Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Mišljenja ministarstava

 

 

zgrada Ministarstva finansija

Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Zabeležba stečaja kao zabeležba ličnih stanja (Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-2034/2016 od 27.07.2016. godine)


(Ne)nadležnost Komisije - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 3.6.2015., sednica od 11.6.2015.)


Akcesornost sredstva obezbeđenja u odnosu na ugovor o javnoj nabavci (čl. 61. i 106. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2526/2015 od 29. oktobra 2015. god.)


AKCIZE - Da li je vino predmet oporezivanja akcizom?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-00-00016/2016-04 od 11.4.2016. god.)


AKCIZE - Oporezivanje akcizom niskoalkoholnih pića

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00005/2016-04 od 28.3.2016. god.)


AKCIZE - Ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na određene derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 110-00-01019/2015-04 od 29.12.2015. god.)


AKCIZE - Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00031/2015-04 od 27.1.2016. god.)


AKCIZE - Registracija duvanske prerađevine od nesagorevajućeg duvana i akcizni tretman tog proizvoda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-537/2016­04 od 6.6.2016. god.)


Ako dva ili više pravnih subjekata zaključe ugovor o konzorcijumu, da li oni zadovoljavaju sve kriterijume propisane članom 56. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00062/2015-01 od 29.1.2016)


Ako tokom izveštajnog meseca dođe do promene kamatne stope koja se kamatna stopa prikazuje u statistici kamatnih stopa banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Ako ustanova ima manji broj od 10 zaposlenih, da li ima pravo da primi radnike na određeno?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Akreditacija - Akreditaciono telo Srbije (ATS)

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Aktivna legitimacija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - Nepostojanje aktivne legitimacije

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Aneks ugovora o radu zbog premeštaja na druge poslove sa manjim koeficijentom

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 117-00-402/2015-02 od 27.4.2015)


Besplatna pravna pomoć - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Biometrijska putna isprava maloletnom ili osobama pod starateljstvom

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


blagovremenost zahteva protiv radnji koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda (čl. 63. i 149. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2660/2015 od 23. decembra 2015. god.)


Bliži uslovi i način izdavanja vize na graničnom prelazu - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Bodovanje autora radne sveske za učenike i priručnika za nastavnike (čl. 34. pku za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Bodovanje nastavnika evidentiranog kao mentor učeniku na takmičenju (čl. 34. pku za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Bodovanje nastavnika u školi sa dvojezičnom nastavom (čl. 34. i 35. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 17. decembra 2015. god.)


Bodovanje prema kategoriji stručne strane ili domaće literature u kojoj je rad objavljen (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 15. oktobra 2015. god.)


Bodovanje stručnih saradnika prema poslovima koje obavljaju (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 9. decembra 2015. god.)


Bodovanje u skladu sa relevantnim ugovorom odnosno aneksom ugovora o radu (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Bodovanje zaposlenih shodno ugovoru o radu (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Buka - Šta je to akustičko zoniranje i ko vrši akustičko zoniranje?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Buka koja nije u nadležnosti inspekcije za zaštitu životne sredine

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


CARINE - Da li je dozvoljen prenos prava svojine nad robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00045/2016-17 od 5.7.2016. god.)


CARINE - Da li je moguće odobriti postupak aktivnog oplemenjivanja za derivate goriva, evrodizel i benzin?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 030-01-00014/2016-17 od 25.8.2016. god.)


CARINE - Da li postoji mogućnost za odobravanje povlastica za uvoz opreme bez plaćanja carine?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-307/2016-17 od 12.4.2016. god.)


CARINE - Postupak izvoza robe manjeg značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00602/2016-17 od 19.9.2016. god.)


CARINE - Primena jedinstvene carinske stope prilikom stavljanja u slobodan promet ekspresnih pošiljki

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00053/2016-17 od 25.7.2016. god.)


CARINE - Primena Odluke o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00006/2016-17 od 26.2.2016. god.)


CARINE - Privremeni uvoz ambalaže

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00063/2016-17 od 2.2.2016. god.)


CARINE - Sprovođenje postupka naplate carinskog duga u slučaju kada postoji solidarna odgovornost dužnika

(Instrukcija Ministarstva finansija, br. 401-00-01716/2016-17 od 18.7.2016. god.)


CARINE - Stavljanje proizvoda dobijenih u postupku aktivnog oplemenjivanja u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00079/2016-17 od 4.11.2016. god.)


CARINE - Učešće stranog lica u carinskom postupku i pravilno popunjavanje carinske deklaracije u tom slučaju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 06-00-00415/2015-17 od 5.1.2016. god.)


CARINE - Uvoz korišćene poljoprivredne mehanizacije u svoje ime, a za tuđ račun

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00781/2016-17 od 22.9.2016. god.)


Carinski postupci sa naftom i derivatima nafte, od 11.07.2016

(Akt Uprave carina broj 148-I-030-01-359/2016 od 11.07.2016. godine)


Carinski tretman ambalaže za pivo koja je stavljena u postupak privremenog uvoza

(Mišljenje Ministarstva finansija RS - Uprava carina, br. 011-00-00359/2013-17 od 5.12.2013)


Carinski tretman cigareta dobijenih u postupku pasivnog oplemenjivanja

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, Uprava carina, br. 483-00-00019/2013-17 od 10.12.2013)


Carinsko skladištenje domaće robe nakon prihvatanja deklaracije za postupak izvoza

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-483-20-4/2/2012 od 19. 3. 2012)


CE znak - Šta je to CE označavanje (CE znak)?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Čime se propisuje ocenjivanje usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Član 11. Posebnog kolektivnog ugovora – prekovremeni rad - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 16. i 59. Posebnog kolektivnog ugovora - Pravo na plaćeno radi učestvovanja na sindikalnim aktivnostima - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 3.6.2015.)


Član 26. Posebnog kolektivnog ugovora – naknada troškova - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 26. Posebnog kolektivnog ugovora – naknada troškova - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 29. Posebnog kolektivnog ugovora – solidarna pomoć - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 3.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 31. Posebnog kolektivnog ugovora – jubilarna nagrada - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 34. Posebnog kolektivnog ugovora – bodovanje zaposlenih - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 38. Posebnog kolektivnog ugovora – ''zaštićene kategorije'' - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 38. Posebnog kolektivnog ugovora – ''zaštićene kategorije'' - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 38. Posebnog kolektivnog ugovora – ''zaštićene kategorije'' - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 5. i 6. Posebnog kolektivnog ugovora – liste, preuzimanje - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 54. Posebnog kolektivnog ugovora – tehničko-prostorni uslovi - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 56. Posebnog kolektivnog ugovora – prava sindikalnih predstavnika - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Član 60. Posebnog kolektivnog ugovora – prava sindikalnih predstavnika - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Čuvanje podataka o klijentima i transakcijama

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Da li član žalbene komisije u skladu sa članom 173. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, može biti imenovano lice koje je funkcioner, odnosno izabrano, postavlјeno ili imenovano lice, nekog od organa lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li članovi disciplinske komisije primaju novčanu nadoknadu za svoj rad?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li danom prestanka rada na položaju prestaje i radni odnos službenika na položaju u slučaju da ne može biti raspoređen na drugo radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li delimična otplata kredita utiče na izračunatu kamatnu stopu, tj. da li ona u ovom slučaju mora ponovo da se izračunava?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li direkcija za izgradnju i uređenje, kao investitor, na bilo koji način može da prepusti izvođaču radova angažovanje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova?

(Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 119-01-00005/2013-01, od 5. 6. 2013)


Da li i na koji način Sekretarijat podržava projekte u oblasti službene upotrebe jezika i pisama?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li internom revizoru može da se prizna zvanje samostalni savetnik? Poslove obavlјa jedno lice i radno mesto je sistematizovano kao samostalni izvršilac u Opštinskoj upravi.

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li izdatu potvrdu o usaglašenosti može da koristi i neko drugo lice, osim onog na koga ta potvrda glasi? 

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije deo Ministarstva Zdravlja Republike Srbije?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li je budžetski kontrolor sistematizovan u upravu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li je deklaracija o usaglašenosti isprava koja obavezno mora da prati proizvod prilikom njegovog stavljanja na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li je dovoljno da se stranka obrati nadležnom ministarstvu odnosno pokrajinskom sekretarijatu da bi se izvršio inspekcijski nadzor - Prosvetna inspekcija?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li je dozvoljen prenos prava svojine nad robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja?

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br.483-00-00045/2016-17 od 5.7.2016)


Da li je dozvoljeno da se po spoljnotrgovinskom poslu nerezidentu plati u devizama na nerezidentni račun u zemlji, tj. da li su izjednačeni nerezidentni računi u zemlji i u inostranstvu?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li je dozvoljeno da, ako se isplata akontacije izvrši u efektivi, povraćaj po konačnom obračunu može se izvršiti u devizama i obrnuto?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li je jedinstveni matični broj građana obavezni element ugovora o radu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-841/2015-02, od 18.9.2015)


Da li je kabinet gradonačelnika, kao posebna organizaciona jednica, sistematizovan u upravu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li je Kabinet predsednika gradske opštine grada Beograda organizaciona jedinica van Uprave gradske opštine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li je lek registrovan u našoj zemlji? Pretraživanje

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li je moguće da „pauk“ obustavi podizanje vozila ukoliko se vlasnik pojavi na licu mesta?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Da li je moguće odobriti postupak aktivnog oplemenjivanja za derivate goriva, evrodizel i benzin?

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br. 011-00-00649/2016-17 od 28.7.2016)


Da li je moguće registrovati lek na osnovu skraćene dokumentacije i šta ona obuhvata?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li je poslodavac dužan da evidentira prisustvo zaposlenog na radu u poslovnim prostorijama, odnosno njegov dolazak i odlazak s rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-357/2015-02, od 21. 9. 2015)


Da li je poslodavac prilikom prijavljivanja povrede na radu dužan da navede i težinu povrede i da li je u obavezi da po saznanju težine povrede na radu, naknadno dopuni već dostavljeno obaveštenje o povredi na radu i isto dostavi nadležnoj inspekciji?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00007/2016-01, odgovori na pitanja br. 1. i 2. od 11.4.2016)


Da li je poslodavac u obavezi da aneksira ugovor o radu svaki put kada se menja opis posla koji je dat u prilogu ugovora o radu na posebnom obrascu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1202/2015-02, 26.1.2016)


Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u ''Službenom glasniku'' ili to obavlja MUP RS?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova) (Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li je potrebno da se inspektor najavi kada ide u nadzor -

Prosvetna inspekcija ? (Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li je potrebno formirati registracioni dosije za svaki farmaceutski oblik istog leka?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li je potrebno i da li je moguće obavljati staž u Agenciji za lekove i medicinska sredstva?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li je potrebno prikazivati kamatne stope AUKS, UDEKS, EKSS-a u ugovorima o depozitu/kreditu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li je probni rad po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obavezan za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika i koliko traje?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je probni rad po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obavezan za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika i koliko traje?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je sekretar skupštine opštine-grada izabrano ili postavljeno lice?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li je stručno lice dužno da sastavlja plan sprovođenja postupka procene rizika prilikom izrade izmene i dopune akta o proceni rizika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00935/2015-01, od 6.10.2015)


Da li je verifikacija ustanove obrazovanja obavezna?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li jedna potvrda o usaglašenosti može da obuhvati usaglašenost više tipova proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li kod izveštavanja subvencionisani krediti predstavljaju deo ukupnih kredita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li korisnici porodične penzije koji su na redovnom školovanju u slučaju radnog angažovanja preko omladinske zadruge, mogu imati probleme u korišćenju porodične penzije?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj službeno 435/2015-07, od 10. 12. 2015)


Da li kriterijum broj stanovnika podrazumeva broj stanovnika prema poslednjem popisu?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li lica koja se u sprovedenoj anketi ne izjasne za isplatu novčane naknade, odnosno ne žele da im sporazumno prestane radni odnos, mogu da se proglase za tehnološki višak?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li lice koje je steklo srednje obrazovanje, a želi da se prekvalifikuje, dokvalifikuje ili da se upiše u specijalistički program, plaća školarinu - Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ?

(Pitanja i odgovori, Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li mogu da saznam koliki je moj dug za godišnji porez na imovinu?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Da li mogu da se dobiju biometrijska dokumenta ako lice ima prijavljen boravak u Srbiji?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li može biti rukovodilac uže unutrašnje jedinice, šef Odseka, u zvanju savetnik ili mlađi savetnik uz poštovanje odredbe da radno mesto rukovodioca ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li možete da me posavetujete u vezi sa mojim trenutnim lečenjem ili medicinskim stanjem?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li možete da mi dodatno protumačite čl.69 stav 12 i 13 zakona o planiranju i izgradnji, na šta se oni konkretno odnose.

(Pitanja i odgovori - Zakon o planiranju i izgradnji – Imovinsko pravni odnosi - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 21.05.2015.)


Da li naručilac koji je obavezan da javne nabavke vrši preko tela za centralizovane javne nabavke ima obavezu da i nabavke procenjene vrednosti ispod 500.000 dinara nabavlja preko tog tela?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Da li naručilac prekida stručnu ocenu ponuda kako bi Uprava za javne nabavke donela zaključak o postojanju negativne reference?

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Da li nastavnica fizičkog vaspitanja koja je zasnovala radni odnos sa nepunim radnim vremenom od 20% ostvaruje pravo na preuzimanje bez konkursa?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-41/2015-02 od 31.3.2015)


Da li obaveza pribavljanja potvrde o usaglašenosti osim za uvoznike, važi i za domaće proizvođače?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li obrazac informisanog pristanka treba da bude potpisan od strane svedoka – Agencija za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li osnovna unutrašnja organizacona jedinica može u svom sastavu da ima dve ili više užih unutrašnjih organizacionih jedinica čiji je sastav takav da je rukovodilac jedne uže unurašnje organizacione jedinice nameštenik a druge samostalni savetnik?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li ovaj Zakon “blokira” svako novo osnivanje novih muzeja, biblioteka, pozorišta i drugih kulturnih institucija koje se budžetski finansiraju?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li poslodavac može da smanji zarade svim zaposlenima u okviru određenog sektora (službe) poslodavca, a ako može na koji način i pod kojim uslovima?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-62/2016-02, 19.4.2016)


Da li poslodavac može za svoje potrebe (sopstvenim resursima) obavljati preglede i proveru električnih instalacija ukoliko ima zaposlenog(e) sa licencom odgovornog projektanta izdatu od Inženjerske komore Srbije?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00007/2016-01, odgovor na pitanje br. 4. od 11. 4.2016)


Da li poslodavac može, na izričiti zahtev zaposlenog, da mu odobri korišćenje prvog dela godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dve radne nedelje?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-333/2016-02, 16.6.2016)


Da li postoji ekspres pismo u Pošti Srbije?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Da li postoji mogućnost da „pauk“ odnese vozilo za koje je uredno plaćen parking?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Da li postoji mogućnost ravnomernije teritorijalne raspodele javnih beležnika?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Da li postoji vremensko ograničenje za držanje sredstava na računu neraspoređenih priliva u slučajevima kada banka od korisnika priliva čeka raspored?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li potvrda o usaglašenosti mora da prati proizvod prilikom njegovog stavljanja na tržište? 

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li predmet eksproprijacije može biti nepokretnost u državnoj ili društvenoj svojini na kojoj je fizičko lice upisano kao držalac?

(Pitanja i odgovori, Eksproprijacija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li predsednik reprezentativnog sindikata kod poslodavca može da obavlja poslove rukovodioca poslovne organizacije kod poslodavca?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-378/2016-02 od 23.5.2016)


Da li preduzeća mogu sa zaposlenima kojima je prestao radni odnos po osnovu socijalnog programa koji se ostvaruje iz budžetskih sredstava, da zasnuju radni odnos

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-848/2015-02, od 1.10.2015)


Da li premija osiguranja kod koje vrednost polise osiguranja je veća od odobrenog kredita ulazi u izračunavanje EKSS-a?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li prosvetna inspekcija kontroliše primenu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li prosvetni inspektor daje mišljenje o propisima ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji traju duže od 120 radnih dana u toku kalendarske godine može prerasti u radni odnos

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-987/2015-02, od 21.10.2015)


Da li rad vozača putničkog automobila u visokoškolskoj ustanovi preko punog radnog vremena treba evidentirati i plaćati kao prekovremeni rad ili kao preraspodelu radnog vremena?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 011-00-118/2016-02, 26.5.2016)


Da li Sažetak karakteristika leka može da zameni Dosije o ispitivanom leku?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Da li se Aneks ugovora smatra novim ili starim poslom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se broj zaposlenih na neodređeno vreme u JLS uvećava i za jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi na delu teritorije iste (npr. samo u dva naseljena mesta)?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se deklaracija o usaglašenosti sačinjava kao zaseban dokument ili se može naći u okviru nekog drugog dokumenta?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li se efektivna kamatna stopa na kredit realizovan po osnovu polaganja depozita izračunava na bazi i kredita i depozita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se i zaposlenim u Kabinetu utvrđuju zvanja u skladu sa odredbama zakona i uredbe ili ne kao što smo čuli da za pomoćnike predsednika ne utvrđujemo zvanja u aktu o sistematizaciji?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li se ispunjenost dodatnih uslova za učešće može dokazivati preko podizvođača ili zajedno sa podizvođačem?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Da li se je moguće u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS radno mesto internog revizora sistematizovati u okviru Opštinske uprave, ako opština nema službu već posao interne revizije obavlјa jedno lice raspoređeno na navedeno radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li se je moguće u skladu sa Zakonom o zaposlenima u AP i JLS radno mesto internog revizora sistematizovati u okviru Opštinske uprave, ako opština nema službu već posao interne revizije obavlja jedno lice raspoređeno na navedeno radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li se kao pripravnik - stažista može angažovati lice koje ima položen ispit za licencu i već je angažovano u struci?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-109/2015-02 od 31.3.2015)


Da li se može izdati jedna potvrda o usaglašenosti za proizvod koji je predmet više različitih tehničkih propisa-pravilnika?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Da li se može poslati boks cigareta i flaša pića u inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Da li se može racionalizovati radno mesto na koje je raspoređena zaposlena koja je na porodiljskom, odnosno trudničkom bolovanju ili je u pitanju odsustvo radi nege deteta?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se Narodna banka Srbije (sektorska šifra 10 prema USSPO) isključuje iz izveštaja o drugim finansijskim organizacijama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se nominalne i izračunate kamatne stope koje su veće od 100% prikazuju u statistici kamatnih stopa?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se obaveza najave povlačenja većeg iznosa smatra depozitom sa otkaznim rokom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se pod disažiom podrazumeva i razlika između odobrenog gotovinskog kredita i iznosa koji je uplaćen na tekući račun po skidanju naknade?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se pod poslovima sezonskog karaktera u skladu sa članom 10. stav 3. tačka 5. zakona smatraju i poslovi poljočuvarske službe?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se predškolska ustanova smatra obrazovnom ustanovom u smislu člana 11. stav 3. ovog zakona?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se prethodni pasoš, nakon uručenja nove putne isprave vraća vlasniku?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li se radovi iz oblasti niskogradnje i građevinarstva mogu smatrati privremenim i povremenim poslovima s obzirom na to da su radovi sezonske prirode i ograničenog trajanja?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-62/2016-02 od 19.4.2016)


Da li se sekretaru Skupštine opštine koji je napunio 65 godina života, a koji nije obuhvaćen sistematizacijom, može sporazumom produžiti radni odnos do kraja mandata?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li se sektor stranih lica uključuje u izveštavanje statistike kamatnih stopa?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se šifre 650/651 – otpisi/pripisi razlika na fakturisanu vrednost robe mogu koristiti za otpis usluga?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Da li se tekst pečata ispisuje latiničkim pismom?

(Pitanja i odgovori, Pečati, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Da li se u izveštajima prikazuju i problemetični krediti bankarskom sektoru?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se u obračun EKSS uključuje i premija osiguranja nepokretnosti koja se od klijenta naplaćuje jednom godišnje?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se u statistici kamatnih stopa na nove poslove prikazuju iznosi kredita koji se vanbilansno evidentiraju?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se ugovor može zaključiti na procenjenu vrednost javne nabavke uz određivanje jediničnih cena bez okvirnih količina?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Da li se ugovor o izvođenju radova smatra projektom kao osnovom za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u skladu sa članom 37. stav 4. tačka 2) Zakona o radu?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-62/2016-02, 19.4.2016)


Da li se ugovor o privremenim i povremenim poslovima može zaključiti radi obavljanja sistematizovanih poslova kod poslodavca u delatnosti ugostiteljstva

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-947/2015-02, od 8.10.2015)


Da li se za izračunavanje UDEKS-a i EKSS-a kod kredita/depozita sa deviznom klauzulom koristi iznos anuiteta u valuti ili dinarima?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li se za vreme kolektivnog godišnjeg odmora mora uraditi defiskalizacija fiskalne kase?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Da li se zatezna kamatna stopa prikazuje u statistici kamatnih stopa banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li službenik koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme u trajanju od 6 meseci u kalendarskoj godini može da zasnuje u istoj godini radni odnos na određeno vreme, ali na drugim poslovima?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li su banke u obavezi da dostvaljaju prosečno ponderisane kamatne stope za svaku kategoriju instrumenta?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su budućim Pravilnikom obuhvaćena radna mesta službenika i nameštenika?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li su nominalna i ugovorena kamatna stopa iste?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su obavezne fotografije za dobijanje biometrijskih dokumenata?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Da li su odredbom iz člana 20. zakona obuhvaćeni i uslovi u pogledu godina života i staža osiguranja predviđeni za prevremenu starosnu penziju?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li su repo transakcije koje banka obavlja prema postojećoj regulative (repo operacije sa NBS) predmet izveštavanja statistike kamatnih stopa?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su sastavni deo postojećih poslova i novi poslovi koji su sklopljeni i proknjiženi u izveštajnom mesecu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li su zaposleni koja obavlјaju poslove bezbednosti (pri čemu se misli na bezbednost i zdravlјe na radu i bezbednost u smislu protivpožarne zaštite) službenici?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Da li šef službe za internu reviziju treba da bude raspoređen u okviru zaposlenih ili imenovanih (postavljenih) lica?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Da li troškovi premije osiguranja za NKOSK za stambene kredite ulaze u obračun EKSS-a?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Da li trudnica, odnosno porodilja kojoj je ugovor o radu na određeno vreme produžen na osnovu člana 187. Zakona o radu, ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor ?

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-00260/2015-02, od 29.7.2015)


Da li u maksimalan broj zaposlenih ulaze izabrana, imenovana i postavljena lica u jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li u sistem JLS ulaze privredna društva u kojima je većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave, a nisu u Registru zaposlenih?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Da li učenik ima pravo na besplatno vanredno školovanje?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00018/2016-03 od 14.1.2016)


Da li ugovor o privremenim i povremenim poslovima mogu biti osnov angažovanja lica, odnosno da li ponuđač u postupku javne nabavke ispunjava uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-758/2015-02, od 3.8.2015)


Da li vaspitaču koji realizuje pripremni predškolski program, može da se utvrdi različito vreme neposrednog rada sa decom?

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-998/2014-02 od 20.1.2015)


Da li vlasnik vozila odnetog (“paukom”) po prijavi može da dobije podatke o podnosiocu prijave?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Da li zaposleni za vreme neplaćenog odsustva mogu da zasnuju radni odnos kod drugog poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-6/326/2015-02, od 14.10.2015)


Dalјe, nakon stupanja na snagu Pravilnika, kada budemo donosili pojedinačna rešenja i ugovore o radu, pored utvrđenih zvanja zaposlenih, kako ćemo odrediti koeficijent za obračun plate počev od 01.12.2016.godine, kada Zakon o sistemu plata počinje da se primenjuje od 01.01.2017.godine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dan prestanka radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 113-03-83/2015-02, od 15.7.2015) (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-658/2015-02, od 4.8.2015)


Deklaracija o usaglašenosti - Šta je deklaracija o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Deklaracije na robi u trgovini na malo

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00321/2010-04 od 10.1.2011)


Deklarisanje pakovanja kompleta za prvu pomoć

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00277/2010-04 od 15.11.2010)


Devizni terminski ugovor

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Diskriminacija kod oglašavanja

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00295/2010-04 od 2.12.2010)


Dobavljač ponuđača kao podizvođač (čl. 75. i 80. Zakona o javnim nabavkama)

(Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.) (Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.) (Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.)


Dodela akreditacije

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Dogovaranje cene od strane ponuđača u postupku javne nabavke (čl. 10. zakona o zaštiti konkurencije)

Iz obrazloženja: (Iz Rešenja Komisije za zaštitu konkurencije, od 18. septembra 2015. godine)


Dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovaoce građevinskim mašinama u smislu člana 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad, odnosno i adekvatna stručna osposobljenost

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00063/2015-01 od 19.11.2015)


Dokaz o upisu u registar ponuđača (čl. 78. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2657/2015 od 13. novembra 2015. god.)


Dopuna Akta I - Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju

(Akt Uprave carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-16-15/4/2016, od 13.04.2016. godine)


Dopuna Akta II - Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju

(Akt Uprave carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-16-15/6/2016, od 21.04.2016. godine)


Dopuna norme časovima nastavnika koji odlazi u penziju (čl. 5. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 9. decembra 2015. god.)


Dostavljanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom u elektronskoj formi kao skeniranog dokumenta sa potpisom i pečatom poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-606/2015-02, od 18. 6. 2015)


Dozvola za nošenje oružja

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Dozvola za obavljanje delatnosti u postupku oblikovanom po partijama (čl. 3. i 75. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2246/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Državni stručni ispit - Autonomna pokrajina Vojvodina?

(Pitanja i odgovori, Državni stručni ispit, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Duži period za obračun minulog rada od zakonom utvrđenog (čl. 108. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-99/2015-02 od 4. marta 2015. god.)


Dužina godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-324/2016-02, 23.6.2016)


Dužnost davanja podataka o osiguranicima i poslodavcima na osnovu člana 31. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/15)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-02119/2016-07 od 18.8.2016)


Dužnost donošenja akta o proceni rizika za sva radna mesta (čl. 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00022/2015-01 od 19. maja 2015. god.)


Dužnost poslodavca da prijavi povredu na radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00052/2015-0,1 od 9.10.2015)


Dа li ćе brој zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе ulаziti u ukupаn brој zаpоslеnih?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе pо nоvоm Zаkоnu nаčеlnik uprаvе imаti prаvо nа mirоvаnjе rаdnоg оdnоsа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ćе sе pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа rаspоrеđivаti u uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе nаčеlnik uprаvе mоžе biti udаlјеn sа rаdа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li pоmоćnici prеdsеdnikа оpštinе/grаdоnаčеlnikа mоgu dа budu nа gоdišnjеm оdmоru ukоlikо su nеrаspоrеđеni, а u sklаdu sа, јоš uvеk, аktuеlnim Zаkоnоm о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе kоd pisаnjа nоvе Оdlukе о uprаvi Grаdskе оpštinе mоžеmо pоzivаti nа nоv zаkоn i ugrаditi оnе оdrеdbе kоје dо sаdа nisu bilе: npr.uslоvi zа pоstаvlјеnjе nаčеlnikа - člаn 50. Zаkоnа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе sеkrеtаr skupštinе sistеmаtizuје u оpštinsku/grаdsku uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li sе Zаkоn о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе оdnоsi nа rаdnо-prаvni pоlоžај funkciоnеrа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li u žаlbеnој kоmisiјi mоgu dа budu i zаpоslеni u оpštinskој/grаdskој uprаvi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li ugоvоr о dеlu zаklјučеn izmеđu službеnikа u оpštinskој/grаdskој uprаvi i drugоg pоslоdаvcа vаn оrgаnа ЈLS iziskuје sаglаsnоst pоslоdаvcа u ЈLS zа dоdаtni rаd?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li Vеćе Grаdskе оpštinе pоstаvlја nаčеlnikа Uprаvе - službеnikа nа pоlоžајu nа оsnоvu јаvnоg kоnkursа nа pеriоd оd pеt gоdinа kаkо је prеdviđеnо Zаkоnоm о lоkаlnој sаmоuprаvi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је službеnik imа оbаvеzu dа prihvаti rаd nа rаdnоm mеstu kоје је nižе оd njеgоvоg rаdnоg mеstа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је Zаkоnоm о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе prоpisаnа оbаvеzа dа nаčеlnik оpštinskе/grаdskе uprаvе mоrа dа imа zаmеnikа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је оpštinski/grаdski prаvоbrаnilаc službеnik nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Dа li је оpštinskо/grаdskо јаvnо prаvоbrаnilаštvо sistеmаtizоvаnо u uprаvu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Elementi koji nemaju značaj za utvrđivanje stvarne sadržine ponude (čl. 76. i 106. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2526/2015 od 29. oktobra 2015. god.)


Elementi kriterijuma u vezi sa izvršenjem konkretnog ugovora o javnoj nabavci (čl. 84. i 85. Zakona o javnim nabavkama)

(Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2959/2015 od 24. decembra 2015. god.)


Evidencija i promet polovne robe

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-0111/2010-04 od 2.6.2010)


Evidencija o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00098/2010-04 od 25.5.2010)


Evidencija o prometu poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno otkupno mesto (KEPU)

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00228/2011-09 od 8. 8. 2011)


Evidentiranje komisione prodaje robe u knjizi evidencije prometa i usluga kod dopune asortimana u prodajnom objektu (KEPU)

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00164/2010-04 od 17.8.2010)


Evidentiranje nabavke i prodaje telekomunikacionog uređaja koji se prodaje u paketu sa uslugom

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00096/2010-04 od 20.5.2010)


Evidentiranje podataka koji se odnose na igre na sreću (KEPU)

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 110-00-00327/2010-04 od 7.2.2011)


Evidentiranje prodaje elektronskih dopuna i skreč kartice za usluge mobilne telefonije u knjizi prometa i usluga

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00021/2010-04 od 29.4.2010)


Evidentiranje promena u radnom odnosu konstatovanih novim ugovorom ili aneksom (čl. 31. i 37. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-99/2014-02 od 3. jula 2014. god.)


Evidentiranje promene cena u slučaju komisione prodaje robe

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00176/2010-04 od 17.8.2010)


Evidentiranje prometa kozmetičkih proizvoda u frizerskom salonu i prometa bele tehnike u servisu

(Ministarstvo trgovine i usluga, br. 011-00-12/2010-04 od 20.5.2010)


Evidentiranje prometa robe po nabavnim ili veleprodajnim cenama

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-0002/2010-04 od 29.4.2010)


Evidentiranje prometa usluge i rezervnih delova ugrađenih prilikom popravke u servisu

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00041/2010-04 od 20.5.2010)


Finansijski derivati

(instrukcija od 21. januara 2009) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Finansijski derivati

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Finansiranje nabavke od strane međunarodne finansijske institucije (čl. 7. i 138. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-1210/2015 od 26. oktobra 2015. god.)


Finansiranje službenog putovanja u zemlji i inostranstvu iz međunarodnih sredstava (donacija)

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 110-00-00169/2015-04 od 30.10.2015)


Forma regulisanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo (čl. 2. i 3. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-191/2015-02 od 29. aprila 2015. god.)


Forma ugovora o doživotnom izdržavanju (kada je primalac izdržavanja poslovno nesposobno lice)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Frizeri i automehaničari nisu u obavezi da vode KEPU knjigu

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00272/2010-04 od 8.12.2010)


Gde se mogu dobiti uputstva za prijavu izvora jonizujućih zračenja i podnošenja zahteva za obavljanje radijacione delatnosti?

(Zaštita od jonizujućih zračenja - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Gde se na sajtu Pošte nalazi spisak poštanskih brojeva i može li se preuzeti?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


GOST standard – Ruska Federacija – Sertifikacija proizvoda

(Sa sajta Predstavništva Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije u Republici Srbiji i Crnoj gori)


Hartije od vrednosti: Instrukcije NBS

(instrukcija od 22. maja 2007) (instrukcija od 12. novembra 2008) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Hedžing (Hedging)

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Hemikalije i biocidi - Da li snabdevač vodi evidenciju o svakoj hemikaliji, bez obzira na njenu količinu i namenu?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Kada uvozimo hemikaliju i dobijemo bezbednosni list od izvoznika, dali se taj bezbednosni list bukvalno prevodi na srpski jezik?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Kako postupati u slučaju udesa u transportu opasnih materija?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Ko ima obavezu dostavljanja bezbednosnog lista?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Ko ne mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koja inspekcija je nadležna za kontrolu hemikalija i biocidnih proizvoda na tržištu Republike Srbije?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koje hemikalije podležu obavezi klasifikacije?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koje se hemikalije upisuju u Registar hemikalija?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji kapaciteti u okviru kompleksa se uzimaju kao osnova za izračunavanje da li je neko postrojenje seveso postrojenje ili ne?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji operateri su dužni da vode evidenciju o hemikalijama?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji su kriterijumi za određivanje da li je neko postrojenje seveso postrojenje?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Koji su prelazni periodi za klasifikaciju i obeležavanje, kao i reobeležavanje hemikalija?

(Hemikalije i biocidi - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Hemikalije i biocidi - Šta je to seveso postrojenje?

(Prevencija velikog hemijskog udesa - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Imajući u vidu da se u Kabinetu gradske opštine radni odnos može zasnovati samo na određeno vreme, da li Pravilnikom o sistematizaciji treba predvideti radna mesta sa opisom poslova?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Imam neželjenu reakciju na lek, kako treba da postupim?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Informacija u vezi izmene Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, u smislu promene nadležnosti sanitarne inspekcije

(Uprava carina, Dopis Sektora za tarifske poslove, Broj 148-11-353-02-2/2/2015 od 08.04.2015. god.)


Inspekcijski nadzor ministarstva trgovine i usluga

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-115/2010-04 od 25.5.2010)


Internet-prezentacija javnog beležnika

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Ispitivanje uslova radne okoline

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00002/2016-01, od 5.02.2016.godine)


Isplata naknade zarade za porodilje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 132-04-00335/2015-13, od 30.12.2015)


Isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva s rada radi nege deteta u slučaju promene sedišta poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 011-00-01200/2015-13, od 12.2.2016)


Isplata osnovne zarade prema elementima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu (čl. 107. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 112-07-173/2015-02 od 8. aprila 2015. god.)


Isplata otpremnine, jubilarne nagrade i zarade, naknade zarade i drugih primanja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 117-00-418/2015-02, od 2. 6. 2015)


Isplata plata s računa 4007

(instrukcija od 4. avgusta 2008) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Isporuka poštanskih pošiljaka - U kom slučaju preuzimam pošiljku u pošti?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Isprava o usaglašenosti za uvoz pokretne opreme pod pritiskom

(Uprava carina, Dopis Sektora za tarifske poslove broj 148-11-353-04-5/2015 od 06.04.2015. godine)


Isprave o nabavci i prevozu robe

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00081/2011-04 od 1.3.2011)


Ispunjenje uslova za dobijanje statusa opstine

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Ispuštanje otpadnih voda - Koja je teritorija nadzora republičke inspekcije za zaštitu životne sredine u cilju zaštite voda od zagađenja?

(Ispuštanje otpadnih voda - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Ispuštanje otpadnih voda - Koja su ovlašćenja republičke inspekcije za zaštitu životne sredine?

(Ispuštanje otpadnih voda - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Isticanje deklaracije neposredno pored robe na mestu prodaje

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00236/2010-04 od 8.12.2010)


Istovrsnost radova (čl. 3. Zakona o javnim nabavkama)

(Mišljenje Uprave za javne nabavke, mart 2015. god.)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Poreski tretman zarada radnika upućenih na rad u Belorusiju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-90/2016-04 od 29.3.2016. god.)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Pribavljanje potvrde o rezidentnosti komanditnog društva iz Nemačke

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-454/2015-04 od 11.2.2016. god.)


Izdavanje garancije za robu

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-0035/2011-09 od 7.7.2011)


Izdavanje radne dozvole za upućivanje zaposlenog stranog državljanina na rad u inostranstvu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-869/2015-24 od 21.9.2015)


Izdavanje sprovodnice - Prenos posmrtnih ostataka

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Izdržavanje - Pojam izdržavanja i obaveza izdržavanja u srpskom pravu - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Izjednačenost vrednovanja staža osiguranja iznad 40 godina staža (član 68. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 07-00-806/2014-07 od 21. avgusta 2014. god.)


Izmena rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 131-04-34/2015-02, od 4.6.2015)


Izmena ugovorеnih uslova rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 023-02-115/2015-02, od 23. 4. 2015)


Izmene pravilnika o radu i aneksa ugovora o radu zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o radnom vremenu posade motornih vozila u drumskom saobraćaju i tahografima

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1136/2015-02, od 29. 2. 2016)


Izuzetak od obustave isplate penzije korisniku porodične penzije nakon sticanja svojstva osiguranika (član 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00616/2014-07 od 09. oktobra 2014. god.)


Izuzimanje od bodovanja direktora i zaposlenih na određeno vreme (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Izuzimanje samohranog roditelja sa bodovne liste i uslovi prestanka radnog odnosa (čl. 38. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Izvedeni finansijski instrumenati

TR TR (Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti Broj: 2/0-03-159/3-16, 09.05.2016)


Izveštavanje o značajnom učešću, zloupotreba insajderskih informacija i zajedničko delovanje

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti Broj: 2/0-03-117/3-16 od 8.4.2016)


Izveštavanje po osnovu primljenih depozita na nerezidentne račune (

instrukcija od 6. jula 2007) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Izvođenje dokaza i dokazna sredstva - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00122/2016-24, od 23.2.2016)


JAVNE NABAVKE - Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava

(Iz Biltena pravne prakse br. 4-5/2016, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)


JAVNE NABAVKE - Blagovremenost zahteva za zaštitu prava

(Iz Biltena pravne prakse br. 4-5/2016 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)


Javne nabavke i instrumenti obezbeđenja – Lokalna samouprava

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Da li postoji obaveza evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju zamene reklamirane robe u garantnom roku?

Sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-428/2015­04 od 27.5.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Poreski tretman prihoda u vidu nepokretnosti koja predstavlja likvidacioni ostatak

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-232/2016-04 od 4.7.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu troškova prevoza

Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00­131/2016-04 od 8.6.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Poreski tretman primanja zaposlenog u vidu zajma za rešavanje stambenog pitanja, odobrenog od strane poslodavca, sa određenim rokom vraćanja kroz otplatu duga na obročne rate, na teret zarade zaposlenog

1. Sa stanovišta poreza na dohodak građana 2. Sa stanovišta poreza na dobit pravnih lica (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-893/2014­04 od 7.6.2016. god.)


JAVNI PRIHODI-POREZI - Priznavanje rashoda obveznika koji je iskazan u poslovnim knjigama po osnovu isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla

1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica 2. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00­00016/2016-04 od 7.6.2016. god.)


Jedinstveni birački spisak (JBS) - Šta ako me nema u JBS ili hoću nešto da izmenim?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Jedinstveni birački spisak (JBS) - Šta ako živim u inostranstvu? Kako mogu da glasam?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Jedinstveni birački spisak (JBS) - Šta je JBS?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Jednostrani raskid ugovora i isticanje garancijskog lista u elektronskoj formi

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga br. 011-00-00285/2010-04 od 28.1.2011)


Kada je potrebno da uradim odjavu prebivališta i koji je rok za prijavu novog prebivališta?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kada prijavljuju novorođeno dete koje su obaveze roditelja i koji je postupak i rok?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kada proizvođač sačinjava deklaraciju o usaglašenosti i stavlja srpski znak na proizvod?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Kada se upotrebljava mali pečat?

(Pitanja i odgovori, Pečati, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kada se uspostavi interno tržište rada – da li OU može primati zaposlene iz JP i ustanova bez oglasa?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Kakav je postupak prijavljivanja kamiona iz kojih se oko pijaca prodaje roba?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakav je postupak u slučaju oštećenja vozila prilikom prenosa “paukom”?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakav je postupak za uklanjanje vozila sa zelenih površina i dečjih igrališta?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakav je praktični značaj primene pretpostavke o usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Kakav je praktični značaj primene pretpostavke o usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Kakav je status LS koja prema kriterijumima za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih nema viška zaposlenih? Mora li takva LS da postupi po članu 20. zakona – prestanak radnog odnosa zbog ispunjenosti uslova za starosnu penziju i po članu 21. zakona?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Kakav je status načelnika uprave koji su postavlјeni po starom zakonu ?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kakav je status zaposlenih koji, iz bilo kog razloga, ne dobiju rešenja o raspoređivanju u okviru novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kakav status u gradskoj upravi kao jedinstvenom organu imaju načelnici postojećih uprava i njihovi zamenici, svi izabrani na javnom konkursu pre donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kako banke izračunavaju kamatnu stopu ukoliko je klijent u obavezi da na početku ugovora plati interkalarnu kamatu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako čuvati dokumentaciju prijave-odjave za zaposlene?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Kako će se kontrolisati primena ovog zakona prema jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Kako da jedan od roditelja izvadi dokumenta detetu ako je drugi roditelj nedostupan, a kako ako je drugi roditelj preminuo?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako da postupim kada stanodavac neće da mi da potrebna dokumenta na osnovu kojih bi izvršio prijavu nove adrese?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako da postupite kada izgubite novu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako da pošaljem novac iz Srbije za inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako da pronađem izgubljenu pošiljku?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako da proverim stanje na tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd i naručim čekove preko interneta?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako da se od rizika promene deviznog kursa zaštite oni koji nemaju mogućnost "prirodnog hedžinga"?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kako da znam da li me je poslodavac prijavio?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Kako deficit jedne valute nadoknaditi suficitom druge, uz zaštitu od rizika promene deviznog kursa?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kako detetu izvaditi putnu ispravu ako je brakorazvodna parnica u toku?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine? Word PDF

(Državljanstvo, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako je organizovan sistem menadžmenta kvalitetom u ALIMS?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Kako knjižiti honorare?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Kako najbrže poslati pismo za inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako nepokretna lica mogu da izvade biometrijska dokumenta?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kako odrediti IPFKS za kamatnu stopu koja je definisana kao promenljiva?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako postupiti u slučaju kada zaposleni iskoristi pun godišnji odmor za kalendarsku godinu i u toku iste kalendarske godine da otkaz poslodavcu i zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-669/2015-02, od 8.8.2015)


Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup? (Sa sajta Poreske uprave, 2016)


Kako se adresuje pismo za primaoca koji je podstanar?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako se Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije finansira?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Kako se član 115. primenjuje u odnosu na viškove radova?

Zakona o javnim nabavkama (Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Kako se dostavljaju podaci o iznosima i kamatnim stopama na kredite i depozite za potrebe statistike kamatnih stopa banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se države bore protiv pranja novca i finansiranja terorizma?

(Pitanja i odgovori – Uprava za sprečavanje pranja novca)


Kako se izračunava UDEKS na postojeće poslove u slučaju promene kamatne stope u toku trajanja kredita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se klasifikuju namenski računi za kupovinu akcija i kupovinu obveznica?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se koristi Evropski izveštaja o saobraćajnoj nezgodi?

(MUP Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije)


Kako se kursiraju devizni krediti i depoziti?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se kursiraju dinarski krediti i depoziti sa deviznom klauzulom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se može dobiti kopija, odnosno duplikat uplatnice o plaćenoj školarini od pre 6 meseci?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako se naplaćuju troškovi rada pokrajinske prosvetne inspekcije u opštinama koje nisu imenovale inspektore?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako se novac pere?

(Pitanja i odgovori – Uprava za sprečavanje pranja novca)


Kako se obračunavaju bonusi i malusi u osiguranju od autoodgovornosti?

Napomena: (Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Kako se određuje i šta predstavlja cena terminske kupoprodaje deviza?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kako se prijavljuje i razrešava reklamacija – Agencija za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Kako se prikazuje kamatna stopa na dospeli nenaplaćeni deo kredita kod koga je ročnost 0, a kredit ne ispunjava uslove da se klasifikuje u problematične kredite?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju izračunate kamatne stope na dozvoljeni i nedozvoljeni minus po tekućem računu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju krediti i depoziti sa limitiranom deviznom klauzulom (jednosmernom)?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju krediti koji se isplaćuju u tranšama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju krediti za nefinansijski sektor kod novih poslova klasifikovani po namenama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju podaci za volatilne instrumente za potrebe statistike kamatnih stopa na kredite i depozite banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se prikazuju subvencionisani krediti u statistici kamatnih stopa na kredite i depozite banaka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se stiče sertifikat savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta?

(Pitanja i odgovori, Uprava za transport opasnog tereta)


Kako se tretira moratorijum koji se odobrava klijentu kod restruktuiranja duga?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se u okviru statistike kamatnih stopa banaka prikazuju volatilni instrumenti?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se u okviru statistike kamatnih stopa prikazuju krediti odobreni preko kreditnih linija?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju kada na nekretnini jednog lica postoji – i pravo korišćenja i pravo svojine?

(Pitanja i odgovori, Eksproprijacija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako se vrši klasifikacija kredita kod postojećih i novih poslova?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se vrši povraćaj neutrošenih transfernih sredstava u budžet APV?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako se vrši zaokruživanje iznosa kredita ili depozita prilikom dostavljanja agregiranih podataka?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se vrši zaokruživanje izračunate kamatne stope UDEKS na četvrtoj decimali kada postoji više ugovora o krediti ili depozitu koji su zaključeni pod istim uslovima?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju kamatne stope kod kredita gde se kamata plaća unapred (npr. kod subvencionisanih kredita gde država plaća kamatu unapred) i kod depozita gde se kamata isplaćuje unapred?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju problematični krediti i krediti za restruktuiranje duga po kamatnim stopama značajno nižim od tržišnih?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju revolving krediti koji se knjiže po određenim namenama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako se za potrebe statistike kamatnih stopa prikazuju volatilni instrumenti za nove i postojeće poslove za sektor države, međubankarski sektor i DFO?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Kako sprovesti postupak ocenjivanja za 2016.godinu, po kom propisu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Kako teče postupak kod ovlašćenog organa u vezi spoljašnjeg uzbunjivanja?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kako teče postupak kod poslodavca - Uzbunjivanje i uzbunjivači? Koje su obaveze poslodavca - Uzbunjivanje i uzbunjivači?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016) (Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Kako teče postupak verifikacije ustanova obrazovanja, APV?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Kako treba da se adresuje pošiljka za Post restant i koliko dugo se ta pošiljka čuva u odredišnoj pošti?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Kako uzbunjivači mogu da obelodane informacije do kojih su došli?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kakva je procedura pri preuzimanju vozila donetih iz saobraćajne nezgode sa parkinga u Brodarskoj bb?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakva je procedura prilikom odricanja od vlasništva nad vozilom smeštenim u Brodarskoj bb?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kakva je procedura za oslobađanje (pražnjenje) regularnih parking mesta radi obezbeđenja prostora za utovar i istovar robe?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Kamatni svop (Interest rate swap – IRS) - Kuponski i bazni svop

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Kapara – kao obezbeđenje izvršenja obaveze po predugovoru i “glavnom” ugovoru

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Kapitalni dobitak – Kada se stečeni udeo privrednog društva proda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-103/2016-04 od 16.5.2016. god.)


Kategorije nastavnika koje su izuzete od bodovanja (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Kategorizacija stepena zagađenja opštine

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se CLP/GHS sistem primenjuje i na neke proizvode?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se CLP/GHS sistem primenjuje na medicinska sredstva, lekove, otpad, hranu, prehrambene aditive i arome, kao i na hranu za životinje i aditive za tu hranu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se CLP/GHS sistem primenjuje na sve supstance i smeše?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Da li se sredstva za zaštitu bilja i biocidni proizvodi klasifikuju i obeležavaju prema CLP/GHS propisu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Koje su moje obaveze u odnosu na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS propisu?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Šta je GHS? Kako je nastao i koji je njegov cilj?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija i obeležavanja supstanci (CLP/GHS) - Zašto su Srbiji doneta dva različita propisa o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih hemikalija?

(Pitanja i odgovori u vezi sa Globalno harmonizovanim sistemom klasifikacije i obeležavanja hemikalija (CLP/GHS), preuzeto sa sajta - www.eko.minpolj.gov.rs)


Klasifikacija trgovinskog formata

(Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, br. 011-00-00277/2012-09 od 14. 11. 2012)


Ko ima pravo učešća na Konkursu - Službena upotreba jezika i pisma?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Ko izdaje kontrolne akcizne markice?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Ko izdaje potvrdu o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko je drugostepeni organ u radnopravnim odnosima nameštenika? Da li se primenjuje član 195. Zakona o radu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Ko je nadležan za zaštitu od buke u životnoj sredini?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Ko je odgovoran ako se neki lek promoviše na neadekvatan način?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Ko je ovlašćen za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja?

(Zaštita od jonizujućih zračenja - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Ko je zadužen za odobravanje kliničkih ispitivanja u Srbiji i kako se ona sprovode kod nas?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Ko može da podnese zahtev za izdavanje potvrde o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko može da podnese zahtev za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti imenovanom telu?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko može da sačini, odnosno izda deklaraciju o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko može da sprovede ocenjivanje usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Ko odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme u Kabinetu, ko donosi i potpisuje npr. rešenja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme, o ostvarivanju prava na godišnji odmor i sl?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - "Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon, 2016)


Ko se smatra proizvođačem leka, koji se klinički ispituje?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Ko se upisuje u Jedinstveni birački spisak (JBS) i pod kojim uslovima?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Ko su obveznici ( ?

sprečavanje pranja novca) (Pitanja i odgovori - Uprava za sprečavanje pranja novca)


Ko su stvarni vlasnici ?

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Ko vodi i ažurira Jedinstveni birački spisak (JBS)?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Kod volatilnih instrumenata koja kamatna stopa se prikazuje ukoliko se tokom izveštajnog meseca primenjuju različite kamatne stope u zavisnosti od prosečnog iznosa kredita ili depozita?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koja dokumentacija je potrebna za izdavanje potvrde o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koja dokumentacija se prilaže uz izveštaj o utrošku budžetskih sredstava dodeljenih na konkursu za nabavku opreme u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koja je dokumentacija potrebna za prijavljivanje odgovornog lica za predaju i preuzimanje zahteva za kontrolnu markicu - ?

Agencija za lekove i medicinska sredstva (Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koja je namena sredstava koja se dodeljuju na Konkursu - Službena upotreba jezika i pisma?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koja je opasnost od korišćenja falsifikovanih lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koja je procedura za izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja?

(Pitanja i odgovori u vezi geoloških istraživanja, preuzeto sa sajta psemr@vojvodina.gov.rs)


Koja je procedura za otvaranje poštanskog pregratka (faha) i koliko košta korišćenje ove usluge?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koja je procedura za puštanje leka u promet?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koja je razlika između boravišta i prebivališta?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Koja je razlika između šifara osnova 503/103 i 562/162?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Koja je sve dokumentacija neophodna za registraciju leka?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koja se prava i obaveze podnosioca zahteva ne mogu isključiti ugovorom (Ocenjivanje usaglašenosti)?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koja su prava, a koje su dužnosti ustanove prilikom vršenja inspekcijskog nadzora - ?

Prosvetna inspekcija (Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koje je očekivano vreme prenosa medjunarodne poštanske pošiljke?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koje obaveze proizvođač mora da ispoštuje prilikom stavljanja svog proizvoda na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje podatke i dokumentaciju treba da dostavi nevladina organizacija Pokrajinskom sekretarijatu o namenskom računu kod Uprave za trezor?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koje podatke mora da sadrži zahtev za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje poreske olakšice poslodavac može da ostvari ako zaposli jednog novog radnika?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Koje poslove iz oblasti socijalnog osiguranja obavlja Centralni registar?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koje se sankcije predviđaju za nesavesnog poslodavca?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koje se sve usluge obavljaju u ugovornim poštama?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koje su aktivnosti vozača koje beleži analogni tahograf

četiri aktivnosti vozača (Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Koje su komponente efektivne kamatne stope-EKSS? Da li se dodatni troškovi nastali neispunjenjem ugovornih uslova prikazyju u EKSS-u?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koje su mere koje moge da se preduzmu ukoliko se pojave ozbiljne neželjena reakcije na lek?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koje su nadležnosti Agencije za lekove u pogledu oglašavanja lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koje su obaveze distributera prilikom isporuke proizvoda na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su obaveze klijenta u vezi sa reklamacijama – Agencija za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koje su obaveze operatera prilikom stavljanja u promet izvora buke – mašina, uređaja, opreme?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Koje su obaveze proizvođača po modulu A u procesu proizvodnje?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su obaveze savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta?

(Pitanja i odgovori, Uprava za transport opasnog tereta)


Koje su obaveze uvoznika prilikom stavljanja proizvoda na tržište?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su poreske obaveze fizičkih lica pri prodaji nepokretnosti?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Koje su prava i obaveze imenovanog tela u odnosu na podnosioca zahteva za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koje su zakonske obaveze i rokovi JLS u pogledu primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Koje uslove mora da ispunjava treći član disciplinske komisije, s obzirom da su Zakonom decidno navedeni uslovi koje moraju da ispunjavaju dva člana ali ne i treći član Komisije?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Koje vrste i oblici inspekcijskog nadzora postoje - Prosvetna inspekcija ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koji iznos i kamatnu stopu banka prikazuje kod subvencionisanih kredita ukoliko banka u celini naplati kamatu, a potom deo iznosa transferiše trećem licu koje subvencioniše kredit?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koji je cilj osnivanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koji je najbolji način zaštite od rizika promene deviznog kursa (Prirodni hedžing)?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Koji je odnos između ovog Zakona i racionalizacije sprovedene na osnovu Preporuke Kabineta podpredsednika i ministra državne uprave i lokalne samouprave za racionalizaciju javne uprave od 4. decembra 2014. godine i u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Koji je osnov za uklanjanje (odnošenje) vozila, odnosno ko propisuje cenovnik prenosa vozila (“pauk”)?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Koji je rok da Skupština JLS donese Odluku o maksimalnom broju zaposlenih po organizacionim oblicima? I koje su sankcije za Skupštinu JLS ako ne donese Odluku blagovremeno?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Koji je rok za isplatu novca poslatog poštanskom uputnicom?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Koji je zakonski rok za prijavu - Obavezno socijalno osiguranje?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Koji jezici su u službenoj upotrebi u radu pokrajinskih organa i kojim aktom je to utvrđeno?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koji krediti se klasifikuju u nefinansijski sektor kao ostali krediti - dinarski za poljoprivrednu proizvodnju i zalihe?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koji organ je nadležan za donošenje rešenja o zabrani izdavanja putne isprave?

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Koji poslodavac i koje poreske olakšice može da ostvari ako zaposli dva nova radnika?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Koji postupci ocenjivanja usaglašenosti se mogu propisati tehničkim propisom?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koji su legalni i nelegalni lanci snabdevanja lekovima?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koji su osnovni finansijski derivati za zaštitu od deviznog rizika?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Koji su to opšti (obavezni) elementi koje deklaracija o usaglašenosti proizvoda sadrži?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Koji su uslovi koje treba da ispunjavam da bih imao pravo na hitnu izradu novih dokumenata?

(Pitanja i odgovori - Pasoši i lične karte, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Kojom saobraćajnom površinom može da se kreće traktor?

(MUP Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije)


Koju dokumentaciju bi trebalo dostaviti uz zahtev za isplatu naknade za otpremnine zaposlenima u osnovnim i srednjim školama po osnovu prestanka radnog odnosa, radi ostvarivanja prava na penziju?

(Pitanja i odgovori, Finansije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koju dokumentaciju je neophodno pripremiti za pokretanje postupka verifikacije ustanove obrazovanja?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Koju kamatnu stopu prikazati kod aranžmanskih poslova gde je kamatna stopa 0%, a naknadu za kredit plaća treće lice (npr. prodavac)?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koju nominalnu kamatnu stopu prikazati kod novih poslova na kredite i depozite sa stepenastom kamatnom stopom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koliko dugo traje proces registracije lekova?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Koliko maksimalno naručilac može da zahteva finansijski kapacitet u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke?

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Koliko se često izračunava UDEKS i EKSS kod kredita/depozita sa deviznom klauzulom?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Koliko traje postupak verifikacije ustanove obrazovanja?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Komanditno društvo i imalac prioritetnih (preferencijalnih) akcija - utvrđivanje stvarnog vlasnika

(Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs)


Kome mogu da se obrate građani koji dođu do saznanja da im poslodavac nije uplatio doprinose?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Kome prvom dostaviti informacije o nezakonitim radnjama - Uzbunjivanje i uzbunjivači?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kome se može uputiti žalba na Javnobeležničku komoru?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Kome se obratiti za prijavu napuštenih vozila koja nepotrebno zauzimaju parking mesta?

(Javno komunalno preduzeće za garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd)


Komisiona prodaje polovne metalne i elektrotehničke robe nije dozvoljena

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00048/2010-04 od 20.5.2010)


Konkurs - Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Kontrola uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju - Uprava carina – Prilog – Zapisnik, 24.08.2016.

(Akt Uprava carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-01-421/2016, od 24.08.2016. godine)


Korišćenje CEMT dozvola vozilima uzetim u zakup

(Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Korišćenje godišnjeg odmora zaposlene na neodređeno vreme po povratku sa odsustva radi nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-847/2015-02, 07.9.2015)


Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog koji je imenovan na funkciju i kome kod poslodavca miruje radni odnos po tom osnovu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-759/2015-02, od 14.8.2015)


Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-837/2015-02, 17.9.2015)


Korišćenje prava na godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-736/2015-02, od 29.7.2015)


Kreditni rizik (default risk)

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Kupio sam lek preko interneta, da li je on u redu?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Kupovina, odnosno prodaja nepokretnosti u Republici

(instrukcija od 11. decembra 2008) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Kаkvа је rаzlikа u pоglеdu institutа prоbnоg rаdа pо Zаkоnu о rаdnim оdnоsimа u držаvnim оrgаnimа i Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv ćе biti rаdnо-prаvni pоlоžај zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је pоlоžај nеrаspоrеđеnih službеnikа pо аktuеlnоm zаkоnskоm rеšеnju, а kаkаv pо оdrеdbаmа Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је pоlоžај sеkrеtаrа skupštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је rеdоslеd rаdnji pri pоpunjаvаnju izvršilаčkih rаdnih mеstа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkаv је stаtus nаčеlnikа uprаvа kојi su pоstаvlјеni prе pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkо ćе nаčеlnici uprаvа znаti kоliki brој оbukа u tоku gоdinе trеbа dа prеdlоžе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kаkо ćе sе оdlučivаti о prаvimа i оbаvеzаmа nаmеštеnikа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо prеdlаžе Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi rаdnih mеstа prаvоbrаnilаštvа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо usvаја Prаvilnik о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi оpštinskе/grаdskе uprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо је pоslоdаvаc prеdsеdniku skupštinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо је službеnik nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kо оdlučuје о žаlbаmа službеnikа dоk sе nе оbrаzuје žаlbеnа kоmisiја?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоlikо mоžе dа trаје rаdni оdnоs nа оdrеđеnо vrеmе iz rаzlоgа pоvеćаnоg оbimа pоslа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kојi su dаlјi kоrаci ukоlikо sе nаčеlnik uprаvе nе pоstаvi u rоku оd tri mеsеcа, а vеćе је pоstаvilо vršiоcа dužnоsti?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоја su prаvа funkciоnеrа pо prеstаnku funkciје pо Zаkоnu о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоја su prаvа služеnikа nа pоlоžајu kоmе је prеstао rаd nа pоlоžајu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Kоје su zаkоnskе оbаvеzе i rоkоvi ЈLS u pоglеdu primеnе Zаkоnа о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе dо 01.12.2016. gоdinе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Lek koji mi je potreban se više ne proizvodi ili ga nema na našem tržištu, da li postoji zamena?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Lične karte za strance - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Lista „ofšor“ destinacija

(Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs)


Lista država na koje se primenjuju restriktivne mere (sankcije) Ujedinjenih nacija za izvoz naoružanja i vojne opreme na dan 05. jun 2014. godine

(Akt Uprave carina, Sektor za tarifske poslove, Broj: 148-10-353-11-12/2/2014, od 23. 06. 2014. godine)


Lista označenih lica - Lista sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom

Dana 15. januara 2016. godine Dana 11. januara 2016. godine, Dana 30. decembra 2015. godine (Preuzeto sa sajta Uprave za sprečavanje pranja novca, 15. 01. 2016. godine)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li biračko mesto može da se odredi za glasanje manje od 100 birača?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li je opštinski/gradski pravobranilac službenik na položaju?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li je opštinsko/gradsko javno pravobranilaštvo sistematizovano u upravu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li je u rešenju izborne komisije o proglašenju izborne liste nužno navesti i redni broj?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li na računanje rokova u izbornom postupku utiču neradni ili dani praznika?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li se Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave odnosi na radnopravni položaj funkcionera?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li se žalba Upravnom sudu izjavljuje preko izborne komisije?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li sporazum o obrazovanju grupe građana može da bude sačinjen i pre raspisivanja izbora?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li u žalbenoj komisiji mogu da budu i zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Da li zamenici članova izborne komisije treba da budu pozivani na sve sednice izborne komisije?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Do kada izborna komisija radi u proširenom sastavu?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakav će biti radnopravni položaj zaposlenih u kabinetu gradonačelnika/predsednika opštine/predsednika gradske opštine?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakav je položaj neraspoređenih službenika po aktuelnom zakonskom rešenju, a kakav po odredbama Zakona?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakav je status načelnika uprava koji su postavljeni pre početka primene Zakona?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kako će se odlučivati o pravima i obavezama nameštenika?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Kakva je razlika u pogledu instituta probnog rada po - Zakonu o radnim odnosima u državnim organima i Zakona o radu?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Ko usvaja Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske/gradske uprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Može li izbornu listu da podnese koalicija registrovane političke stranke i grupe građana?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Na koga se primenjuju, a na koga se ne primenjuju odredbe Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Na koji način se može sprečiti zloupotreba prava na glasanje van biračkog mesta?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Od kog trenutka se računa rok za propisivanje obrazaca za podnošenje izbornih lista?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Šta se dešava sa službenicima koji nemaju položen državni stručni ispit početkom primene ovog Zakona?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


LOKALNA SAMOUPRAVA - Zašto je u obrascu izborne liste bitna rubrika o stranačkoj pripadnosti kandidata?

(Lokalni Izbori, Pitanja i odgovori – Stalna konferencija gradova i opština)


Maksimalan iznos naknade zarade sindikalnog predstavnika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-433/2014-02 od 2. septembra 2014. god.)


Međusobno upoređivanje bodova zaposlenih na različitim vrstama poslova (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 15. oktobra 2015. god.)


Merodavna primena prava na dežurstvo u zdravstvenim ustanovama (čl. 2. i 54. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-903/2014-02 od 24. decembra 2014. god.)


Merodavno pravo za određivanje trajanja godišnjeg odmora državnog službenika (član 14. Zakona o državnim službenicima i član 68. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-592/2015-02 od 9. juna 2015. god.)


Merodavno radno iskustvo od uticaja na dužinu godišnjeg odmora (čl. 14. pku za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 31. avgusta 2015. god.)


Mesne zajednice – Pozitvni propisi

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Mesto čuvanja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora (član 35. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-675/2014-02 od 17. decembra 2014. god.)


Mesto rada kao element ugovora o radu na određeno vreme koji se zaključuje radi izvođenja građevinskih radova

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-836/2015-02, od 17.9.2015)


Metode za vršenje procene rizika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00050/2015-01, od 5.10.2015)


Metodologija izrade dokumentacije koja je potrebna za pokretanje postupka za osnivanje, spajanje i ukidanje opštine kao i promene teritorije opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


MINULI RAD U USTANOVAMA OBRAZOVANJA IZ ISTOG PLANA MREŽE (ČL. 5. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA)

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 120-04-618/2014-04 od 12. novembra 2014. godine)


Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa predstavniku sindikata višeg nivoa organizovanja (čl. 79. i 211. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-01042/2014-02 od 8. januara 2015. god.)


Mirovanje radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1066/2015-02, od 14.12.2015)


Mirovanje radnog odnosa zbog obavljanja funkcije direktora javnog preduzeća (član 79. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-1022/2014-02 od 20. januara 2015. god.)


Mislim da sam dobio lek koji nije kvalitetan, šta mogu da uradim?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Mišljenja o tome da li je funkcija odbornika u skupštini opštine spojiva sa funkcijom pomoćnika predsednika opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenja u odnosu na sazivanje i održavanje sednice skupštine opštine od momenta raspisivanja lokalnih izbora do momenta konstituisanja skupštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenja u vezi donošenja odluke o imenovanju izborne komisije jedinice lokalne samouprave

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenja u vezi sa primenom člana 48. Zakona o lokalnim izborima, a u vezi sa ponovnom dodelom mandata odbornika licu koje je razrešeno sa funkcije pomoćnika gradonačelnika

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Dnevnice u zemlji i inostranstvu

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 110-00-00169/2015-04, Datum:30. oktobar 2015.godine)


Mišljenje - Dnevnice, službeni put

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 011-00-00302/2015-04, Datum: 23. novembar 2015. godine)


Mišljenje - Jubilarna nagrada i minuli rad za zaposlene u državnom organu – Ostvarivanje prava (način i potreban period proveden u radnom odnosu)

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 171-00-10/2015-04, Datum: 15. 6. 2015. godine)


Mišljenje - Jubilarna nagrada za zaposlene u državnom organu - ostvarivanje prava

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 171-00-16/2015-04, Datum: 17. 8. 2015. godine)


Mišljenje - Kako primeniti odredbu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi - sastav opštinskog veća

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Minuli rad - u javnoj službi i - prelazak u jedinicu lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, broj: 120-04-00887/2015-04, od 23. novembra 2015.godine)


Mišljenje - Minuli rad - u jedinici lokalne samouprave i - prelazak u drugu jedinicu lokalne samouprave

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 120-04-00875/2015-04, od 10. 11. 2015.)


Mišljenje - Nadležnost privremenog organa u situaciji kada nisu izabrani izvršni organi jedinice lokalne samouprave

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Pitanja koja se odnose na odluke koje skupština donosi u vezi sa potvrđivanjem i prestankom mandata odbornika

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Pitanje vezano za registraciju opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje - Pravo na jubilarnu nagradu - ostvarivanje prava - za rad u bilo kom državnom organu

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj: 171-00-23/2015-04, Datum: 16. 11. 2015. godine)


Mišljenje - Primena Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Broj:120-04-695/2015-04, od 18.8.2015. godine)


Mišljenje - Primena Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u odnosu na neka pitanja vezana za razrešenje predsednika opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti o primeni člana 22. stav 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 2/0-03-293/3-16, od 10.6.2016.)


Mišljenje o primeni odredaba zakona koje se odnose na mogućnost da razrešeni predsednik i zamenik predsednika opštine ponovo budu izabrani za odbornike

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje o primeni odredbe člana 56. stav 3. Zakona o lokalnim izborima

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje o primeni pojedinih odredbi Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Garancija - pojam (čl. 54. i 55.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Garantni list - pojam (član 54.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Isporuka robe – Rok (član 46.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Nasrtljivo poslovanje (čl. 22. - 24.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Nepoštena poslovna praksa (čl. 17. – 26.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Obaveštavanje potrošača - Obaveza trgovca (član 13.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Obaveze trgovca (prema potrošaču)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Obmanjujuća poslovanje (čl. 19. - 21.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Obmanjujuća poslovna praksa (čl. 19. - 21.) i kako ga izbeći

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Pravo potrošača – Poređenje cena

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Pravo potrošača – Ugovori moraju biti jasni

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Pravo potrošača neispravne nove robe na reklamaciju

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Prepoznavanje nepoštenog poslovanja (čl. 17. - 26.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Prijem reklamacije i knjiga reklamacija (član 56.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Prodaja na daljinu (čl. 27. - 29.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Prodaja putem Interneta – prodaja na daljinu (čl. 27. – 40.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Prodaja van poslovnih prostorija (čl. 27. - 29.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Reklamacija (član 56.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Rešavanje problema sa potrošačem

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Turističke usluge (čl. 93. - 109.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o primeni Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014) – Zabrana obmanjujućeg poslovanja (čl. 19. - 21.)

(Mišljenje o zakonskim odredbama - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača)


Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Mišljenje u odnosu za normativno uređenje nekih pitanja vezanih za mesnu zajednicu

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa organizacijom i radom mirovnih veća

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa prestankom funkcije zamenika predsednika opštine podnošenjem ostavke i pravnim posledicama tog čina

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa primenom člana 70. stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, a u vezi sa radnopravnim statusom pomoćnika predsednika opštine

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa primenom pojedinih odredaba Zakona o lokalnim izborima

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mišljenje u vezi sa raspuštanjem skupštine jedinice lokalne samouprave u smislu člana 85. Zakona o lokalnoj samoupravi

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Mogu li da pošaljem otkupnu pošiljku za inostranstvo?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Mogućnost da nezaposlena lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima rade na radnim mestima s povećanim rizikom, ako ispunjavaju opšte i posebne uslove (poseduju lekarsko uverenje i teorijski i praktično su osposobljeni)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00064/2015-01, od 19.11.2015)


Mogućnost da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogući korisnicima prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti besplatan oporavak u banjama Srbije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-02059/2016-07 od 11.8.2016)


Mogućnost da se pravilnikom o radu ograniči pravo zaposlenog na troškove prevoza, teritorijalno i maksimalno u visini neoporezivog iznosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-185/2016-02, 1.4.2016)


Mogućnost donošenja novog Pravilnika o radnoj knjižici

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-651/2015-02, od 15.7.2015)


Mogućnost isplate dnevnica za službeni put i prekovremenih sati zaposlenom na poziciji koja podrazumeva putovanja (vozač)

(Pitanja i odgovori, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbijatransport, Beograd)


Mogućnost konačnog carinjenja – Specijalna vozila - Kran dizalice

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br. 011-00-00774/2016-17 od 27.9.2016)


Mogućnost korisnika starosne penzije da radi odnosno obavlja samostalnu delatnost bez obustave isplate penzije (član 121. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00616/2014-07 od 09. oktobra 2014. god.)


Mogućnost prodaje neocarinjene robe kupcu (inopartneru) van Srbije i isporuke te iste robe domaćoj firmi u slobodnoj carinskoj zoni

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 011-00-00163/2016-17 od 26.2.2016)


Mogućnost utvrđivanja prava na uvećanu zaradu za svaku započetu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-941/2015-02, od 6.10.2015)


Mogućnost utvrđivanja većeg procenta za obračun minulog rada kolektivnim ugovorom (čl. 8. i 108. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-433/2014-02 (1) od 02. septembra 2014. god.)


Mogućnosti da se pravilnikom o radu ograniči pravo zaposlenog na troškove prevoza, teritorijalno i maksimalno u visini neoporezivog iznosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-185/2016-02, 1.4.2016)


Molimo da pojasnite isplatu akontacije za službeni put u inostranstvo kada se isplata vrši u devizama.

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Molimo za dodatno objašnjenje u kojim slučajevima se za poslovanje između dva rezidenta primenjuje šifra osnova 808?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koga pada teret troškova ulaganja žalbe u situaciji kad se na prvostepeno rešenje o eksproprijaciji žalio vlasnik i angažovao punomoćnika za zastupanje, a žalba je drugostepenim rešenjem odbijena?

(Pitanja i odgovori, Eksproprijacija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Na koga se primenjuju odredbe Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave, kada je reč o jedinici lokalne samouprave, i koji lokalni organi i organizacije su obavezni da ga primenjuju?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?

(Vozačka dozvola i upravljanje vozilom, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Na koji način je regulisano upravljanje vozilom uz posedovanje strane vozačke dozvole na putevima u Republici Srbiji?

(Vozačka dozvola i upravljanje vozilom, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Na koji način nerezident – fizičko lice može prodati nekretninu koja se nalazi u Srbiji?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koji način nerezident – fizičko lice može transferisati sredstva u inostranstvo ostvarena po osnovu prodaje nekretnine ili davanja u zakup stanova, poslovnog prostora i drugih nepokretnosti u Srbiji?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koji način proizvođač sprovodi ocenjivanje usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Na koji način rezident može naplatiti uslugu izvršenu na zgradi ambasade strane države u Srbiji (popravka oluka, krova...), odnosno na koji način se isplaćuju plate zaposlenim licima u ambasadi?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Na koji način se utvrđuje IPFKS za depozite koji imaju individualni datum dospeća npr. u zavisnosti od datuma sticanja punoletstva?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Na koji vremenski period se izdaje potvrda o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Na kom jeziku se izdaje deklaracija o usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Na kom jeziku se podnosi dokumentacija za registraciju leka?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje visina sredstava koja se dodeljuju na Konkursu - Službena upotreba jezika i pisma?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Na šalteru pošte naplaćena mi je, pored redovne poštarine za pošiljku, i doplatna marka, zašto?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Nabavka bankarske garancije

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Nabavka iz sredstava donacije - Zakon o javnim nabavkama

(Uprava za javne nabavke, aktuelna pitanja u primeni Zakona o javnim nabavkama nakon izmene Zakona iz avgusta 2015. godine, www.ujn.gov.rs)


Nabavka oružja i osnovnih delova za oružje

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Nabavka oružja, delova za oružje i municije i registracija oružja za pravna lica

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Nabavka, prodaja i servisiranje polovne robe

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00300/2010-04 od 7.2.2011)


Nabavke ispod iznosa od 400.000 dinara (500.000 dinara, posle izmena zakona)

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Način na koji je moguće izvršiti izmenu akta o proceni rizika

(Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00023/2014-01, od 30. 6. 2014)


Način podnošenja zahteva za uvid u dokumentaciju (čl. 20. i 110. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2269/2015 od 08. decembra 2015. god.)


Nadležnost komisije kod povrede prava lica kome je radni odnos prestao pre stupanja na snagu pku (čl. 62. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Nadležnost komisije u vezi ostvarivanja prava priznatih ranijim PKU (čl. 62. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Nadležnost za izdavanje izveštaja o povredi na radu koja se dogodi u radnom prostoru koji dele dva poslodavca (čl. 19. i 29. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00029/2015-01 od 3. juna 2015. god.)


Nadležnosti lokalne samouprave za vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona o trgovini

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00164/2011-09 od 4.7.2011)


Nagrada za solemnizaciju punomoćja (tarifni broj)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Najčešće greške podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri

(Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 2016.)


Najniži iznos osnovne zarade obračunate po satu (čl. 111. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-168/2015-02 od 12. marta 2015. god.)


Najniži iznos penzije – Za osiguranike poljoprivrednike

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-00045/2016-07, od 8.2.2016)


Naknada štete po osnovu ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza po osnovu specijalizacije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-489/2015-02, od 13.5.2015)


Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-457/2015-02, od 5.5.2015)


Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor zamenika predsednika opštine za 2014. i 2013. godinu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 131-04-39/2015-02, od 14.8.2015)


Naknada troškova „prevozne karte“ (čl. 26. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Naknada troškova ishrane za vreme službenog putovanja u zemlji (čl. 26. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Naknada troškova izdavanja overene kopije (sudu i poreskim organima)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Naknada troškova za dolazak i odlazak s rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-544/2015-02, od 15. 6. 2015)


Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i za vreme odsustva s rada radi nege deteta priznata u visini od 60%, da li će iznos naknade zarade za vreme odsustvo s rada radi posebne nege deteta ostati u visini od 60%

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 132-04-00393/2015-13, od 18.2.2016)


Nalaz i mišljenje veštaka - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Naplaćivanja nadoknade za polaganje ispita i školarine za vanredne učenike, a kad su u pitanju učenici mlađi od 17 godina

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00119/2016-03 od 11.2.2016)


Nasledio sam stan od oca, da li imam obavezu da platim porez na nasleđe?

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta Poreske uprave, 2016)


Nastavak školovanja u svojstvu vanrednog učenika u drugoj školi

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00404/2016-03 od 25.4.2016)


NEDOSTAVLJANJE POJEDINAČNIH IZJAVA ZA SVAKOG OD UČESNIKA ZAJEDNIČKE PONUDE (ČL. 26, 81. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2231/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Nedozvoljen privremen premeštaj u drugo mesto rada na osnovu rešenja (čl. 172a i 173. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-291/2014-02 od 17. novembra 2014. god.)


Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca - Uprava carina, 11.06.2014.

(Akt Uprave Carina, 148-03-030-01-252/2014 od 11.06.2014. godine)


Nemogućnost prelaska sa vanrednog školovanja u redovan status učenice srednje škole

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-01548/2015-03 od 25.9.2015)


Nemogućnost preuzimanja zaposlenog koji se ne nalazi na listi (čl. 6. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 11. juna 2015. god.)


Neosporavanje odluke o oceni sopstvene ponude od strane podnosioca zahteva (čl. 148. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2936/2015 od 30. decembra 2015. god.)


Nepodnošenje zahteva za plaćeno odsustvo radi prisustvovanja sindikalnom sastanku (čl. 16. i 59. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Nepostojanje obaveze vođenja KEPU obrasca za investicione nekretnine koje se izdaju u zakup

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00074/2011 od 30.6.2011)


Nepoštovanje Zakona o informisanju od strane JP i gradske uprave

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Neraspoređenost samohranog roditelja sa najmanjim brojem bodova (čl. 38 PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Nošenje oružja - Dozvola za nošenje oružja

(Oružje, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Notarska isprave sačinjena latiničkim pismom - slučajevi

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Novodoneti podzakonski akti koji regulišu potrošačko pravo

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-0035/2011-09 od 7.7.2011)


Nuđenje robe na akcijama, popustima, rasprodajama i promocijama

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00038/2011-04 od 24.2.2011)


Nа kоgа sе primеnjuјu, а nа kоgа sе nе primеnjuјu оdrеdbе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Obaveštenje o izmeni Obrasca zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti - 10. 06. 2016

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu - 10.06.2016)


Obaveštenje o proceduri pregleda pošiljki humanitarne pomoći od strane granične fitosantarne inspekcije prilikom uvoza

(Dopisi Uprave carina Srbije br. 148-10-483-20-45/2/2014 od 20.05.2014. i 148-10-483-20-46/2/2014 od 21.05.2014.)


Obaveštenje potrošača o dodatnoj naplati troškova transporta i isporuke kupljene robe

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 023-02-01859/2010-04 od 2.11.2010)


Obaveza donošenja Programa rešavanja viška zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-296/2015-02, od 1.10.2015)


Obaveza evidentiranja u KEPU obrascu prodaje robe na terenu kombi vozilom

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00137/2010-04 od 11.6.2010)


Obaveza isplate naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-565/2015-02, od 16.6.2015)


Obaveza isplate novčane naknade za neiskorišćen godišnji odmor nezavisno od osnova prestanka radnog odnosa (član 76. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-326/2014-02 od 19. septembra 2014. god.)


Obaveza isplate otpremnine nezavisno od kategorije ostvarene penzije (čl. 27. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Obaveza isticanja poslovnog imena privrednog društva

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00305/2010-04 od 7.2.2011)


Obaveza javnog beležnika - u pogledu zahteva (za dostavom nekih isprava) javnog izvršitelja

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nakon sticanja 75% ili više akcija sa pravom glasa

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 2/0-03-473/4-16 od 21.10.2016)


Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nakon sticanja 75% ili više akcija sa pravom glasa

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 2/0-03-473/4-16 od 21.10.2016)


Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje u postupcima privatizacije

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 2/0-03-356/3-16 od 15.7.2016)


Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje u postupcima privatizacije

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 2/0-03-356/3-16 od 15.7.2016)


Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na prihode ostvarene trgovinom valutnih parova na Forex-u

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-991/2015-07, od 29. 10. 2015)


Obaveza poslodavca da isplati povoljniji iznos otpremnine utvrđen opštim aktom (čl. 8. i 119. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-324/2014-02 od 17. novembra 2014. god.)


Obaveza prilaganja lekarskog uverenja - Oružje

(Oružje, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Obaveza raspisivanja oglasa prilikom angažovanja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima (čl. 197. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-274/2015-02 od 23. marta 2015. god.)


Obaveza uplate doprinosa za lica koja ostvaruju prihode na osnovu trgovine valutnim parovima (čl. 7. i 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-991/2015-07 od 29. oktobra 2015. god.)


Obaveza uplate doprinosa za pio na oporeziv iznos troškova prevoza (čl. 105. i 118. zakona o radu i član 18. Zakona o porezu na dohodak građana)

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-295/2014-07 od 09. aprila 2014. god.)


Obaveze proizvođača, uvoznika i distributera

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Obaveze vozača prema nadležnim kontrolnim organima

(Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Obavezna sadržina deklaracije za promet robe u trgovini na malo

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00327/2011-09 od 17. 10. 2011)


Obavezne forme određenih pravnih poslova

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Obavljanje poslova direktora sa nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca (čl. 41. Zakona o radu i čl. 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-764/2014-07 od 17. novembra 2014. god.)


Obavljanje repo poslova

("GMRA") Global Master (Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti Broj: 2/0-03-157/3-16, 09.05.2016)


Obim dnevnice za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (čl. 26. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 29. juna 2015. god.) (Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 29. juna 2015. god.)


Objasniti inicijalni period fiksne kamatne stope (IPFKS)?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Objasniti prekonoćne depozite

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Objašnjenje u vezi s primenom vrednosti „3“ u polju „posebna oznaka“ u nalozima platnog prometa sa inostranstvom.

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Objašnjenje u vezi s primenom vrednosti „4, 5, 6 i 7“ u polju „posebna oznaka“ u nalozima platnog prometa sa inostranstvom

(instrukcija od 14. decembra 2011) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


OBJAVLJIVANJA ODGOVORA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI NAKON ZAKONSKOG ROKA (ČL. 63. I 157. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2959/2015 od 24. decembra 2015. god.)


Obnavljanje akreditacije

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Obračun i isplata naknade plate zaposlenoj kojoj je u prethodnih 12 meseci mirovao radni odnos kod poslodavca (ustanove socijalne zaštite), kod koga sada ostvaruje pravo na naknadu plate

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 120-02-81/2015-02, 9.9.2015)


Obračun marži kod prodaje hleba

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-152/2012-09 od 9. 5. 2012)


Obračun minulog rada za preuzete zaposlene (čl. 108. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 112-07-123/2015-02 od 4. marta 2015. god.)


Obračun minulog rada za ukupno vreme provedeno u radnom odnosu (čl. 8. i 108. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-437/2014-02 od 19. septembra 2014. god.)


Obračun vrednosti remitende prilikom povrata isporučene robe

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-129/2012-09 od 26.3.2012)


Obraćamo vam se sa molbom za mišlјenje da li se u Upravu Gradske opštine mogu sporazumom o preuzimanju preuzeti zaposleni iz Javnog preduzeća, čiji je osnivač Gradska opština i kod koje je Javnog preduzeće indirektni budžetski korisnik ?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Obraćamo vam se sa molbom za mišlјenje da li se u Upravu Gradske opštine mogu sporazumom o preuzimanju preuzeti zaposleni iz Javnog preduzeća, čiji je osnivač Gradska opština i kod koje je Javnog preduzeće indirektni budžetski korisnik ?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Obraćanje potrošaču preko pravnog lica koje vrši objedinjenu naplatu (čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača i čl. 13. Zakona o komunalnim delatnostima)

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, br. 011-00-527/2014-03 od 19. januara 2015. god.)


Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Obustava porodične penzije licima na školovanju koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga (čl. 17. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 435/2015-07 od 10. decembra 2015. god.)


Obveznik uplate doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove (čl. 197. i 198. Zakona o radu i čl. 11. Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-438/2015-02 od 27. maja 2015. god.)


Ocenjivanje usaglašenosti - akreditacija

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Odgovorno lice za rešavanje radnopravnog statusa zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-786/2015-02, od 8.10.2015)


Odgovornost proizvođača koji proizvodi i plasira robu

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00300/2010-04 od 8.12.2010)


Odgovornost za tehničku neispravnost vozila u pravnom licu koje obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe

(Pitanja i odgovori, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbijatransport, Beograd)


Odlučivanje o troškovima postupka zaštite prava u postupcima javnih nabavki - Troškovi konsultantskih usluga

(Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 2014. godina)


Odluke o nivelaciji cena proizvoda u maloprodajnim objektima i rasprodaja

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00067/2010-04 od 26.4.2010)


Odsustvo pravnog osnova za izdavanje duplikata i upis podataka u radnu knjižicu nakon 31. decembra 2015. godine (čl. 204. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-1078/2015-02 od 6. januara 2016. god.)


Oglašavanje hrane, mleka ili pića za novorođenčad na oglasnim sredstvima koja su odvojena od pakovanja

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00215/2010-04 od 16.8.2010)


Ograničavanje konkurencije kadrovskim kapacitetom ponuđača (čl. 10, 12. i 76. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2469/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Opcioni tip ugovora (Option contracts) - Zaštita od kursnog i valutnog rizika

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom)


Oporezivanje i uplata doprinosa na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije (čl. 162. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-325/2015-04 od 14. oktobra 2015. god.)


Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i ispitivanjima (čl. 15. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. službeno/2015-01 od 01. septembra 2015. god.)


Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-461/2015-02, od 5. 5. 2015)


Organizovanje redovne poludnevne nastave u osnovnoj školi u dve smene

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-00893/2013-07 od 21.10.2013)


Oročena primena povlastice oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina (čl. 218. Carinskog zakona)

(Akt Uprave carina, br. 148-I-030-01-120/3/2016 od 17. marta 2016. god.)


Oročena primena povlastice oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina (čl. 218. Carinskog zakona)

(Akt Uprave carina, br. 148-I-030-01-120/3/2016 od 17. marta 2016. god.)


Oružje – Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Osnivači i članovi privrednog društva kao osiguranici samostalnih delatnosti (čl. 12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 312/2015-07 od 7. septembra 2015. god.)


Osnov za isplatu jubilarne nagrade (čl. 105. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave)

(Stav Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave od 10. decembra 2015. god.)


Osporavanje zakonitosti aneksa koji ima elemente zlostavljanja (čl. 172. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 023-02-115/2015-02 od 23. aprila 2015. god.)


Osposobljavanje zaposlenih koji obavljaju rad na visini

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00067/2016-01, od 5.1.2016)


Ostavine u inostranstvu - Ministarstvo spoljnih poslova

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod poslodavca koji nije registrovan na teritoriji Republike Srbije (član 2. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-1048/2014-02 od 30. decembra 2014. god.)


Ostvarivanje prava na godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-768/2015-02, od 17.8.2015)


Ostvarivanje prava na godišnji odmor porodilje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-565/2015-02, od 16. 6. 2015)


Ostvarivanje prava na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom

(Republički fond za zdravstveno osiguranje)


Ostvarivanje prava na lečenje u inostranstvu

(Republički fond za zdravstveno osiguranje)


Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva s rada radi nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 011-00-01146/2015-13, od 6.1.2016)


Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00545/2016-13 od 10.8.2016)


Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00938/2015-24 od 6.11.2015)


Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ako je zahtev podnet po isteku roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 181-00-00241/2015-24, od 10. 9. 2015)


Ostvarivanje prava na otpremninu kod odlaska u invalidsku penziju korisnika privremene novčane naknade zaposlenih s područja KIM

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-00063/2016-24, od 22.1.2016)


Ostvarivanje prava na otpremninu u skladu sa zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru za zaposlene kojima je prestao radni odnos u Agenciji za privatizaciju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-323/2016-02 od 16.5.2016)


Ostvarivanje prava na srazmerni godišnji odmor kod novog poslodavca i prava na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor kod prethodnog poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-582/2015-02, od 16. 6. 2015)


Ostvarivanje prava pripadnika grkokatoličke vere radi obeležavanja slave

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-825/2015-02, od 26.8.2015)


Ostvarivanje roditeljskog dodatka za dete koje je rođeno u inostranstvu (čl. 16. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 183-00-00424/2015-13 od 12. avgusta 2015. god.)


Oštećene i pohabane novčanice Odluke o upravljanju tokovima gotovine

(Odgovori na pitanja medija, Narodna Banka Srbije, Kabinet guvernera, 2016)


Otkaz ugovora o radu ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-569/2015-02, od 5. 6. 2015)


Otkaz zbog nezadovoljavajuće ocene u toku probnog rada (član 36. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00450/2014-02 od 1. septembra 2014. god.)


Otkup poljoprivrednih proizvoda

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-265/2010-04 od 5.11.2010)


Otpust iz državljanstva Republike Srbije?

(Državljanstvo, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Otuđenje dela katastarske parcele

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Overa potpisa lica na menici – način

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Ovlašćenje za poništenje rešenja o reprezentativnosti sindikata koje je doneo poslodavac (čl. 233. i 234. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 110-00-324/2015-02 od 30. aprila 2015. god.)


Ovlašćenje za suspendovanje donetog rešenja o korišćenju godišnjeg odmora (čl. 75. i 192. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 131-04-34/2015-02 od 4. juna 2015. god.)


Označavanja robe deklaracijom prilikom uvoza

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00162/2011-09 od 10.6.2011)


Parametri od uticaja na utvrđivanje staža osiguranja (čl. 44, 47, 63. i 67. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 011-00-00937/2014-07 od 03. decembra 2014. god.)


Pečat – koji koristi javnobeležnički zamenik

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Pitanja u vezi usaglašenosti spiska računa sa Pravilnikom o kontnom okviru i USSPO-om

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Pitanje usklađenosti Zakona sa drugim zakonima, i to – Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o radu, Zakona o radnim odnosima u državnim organima?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Pitanje: Kako postupiti u slučaju kada se na osnovu potvrde Agencije za restituciju - ne može na nesumnjiv način utvrditi da li se radi je građevinskom zemljištu koje je predmet konverzije uz naknadu, u postupku restitucije?

(Pitanja i odgovori - Konverzija građevinskog zemljišta - Zakon o pretvaranju prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine uz naknadu – Zakon o konverziji, SKGO, 2016)


Pitanje: Koje su prednosti zaštite od rizika promene deviznog kursa?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Pitanje: Koji procenat naknade pripada Budžetskom fondu za restituciju, koji Republici a koji JLS?

(Pitanja i odgovori - Konverzija građevinskog zemljišta - Zakon o pretvaranju prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine uz naknadu – Zakon o konverziji, SKGO, 2016)


Plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu

(instrukcija od 16. decembra 2011) (Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Po kojem programu za obrazovanje odraslih polaznici polažu završni ispit - Obrazovanje odraslih ?

(Pitanja i odgovori, Obrazovanje odraslih, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016) (Pitanja i odgovori, Obrazovanje odraslih, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Po kojoj stopi PDV se oporezuje tekuće i investiciono održavanje i sanacija zelenih rekreativnih površina?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-216/2015-04 pod g) od 15.12.2015)


Podela (istog) radnog prostora između više poslodavaca – obaveze poslodavaca u vezi primene propisa o bezbednosti i zdravlju na radu (saradnja, sporazum, koordinacija)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00002/2016-01, od 5.02.2016.godine)


Podela obaveza ponuđača kao deo sporazuma o zajedničkoj ponudi (čl. 81. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2293/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Podnošenje prijave za akreditaciju

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Podnošenje zahteva za isplatu naknade troškova sahrane (čl. 29. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 17. decembra 2015. god.)


Pojasniti termin ''kategorija instrumenta''

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Poništaj rešenja poslodavca kojim je utvrđena reprezentativnost sindikata kod poslodavca

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 110-00-324/2015-02, od 30. 4. 2015)


Ponovni prijem u radni odnos na određeno vreme po drugom pravnom osnovu (čl. 37. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-381/2015-02 od 21. aprila 2015. god.)


Ponovno zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme po isteku zakonskog roka (član 37. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-947/2014-02 od 1. decembra 2014. god.)


Popravka motornih vozila i obaveza vođenja KEPU knjige

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00251/2010-04 od 8.12.2010)


Popravljanje i prepravljanje oružja

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Popunjavanje talona TIR karneta, Uprava cauna, 10.06.2016.

(Uprava carina, Sektor za carinske postupke i procedure, br. 148-04-030-13-3/4/2015, od 10.06.2016.)


Poreske olakšice za investitore u 40 najnerazvijenijih opština

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Ispunjavanje poreske obaveze preminulog lica od strane naslednika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-308/2016-04 od 18.7.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Namirenje poreske obaveze putem kompenzacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-651/2016-04 od 19.7.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-182/2015-04 od 1.2.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Posledice oduzimanja PIB-a

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-416/2016-04 od 4.11.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Procena poreske osnovice metodom parifikacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-299/2016-04 od 31.3.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Raspored uplaćenog novčanog iznosa radi namirenja poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-521/2015­04 od 29.6.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Rok zastarelosti prava Poreske uprave na naplatu poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1153/2015-04 od 9.2.2016. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Sekundarna poreska obaveza zakonskog zastupnika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1154/2015-04 od 1.2.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Kako Razvojni fond AP Vojvodine utvrđuje osnovicu poreza na dobit pravnih lica?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-411/2016-04 od 8.4.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman izdataka na ime humanitarne pomoći

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-140/2016-04 od 9.2.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman prihoda Grada Beograda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-443/2016-04 od 1.11.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman prodaje nepokretnosti svom povezanom pravnom licu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-562/2016-04 od 2.8.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman rashoda po osnovu obezvređenja imovine koja je uništena u požaru

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1508/2015-04 od 3.3.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja imovine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-18/2016-04 od 24.3.2016. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Utvrđivanje kapitalnog dobitka obveznika prilikom prodaje sopstvenog udela

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-103/2016-04 od 16.5.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Da li se javno preduzeće smatra licem iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01499/2015-04 od 1.3.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Da li se javno preduzeće smatra licem iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00647/2016-04 od 27.9.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Dan od kojeg poreski punomoćnik stranog lica solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-286-1/2016-04 od 23.5.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Iskazivanje podataka o prethodnom porezu u Obrascu PPPDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00728/2016-04 od 31.8.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Ispravka pogrešno obračunatog i iskazanog PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-525/2016­04 od 23.6.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Kada nastaje poreska obaveza kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-1229/2015-04 od 21.12.2015. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Podaci o vrsti i obimu usluga iskazani u računu za izvršeni promet

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-909/2016-04 od 13.10.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa dobara koja podležu analizama u cilju dokazivanja kvaliteta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00638/2016-04 od 14.7.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa kompletne krmne smeše za ishranu stoke

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00238/2016-04 od 18.10.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa odnosno uvoza električne energije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00184/2015-04 od 18.12.2015. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga održavanja javnih zelenih površina i priobalja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-238/2015-04 od 22.2.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga održavanja javnih zelenih površina i priobalja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-636/2016-04 od 22.8.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup putničkog automobila

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00­00095/2016-04 od 9.6.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-00317/2016-04 od 20.9.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman usluge korišćenja parkirališta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-739/2016-04 od 31.8.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman uvoza putničkog automobila koji se uvozi radi obavljanja taksi delatnosti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00071/2016-04 od 14.4.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poslovi koje obavlja poreski punomoćnik stranog lica - obveznika PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00039/2016-04 od 11.4.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Stopa PDV na promet i uvoz medicinskog sredstva "Microdacyn 60 Wound Care"

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00420/2016-04 od 2.11.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz sistema za infuziju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-194/2016-04 od 4.10.2016. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Utvrđivanje dana nastanka prometa građevinskog objekta, odnosno usluge građenja objekta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1043/2016-04 od 23.11.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu

Godišnji porez na dohodak Građana Poreski obveznici Neoporezivi iznos Prihodi koji se oporezuju Prihodi koji se umanjuju za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje Dohodak za oporezivanje Poreska osnovica Poreska stopa Poreska prijava (Objašnjenje Ministarstva finansija, br. 413-00-43/2016-04 od 17.3.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Obveznik poreza na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-75/2015-04 od 31.12.2015. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-96/2016-04 od 26.1.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman dnevnice za službeni put u inostranstvo

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-75/2016-04 od 21.4.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman dnevnice za službeni put u zemlji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-48/2016-04 od 23.3.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman naknade štete

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-171/2016-04 od 4.4.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman naknade troškova pogrebnih usluga za člana uže porodice zaposlenog

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-434/2015-04 od 21.4.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari prodajom predmeta lične imovine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-245/2016-04 od 10.10.2016. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Porez na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-522/2016­04 od 8.6.2016. god.)


POREZI - Da li je Javno preduzeće "Pošta Srbije" u obavezi da pri prodaji sudskih taksenih marki navedeni promet evidentira preko fiskalne kase?

Sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00230/2016-04 od 10.3.2016. god.)


POREZI - Oporezivanje porezom na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Sa stanovišta Zakona o porezima na imovinu (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00226/2016-04 od 28.3.2016. god.)


POREZI - Osnovica za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Sa stanovišta Zakona o akcizama (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00226/2016-04 od 28.3.2016. god.)


POREZI - Poreski tretman prometa sudskih taksenih maraka, kao i usluge njihove prodaje

Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00230/2016-04 od 10.3.2016. god.)


POREZI - Primena elektronske fakture u cilju pravilne primene poreskih propisa

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01283/2015-04 od 6.4.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Da li je JP "Nacionalni park Tara" obveznik poreza na imovinu za šumsko zemljište kojim upravlja?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00024/2016-04 od 11.2.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Da li organizacije Crvenog krsta imaju pravo na poresko oslobođenje od poreza na imovinu?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00025/2016-04 od 26.1.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Kada nastaje obaveza po osnovu poreza na imovinu?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00716/2016-04 od 8.8.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00380/2016-04 od 23.9.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Nastanak obaveze po osnovu poreza na imovinu za novoizgrađeni objekat

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00050/2016-04 od 8.2.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Poreski kredit iz člana 13. stav 1. Zakona o porezima na imovinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00250/2016-04 od 2.3.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Poreski tretman prenosa prava svojine na zemljištu po osnovu eksproprijacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-183/2016-04 od 4.8.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Utvrđivanje osnovice poreza na prenos apsolutnih prava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00021/2016-04 od 6.7.2016. god.)


POREZI NA IMOVINU - Zahtev za umanjenje poreza na imovinu za stan u kome stanuje otac, a čiji je vlasnik ćerka

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00666/2016-04 od 5.10.2016. god.)


Posebna zaštita zaposlene žene za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-416/2015-02, od 20.4.2015)


Posedovanje obrazovanja iz psihološko-pedagoških i metodičkih disciplina kao uslov za preuzimanje sa liste (čl. 8. i 131. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-21/2015-02 od 19. februara 2015. godine) (Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 614-02-1236/2014-02 od 11. februara 2015.)


Posledice isteka roka važenja vozačke dozvole

(Vozačka dozvola i upravljanje vozilom, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Poslovi preleta aviona

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Poslovni i finansijski kapacitet u srazmeri sa procenjenom vrednošću javne nabavke (čl. 76. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-1706/2015 od 30. oktobra 2015. god.)


Postojanje elemenata zlostavljanja na radu i premeštaj na drugi odgovarajući posao

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 117-00-401/2015-02, od 27. 4. 2015)


Postojanje upražnjenog radnog mesta kao osnov za zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme (član 37. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-914/2014-02 od 1. decembra 2014. god.)


Postupak aktivnog oplemenjivanja tečnog naftnog gasa

(Akt Uprave carina broj 148-I-030-01-460/30/2015 od 31.03.2016. godine)


Postupak izbora članova školskog odbora iz reda zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 119-01-32/2015-02 od 20.1.2015)


Postupak prilikom izdavanja svedočanstva prvog razreda učenici koja redovno pohađa prvi razred, a nema lična dokumenta i matični broj

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-380/2015-03 od 15.7.2015)


Postupak uništenja robe smeštene u carinskom skladištu

(Mišljenje Ministarstva finansija, Uprava carina, br. 148-03-030-01-131/2012 od 13. 6. 2012)


Postupanje sa robom koja je u stečajnom postupku, a nalazi se pod carinskim nadzorom

(Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava carina, br. 335-00-00343/2013-17 od 19. 8. 2013)


Postupanje sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, a čiji vlasnici su brisani iz registra apr

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 483-00-00066/2016-17 od 24.2.2016)


Pošto se načelnik uprave bira na javnom konkursu, da li on po novom zakonu ima pravo na mirovanje radnog odnosa u drugom javnom preduzeću iz koga dolazi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Poštovanje redosleda preuzimanja (čl. 5. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 18. septembra 2015. god.)


Potpuno oslobađanje predstavnika sindikata od obavljanja ugovorenih poslova (član 211. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-321/2014-02 od 3. septembra 2014. god.)


Potraživanje solidarne pomoći od strane lica koje nema status zaposlenog (čl. 29. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 3. juna 2015. god.)


Potrebno je bliže definisati pojam ’’plasman u neprenosive HOV’’, s obzirom da naša zakonska regulativa (Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata) ne poznaje neprenosive HOV

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Potvrda Agencije za bezbednost saobraćaja u skladu sa Uredbom o uvozu motornih vozila

(Mišljenje Ministarstva finansija, Uprava carina, br. 148-03-030-01-224/17/2012 od 20. 12. 2012)


Potvrda o usaglašenosti - Šta je potvrda o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Povraćaj carinskog duga

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br. 011-00-00740/2016-17 od 16.9.2016)


Povreda načela jednakosti odlukom o finansiranju bračnih parova (čl. 4. i 8. Zakona o zabrani diskriminacije)

(Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, br. 37/2012 od 11. juna 2012. god.)


Povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline kao razlozi za otkaz ugovora o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1103/2015-02 od 1.2.2016)


Praktični problemi prilikom podnošenja jedinstvene elektronske prijave (čl. 11. i 14. Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-00-00135/2015-07 od 19. januara 2015. god.)


Prava zaposlenih u slučaju prestanka radnog odnosa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-434/2015-02, od 24. 4. 2015)


Prava zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od nadležnog zdravstvenog organa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-535/2015-02, od 25. 5. 2015)


Pravna snaga kolektivnih ugovora nakon izmena Zakona o radu (član 284. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00386/2014-02, od 25. septembra 2014. god.)


Pravna valjanost ugovora o prometu nepokretnosti koje se nalaze u inostranstvu

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Pravni promet parcela koje su u komasaciji

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Pravo na dečiji dodatak i blagovremeno dostavljanje potvrda o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 021-02-00167/2016-13 od 31.8.2016)


Pravo na godišnji odmor nastavnog osoblja u vreme trajanja nastave, u skladu sa zakonom o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-619/2015-02, od 29. 6. 2015)


Pravo na godišnji odmor zaposlene koja je bila na porodiljskom odsustvu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-968/2015-02, od 19.10.2015)


Pravo na godišnji odmor zaposlenog kome je u istoj kalendarskoj godini isplaćena novčana naknada za neiskorišćen godišnji odmor kod prethodnog poslodavca (član 72. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-582/2015-02 od 16. juna 2015. god.)


Pravo na korišćenje godišnjeg odmora državnog službenika koji je bio na porodiljskom odsustvu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-592/2015-02, od 9. 6. 2015)


Pravo na naknadu putnih troškova u slučaju kada je poslodavac obezbedio sopstveni prevoz (čl. 102. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave)

(Stav Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave od 10. decembra 2015. god.)


Pravo na naknadu zarade u dane neradnih verskih praznika zavisno od verske pripadnosti (čl. 108. i 114. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 131-05-22/2015-02 od 23. aprila 2015. god.)


Pravo na novčanu naknadu zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora iz člana 76. Zakona može da ostvari samo zaposleni kome prestaje radni odnos

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-12/2015-02, od 4.6.2015)


Pravo na osporavanje zakonitosti obračuna (čl. 121. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-152/2015-02 od 23. marta 2015. god.)


Pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 06-00-165/2015-02, od 17.8.2015)


Pravo na plaćeno odsustvo zbog dobrovoljnog davanja krvne plazme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-430/2015-02, od 20.4.2015).


Pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika i za prekovremeni rad

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 130-03-16/2015-02, od 17.11.2015)


Pravo poslodavca da zahteva dostavljanje isprava koje nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos (čl. 26. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-461/2015-02 od 5. maja 2015. god.)


Pravo roditelja da detetu slobodno odrede prezime (čl. 345. Porodičnog zakona)

(Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, br. 07-00-141/2014-02 od 1. avgusta 2014. god.)


Pravo trgovca da odredi dužinu garantnog roka u kome će odgovarati za posebne pogodnosti date potrošaču

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00172/2011-04 od 7.7.2011)


Pravo usvojitelja na roditeljski dodatak (čl. 14. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom)

(Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, br. 07-00-196/2014-02 od 12. avgusta 2014. god.)


Pravo zaposlenog na mirovanje radnog odnosa zbog imenovanja za sudiju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-04-589/2015-02, od 18.6.2015)


Pravo zaposlenog na mirovanje radnog odnosa zbog imenovanja za vršioca dužnosti direktora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-588/2015-02, od 22.6.2015)


Pravo zaposlenog na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 07-00-2167/2015-02, od 22.12.2015)


Pravosudni ispit - Autonomna pokrajina Vojvodina?

(Pitanja i odgovori, Pravosudni ispit, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 3) ZJN - tzv. hitna nabavka - Pozitivno mišljenje za primenu pregovaračkog postupka

(Praksa Uprave za javne nabavke - Pozitivna mišljenja za primenu pregovaračkog postupka, 2014. godina)


Pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) ZJN – tzv. dodatna nabavka radova i usluga - Praksa Uprave za javne nabavke - Negativno mišljenje za primenu pregovaračkog postupka

(Praksa Uprave za javne nabavke - Negativna mišljenja za primenu pregovaračkog postupka, 2014. godina) (Praksa Uprave za javne nabavke - Negativna mišljenja za primenu pregovaračkog postupka, 2014. godina)


Pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 6) ZJN – Likvidacija - Pozitivno mišljenje za primenu pregovaračkog postupka

(Praksa Uprave za javne nabavke - Pozitivna mišljenja za primenu pregovaračkog postupka, 2014. godina)


Prekluzivnost otkaznog roka od strane poslodavca (čl. 184. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00053/2014-02 od 27. januara 2014. god.)


Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove prema preostaloj radnoj, odnosno zdravstvenoj sposobnosti i ostvarivanja prava na razliku zarade

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-89/2016-02, 25.5.2016)


Prenos akreditacije

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Prenos prava korišćenja na nepokretnosti

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-519/2015-02, od 2.6.2015)


Prestanak akreditacije podneti novu prijavu za akreditaciju

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Prestanak radnog odnosa - Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Prestanak radnog odnosa kada zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1195/2015-02 od 8.1.2016)


Prestanak radnog odnosa u slučaju kada zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-562/2015-02, od 16. 6. 2015)


Prestanak radnog odnosa zaposlenom u javnom sektoru, zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 181-01-00002/2015-04 od 25.9.2015)


Preuzimanje na poslove različite od poslova prethodnog radnog mesta (čl. 5. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 15. oktobra 2015. god.)


Preuzimanje zaposlenih - Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Preuzimanje zaposlenog koji se ne nalazi na listi (čl. 5. i 6. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 17. decembra 2015. god.)


Preuzimanje zaposlenog mediotekara za poslove nastavnika geografije (čl. 5. i 6. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 15. oktobra 2015. god.)


Preuzimanje zaposlenog na drugo radno mesto za koje ispunjava uslove (čl. 37. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 9. decembra 2015. god.)


Preuzimanje, a u vezi sa primenom odredaba člana 5. PKU, - Primena odredaba PKU - Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Prevoz za sopstvene potrebe – Uprava carina, 21. 04. 2016.

(Akt Uprave carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-I-030-16-15/6/2016, od 21. 04. 2016. godine)


Prigovor na rešenje o ostvarivanju prava iz radnog odnosa (čl. 34. PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)

(Odluka Komisije za tumačenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od 29. juna 2015. god.)


Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Prijava deteta rođenog u inostranstvu

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Prijavljivanje boravišta, prebivališta i promene adrese stana i odjava prebivališta - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Prijavljivanje gotovinskih transakcija

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Prijavljivanje sumnjivih transakcija

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Prijavljivanje zaposlenih van mesta – sedišta Poslodavaca (prodajni centri, prodavnice)

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Prilikom izračunavanja AUKS/UDEKS koji broj dana koriste banke koje prilikom obračuna kamate za klijente koriste 360 dana?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Primam lek koji plaćam ili dajem učešće za njega, da li mogu da dobijem više informacija o poitivnim listama lekova koji idu na recept i procedurama vezano za ovu oblast? www.rfzo.rs www.rzzo.rs

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije) (Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Primanja koja poslodavac može ali nema obavezu da obezbedi (član 120. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-0029/2014-02 od 21. februara 2014. god.)


Primena člana 218. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona – Uprava carina, 17.03.2016

(Akt Uprave carina broj 148-I-030-01-120/3/2016 od 17.03.2016. godine)


Primena člana 29. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00030/2015-01, od 7.7.2015)


Primena člana 40. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00068/2015-01, od 12.1.2016)


Primena člana 48. zakona o trgovini

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i usluga, br. 011-00-00129/2011-04 od 1.4.2011)


Primena jedinstvene carinske stope prilikom stavljanja u slobodan promet ekspresnih pošiljki

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava carina, br. 483-00-00053/2016-17 od 25.7.2016)


Primena koeficijenata za obračun i isplatu plata vaspitača u predškolskim ustanovama

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 612-00-10/2015-02 od 12.1.2015)


Primena načela solidarnosti u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja (član 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 07-00-806/2014-07 od 21. avgusta 2014. god.)


Primena najvišeg koeficijenta za obračun i isplatu plata vaspitača u predškolskim ustanovama

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 612-00-289/2015-02 od 6.4.2015)


Primena Odluke o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 483-00-00006/2016-17 od 26.2.2016)


Primena Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

(Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava carina, br. 148-11-483-25-8/3/2012 od 18. 3. 2013)


Primena odredbe člana 13. st. 1. i 2. i člana 41. stav 2. tačka 7) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

(Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00023/2014-01, od 30. 6. 2014)


Primena posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/15)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 112-07-269/2015-02, od 15. 6. 2015)


Primena povoljnije visine otpremnine pri odlasku u penziju (čl. 8. i 119. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-387/2014-02 od 23. septembra 2014. god.)


Primena Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga

(Ministarstvo trgovine i usluga, br. 011-00-00110/2010-04 od 20.5.2010)


Primena Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

(Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava carina, br. 148-03-030-02-40/27/2012 od 7. 2. 2013)


Primena pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00022/2016-24, od 19.1.2016)


Primena propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (akt o proceni rizika, osposobljavanje lica koja nisu zaposlena kod poslodavca za bezbedan i zdrav rad)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00058/2015-01, od 23.12.2015)


Primena različitih cena u toku dana prema profesionalnim kupcima

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00140/2011-09 od 5. 8 .2011)


Primena Uredbe o uvozu motornih vozila na određene kategorije motornih vozila (specijalna vozila)

(Akt Uprava carina broj: 148-03-030-01-521/5/2014 od 21.11.2014. godine)


Primena Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji na zaposlene katoličke veroispovesti

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-1211/2015-02, 21.1.2016)


Primena Zakona o obligacionim odnosima kod finansijskog lizinga

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00380/2011-09 od 27.12.2011)


Priprema za ocenjivanje usaglašenosti - akreditacija

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Privatizacija - Besplatne akcije - Kako mogu da prodam akcije na berzi?

(sa sajta Ministarstva privrede - Pitanja i odgovori)


Privremeni i povremeni poslovi preko omladinske zadruge

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-438/2015-02, od 27. 5. 2015)


Privremeni uvoz ambalaže

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 483-00-00063/2016-17 od 2.2.2016)


Priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Priznavanje očinstva - Ministarstvo spoljnih poslova

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Priznavanje VI i VII stepena stručne spreme za nastavnike u baletskoj školi

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 401-00-590/2015-03 od 19.10.2015)


Problem neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poslodavca nad kojim je otvoren postupak stečaja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 117-00-00053/2016-07, od 22.1.2016)


Probni rad - Ocena sposobnosti zaposlenog

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-00450/2014-02, od 1. 9. 2014)


Procedura za dobijanje sertifikata - Ruska Federacija jugosovero@tikrf.org

(Sa sajta Predstavništva Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije u Republici Srbiji i Crnoj gori)


Prodaja ½ idealnog dela stana, od strane vlasnika celog (1/1) stana

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 03. februar 2016.)


Prodaja robe sa greškom

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00182/2011-09 od 2. 8. 2011)


Prodajni podsticaj

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00181/2011-09 od 5. 8. 2011)


Prodajni podsticaji

(Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, br. 011-00-00158/2012-09(1) od 14. 11. 2012)


Produženje roka važenja vize - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Produžetak radnog odnosa do isteka prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (čl. 68. i 187. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00541/2014-02 od 26. septembra 2014. god.)


Proizvodnja hleba od brašna "T-500"

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 110-00-00093/2010-04 od 13.1.2011)


Proizvodnja hleba od brašna T - 500 i Bio brašna

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00005/2011-04 od 28.2.2011)


Promena pola iz medicinskih razloga

(Republički fond za zdravstveno osiguranje)


PROMENE U OBIMU AKREDITACIJE

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Promet kompleta prve pomoći od strane knjižarsko trgovačkog preduzeća

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00304/2010-04 od 12.1.2011)


Promet oružja, osnovnih delova za oružje i municije

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladišta - Uprava carina, 23.03.2016.

(Uprava carina, Sektor za carinske postupke i procedure, 148-03-030-01-146/2/2016, od 23.03.2016. godine)


Promet trgovačke i komisione robe u istom objektu

(Ministarstvo trgovine i usluga, br: 011 -00-00008/2010-04 od 27.5.2010)


Punovažnost izjave o dozvoli upisa u registar (clausula intabulandi)

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Putne isprava – Biometrijski pasoš

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Putovanje maloletnih lica preko granice

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru

(Pitanja i odgovori u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Računanje godišnjeg odmora kod zaposlenih koji rade u smenama i evidentiranje odsustva s rada, kao i evidencija radnog vremena u slučaju kada zaposleni radi noćnu smenu poslednjeg dana u mesecu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-265/2015-02, od 16.6.2015)


Računanje radnog vremena po Zakonu o radu službeniku prilikom njegovog angažovanja van mesta rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-905/2015-02, 29.9.2015)


Računanje radnog vremena zaposlenom na službenom putu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-667/2015-02 od 21.8.2015)


Računanje roka kada je dokument poslat putem elektronske pošte (čl. 20. i 149. Zakona o javnim nabavkama i čl. 90. zakona o opštem upravnom postupku)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2598/2015 od 31. decembra 2015. god.)


RAČUNOVODSTVO - Da li je društvo u svojim poslovnim knjigama pravilno knjižilo navedenu transakciju?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-904/2016-16 od 31.10.2016. god.)


RAČUNOVODSTVO - Šta se smatra poslovnim prihodom pravnog lica koje pruža usluge distribucije medijskih sadržaja?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1314/2015-16 od 29.12.2015. god.)


Radni odnos na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-669/2015-02, od 8.8.2015)


Radni odnos na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 011-00-727/2015-02, od 30.7.2015)


Radni odnos na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-460/2015-02, od 15.7.2015)


Radni odnos na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-816/2015-02, od 24.8.2015)


Radno angažovanje direktora istekom drugog mandata (čl. 59. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-78/2014-02 od 3. marta 2015. godine)


Radno angažovanje korisnika invalidske penzije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-6/157/2015-02, od 4. 6. 2015)


Radno vreme i službeno putovanje u zemlji

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 011-00-00302/2015-04 od 23.11.2015)


Radnopravni status nastavnika i saradnika koji izvode nastavu iz kliničkih predmeta u zdravstvenoj ustanovi

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-884/2015-02, od 7.10.2015)


Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke u odnosu na stranke i transakcije koje potiču iz BiH

(Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs)


Rangiranje ponuda prema javno dostupnom i unapred poznatom podatku (čl. 10, 12, 84. i 85. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-1954/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Razlika između nominalne i izračunate kamatne stope?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Razlozi i uslovi uvođenja skraćenog radnog vremena (čl. 52. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-315/2015-02 od 31. marta 2015. god.)


Razmatranje prijave za akreditaciju

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Razvod braka - Ministarstvo spoljnih poslova

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Razvod braka - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Redosled preuzimanja zaposlenih - Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine)


Redovno (svakodnevno) izvođenje radova u cilju uspostavljanja prekinutog telekomunikacionog saobraćaja, koji ne spadaju u ranije planirane radove, već su posledica trenutne smetnje, koja se desila na samoj lokaciji, nisu veliki kvarovi ili havarije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, broj 011-00-00007/2016-01, odgovor na pitanje br. 3. od 11. 4. 2016)


Referendum o samodoprinosu i njegovo trajanje

(Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta SKGO)


Refundacija naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva s rada radi nege deteta po zatvaranju ugostiteljske radnje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 132-04-00004/2016-13, od 29.2.2016)


Refundacija naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva poslodavcu, posle prestanka obavljanja delatnosti, brisanja radnje i gašenja svih tekućih računa

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 132-04-00344/2015-13, od 30.12.2015)


Refundacija troškova zdravstvene zaštite

(Republički fond za zdravstveno osiguranje)


Regionalne deponije komunalnog otpada - Da li deponije ili JKP može da odbije prijem otpada?

(Regionalne deponije komunalnog otpada - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Regionalne deponije komunalnog otpada - Ko snosi troškove upravljanja otpadom?

(Regionalne deponije komunalnog otpada - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Regionalne deponije komunalnog otpada - Kome mogu da se žalim zbog neodgovarajućeg postupanja sa otpadom u mom gradu?

(Regionalne deponije komunalnog otpada - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Regionalne deponije komunalnog otpada - Šta da radim ako se po mojoj žalbi ništa ne preduzme?

(Regionalne deponije komunalnog otpada - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Regionalne deponije komunalnog otpada - Šta je otpad?

(Regionalne deponije komunalnog otpada - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Registracija oružja

(Oružje, Objašnjenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Regulisanja uvećanja plata prosvetnim radnicima koji su angažovani oko završnog ispita

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 451-02-01730/2016-03 od 23.6.2016)


Relevantni propisi za zapošljavanje u prosveti (čl. 130. zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21. avgusta 2015. god.)


Relevantnost podataka iz matične evidencije Fonda a ne iz radne knjižice kod ostvarivanja prava na starosnu penziju (član 46. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-542/2014-07 od 30. septembra 2014. god.)


REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE - Plaćanje taksi "za prijave i održavanje patenata"

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00448/2016-04 od 14.7.2016. god.)


Republički geodetski zavod - Katastar - Nepostojanje principa NE BIS IN IDEM u katastru nepokretnosti

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj: 952-02-23-81/2016 od 23.03.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Podobnost isprava za provođenje promena član 83.-88. Zakona o državnom premeru i katastru

(Iz odgovora Republičkog geodetskog zavoda - Sektora za pravne poslove broj 952-168/2016 od 7. marta 2016).


Republički geodetski zavod - Katastar - Podobnost isprava za provođenje promena član 87. Zakona o državnom premeru i katastru

(Iz odgovora Republičkog geodetskog zavoda - Sektora za pravne poslove broj 952-204/2016 od 4. marta 2016. godine).


Republički geodetski zavod - Katastar - Upis zabeležbe zabrane otuđenja i brisanje hipoteke u slučaju subrogacije

(Iz odgovora Republičkog geodetskog zavoda - Sektora za pravne poslove broj 952-188/2016 od 7. marta 2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Vrsta zabeležbi koje se upisuju u katastar nepokretnosti

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 07-3 Broj: 952-02-22-421/2016 od 16.03.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Dopis - Šta žalba mora da sadrži

(Iz dopisa Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-15/2016 od 21.03.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Brisanje tereta na osnovu zaključka o predaji iz postupka izvršenja

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 07-3 Broj: 952-02-23-380/2016 od 12.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Izvršna sudska odluka kao javna isprava podobna za upis...

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-66/2016 od 29.03.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Lice iz člana 137 stava 4 Zakona o državnom premeru i katastru

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj: 952-02-22-1483/2016 od 27.07.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Mogućnost donošenja više rešenja u jednom upravnom postupku

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-58/2016 od 24.03.2016. godina)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Nejasan depozitiv rešenja

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-1160/2016 od 13.05.2016.)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Nemogućnost zabeležbe spora za isplatu duga

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda Broj: 952-02-23-1172/2016 od 10.05.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Nepotpisana žalba...

(Iz Zaključka Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-9/2016 od 21.03.2016. godine).


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Nepravi ugovor o doživotnom izdržavanju

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-22-5779/2016 od 25.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Ništavnost rešenja zbog nepostojanja zahteva stranke

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 broj: 952-02-23-2090/2016 od 25.07.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Obaveza organa iz odredbe člana 121. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 broj: 952-02-22-6014/2016 od 09.08.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Odbacivanje zbog neurednosti

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-194/2016 od 01.04.2016. godina)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Overena izjava kao uslov za upis držaoca

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda Broj: 952-02-23-697/2016 od 27.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Posledice prenosa prava svojine na posebnom delu objekta

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-566/2016 od 30.05.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Postojanje upisanog prethodnika kod zabeležbe rešenja o izvršenju

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-633/2016 od 14.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Pravosnažna odluka upravnog organa kao isprava za upis

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-367/2016 od 06.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Primena odredbi osnivanja u postupku održavanja katastra nepokretnosti...

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-22-2484/2016 od 04.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Primena važećeg zakona

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-886/2016 od 21.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Promena granica katastarskih parcela građevinskog zemljišta...

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02 23-34/2016 od 25.03.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Promet prava korišćenja građevinskog zemljišta

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda Broj: 952-02-23-444/2016 od 13.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Udeli u ispravi izraženi u procentima...

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-364/2016 od 05.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Upis hipoteke sa promenljivom kamatom

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-1980/2016 od 25.07.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Upis nadhipoteke

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 broj: 952-02-22-12880/2016 od 01.08.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Upis po zahtevu izvršitelja

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj: 952-02-23-432/2016 od 12.05.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Upis po zahtevu izvršitelja

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj: 952-02-23-432/2016 od 12.05.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Upis zadružne svojine na poljoprivrednom zemljištu

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-1883/2016 od 22.06.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Upisani prethodnik i podaci za koje važi načelo pouzdanja

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-1344/2016 od 12.05.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Utvrđivanje greške u računanju površina

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda, broj 952-02-23-408/2016 od 12.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Vraćanje na stare granice parcela

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-888/2016 od 20.04.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Vraćanje poljoprivrednog zemljišta

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-1527/2016 od 06.07.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Zabeležba upravnog spora po članu 82. stav 3. Zakona o državnom premeru i katastru

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 broj: 952-02-23-2092/2016 od 29.7.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Zabeležba zabrane raspolaganja

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-1107/2016 od 9.6.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Zahtev za ispravku greške u kucanju se ne može smatrati žalbom

(Iz dopisa Republičkog geodetskog zavoda broj 952-02-23-2500/2016 od 08.07.2016. godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Zakonske mogućnosti spajanja postupaka u katastru nepokretnosti...

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 broj 952-02-23-642/2016 od 12.04.2016.godine)


Republički geodetski zavod - Katastar - Uslovi za upis prava javne svojine

(Iz Rešenja Republičkog geodetskog zavoda broj: 952-02-23-155/2016 od 25.03.2016. godine)


Rešavanje radnopravnog statusa zaposlene u medicinskoj školi

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-682/2015-02, od 31.7.2015)


Rezident kupljenu robu u inostranstvu isporučuje u inostranstvu, odnosno roba ne ulazi u Srbiju, da li je to dozvoljeno?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Roditeljska odgovornost - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Roditeljski dodatak

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 183-00-00052/2016-13, od 2. 2. 2016)


Roditeljski dodatak

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom, br. 011-00-00075/2016-13, od 2.2.2016)


Ručni unos aktivnosti na tahografski listić

(Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


S obzirom da je članom 13. stav 3. zakona definisano da sredstva za plate treba u 2016. godini planirati samo za maksimalan broj zaposlenih, pitanje je - kako planirati plate za izabrana, imenovana i postavljena lica u organima?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


S obzirom da je jedan član disciplinske komisije ovlašćeni predstavnik reprezentativnog sindikata, da li druga dva člana moraju biti zaposleni u Gradskoj upravi?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Sadržaj solemnizacione klauzule

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. maj. 2016.)


Sadržina deklaracije na pelenama

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00004/2011-04 od 7.2.2011)


Sadržina deklaracije za đački pribor

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-00055/2011 od 29.4.2011)


Sadržina garantnog lista u slučaju postojanja više uvoznika jednog proizvoda (mobilni telefon)

(Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00114/2010-04 od 29.4.2010)


Saglasnost direktora za sticanje srednjeg obrazovanja u svojstvu vanrednog učenika

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-01885/2015-03 od 8.10.2015)


Saglasnost kolektivnih ugovora - PKU

(Odluke Komisije za tumačenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, sednica od 11.6.2015.)


Saglasnost ministra za školovanje deteta kao vanrednog učenika

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-01411/2016-03 od 13.9.2016)


Sastav opštinskog veća

(Mišljenja sektora za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


SEKTORSKA KLASIFIKACIJA INSTITUCIONALNIH JEDINICA PREMA EVROPSKOM SISTEMU RAČUNA (ESA2010)

(Sa sajta Narodne banke Srbije - DIREKTORAT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU)


Sertifikati za priključna vozila

(Preuzeto sa sajta Poslovnog Udruženja Međunarodni transport)


Skladištenje i prevoz duvanskih proizvoda

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-157/2012-09 od 19. 4. 2012)


Sloboda kretanja robe i bezbednost proizvoda

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Snabdevanje naftom i derivatima nafte za sopstvene potrebe

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-03-12/4/2015od 31.03.2016. godine)


Solemnizacija isprave koja je sačinjena latiničkim pismom

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Solemnizovanje ugovora kojim poslovno nesposobno lice pribavlja nepokretnost

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Solemnizovanje ugovora o prodaji nepokretnosti – kada nije priložena saglasnost prodavčevog supružnika

(Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, 20. oktobar 2015.)


Sprovođenje međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju

(Sa sajta Ministarstva spoljnih poslova)


Sprovođenje postupka naplate carinskog duga u slučaju kada postoji solidarna odgovornost dužnika

(Instrukcija Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 401-00-01716/2016-17 od 18.7.2016)


Srazmerni deo godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-701/2015-02, od 22.7.2015)


Srazmerni deo godišnjeg odmora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-525/2015-02, od 25. 5. 2015)


Stalno nastanjenje - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Stalno nastanjenje stranaca

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Status lica na stručnom osposobljavanju ili usavršavanju (čl. 201. Zakona o radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00557/2014-02 od 26. septembra 2014. god.)


Stavljanje proizvoda - dobijenih u postupku aktivnog oplemenjivanja - u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 483-00-00079/2016-17 od 4.11.2016)


Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za policijske službenike

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-01040/2015-07, od 27. 11. 2015)


Strane direktne investicije – Knjiženje

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Strani državljanin zaposlen u matičnoj zemlji koji u Republici Srbiji obavlja samostalnu delatnost (član 12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 07-00-731/2014-07, od 6. avgusta 2014. god.)


Subvencije za samozapošljavanje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 07-00-02249/2015-24, od 18.1.2016)


Sudski postupak za poništaj otkaza i zaštitu protiv mobinga

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 117-00-539/2015-02, od 5. 6. 2015)


Suspenzija akreditacije

(Sa sajta Akreditacionog tela Srbije - ATS, www.ats.rs)


Šta Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije ne kontroliše?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Šta čini sadržinu deklaracije o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta čini sadržinu potvrde o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta čini sadržinu tehničke dokumentacije, po modulu A, koju sačinjava proizvođač u Republici Srbiji?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i čime se bavi?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Šta je anketa o zadovoljstvu korisnika usluga Agencije za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Šta je Egmont grupa ?

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je farmakovigilanca?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Šta je FATF ?

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je FATF?

(Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je finansijsko - obaveštajna služba ?

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je finansiranje terorizma ( ?

sprečavanje pranja novca) (Pitanja i odgovori – Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je isprava o usaglašenosti?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta je izvor buke?

(Buka - Pitanja i odgovori, Ministarstvo poljoprivrede, Inspekcija za zaštitu životne sredine)


Šta je jedinstvena prijava (obavezno socijalno osiguranje)?

(Pitanja i odgovori, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)


Šta je Manival (engleski: Moneyval) ?

(Uprava za sprečavanje pranja novca) (Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je ocenjivanje usaglašenosti proizvoda?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta je potrebno da uradim da bih nekoga ovlastio za preuzimanje poštanskih pošiljaka?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Šta je potrebno dostaviti uz zahtev za davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove - Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ?

(Pitanja i odgovori, Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Šta je potrebno od dokumentacije i kome da se obratim u vezi uvođenja telefonskog priključka fiksne telefonije?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Šta je potrebno uraditi kako bi mi pošiljke dolazile na novu, privremenu adresu?

(Pitanja i odgovori, Poštanske uslige, Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd)


Šta je pranje novca?

(Pitanja i odgovori – Uprava za sprečavanje pranja novca)


Šta je prosvetna inspekcija ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Šta je reklamacija – Agencija za lekove?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Šta je sa statističkim podacima za prethodnu godinu kad klijent insistira da ih ispravi u nalogu 70?

(Pitanja, odgovori i instrukcije NBS u vezi s primenom Uputstva za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom)


Šta je terminska kupovina deviza s pokrićem? (Pokriveni Forvardi)

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Šta je to harmonizovani (evropski) standard? 

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta je to niža kamatna stopa od tržišne i kako je odrediti?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih mogla da otvorim apoteku?

(Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije) (Pitanja i odgovori, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)


Šta obuhvata interna kontrola proizvodnje (Obaveze proizvođača, uvoznika i distributera (usaglašenost proizvoda)?

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Šta prosvetni inspektor kontroliše ?

(Pitanja i odgovori, Prosvetna inspekcija, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Šta sa radnim mestima postavlјenjih lica, opštinskih pravobranioca i njihovih zamenika, kao i zaposlenih koji obavlјaju npr. administrativne poslove za opštinsko pravobranilaštvo, da li oni donose odvojeno svoju sistematizaciju

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Šta sa radnim mestima postavlјenjih lica, opštinskih pravobranioca i njihovih zamenika, kao i zaposlenih koji obavlјaju npr.administrativne poslove za opštinsko pravobranilaštvo, da li oni donose odvojeno svoju sistematizaciju?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Šta se od podataka upisuje u Jedinstveni birački spisak (JBS)?

(Pitanja i odgovori - Jedinstveni birački spisak (JBS), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 2016)


Šta se podrazumeva pod službenom upotrebom jezika nacionalnih manjina?

(Pitanja i odgovori, Službena upotreba jezika i pisma, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Šta se podrazumeva pod verifikacijom ustanova obrazovanja?

(Pitanja i odgovori, Verifikacija ustanova obrazovanja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Šta se potencijalno gubi zaključivanjem ugovora o terminskoj kupoprodaji deviza?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Šta se prikazuje kod revolving kredita, da li promet ili saldo?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Šta se smatra drugim opravdanim razlogom za trajni premeštaj službenika na drugo radno mesto?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Šta se smatra kolaterizovanim kreditom (kreditom sa sredstvima obezbeđenja potraživanja) sa stanovišta izveštaja o kamatnim stopama?

(Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka – Narodna banka Srbije, 08.02.2016)


Šta se smatra sopstvenim prevozom poslodavca u smislu člana 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-637/2015-02, od 31.7.2015)


Šta su „merila“ iz člana 7. stav 2. tačka 4. ovog zakona?

(Pitanja i odgovori, Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u gradovima i opštinama - Jedinice lokalne samouprave – JLS - SKGO, 11. 09. 2015.)


Šta treba da sadrži zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja?

(Pitanja i odgovori u vezi geoloških istraživanja, preuzeto sa sajta psemr@vojvodina.gov.rs)


Šta znači kada mi službenik MUP kaže da mi je adresa pasivizirana i kako to da rešim?

(Boravište i prebivalište, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Šta znači rizik od promene deviznog kursa?

(Pitanja i odgovori – Finansijska tržišta - Narodna banka Srbije)


Štа sе dеšаvа sа pоstupcimа оdlučivаnjа о prаvimа, оbаvеzаmа i оdgоvоrnоstimа zаpоslеnih kојi su zаpоčеti dо stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о zаpоslеnima u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Štа sе dеšаvа sа službеnicimа kојi nеmајu pоlоžеn držаvni stručni ispit pоčеtkоm primеnе оvоg Zаkоnа?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Štа sе dеšаvа sа službеnikоm kојi је pоstаvlјеn zа vršiоcа dužnоsti kаdа sе pоstаvi nаčеlnik uprаvе?

(Pitanja i odgovori - Stalna konferencija gradova i opština - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/1616 - dalje: Zakon), 2016)


Taksa uplaćena u iznosu većem od zakonom propisanog (čl. 156. Zakona o javnim nabavkama)

Iz obrazloženja: (Iz zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, br. 4-00-2094/2015 od 29. decembra 2015. god.)


Tehnička ispravnost i korišćenje obavezne zimske opreme motornih vozila u saobraćaju na putu

(Vozačka dozvola i upravljanje vozilom, Pitanja i odgovori, Ministarstvo unutrašnjih poslova)


Tehnički propisi usklađeni sa propisima EU – Usaglašenost proizvoda, bezbednost proizvoda - Harmonizovani evropski standardi

(Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu)


Teret dokazivanja istinitosti rešenja o odobrenju za izgradnju kao javne isprave (čl. 137. Zakona o državnom premeru i katastru i čl. 154. i 156. Zakona o opštem upravnom postupku) – Geodetski zavod

(Preporuka Zaštitnika građana Republičkom geodetskom zavodu - Služba za katastar nepokretnosti, br. 611-2641/15 od 25. maja 2016. god.)


Trajanje i produženje privremenog boravka - Prava i obaveze stranaca

(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Prava i obaveze stranaca)


Trajanje ugovora o radu na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-466/2015-02, od 23.4.2015)


Transfer novca iz inostranstva i obaveze advokata koji posreduje pri kupovini nepokretnosti

(Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs)


TRANSFERNI NOVČANI RAČUNI BROKERSKO-DILERSKIH DRUŠTAVA

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti broj: 2/0-03-132/3-16 od 15.4.2016)


Trenutak nastanka obaveze poslodavca da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom (čl. 53. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00016/2015-01 od 3. aprila 2015. god.)


Trenutak prestanka radnog odnosa na određeno vreme bez konkursa (čl. 132. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21. avgusta 2015. god.)


Tretman duvanskog rebra

(Dopis UC broj 148-10-353-02-22/2014 od 17.10.2014.godine)


Tretman stečenih prava iz pio prema trenutno važećem zakonu kojim nisu utvrđena (član 218. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 181-00-4/2014-07 od 20. maja 2014. god.)


Trgovanje izvedenim finansijskim instrumentima

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 2/0-03-475