četvrtoj decimali kada postoji više ugovora o krediti ili depozitu koji su zaključeni pod istim uslovima?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju kamatne stope kod kredita gde se kamata plaća unapred (npr. kod subvencionisanih kredita gde država plaća kamatu unapred) i kod depozita gde se kamata isplaćuje unapred?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju problematični krediti i krediti za restruktuiranje duga po kamatnim stopama značajno nižim od tržišnih?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju revolving krediti koji se knjiže po određenim namenama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju volatilni instrumenti za nove i postojeće poslove za sektor države, međubankarski sektor i DFO?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako sprovesti postupak ocenjivanja za 2016.godinu, po kom propisu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Kako teče postupak kod ovlašćenog organa u vezi spoljašnjeg uzbunjivanja?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kako teče postupak kod poslodavca - Uzbunjivanje i uzbunjivači? Koje su obaveze poslodavca - Uzbunjivanje i uzbunjivači?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016) (Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Kako teče postupak verifikacije ustanova obrazovanja, APV?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako treba da se adresuje pošiljka za Post restant i koliko dugo se ta pošiljka čuva u odredišnoj pošti?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako u Pravilniku prikazati radna mesta načelnika službe, šefa službe, glavnu sestru odeljenja koja nisu predviđena Katalogom?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Kako uzbunjivači mogu da obelodane informacije do kojih su došli?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kakva je procedura pri preuzimanju vozila donetih iz saobraćajne nezgode sa parkinga u Brodarskoj bb?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakva je procedura prilikom odricanja od vlasništva nad vozilom smeštenim u Brodarskoj bb?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakva je procedura za oslobađanje (pražnjenje) regularnih parking mesta radi obezbeđenja prostora za utovar i istovar robe?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakva su pravila za dodelu državne pomoći u sektoru poljoprivrede?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Kakvu saradnju Agencija za borbu protiv korupcije ima sa drugim institucijama?

(Pitanja i odgovori, Agencija za borbu protiv korupcije)


Kamatni svop (Interest rate swap – IRS) - Kuponski i bazni svop

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Kapara – kao obezbeđenje izvršenja obaveze po predugovoru i “glavnom” ugovoru

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Kapitalni dobitak – Kada se stečeni udeo privrednog društva proda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-103/2016-04 od 16.5.2016. god.)


Karakteristike preuzimanja zaposlenih

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Kategorije nastavnika koje su izuzete od bodovanja (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Kategorizacija stepena zagađenja opštine

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj: kuće, apartmani, sobe i seoska turistička domaćinstva

(Model administrativnog postupka, Za privredu i građane, preuzeto sa sajta SKGO, novembar 2019)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se CLP/GHS sistem primenjuje i na neke proizvode?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se CLP/GHS sistem primenjuje na medicinska sredstva, lekove, otpad, hranu, prehrambene aditive i arome, kao i na hranu za životinje i aditive za tu hranu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se CLP/GHS sistem primenjuje na sve supstance i smeše?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se sredstva za zaštitu bilja i biocidni proizvodi klasifikuju i obeležavaju prema CLP/GHS propisu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Koje su moje obaveze u odnosu na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS propisu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Šta je GHS? Kako je nastao i koji je njegov cilj?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Zašto su Srbiji doneta dva različita propisa o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih hemikalija?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klauzula zabrane konkurencije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-548/2016-02, od 16.9.2016)


Ko donosi rešenja o raspoređivanju za službenike koji zasnivaju radni odnos na određeno vreme u kabinetu predsednika opštine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Ko i kako vrši isplatu osiguranih potraživanja - zaštita investitora?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Ko ima pravo učešća na Konkursu - Službena upotreba jezika i pisma?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Ko izdaje kontrolne akcizne markice?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Ko izdaje potvrdu o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko je drugostepeni organ u radnopravnim odnosima nameštenika? Da li se primenjuje član 195. Zakona o radu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Ko je nadležan za zaštitu od buke u životnoj sredini?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Ko je ovlašćen za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja?

(Zaštita od jonizujućih zračenja - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Ko može da podnese zahtev za izdavanje potvrde o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko može da podnese zahtev za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti imenovanom telu?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko može da sačini, odnosno izda deklaraciju o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko može da sprovede ocenjivanje usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme u Kabinetu, ko donosi i potpisuje npr. rešenja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme, o ostvarivanju prava na godišnji odmor i sl?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Ko potpisuje rešenje o postavlјenju pomoćnika predsednika gradske opštine, kao i rešenja o zasnivanju radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme u Kabinetu predsednika gradske opštine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Ko se upisuje u Jedinstveni birački spisak (JBS) i pod kojim uslovima?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Ko sprovodi zaštitu investitora?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Ko su članovi Fonda za zaštitu investitora.?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Ko su davaoci, a ko su korisnici državne pomoći?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Ko su obveznici ( ?

sprečavanje pranja novca) (Pitanja i odgovori - Uprava za sprečavanje pranja novca)


Ko su osigurani klijenti - zaštita investitora?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Ko su stvarni vlasnici ?

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Ko vodi i ažurira Jedinstveni birački spisak (JBS)?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Kod popunjavanja upražnjenog radnog mesta nastavnika prednost ima zaposleni sa liste tehnoloških viškova

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Kod volatilnih instrumenata koja kamatna stopa se prikazuje ukoliko se tokom izveštajnog meseca primenjuju različite kamatne stope u zavisnosti od prosečnog iznosa kredita ili depozita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koja dokumentacija je potrebna za izdavanje potvrde o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koja dokumentacija se prilaže uz izveštaj o utrošku budžetskih sredstava dodeljenih na konkursu za nabavku opreme u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koja je namena sredstava koja se dodeljuju na Konkursu - Službena upotreba jezika i pisma?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koja je osnovna dokumentacija koju davalac treba da dostavi Komisiji?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Koja je procedura za otvaranje poštanskog pregratka (faha) i koliko košta korišćenje ove usluge?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koja je razlika između boravišta i prebivališta?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Koja je razlika između Komisije i Odeljenja?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Koja je razlika između šifara osnova 503/103 i 562/162?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Koja se prava i obaveze podnosioca zahteva ne mogu isključiti ugovorom (Ocenjivanje usaglašenosti)?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koja su prava, a koje su dužnosti ustanove prilikom vršenja inspekcijskog nadzora - ?

Prosvetna inspekcija (Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koje banke su obavezne da osiguraju depozite i ko plaća to osiguranje?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Koje je očekivano vreme prenosa medjunarodne poštanske pošiljke?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koje obaveze proizvođač mora da ispoštuje prilikom stavljanja svog proizvoda na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje podatke i dokumentaciju treba da dostavi nevladina organizacija Pokrajinskom sekretarijatu o namenskom računu kod Uprave za trezor?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koje podatke mora da sadrži zahtev za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje podatke organ pribavlja po službenoj dužnosti?

(Pitanja i odgovori povodom zahteva za davanje mišljenja o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku - "Službeni glasnik RS", broj 18/16, kojima je regulisana razmena podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, oktobar 2017)


Koje poreske olakšice poslodavac može da ostvari ako zaposli jednog novog radnika?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Koje poslove iz oblasti socijalnog osiguranja obavlja Centralni registar?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koje se sankcije predviđaju za nesavesnog poslodavca?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koje se sve usluge obavljaju u ugovornim poštama?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koje su aktivnosti vozača koje beleži analogni tahograf

četiri aktivnosti vozača (Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Koje su komponente efektivne kamatne stope-EKSS? Da li se dodatni troškovi nastali neispunjenjem ugovornih uslova prikazyju u EKSS-u?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koje su obaveze distributera prilikom isporuke proizvoda na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su obaveze operatera prilikom stavljanja u promet izvora buke – mašina, uređaja, opreme?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Koje su obaveze proizvođača po modulu A u procesu proizvodnje?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su obaveze savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta?

(Pitanja i odgovori, Uprava za transport opasnog tereta)


Koje su obaveze uvoznika prilikom stavljanja proizvoda na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su poreske obaveze fizičkih lica pri prodaji nepokretnosti?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Koje su poreske obaveze fizičkih lica pri prodaji nepokretnosti?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Koje su prava i obaveze imenovanog tela u odnosu na podnosioca zahteva za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su zakonske obaveze i rokovi JLS u pogledu primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Koje uslove mora da ispunjava treći član disciplinske komisije, s obzirom da su Zakonom decidno navedeni uslovi koje moraju da ispunjavaju dva člana ali ne i treći član Komisije?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Koje vrste državne pomoći postoje?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Koje vrste i oblici inspekcijskog nadzora postoje - Prosvetna inspekcija ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koji depoziti nisu osigurani?

(Pitanja i odgovori, Agencija za osiguranje depozita, www.aod.rs)


Koji iznos i kamatnu stopu banka prikazuje kod subvencionisanih kredita ukoliko banka u celini naplati kamatu, a potom deo iznosa transferiše trećem licu koje subvencioniše kredit?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koji je cilj osnivanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koji je krajnji rok za donošenje novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova ?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Koji je najbolji način zaštite od rizika promene deviznog kursa (Prirodni hedžing)?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Koji je odnos između ovog Zakona i racionalizacije sprovedene na osnovu Preporuke Kabineta podpredsednika i ministra državne uprave i lokalne samouprave za racionalizaciju javne uprave od 4. decembra 2014. godine i u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Koji je osnov za uklanjanje (odnošenje) vozila, odnosno ko propisuje cenovnik prenosa vozila (“pauk”)?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Koji je postupak prijavljivanja državne pomoći?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Koji je rok da Skupština JLS donese Odluku o maksimalnom broju zaposlenih po organizacionim oblicima? I koje su sankcije za Skupštinu JLS ako ne donese Odluku blagovremeno?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Koji je rok za isplatu novca poslatog poštanskom uputnicom?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koji je zakonski rok za prijavu - Obavezno socijalno osiguranje?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koji jezici su u službenoj upotrebi u radu pokrajinskih organa i kojim aktom je to utvrđeno?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koji krediti se klasifikuju u nefinansijski sektor kao ostali krediti - dinarski za poljoprivrednu proizvodnju i zalihe?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koji organ je nadležan za donošenje rešenja o zabrani izdavanja putne isprave?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Koji poslodavac i koje poreske olakšice može da ostvari ako zaposli dva nova radnika?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Koji postupci ocenjivanja usaglašenosti se mogu propisati tehničkim propisom?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koji propisi Republike Srbije su najznačajniji propisi koji uređuju oblast kontrole državne pomoći?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Koji su osnovni finansijski derivati za zaštitu od deviznog rizika?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Koji su to opšti (obavezni) elementi koje deklaracija o usaglašenosti proizvoda sadrži?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koji su uslovi koje treba da ispunjavam da bih imao pravo na hitnu izradu novih dokumenata?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kojom saobraćajnom površinom može da se kreće traktor?

(MUP Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije)


Koju dokumentaciju bi trebalo dostaviti uz zahtev za isplatu naknade za otpremnine zaposlenima u osnovnim i srednjim školama po osnovu prestanka radnog odnosa, radi ostvarivanja prava na penziju?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koju dokumentaciju je neophodno pripremiti za pokretanje postupka verifikacije ustanove obrazovanja?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koju kamatnu stopu prikazati kod aranžmanskih poslova gde je kamatna stopa 0%, a naknadu za kredit plaća treće lice (npr. prodavac)?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koju nominalnu kamatnu stopu prikazati kod novih poslova na kredite i depozite sa stepenastom kamatnom stopom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kolika je maksimalna visina "de minimis" državne pomoći koju korisnik može da dobije, u kom periodu i pod kojim uslovima?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Koliko maksimalno naručilac može da zahteva finansijski kapacitet u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Koliko se često izračunava UDEKS i EKSS kod kredita/depozita sa deviznom klauzulom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koliko traje postupak verifikacije ustanove obrazovanja?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Komanditno društvo i imalac prioritetnih (preferencijalnih) akcija - utvrđivanje stvarnog vlasnika

(Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs)


Kome mogu da se obrate građani koji dođu do saznanja da im poslodavac nije uplatio doprinose?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Kome prvom dostaviti informacije o nezakonitim radnjama - Uzbunjivanje i uzbunjivači?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kome se može uputiti žalba na Javnobeležničku komoru?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Kome se obratiti za prijavu napuštenih vozila koja nepotrebno zauzimaju parking mesta?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Komisija za izbor direktora u srednjoj školi

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-00230/2017-04 od 2.11.2017)


Komisiji je putem elektronske pošte dostavljen upit učesnika aktivnog na tržištu maloprodaje, a koji se odnosi na postupanje dobavljača prilikom uspostavljanja poslovne saradnje.

(Mišljenja o primeni propisa koje se odnose na povrede konkurencije - 2017, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Konkurs - Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Kontrola radioaktivnosti pri uvozu, izvozu i tranzitu robe koja je u nadležnosti veterinarske inspekcije

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-II-353-07-4/2019 od 14.2.2019)


Kontrola robe u carinskim postupcima i naplate carinskih dažbina

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-I-030-01-265/2017 od 3.7.2017)


Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju - Uprava carina – Prilog – Zapisnik, 24.08.2016.

(Akt Uprava carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-01-421/2016, od 24.08.2016. godine)


Korisnik osiguranja života - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 9.7.2018, sa sajta Uprave)


Korišćenje CEMT dozvola vozilima uzetim u zakup

(Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Korišćenje godišnjeg odmora zaposlene na neodređeno vreme po povratku sa odsustva radi nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-847/2015-02, 07.9.2015)


Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog koji je imenovan na funkciju i kome kod poslodavca miruje radni odnos po tom osnovu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-759/2015-02, od 14.8.2015)


Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-837/2015-02, 17.9.2015)


Korišćenje prava na godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-736/2015-02, od 29.7.2015)


Kreditne i depozitne olakšice (stalne olakšice)

(Narodna banka Srbije, www.nbs.rs)


Kreditni rizik (default risk)

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kriterijumi za dodelu ugovora - Javne nabavke

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-1249/2016)


Kriterijumi za dodelu ugovora - Javne nabavke

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-1216/2016)


Kriterijumi za dodelu ugovora - Javne nabavke - Broj prodatih avio karata

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-3176/2015)


Kriterijumi za dodelu ugovora - Javne nabavke - Mogući elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-2905/2015)


Kriterijumi za dodelu ugovora - Javne nabavke - Referentna lista

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javni nabavki 4-00-139/2016)


Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim radom je prestala potreba sa punim ili nepunim radnim vremenom

(Odluka Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od 9.12.2015)


Kupovina, odnosno prodaja nepokretnosti u Republici

(instrukcija od 11. decembra 2008) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Kаkvа је rаzlikа u pоglеdu institutа prоbnоg rаdа pо Zаkоnu о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа i Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv ćе biti rаdnо-prаvni pоlоžај zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је pоlоžај nеrаspоrеđеnih službеnikа pо аktuеlnоm zаkоnskоm rеšеnju, а kаkаv pо оdrеdbаmа Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је pоlоžај sеkrеtаrа skupštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је pоlоžај sеkrеtаrа skupštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је rеdоslеd rаdnji pri pоpunjаvаnju izvršilаčkih rаdnih mеstа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је rеdоslеd rаdnji pri pоpunjаvаnju izvršilаčkih rаdnih mеstа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је stаtus nаčеlnikа uprаvа kојi su pоstаvlјеni prе pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkо ćе nаčеlnici uprаvа znаti kоliki brој оbukа u tоku gоdinе trеbа dа prеdlоžе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkо ćе nаčеlnici uprаvа znаti kоliki brој оbukа u tоku gоdinе trеbа dа prеdlоžе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkо ćе sе оdlučivаti о prаvimа i оbаvеzаmа nаmеštеnikа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо prеdlаžе Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi rаdnih mеstа prаvоbrаnilаštvа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо prеdlаžе Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi rаdnih mеstа prаvоbrаnilаštvа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо usvаја Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi оpštinskе/grаdskе uprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо је pоslоdаvаc prеdsеdniku skupštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо је pоslоdаvаc prеdsеdniku skupštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо је službеnik nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо је službеnik nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо оdlučuје о žаlbаmа službеnikа dоk sе nе оbrаzuје žаlbеnа kоmisiја?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо оdlučuје о žаlbаmа službеnikа dоk sе nе оbrаzuје žаlbеnа kоmisiја?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоlikо mоžе dа trаје rаdni оdnоs nа оdrеđеnо vrеmе iz rаzlоgа pоvеćаnоg оbimа pоslа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоlikо mоžе dа trаје rаdni оdnоs nа оdrеđеnо vrеmе iz rаzlоgа pоvеćаnоg оbimа pоslа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kојi su dаlјi kоrаci ukоlikо sе nаčеlnik uprаvе nе pоstаvi u rоku оd tri mеsеcа, а vеćе је pоstаvilо vršiоcа dužnоsti?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kојi su dаlјi kоrаci ukоlikо sе nаčеlnik uprаvе nе pоstаvi u rоku оd tri mеsеcа, а vеćе је pоstаvilо vršiоcа dužnоsti?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоја su prаvа funkciоnеrа pо prеstаnku funkciје pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоја su prаvа funkciоnеrа pо prеstаnku funkciје pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоја su prаvа služеnikа nа pоlоžајu kоmе је prеstао rаd nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоја su prаvа služеnikа nа pоlоžајu kоmе је prеstао rаd nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоје su zаkоnskе оbаvеzе i rоkоvi ЈLS u pоglеdu primеnе Zаkоnа о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе dо 01.12.2016. gоdinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Legalizacija isprava izdatih u Repblici Srbiji za korišćenje u NR Kini

(Preuzeto sa sajta Ambasade narodne Republike Kine, 2017-05-17)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Da li je lek registrovan u našoj zemlji? Pretraživanje

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Imam neželjenu reakciju na lek, kako treba da postupim?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Kako je organizovan sistem menadžmenta kvalitetom u ALIMS?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Kako mogu da registrujem veleprodaju lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Kako se Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije finansira?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Kako se prijavljuje i razrešava reklamacija – Agencija za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Ko je odgovoran ako se neki lek promoviše na neadekvatan način?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Ko se smatra proizvođačem leka, koji se klinički ispituje?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Koja je opasnost od korišćenja falsifikovanih lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Koja je procedura za puštanje leka u promet?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Koja je sve dokumentacija neophodna za registraciju leka?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Koje su nadležnosti Agencije za lekove u pogledu oglašavanja lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Koji su legalni i nelegalni lanci snabdevanja lekovima?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Koliko dugo traje proces registracije lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Kupio sam lek preko interneta, da li je on u redu?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Mislim da sam dobio lek koji nije kvalitetan, šta mogu da uradim?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Na kom jeziku se podnosi dokumentacija za registraciju leka?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Šta Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije ne kontroliše?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Šta je anketa o zadovoljstvu korisnika usluga Agencije za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Šta je farmakovigilanca?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Šta je reklamacija – Agencija za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih mogla da otvorim apoteku?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – U kom roku treba dostaviti zahtev za obnovu registracije leka?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA – Zašto se prate neželjene reakcije na lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Lica koja mogu biti upravnici stambenih zajednica u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 011-00-00179//2017-07 od 5. 7. 2017)


Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova - MUP Republike Srbije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Lične karte za građane kojima je određen ili izmenjen naziv ulice i kućni broj

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Lične karte za strance - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Lični pratilac deteta, odnosno učenika

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-00220/2017-04 od 1.11.2017)


Lista „ofšor“ destinacija

(Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs)


Lista država na koje se primenjuju restriktivne mere (sankcije) Ujedinjenih nacija za izvoz naoružanja i vojne opreme na dan 05. jun 2014. godine

(Akt Uprave carina, Sektor za tarifske poslove, Broj: 148-10-353-11-12/2/2014, od 23. 06. 2014. godine)


Lista označenih lica - Lista sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom

Dana 15. januara 2016. godine Dana 11. januara 2016. godine, Dana 30. decembra 2015. godine (Preuzeto sa sajta Uprave za sprečavanje pranja novca, 15. 01. 2016. godine)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li biračko mesto može da se odredi za glasanje manje od 100 birača?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li je opštinski/gradski pravobranilac službenik na položaju?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li je opštinsko/gradsko javno pravobranilaštvo sistematizovano u upravu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li je u rešenju izborne komisije o proglašenju izborne liste nužno navesti i redni broj?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li na računanje rokova u izbornom postupku utiču neradni ili dani praznika?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li se Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave odnosi na radnopravni položaj funkcionera?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li se žalba Upravnom sudu izjavljuje preko izborne komisije?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li sporazum o obrazovanju grupe građana može da bude sačinjen i pre raspisivanja izbora?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li u žalbenoj komisiji mogu da budu i zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li zamenici članova izborne komisije treba da budu pozivani na sve sednice izborne komisije?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Do kada izborna komisija radi u proširenom sastavu?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakav će biti radnopravni položaj zaposlenih u kabinetu gradonačelnika/predsednika opštine/predsednika gradske opštine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakav je položaj neraspoređenih službenika po aktuelnom zakonskom rešenju, a kakav po odredbama Zakona?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakav je status načelnika uprava koji su postavljeni pre početka primene Zakona?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kako će se odlučivati o pravima i obavezama nameštenika?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakva je razlika u pogledu instituta probnog rada po - Zakonu o radnim odnosima u državnim organima i Zakona o radu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Ko usvaja Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske/gradske uprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Može li izbornu listu da podnese koalicija registrovane političke stranke i grupe građana?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Na koga se primenjuju, a na koga se ne primenjuju odredbe Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Na koji način se može sprečiti zloupotreba prava na glasanje van biračkog mesta?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Od kog trenutka se računa rok za propisivanje obrazaca za podnošenje izbornih lista?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Šta se dešava sa službenicima koji nemaju položen državni stručni ispit početkom primene ovog Zakona?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Zašto je u obrascu izborne liste bitna rubrika o stranačkoj pripadnosti kandidata?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


Maksimalan iznos naknade zarade sindikalnog predstavnika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-433/2014-02 od 2. septembra 2014. god.)


Međusobno upoređivanje bodova zaposlenih na različitim vrstama poslova (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 15. oktobra 2015. god.)


Mere kontrole utvrđivanja srpskog preferencijalnog porekla voća i povrća koje se iz Srbije izvozi u Rusku federaciju

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-II-483-01-294/3/2014 od 30.3.2017)


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Datum početka korišćenja olakšice

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Ispunjavanje uslova od strane svakog od zaposlenih - Obaveza

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Ograničenja pri korišćenju poreske olakšice

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Ostvarivanje prava – Mogućnost (samo jednom)

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Početak primene

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Pravo na olakšicu člana privrednog društva koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Pravo na olakšicu povezanih lica

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Pravo na zdravsveno osiguranje u period trajanja olakšice

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik paušalac - Mogućnosti i uslovi

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Preduzetnik u režimu lične zarade - Mogućnosti i uslovi

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Subjekti prava korišćenja

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Uslovi

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Važenje prava na poresko oslobođenje

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


Merodavna primena prava na dežurstvo u zdravstvenim ustanovama (čl. 2. i 54. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-903/2014-02 od 24. decembra 2014. god.)


Merodavno pravo za određivanje trajanja godišnjeg odmora državnog službenika (član 14. Zakona o državnim službenicima i član 68. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-592/2015-02 od 9. juna 2015. god.)


Merodavno radno iskustvo od uticaja na dužinu godišnjeg odmora (čl. 14. pku za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 31. avgusta 2015. god.)


Mesne zajednice – Pozitvni propisi

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Mesto čuvanja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora (član 35. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-675/2014-02 od 17. decembra 2014. god.)


Mesto rada kao element ugovora o radu na određeno vreme koji se zaključuje radi izvođenja građevinskih radova

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-836/2015-02, od 17.9.2015)


Metode za vršenje procene rizika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00050/2015-01, od 5.10.2015)


Metodologija izrade dokumentacije koja je potrebna za pokretanje postupka za osnivanje, spajanje i ukidanje opštine kao i promene teritorije opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


MINULI RAD U USTANOVAMA OBRAZOVANJA IZ ISTOG PLANA MREŽE (ČL. 5. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA)

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 120-04-618/2014-04 od 12. novembra 2014. godine)


Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa predstavniku sindikata višeg nivoa organizovanja (čl. 79. i 211. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-01042/2014-02 od 8. januara 2015. god.)


Mirovanje radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1066/2015-02, od 14.12.2015)


Mirovanje radnog odnosa direktoru koji je zaposlen u ustanovi u kojoj je imenovan

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-00276/2017-04 od 13.11.2017. godine)


Mirovanje radnog odnosa zbog obavljanja funkcije direktora javnog preduzeća (član 79. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-1022/2014-02 od 20. januara 2015. god.)


Mišljenja o tome da li je funkcija odbornika u skupštini opštine spojiva sa funkcijom pomoćnika predsednika opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenja u odnosu na sazivanje i održavanje sednice skupštine opštine od momenta raspisivanja lokalnih izbora do momenta konstituisanja skupštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenja u vezi donošenja odluke o imenovanju izborne komisije jedinice lokalne samouprave

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenja u vezi sa primenom člana 48. Zakona o lokalnim izborima, a u vezi sa ponovnom dodelom mandata odbornika licu koje je razrešeno sa funkcije pomoćnika gradonačelnika

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Dnevnice u zemlji i inostranstvu

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 110-00-00169/2015-04, Datum:30. oktobar 2015.godine)


Mišljenje - Dnevnice, službeni put

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 011-00-00302/2015-04, Datum: 23. novembar 2015. godine)


Mišljenje - Jubilarna nagrada i minuli rad za zaposlene u državnom organu – Ostvarivanje prava (način i potreban period proveden u radnom odnosu)

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 171-00-10/2015-04, Datum: 15. 6. 2015. godine)


Mišljenje - Jubilarna nagrada za zaposlene u državnom organu - ostvarivanje prava

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 171-00-16/2015-04, Datum: 17. 8. 2015. godine)


Mišljenje - Kako primeniti odredbu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi - sastav opštinskog veća

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Minuli rad - u javnoj službi i - prelazak u jedinicu lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, broj: 120-04-00887/2015-04, od 23. novembra 2015.godine)


Mišljenje - Minuli rad - u jedinici lokalne samouprave i - prelazak u drugu jedinicu lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 120-04-00875/2015-04, od 10. 11. 2015.)


Mišljenje - Nadležnost privremenog organa u situaciji kada nisu izabrani izvršni organi jedinice lokalne samouprave

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Pitanja koja se odnose na odluke koje skupština donosi u vezi sa potvrđivanjem i prestankom mandata odbornika

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Pitanje vezano za registraciju opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Pravo na jubilarnu nagradu - ostvarivanje prava - za rad u bilo kom državnom organu

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 171-00-23/2015-04, Datum: 16. 11. 2015. godine)


Mišljenje - Primena Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj:120-04-695/2015-04, od 18.8.2015. godine)


Mišljenje - Primena Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u odnosu na neka pitanja vezana za razrešenje predsednika opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje Komisije u vezi sa tumačenjem i primenom člana 61. stav 1. a u vezi sa članovima 17. i 5. Zakona

(Mišljenja u vezi primene propisa u oblasti zaštite konkurencije - 2017, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti o primeni člana 22. stav 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 2/0-03-293/3-16, od 10.6.2016.)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti povodom pitanja u vezi sa obavezom objavljivanja ponude za preuzimanje akcija

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti broj: 4/1-102-1385/3-18, od 07.9.2018)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti povodom pitanja u vezi sa pružanjem usluga pozivnih centara

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 2/0-03-385/5-17, od 30.11.2017. godine)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti u vezi sa prijavljivanjem OTC transakcija regulisanom tržištu odnosno MTP

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti broj: 4/1-102-1316/3-18, od 24.8.2018)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti u vezi sa primenom člana 5. Zakona o tržištu kapitala

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti broj: 4/1-102-1889/3-18, od 17.12.2018)


Mišljenje na Opšte uslove poslovanja autobuskih stanica i Akt o kategorizaciji autobuskih stanica

(Mišljenja o primeni propisa koje se odnose na povrede konkurencije - 2017, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Mišljenje o podnošenju zajedničke ponude u postupku hitne javne nabavke

(Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.gov.rs), 17.10.2012


Mišljenje o primeni odredaba zakona koje se odnose na mogućnost da razrešeni predsednik i zamenik predsednika opštine ponovo budu izabrani za odbornike

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje o primeni odredbe člana 56. stav 3. Zakona o lokalnim izborima

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje o primeni pojedinih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata (Sl. glasnik RS, broj 96/2015) - Ozakonjenje objekata izgrađenih na poljoprivrednom zemljištu

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Broj: 011-00-00632/2016-07, od 21.10.2016. godine)


Mišljenje o primeni pojedinih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata (Sl. glasnik RS, broj 96/2015) - Popis pomoćnih i ekonomskih objekata

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Broj: 011-00-00631/2016-07, od 21.10.2016. godine)


Mišljenje o primeni pojedinih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata (Sl. glasnik RS, broj 96/2015) - Primena člana 33. - Pomoćni i ekonomski objekti

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Broj: 011-00-00630/2016-07, od 21.10.2016. godine)


Mišljenje o primeni pojedinih odredbi Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o dualnom obrazovanju

(Agencija za borbu protiv korupcije, Beograd, 23. oktobar 2017. godine)


Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Mišljenje o zaključenju ugovora o komisionu

(Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.gov.rs), 17.10.2012.


Mišljenje povodom inicijative za dopunu člana 45. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00445/2016-07 3.11.2016)


Mišljenje povodom pitanja u vezi sa statusnom promenom pripajanja

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 2/0-03-343/2-17, od 29.09.2017. godine)


Mišljenje povodom pitanja u vezi sa zloupotrebama na tržištu

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 2/0-03-114/3-17, 31. mart 2017. godine)


Mišljenje u odnosu za normativno uređenje nekih pitanja vezanih za mesnu zajednicu

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa organizacijom i radom mirovnih veća

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa prestankom funkcije zamenika predsednika opštine podnošenjem ostavke i pravnim posledicama tog čina

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa primenom člana 70. stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, a u vezi sa radnopravnim statusom pomoćnika predsednika opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa primenom pojedinih odredaba Zakona o lokalnim izborima

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji

(Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji - 2014, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji

(Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji - 2014, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki

(Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki - 2014, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki

(Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki - 2014, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Mišljenje u vezi sa raspuštanjem skupštine jedinice lokalne samouprave u smislu člana 85. Zakona o lokalnoj samoupravi

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mogu li da pošaljem otkupnu pošiljku za inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Moguće je da se ugovorom o radu utvrdi različita osnovna zarada za zaposlene na istim poslovima kod istog poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 011-00-513/2016-02 od 18.7.2016)


Mogućnost da nezaposlena lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima rade na radnim mestima s povećanim rizikom, ako ispunjavaju opšte i posebne uslove (poseduju lekarsko uverenje i teorijski i praktično su osposobljeni)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00064/2015-01, od 19.11.2015)


Mogućnost da poslodavac uputi kandidata za zasnivanje radnog odnosa na lekarski pregled i kontrolu na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-884/2016-02 od 6.1.2017)


Mogućnost da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogući korisnicima prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti besplatan oporavak u banjama Srbije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-02059/2016-07 od 11.8.2016)


Mogućnost da se pravilnikom o radu ograniči pravo zaposlenog na troškove prevoza, teritorijalno i maksimalno u visini neoporezivog iznosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-185/2016-02, 1.4.2016)


Mogućnost da se radni odnos sa zaposlenim na određeno vreme do 24 meseca prekine zbog zamene odsutnog zaposlenog i ponovo nastavi po povratku odsutnog zaposlenog - do isteka roka od 24 meseca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-314/2016-02 od 30.5.2016)


Mogućnost da se zaposlenima u MUP-u odobri neplaćeno odsustvo u trajanju od godinu dana, u skladu sa članom 78. Zakona o radu i posebnim kolektivnim ugovorom za policijske službenike

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-74/2017-02, od 23.2.2017)


Mogućnost donošenja novog Pravilnika o radnoj knjižici

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-651/2015-02, od 15.7.2015)


Mogućnost isplate dnevnica za službeni put i prekovremenih sati zaposlenom na poziciji koja podrazumeva putovanja (vozač)

(Pitanja i odgovori, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbijatransport, Beograd)


Mogućnost konačnog carinjenja – Specijalna vozila - Kran dizalice

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br. 011-00-00774/2016-17 od 27.9.2016)


Mogućnost korisnika starosne penzije da radi odnosno obavlja samostalnu delatnost bez obustave isplate penzije (član 121. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00616/2014-07 od 09. oktobra 2014. god.)


Mogućnost korišćenja novčanih sredstava klijenata u postupku prenosa

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 2/0-03-408/3-17, od 22.12.2017. godine)


Mogućnost nastavka ostavinskog postupka prekinutog zbog naslednopravne transmisije

(Mišljenja - Pitanja i odgovori Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, od 15. marta 2019.)


Mogućnost odbijanja rada na mašinama sa neispravnim klima uređajima, koji je minimum-maksimum rada na maksimalnim temperaturama i odgovornost poslodavca i rukovodioca?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 07-00-00004/2016-01 od 1.8.2016)


Mogućnost ostvarivanja većeg broja časova rada u preraspodeli radnog vremena od prosečnog radnog vremena zaposlenog

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-417/2016-02 od, 20.8.2016)


Mogućnost prodaje neocarinjene robe kupcu (inopartneru) van Srbije i isporuke te iste robe domaćoj firmi u slobodnoj carinskoj zoni

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 011-00-00163/2016-17 od 26.2.2016)


Mogućnost solemnizacije ugovora o prometu nepokretnosti - kada prodavac nije uknjižen kao vlasnik u katastru (vanknjižni vlasnik)

(Pitanja i odgovori, Stručni savet javnobeležničke komore Srbije, od 24. februara 2017. godine)


Mogućnost upućivanja zaposlenih na privremeni rad u više različitih zemalja u okviru dopuštenih 12 meseci

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-851/2016-02 od 12.1.2017)


Mogućnost upućivanja zaposlenog na vanredni lekarski pregled radi procene radne sposobnosti

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-884/2016-02 od 6.1.2017)


Mogućnost utvrđivanja prava na uvećanu zaradu za svaku započetu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-941/2015-02, od 6.10.2015)


Mogućnost utvrđivanja većeg procenta za obračun minulog rada kolektivnim ugovorom (čl. 8. i 108. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-433/2014-02 (1) od 02. septembra 2014. god.)


Mogućnost zaključenja ugovora o kupoprodaji, poklonu ili razmeni nepokretnosti, na zapisnik, pred komisijom za komasaciju

(Mišljenja - Pitanja i odgovori Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, od 15. marta 2019.)


Mogućnosti da se pravilnikom o radu ograniči pravo zaposlenog na troškove prevoza, teritorijalno i maksimalno u visini neoporezivog iznosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-185/2016-02, 1.4.2016)


Molimo da pojasnite isplatu akontacije za službeni put u inostranstvo kada se isplata vrši u devizama.

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Molimo za dodatno objašnjenje u kojim slučajevima se za poslovanje između dva rezidenta primenjuje šifra osnova 808?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Momenat utvrđivanja da li korisnik osiguranja ima status funkcionera - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 9.7.2018, sa sajta Uprave)


Na koga pada teret troškova ulaganja žalbe u situaciji kad se na prvostepeno rešenje o eksproprijaciji žalio vlasnik i angažovao punomoćnika za zastupanje, a žalba je drugostepenim rešenjem odbijena?

(Pitanja i odgovori, Eksproprijacija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Na koga se primenjuju odredbe Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave, kada je reč o jedinici lokalne samouprave, i koji lokalni organi i organizacije su obavezni da ga primenjuju?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Na koji način Agencija za borbu protiv korupcije postupa po predstavkama?

(Pitanja i odgovori, Agencija za borbu protiv korupcije)


Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?

(Vozačka dozvola i upravljanje vozilom, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Na koji način je regulisano upravljanje vozilom uz posedovanje strane vozačke dozvole na putevima u Republici Srbiji?

(Vozačka dozvola i upravljanje vozilom, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Na koji način može da se prijavi državna pomoć?

(Najčešća pitanja i odgovori, Komisija za kontrolu državne pomoći, www.kkdp.gov.rs)


Na koji način nerezident – fizičko lice može prodati nekretninu koja se nalazi u Srbiji?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koji način nerezident – fizičko lice može transferisati sredstva u inostranstvo ostvarena po osnovu prodaje nekretnine ili davanja u zakup stanova, poslovnog prostora i drugih nepokretnosti u Srbiji?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koji način proizvođač sprovodi ocenjivanje usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Na koji način rezident može naplatiti uslugu izvršenu na zgradi ambasade strane države u Srbiji (popravka oluka, krova...), odnosno na koji način se isplaćuju plate zaposlenim licima u ambasadi?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koji način se utvrđuje IPFKS za depozite koji imaju individualni datum dospeća npr. u zavisnosti od datuma sticanja punoletstva?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Na koji vremenski period se izdaje potvrda o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Na kom jeziku se izdaje deklaracija o usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje visina sredstava koja se dodeljuju na Konkursu - Službena upotreba jezika i pisma?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Na šalteru pošte naplaćena mi je, pored redovne poštarine za pošiljku, i doplatna marka, zašto?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Na šta se konkretno misli prilikom navođenja izuzeto u delu koji se odnosi na stepen stručne spreme / obrazovanje u Katalogu?

(Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sistemu plata i zakona o zaposlenima u javnom sektoru o i Pravilnika o sistematizaciji i katalogu radnih mesta u javnom sektoru, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08. mart 2018.)


Nabavka bankarske garancije

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Nabavka iz sredstava donacije - Zakon o javnim nabavkama

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Nabavka oružja i osnovnih delova za oružje

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Nabavka oružja, delova za oružje i municije i registracija oružja za pravna lica

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Nabavke ispod iznosa od 400.000 dinara (500.000 dinara, posle izmena zakona)

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Načelo obezbeđenja konkurencije

(Mišljenje na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi sa javnim nabavkama, 2013, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Način bodovanja samohranog roditelja

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Način na koji je moguće izvršiti izmenu akta o proceni rizika

(Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00023/2014-01, od 30. 6. 2014)


Način na koji poslodavac organizuje korišćenje godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-521/2017-02 od 13. 11. 2017)


Način podnošenja zahteva za uvid u dokumentaciju (čl. 20. i 110. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2269/2015 od 08. decembra 2015. god.)


Način pregleda pošiljaka hrane za životinje i komponenata za pripremu hrane za životinje

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-II-483-21-3/2017 od 2.11.2017)


Način regulisanja prava, obaveza i odgovornosti direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-01982/2017-04 od 19.12.2017)


Način utvrđivanja identiteta maloletnog lica koji je određen kao korisnik osiguranja - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 9.7.2018, sa sajta Uprave)


Načini na koji obveznik osiguranja utvrđuje da li je stranka funkcioner - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 9.7.2018, sa sajta Uprave)


Nadgledanje platnih sistema

(Narodna banka Srbije, www.nbs.rs)


Nadležnost direktora ustanove da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-02457/2017-04 od 8.12.2017. godine)


Nadležnost komisije kod povrede prava lica kome je radni odnos prestao pre stupanja na snagu pku (čl. 62. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Nadležnost komisije u vezi ostvarivanja prava priznatih ranijim PKU (čl. 62. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Nadležnost za izdavanje izveštaja o povredi na radu koja se dogodi u radnom prostoru koji dele dva poslodavca (čl. 19. i 29. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00029/2015-01 od 3. juna 2015. god.)


Nadležnost za izdavanje rešenja o ispunjavanju uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza stvari

(Ministarstvo finansija, Uprava carina, br. 148-04-030-01-61/2/2017 od 2.8.2017)


Nadzor finansijskog lizinga

(Narodna banka Srbije, www.nbs.rs)


Nagrada za solemnizaciju punomoćja (tarifni broj)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Najčešće greške podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri

(Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 2016.)


Najniži iznos osnovne zarade obračunate po satu (čl. 111. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-168/2015-02 od 12. marta 2015. god.)


Najniži iznos penzije – Za osiguranike poljoprivrednike

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-00045/2016-07, od 8.2.2016)


Naknada štete po osnovu ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza po osnovu specijalizacije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-489/2015-02, od 13.5.2015)


Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-457/2015-02, od 5.5.2015)


Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor zamenika predsednika opštine za 2014. i 2013. godinu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 131-04-39/2015-02, od 14.8.2015)


Naknada troškova „prevozne karte“ (čl. 26. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Naknada troškova ishrane za vreme službenog putovanja u zemlji (čl. 26. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Naknada troškova izdavanja overene kopije (sudu i poreskim organima)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Naknada troškova za dolazak i odlazak s rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-544/2015-02, od 15. 6. 2015)


Naknada troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Naknada troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-00039/2016-02 od 28.3.2016)


Naknada zarade za neiskorišćeni godišnji odmor za 2015. i 2016. godinu po osnovu člana 76. Zakona o radu, ako je radni odnos prestao 31. 5. 2016. godine zbog odlaska u penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-544/2016-02, od 9.9.2016)


Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i za vreme odsustva s rada radi nege deteta priznata u visini od 60%, da li će iznos naknade zarade za vreme odsustvo s rada radi posebne nege deteta ostati u visini od 60%

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 132-04-00393/2015-13, od 18.2.2016)


Naknade i provizije u Dina Card sistemu najpovoljnije - Narodna banka Srbije

DinaCard (Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 16.03.2017)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Ko može da odobri odlaganje plaćanja dugovane naknade?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00171/2019-04 od 26.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA − Koji organ je nadležan za sprovođenje prinudne naplate naknada za korišćenje javnih dobara, a posebno u postupku prinudne naplate naknada za vode?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00005/2019-04 od 28.01.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 1-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA – Način administriranja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00161/2019-04 od 11.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00142/2019-04 od 19.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00486/2019-04 od 24.7.2019. god.)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Naknade za korišćenje javne površine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00473/2018-04 od 21.5.2019. god.)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Naknade za korišćenje javnih površina

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00219/2019-04 od 01.4.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA – Naknade za vode

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00086/2019-04 od 05.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Osnovica za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00859/2019-04 od 12.11.2019. god.)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Plaćanje naknade za korišćenje javne površine u slučaju kada obveznik naknade koristi prostor na javnoj površini jedan, dva ili više dana u mesecu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-00897/2019-04 od 26.02.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 2-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Postupak odlaganja plaćanja dugovane naknade i odobravanja plaćanja na rate

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00183/2019-04 od 03.4.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Primena odredaba člana 3. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, a u vezi sa članom 107. stav 2. Zakona i Priloga broj 5, tačka 7)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00184/2019-04 od 12.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 4-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA – Promena namene poljoprivrednog zemljišta – Organ nadležan za utvrđivanje naknade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00161/2019-04 od 11.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA – Promena namene poljoprivrednog zemljišta – Organ nadležan za utvrđivanje naknade (na nivou lokalne samouprave)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00140/2019-04 od 05.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA – Utvrđivanje naknade za korišćenje javne površine i naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00112/2019-04 od 28.3.2019. god.); Iz Biltena Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 3-2019


Naknade za usluge platnog sistema

(Narodna banka Srbije, www.nbs.rs)


Nalaz i mišljenje veštaka - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Naplaćivanja nadoknade za polaganje ispita i školarine za vanredne učenike, a kad su u pitanju učenici mlađi od 17 godina

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00119/2016-03 od 11.2.2016)


Naplata potraživanja banaka u stečaju

(Agencija za osiguranje depozita)


Nasilje u porodici - MUP Republike Srbije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Nasilje u porodici - Oblici ispoljavanja nasilja u porodici - MUP Republike Srbije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Nasilje u porodici - Standardizacija postupanja policijskih službenika - MUP Republike Srbije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Nasilje u porodici - Šta se smatra nasiljem u porodici - MUP Republike Srbije

(Sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, decembar 2019. godine)


Nasledio sam stan od oca, da li imam obavezu da platim porez na nasleđe?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2017)


Nasledio sam stan od oca, da li imam obavezu da platim porez na nasleđe?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Naslednopravna transmisija i prekid ostavinskog postupka

(Mišljenja - Pitanja i odgovori Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, od 15. marta 2019.)


Nastanak obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija prilikom transakcija akcijama između lica koja deluju zajednički

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 2/0-03-129/3-17, 11. april 2017. godine)


Nastavak školovanja u svojstvu vanrednog učenika u drugoj školi

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00404/2016-03 od 25.4.2016)


NEDOSTAVLJANJE POJEDINAČNIH IZJAVA ZA SVAKOG OD UČESNIKA ZAJEDNIČKE PONUDE (ČL. 26, 81. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2231/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Nedozvoljen privremen premeštaj u drugo mesto rada na osnovu rešenja (čl. 172a i 173. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-291/2014-02 od 17. novembra 2014. god.)


Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca - Uprava carina, 11.06.2014.

(Akt Uprave Carina, 148-03-030-01-252/2014 od 11.06.2014. godine)


Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca preko državne granice - Putnički promet sa inostranstvom

(Akt Uprave carina 148-03-030-01-157/2012 od 08.11.2012. godine i ažuriran sa danom 20.03.2017. godine)


Nemogućnost ostvarivanja prava na dečji dodatak za decu koja pohađaju verske obrazovne ustanove koje nisu verifikovane, odnosno akreditovane

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br.117-00-00174/2019-01-13, od 18.04.2019)


Nemogućnost prelaska sa vanrednog školovanja u redovan status učenice srednje škole

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-01548/2015-03 od 25.9.2015)


Nemogućnost preuzimanja zaposlenog koji se ne nalazi na listi (čl. 6. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Nenadležnost komisije - PKU

(Objedinjene odluke Komisije za tumačenje PKU-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika sa sednice od prve sednice do 28.9.2015)


Neobavezan putni nalog u putničkom vozilu privrednog subjekta

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 011-00-00120/2017-03 od 21.2.2017. godine)


Neosporavanje odluke o oceni sopstvene ponude od strane podnosioca zahteva (čl. 148. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2936/2015 od 30. decembra 2015. god.)


Nepodnošenje zahteva za plaćeno odsustvo radi prisustvovanja sindikalnom sastanku (čl. 16. i 59. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Nepoštovanje Zakona o informisanju od strane JP i gradske uprave

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Nepridržavanje cene hleba od brašna T-500 od strane potencijalnog dominantnog učesnika na tržištu

(Mišljenja o primeni propisa koje se odnose na povrede konkurencije - 2017, Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.org.rs)


Neraspoređenost samohranog roditelja sa najmanjim brojem bodova (čl. 38 PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Nije potrebno zaključiti Sporazum o zajedničkom sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu ako nije u pitanju situacija da dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00039/2016-01 od 27.12.2016)


NOKS – Agencija za kvalifikacije

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


NOKS – Inventar kvalifikacija

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


NOKS – Kvalifikacija

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


NOKS – Profili sektora

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


NOKS – Registar kvalifikacija

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


NOKS – Registar kvalifikacija

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


NOKS – Sektorska veća

(NOKS - Nacionalni okvir kvalifikacija)


Nošenje oružja - Dozvola za nošenje oružja

(Oružje, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Notarska isprave sačinjena latiničkim pismom - slučajevi

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Nа kоgа sе primеnjuјu, а nа kоgа sе nе primеnjuјu оdrеdbе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)