Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Mišljenja ministarstava

 

 

zgrada Ministarstva finansija

AKCIZE - Akcizni tretman proizvoda trgovačkih naziva "MATISS PINA COLADA" i "MATISS CAPPUCCINO CREAM"

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00001/2020-04 od 21.01.2020. god.)


Besplatna pravna pomoć - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


BIOMEDICINA – Vantelesna oplodnja - uslovi

(Republički fond za zdravstveno osiguranje - www.rfzo.rs)


Bitkoin neće zameniti evro, niti bilo koju drugu valutu

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije)


CARINE - Carinska povlastica iz člana 246. tačka 4) Carinskog zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-36/2020-08 od 04.02.2020. god.)


CARINE - Tumačenje člana 151. Carinskog zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01042/2019-17 od 05.12.2019. god.)


Carinski tretman ambalaže za pivo koja je stavljena u postupak privremenog uvoza

(Mišljenje Ministarstva finansija RS - Uprava carina, br. 011-00-00359/2013-17 od 5.12.2013)


Carinski tretman cigareta dobijenih u postupku pasivnog oplemenjivanja

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, Uprava carina, br. 483-00-00019/2013-17 od 10.12.2013)


Carinsko skladištenje domaće robe nakon prihvatanja deklaracije za postupak izvoza

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-483-20-4/2/2012 od 19. 3. 2012)


CE znak - Šta zapravo predstavlja CE znak?

(Ministarstvo privrede, pitanja i odgovori, 2019)


Da li banka prilikom odobrenja stambenog kredita ima pravo da traži od klijenta ugovor o životnom osiguranju

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Da li možete da mi dodatno protumačite čl.69 stav 12 i 13 zakona o planiranju i izgradnji, na šta se oni konkretno odnose.

(Pitanja i odgovori - Zakon o planiranju i izgradnji – Imovinsko pravni odnosi - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 21.05.2015.)


Da li postoji mogućnost ravnomernije teritorijalne raspodele javnih beležnika?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Državni stručni ispit - Autonomna pokrajina Vojvodina?

(Pitanja i odgovori, Državni stručni ispit, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


DUVANSKI DIM – Primena zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 011-00-7/2011-03 od 13.1.2011)


ELEKTRIČNA ENERGIJA - Regulacija cena električne energije – Prekomerna reaktivna energija

(Pitanja i odgovori, Agencija za energetiku Republike Srbije, 2018)


ELEKTRIČNA ENERGIJA - Regulacija cena električne energije – Prekomerna snaga

(Pitanja i odgovori, Agencija za energetiku Republike Srbije, 2018)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (INTERNET) – Moguće Internet prevare tokom godišnjih odmora (mogući oblici prevare i kako ih izbeći)

(sa sajta RATEL-a - Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge)


ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (INTERNET) – Prikupljanje digitalnih dokaza – Mere za zaštitu od sajber napada

(sa sajta RATEL-a - Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge)


FINANSIJSKI SISTEM – Informacije o servisiranju stare devizne štednje

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


FINANSIJSKI SISTEM – Prenošenje gotovog novca preko granice – Obaveze fizičkih lica

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


Izdržavanje - Pojam izdržavanja i obaveza izdržavanja u srpskom pravu - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Izvođenje dokaza i dokazna sredstva - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Dokazivanje ispunjenosti tehničkih specifikacija ponuđenog dobra – Primer iz prakse 14

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-272/2019 od 12.04.2019; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Ispunjenost dodatnog uslova (u pogledu poslovnog kapaciteta) – Nedostavljanje adekvatnih referenci – Primer iz prakse 8

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-578/2019 od 04.07.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Ispunjenost uslova – Dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 2. ZJN – Primer iz prakse 3

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-679/2019 od 14.08.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Pravo naručioca da proveri podatke ponuđača upisanog u Registar ponuđača – Primer iz prakse 1

(Iz Obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-96/2019 od 01.03.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Uticaj i značaj određenih nedostataka u ponudama – Primer iz prakse 12

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-372/2019 od 14.06.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Utvrđivanje stvarne sadržnine ponude – Primer iz prakse 15

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-271/2019 od 09.05.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Utvrđivanje stvarne sadržnine ponude – Primer iz prakse 16

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-478/2019 od 10.07.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) – Zavodni broj ponuđača i broj ponude javne nabavke (u obrascu ponude) – Primer iz prakse 13

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-80/2019 od 21.02.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Jasno određeno dobro koje ponuđač nudi i priloženi Katalog koji sadrži i tehničke karakteristike za druge delove i sisteme – Primer iz prakse 18

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-589/2019 od 07.08.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Nekoršćenje pečata (pečatom neoverena ponuda) – Primer iz prakse 17

(Iz obrazloženja odluke Republičke komisije br. 4-00-523/2019 od 02.08.2019. godine; Iz Biltena pravne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Br. 10-11/2019)


Kada se podnosi pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti?

(Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, januar 2020)


Kako ostvariti zaštitu prava - Informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti?

(Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, januar 2020)


Kako teče postupak kod ovlašćenog organa u vezi spoljašnjeg uzbunjivanja?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kako teče postupak kod poslodavca - Uzbunjivanje i uzbunjivači? Koje su obaveze poslodavca - Uzbunjivanje i uzbunjivači?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016) - Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Kako uzbunjivači mogu da obelodane informacije do kojih su došli?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kako zahtevati ostvarivanje prava u vezi obrade podataka o ličnosti?

(Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, januar 2020)


Koja su prava lica čiji se podaci obrađuju - Informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti?

(Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, januar 2020)


Kome prvom dostaviti informacije o nezakonitim radnjama - Uzbunjivanje i uzbunjivači?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa uzbunjivačima, 2016)


Kome se može uputiti žalba na Javnobeležničku komoru?

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Korišćenje platnih kartica u inostranstvu

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Kriptovalute

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Lizing – Finansijski lizing

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Lizing – Razlike između finansijskog i operativnog lizinga

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Ograničenja pri korišćenju poreske olakšice

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Ostvarivanje prava – Mogućnost (samo jednom)

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Pravo na olakšicu člana privrednog društva koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Pravo na olakšicu povezanih lica

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Pravo na zdravsveno osiguranje u period trajanja olakšice

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik paušalac - Mogućnosti i uslovi

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Preduzetnik u režimu lične zarade - Mogućnosti i uslovi

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Subjekti prava korišćenja

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


MERE OSLOBOĐENJA (PORESKE OLAKŠICE ZA POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI) – Uslovi

(Pitanja i odgovori – Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, startujlegalno@naled.rs), 2018. g


Minimalni iznos prilikom plaćanja platnim karticama

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti - o primeni čl. 4. i 22. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 4/1-102-1916/3-18, Beograd, 28.12.2018. godine)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti - povodom pitanja o primeni čl. 2, 9, 12. i 39. Zakona o tržištu kapitala

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 4/1-102-1447/6-19, Beograd, 29.10.2019. godine)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti - u vezi sa primenom člana 12. Zakona o tržištu kapitala

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 4/1-102-1890/5-18, Beograd, 28.12.2018. godine)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti - u vezi sa programom učešća zaposlenih u ulaganju

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 4/1-102-255/2-19 Beograd, 28.02.2019. godine)


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti - u vezi sa zaključenjem repo ugovora i trgovanja izvedenim finansijskim instrumentima

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 4/1-102-1272/3-19, Beograd, 11.09.2019. godine)


Mišljenje o podnošenju zajedničke ponude u postupku hitne javne nabavke

(Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.gov.rs), 17.10.2012


Mišljenje o zaključenju ugovora o komisionu

(Komisija za zaštitu konkurencije, www.kzk.gov.rs), 17.10.2012.


Nalaz i mišljenje veštaka - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Obaveze rukovalaca podacima (informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)

(Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, januar 2020)


Ocena kreditne sposobnosti na osnovu primanja za vreme porodiljskog odsustva

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Oglašavanje banaka

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Ograničavanje iznosa za plaćanja gotovinom

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Otklanjanje štete prouzrokovane elementarnim nepogodama i raspodela sredstava solidarne pomoći

(Zaštitnik građana, Saša Janković, 114– 4585/ 12, del.br. 16693, 13.06.2014.)(Zaštitnik građana, Saša Janković, 114– 4585/ 12, del.br. 16693, 13.06.2014.)


Ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

(Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, januar 2020)


Plaćanje građana putem IPS QR koda

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Platne kartice – Pojam, vrste, način korišćenja, bezbednost

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Podizanje novca na bankomatu druge banke

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Podizanje novca na bankomatu druge banke

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Pojašnjenje veze između člana 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i člana 9. Zakona o privatizaciji - Preuzimanje

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, Broj: 4/1-102-273/3-20, Beograd, 21.02.2020. godine)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Gubitak prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, broj 011-0000920/2019-04, od 08.11.2019. godine, Iz Biltena CVPO broj 4/2019)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Način sastavljanja poreskog bilansa za nedobitne organizacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1129/2019-04 od 06.02.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00078/2019-04 od 16.01.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa i uvoza šećera u prahu sa dodatkom arome limuna

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-92/2020-04 od 13.02.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman uvoza video kamera i video miksera koji se ne proizvode u Republici Srbiji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00056/2020-04 od 05.02.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00109/2020-04 od 24.02.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Poreski tretman dodele akcija, od strane poslodavca, zaposlenima na osnovu postignutih rezultata

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten 4-2019)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Poreski tretman naknade troškova dolaska i odlaska sa rada koji nisu dokumentovani

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-648/2019-04 od 17.01.2020. godine)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-648/2019-04 od 17.01.2020. god.)


POREZI – CARINE – Dokumenta za carinjenje

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Iznos do kog se ne naplaćuje carina kod pošiljki male vrednosti

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Mogućnost podnošenja JCI od strane fizičkog lica

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Određivanje carinske vrednosti robe

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Postupak carinjenja u poštanskom prometu

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Povlastice za osobe sa invaliditetom

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Procedura prilikom vraćanja u inostranstvo uvezene robe zbog reklamacije

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI – CARINE – Uvoz automobila od strane osobe sa invaliditetom i refundiranje PDV

(Odgovor Ministarstva finasija - sa sajta Ministarstva finasija RS)


POREZI - Obveznik poreza na imovinu na stan

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00587/2019-04 od 24.01.2020. god.)


POREZI – Oporezivanje prihoda fizičkih lica od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Poreski informator, jun 2018)


POREZI – Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kod prometa polovnih motornih vozila

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Poreski informator, jun 2018)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Brisanje iz sistema PDV

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Gde se registruju preduzetnici

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Isplata lične zarade

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Obaveze obveznika PDV

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Obračunavanje i plaćanje PDV

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Preduzetnici i tekući račun

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Preduzetnici u sistemu PDV

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Prestanak obavljanja delatnosti

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI – Poreske obaveze preduzetnika – Zapošljavanje radnika

(Poreska uprava - Poreski informator za preduzetnike)


POREZI - Poreski tretman manjka dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00446/2018-04 od 12.02.2020. god.)


POREZI - Poreski tretman vrednosnih vaučera

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-827/2017-04 od 21.01.2020. god.)


POREZI – Porez na prenos apsolutnih prava kod prometa nepokretnosti

(Poreska uprava, Poreski informator, jun 2018)


POREZI - Postupanje Poreske policije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1037/2019-04 od 17.01.2020. god.)


POREZI – Stambena zajednica kao poreski obveznik

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Poreski informator, avgust 2019)


POREZI – Zahtev za preknjižavanje – Poreska uprava

(Poreska uprava, Poreski informator, jun 2018)


POREZI - Zastarelost poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00587/2019-04 od 24.01.2020. god.)


Porodiljsko odsustvo, naknade zarade i ostale naknade – Prava samostalnih umetnica na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00540/2019-13, od 05.11.2019)


Postupak uništenja robe smeštene u carinskom skladištu

(Mišljenje Ministarstva finansija, Uprava carina, br. 148-03-030-01-131/2012 od 13. 6. 2012)


Postupanje sa robom koja je u stečajnom postupku, a nalazi se pod carinskim nadzorom

(Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava carina, br. 335-00-00343/2013-17 od 19. 8. 2013)


Pravosudni ispit - Autonomna pokrajina Vojvodina?

(Pitanja i odgovori, Pravosudni ispit, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 2016)


Primena Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

(Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava carina, br. 148-11-483-25-8/3/2012 od 18. 3. 2013)


Primena Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

(Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava carina, br. 148-03-030-02-40/27/2012 od 7. 2. 2013)


Privatna penzija – Investiciona jedinica – Mogućnosti pri povlačenju sredstava

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Procedura vraćanja novca koji klijentu nije isplaćen prilikom podizanja novca na bankomatu

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Procedura vraćanja novca koji klijentu nije isplaćen prilikom podizanja novca na bankomatu

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


RADNO PRAVO – TROŠKOVI PREVOZA – Troškovi prevoza za dolazak i odlazak s rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-411/2014-02, 16.09.2014)


RADNO PRAVO – UGOVOR O RADU – Zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vreme, sa stranim državljaninom – (Ne)mogućnost

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-266/2015-02, od 16.04.2015)


Razvod braka - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE - Utvrđivanje republičkih administrativnih taksi i naknada

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-461/2019-04 od 24.01.2020. god.)


Republički geodetski zavod – Katastar – Legalizacija pretvaranja zajedničkih prostorija u stanove - Nadležnost

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Lista nepokretnosti vlasnika (potrebna licu koje je njihov naslednik, radi pokretanja ostavinskog postupka)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Nenadležnost za legalizaciju

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 13.06.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Dokumenti potrebni za upis susvojine na otkupljenom stanu

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Forma isprave (potvrde ili izjave, za upis prava svojine)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti (štampanjem sa sajta eKatastra, od strane javnog beležnika) – Dokazna snaga isprave

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.04.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Mogućnost prodaje stana koji je u postupku legalizacije

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.04.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Mogućnost uknjižbe lokala (koji poseduje maloletno dete) – Potrebna dokumentacija

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 13.06.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Mogućnost uknjižbe predavanjem overenih kopija ugovora o sticanju nepokretnosti

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 13.06.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Načelo prvenstva – Vremenski redosled prijema zahteva za upis

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Način podnošenja zahteva za izdavanje lista nepokretnosti

(Upis nepokretnosti u Katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 13.06.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Nadležnost

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Nemogućnost uknjiženja lokala (kao posebnog dela objekta) dok se ne uknjiži ceo objekat

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 01.08.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Neposedovanje svih potrebnih isprava (kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava) i (ne)mogućnost uknjižbe

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Obaveza investitora u vezi uknjižbe

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Obustava postupka (zbog greške javnog beležnika – u tekstu solemnizacije) – Obaveza javnog beležnika

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Ostavinsko rešenje kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa licem upisanim kao imaocem prava na nepokretnosti – Datum rešenja

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Ozakonjenje – Obaveštenje o vidljivosti objekta

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Ozakonjenje – Vreme izgradnje objekta

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Podnošenje zahteva za upis preko e-šaltera – Odložena primena (najkasnije do 31. decembra 2020. g)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Pomoć radi pribavljanja potrebnih dokumenata i okončanja postupka uknjižbe stana (umesto vlasnika)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Postupak dostavljanja rešenja

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Postupak upisa stana u listu nepokretnosti

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Potreba donošenja (javnom beležniku) izvoda iz APR o zakonskom zastupniku firme (u čije ime se potpisuje kupoprodajni ugovor)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.04.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Potreba donošenja izvoda iz lista nepokretnosti prilikom overe ugovora o kupoprodaji ili založne izjave (kod javnog beležnika)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.04.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Potreba saglasnosti supružnika za kupovinu stana kupljenog novcem nasleđenim od roditelja

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.04.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Predbeležba i rok za opravdanje

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Provera informacija o nepokretnostima (lica na koje je uknjižena imovina)

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 13.06.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Restitucija – Postupak upisa vlasništva

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Rešenje o preknjižbi nekretnine – Dostava rešenja, zahtev za kopiju i zahtev za list nepokretnosti

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Rok (Službi za katastar nepokretnosti) za dostavu traženih podataka – Postupak u slučaju da se podaci ne dobiju u roku

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Uknjižba stana, kupljenog pre osam godina, površtine manje od 40m2 i koji je prva i jedina nekretnina kupca stana

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 11.10.2019)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Upis na osnovu ostavinskog rešenja

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Republički geodetski zavod – Katastar – Upis nepokretnosti – Zahtev za izdavanje podataka za ozakonjenje i mogućnost unosa više katastarskih parcela

(Upis nepokretnosti u katastar, RGZ, Pitanja i odgovori - Građani i privreda, Preuzeto sa sajta http://upisnepokretnosti.rs, 12.02.2020)


Rezerve zlata

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Roditeljska odgovornost - Pitanja i odgovori

(Ministarstvo pravde, Atlas pravosuđa Republike Srbije, 2012)


Rok dospeća računa na neradni dan

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Rokovi otplate kredita za kupovinu automobila

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Saveti zainteresovanima za članstvo u dobrovoljnom penzijskom fondu

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


TRGOVINA – ZAŠTITA POTROŠAČA – Kako proveriti trgovca - Onlajn kupovina (preko Interneta)?

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


TRGOVINA – ZAŠTITA POTROŠAČA – Kako reklamirati neispravnu robu - Onlajn kupovina (preko Interneta)?

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


TRGOVINA – ZAŠTITA POTROŠAČA – Koja su prava potrošača u slučaju neisporuke robe - Onlajn kupovina (preko Interneta)?

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs,)


TRGOVINA – ZAŠTITA POTROŠAČA – Može li potrošač da se predomisli i vrati proizvod - Onlajn kupovina (preko Interneta)?

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


TRGOVINA – ZAŠTITA POTROŠAČA – Onlajn kupovina (preko Interneta) od prodavaca iz Srbije

(Saveti za potrošače, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


TRGOVINA – ZAŠTITA POTROŠAČA – Onlajn kupovina (preko Interneta) od trgovaca iz inostranstva

(Saveti za potrošače, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


Ugovor o radu na određeno vreme, prekid koji je kraći od 30 dana i datum zaključenja ugovora

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-61/2015-02, od 03.04.2015)


Usklađivanje penzija profesionalnih vojnih lica - Način

(Pitanja i odgovori, Usklađivanje penzija profesionalnih vojnih lica, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje)


Uverenje o propisima - Usluge Ministarstva pravde RS

(Sa sajta Ministarstva pravde, 2016)


Uvođenje ličnog bankrota

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Uvoz korišćene opreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, Uprava carina, br. 148-II-353-02-2/2012 od 4.6.2012)


VANREDNO STANJE – Dodatna uputstva za praćenje i evidentiranje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-340/2020-03, od 20.03.2020. godine)


VANREDNO STANJE – Obaveštenje – Uputstvo Ministarstva prosvete za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola u vezi sa nastavom na daljinu

(Uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 601-00-9/1/2020-01 od 16.03.2020. godine)


Visina naknade za podizanje novca na bankomatima

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, Odgovori na pitanja medija, 2019, 2020 godine)


Zaduživanje – O čemu treba voditi računa prilikom zaduživanja

(Preuzeto sa sajta www.tvojnovac.nbs.rs, Narodna banka Srbije)


Zahtevi za preispitivanjem tarife javnih beležnika

(Odgovori Ministarstva pravde na pitanja u vezi sa javnim beležnicima, 2016)


Zasnivanje radnog odnosa sa istim zaposlenim nakon isteka roka od 24 meseca po ugovoru o radu na određeno vreme (Zakon o radu član 37)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-466/2015-02 od 23.4.2015. godine)


ZAŠTITA POTROŠAČA – GARANCIJA – SAOBRAZNOST – Mobilni telefoni – Odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-545/2014-03 od 19.01.2015. godine)


ZAŠTITA STANOVNIŠTVA – Zahtev za uvoz hrane - Sanitarna inspekcija

(Sa sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije)


ZDRAVSTVENA DELATNOST – Promena pravne forme i privatna praksa

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 011-00-231/2012 od 25. 12. 2012)


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – Overa zdravstvenih knjižica markicama

(Republički fond za zdravstveno osiguranje - www.rfzo.rs)