Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Mišljenja ministarstava

 

 

zgrada Ministarstva finansija

5G mreža i uticaj na zdravlje ljudi

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Mogućnosti agencijskog zapošljavanja kabinskog osoblja na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00081/2020-07, od 18.02.2020)


AKCIZE – Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


Alternativno postavljen zahtev za uvid u spise i dostavljanje kopija spisa

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-455/2020-03 od 15.06.2020. godine)


Bezbednost dece na Internetu – Saveti za roditelje – Igre izazova

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


Bezbednost dece na Internetu - Saveti za roditelje - Internet skraćenice koje svi roditelji treba da znaju

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


Bezbednost dece na Internetu - Saveti za roditelje - Lažni i hakovani profili - Različiti tipovi lažnih naloga na Facebook profilima

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – TAHOGRAFSKE KARTICE – Rok za izdavanje tahografske kartice

(Pitanja i odgovori, Agencija za bezbednost saobraćaja, 2021)


Bokserski savez Srbije jeste organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-5673/2019-03 od 04.08.2020. godine)


Briga o nuklearnom otpadu – Nadležnost

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


CARINA – Modaliteti polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga

(Akt Uprave carina broj: 148-I-030-01-76/2021, od 11.03.2021. godine)


CARINE - Carinski aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00046/2021-17 od 25.01.2021. god.)


CARINE - Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)


CARINE - Obračun iznosa uvoznih dažbina u postupku privremenog uvoza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00787/2020-17 od 03.12.2020. god.)


CARINE - Obračun kamate saglasno Carinskom zakonu, kao i zahtev za preispitivanje člana 100. Carinskog zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00271/2020-17 od 03.6.2020. god.)


CARINE - Poslovanje u slobodnoj zoni

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00558/2020-17 od 17.8.2020. god.)


CARINE - Tumačenje člana 23. stav 5. Uredbe o carinskim povlasticama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00889/2020-17 od 26.11.2020. god.)


CARINE - Uslovi za odlaganje izvršenja odluke carinskog organa, kao i rok za koji se izvršenje odluke odlaže

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00440/2020-17 od 09.9.2020. god.)


CARINE - Uvoz i nabavka PCR testova za sopstvene potrebe

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00803/2020-17 od 17.11.2021. god.)


Ciljanje inflacije – Narodba banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Član 4. Zakona - obveznici Zakona o SPNFT - Osiguranje

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 06.08.2018.)


Da li lice čija je profesija advokat može da se bavi lobiranjem?

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, br. 014-011-00-0048/20 od 21.02.2020)


Da li lice koje je zaposleno u poreskoj upravi može da obavlja lobiranje?

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, br. 014-011-00-0059/20-11, od 24.02.2020)


Da li lobista mora biti zaposlen ili u statusu preduzetnika? - Lobiranje

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, br. 014-011-00-0017/20-11, od 27.01.2020)


Da li organ vlasti poseduje informacije ili ne?

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1739/2018-03 od 17.10.2019. godine)


Da li su spojive javne funkcije člana Gradskog veća i poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine - Sukob interesa

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-011-00-0325/19-11, od 27.12.2019. godine)


Da li su spojive javne funkcije odbornika skupštine Grada Niša i člana Veća gradske opštine - Sukob interesa

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-011-00-0025/20-11, od 07.02.2020. godine)


Devizne rezerve - Narodna banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


DEVIZNO POSLOVANJE – Rizik od promene deviznog kursa

(Pitanja i odgovori, Devizni hedžing, Narodna banka Srbije, 2021)


DEVIZNO POSLOVANJE – Zaštita od rizika promene deviznog kursa – Najbolji način

(Pitanja i odgovori, Devizni hedžing, Narodna banka Srbije, 2021)


DEVIZNO POSLOVANJE – Zaštita od rizika promene deviznog kursa – Prednosti

(Pitanja i odgovori, Devizni hedžing, Narodna banka Srbije, 2021)


Direktor kao zamenik ovlašćenog lica kod obveznika

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 03.02.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Direktor osnovne ili srednje škole i direktor učeničke zadruge – Sukob interesa

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-011-00-0029/20-11, od 05.02.2020. godine)


Direktor škole i član školskog odbora škole u organima učeničke zadruge i član školskog odbora i zadrugar – Sukob interesa

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-011-00-0356/19-11, od 03.02.2020. godine)


Dodatne mere prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke koja nije fizički prisutna kod obveznika

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 16.03.2021, Preuzeo sa sajta Uprave)


Dostupnost informacija iz nalaza i mišljenja Centra za socijalni rad

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2491/2018-03 od 17.06.2020. godine)


Dostupnost informacija iz ostavinskih rešenja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2456/2018-03 od 28.10.2019. godine)


Dostupnost informacija o punomoćju iz krivičnog predmeta

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1468/2019-03, od 27.07.2020. godine)


DRŽAVNA UPRAVA – Sklapanje braka u periodu nakon ukidanja vanrednog stanja

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 021-02-256/2020-26, od 12.05.2020)


EKO TAKSA – Obaveza udruženja građana u vezi podnošenja prijave za EKO naknadu

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


EKO TAKSA – Obaveze pravnih lica i preduzetnika u vezi plaćanja EKO naknade u tekućoj godini

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


FINANSIJE – RAČUNOVODSTVO – ELEKTRONSKO FAKTURISANJE – Izdavanje fakture u elektronskom obliku

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2020)


FKMS RADIO Knjaževac nije organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1227/2019-03 od 27.07.2020. godine)


HARTIJE OD VREDNOSTI – Primena odredaba člana 8. stav 1. tačka 4) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-869/3-21, od 07.06.2021)


HARTIJE OD VREDNOSTI - Primena odredaba Zakona o alternativnim investicionim fondovima

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-1211/3-21, od 20.08.2021)


HARTIJE OD VREDNOSTI – TRŽIŠTE KAPITALA – Primena odredaba Zakona o tržištu kapitala

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-951/3-21, od 25.06.2021)


Informacije iz dokumenta koji se stalno revidira

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1110/2020-03 od 27.07.2020. godine)


Informacije iz krivične istrage o ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4986/2019-03 od 11.12.2019. godine)


Informacije iz krivične prijave ne mogu biti dostavljene pre prvog saslušanja okrivljenog

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 07-01-1534/2018-03 od 08.10.2019. godine)


Informacije iz medicinske dokumentacije preminule bebe

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3363/2018-03 od 27.07.2020. godine)


Informacije iz pretkrivičnog postupka

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1378/2020-03 od 29.06.2020. godine)


Informacije iz zapisnika o većanju i glasanju članova žalbene komisije u upravnom postupku

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-292/2018-03 od 13.09.2019. godine)


Informacije o datumu i mestu venčanja kao informacije od javnog značaja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3261/2018-03 od 04.11.2019. godine)


Informacije o državnom službeniku zaduženog predmetom

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3300/2019-03 od 27.07.2020. godine)


Informacije o finansiranju medija od strane organa javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4841/2019-03 od 24.02.2020. godine)


Informacije o imenima recenzenata projekta i njihovim izveštajima

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-350/2020-03 od 06.06.2020. godine)


Informacije o merama tajnog praćenja i snimanja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4303/2018-03 od 06.12.2019. godine)


Informacije o odsustvu sa rada državnih službenika

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-5661/2019-03 od 13.01.2020. godine)


Informacije o poligrafskom testiranju

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-6024/2019-03 od 07.05.2020. godine)


Informacije o privrednim društvima koja su registrovana radi obavljanja delatnosti obezbeđenja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1082/2018-03 od 02.09.2019. godine)


Informacije o skidanju oznake državna tajna - Informacije koje se odnose na primenu posebnih mera prema predstavniku najviših državnih organa, izabranog na neposrednim izborima

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4636/2019-03 od 01.11.2019. godine)


Instrumenti monetarne politike

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Istovremeno vršenje javne funkcije predsednika Republike Srbije i funkcije u političkoj stranci - Sukob interesa

(Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-011-00-0119/20-11, od 15.05.2020. godine)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – Zaposleni upućen na rad u Francusku, u periodu dužem od 183 dana i način popunjavanja PPP-PD prijave

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2020)


Izdvajanje dinarske i devizne obavezne rezerve

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Izloženost zračenju zaposlenih kod operatera

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Izuzetak od obaveze pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 21.01.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


JAT-TEHNIKA d.o.o. nije organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1765/2020-03 od 27.07.2020. godine)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/16 i 68/15)

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-372/2019, od 14.06.2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/16 i 68/15)

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-96/2019, od 01.03.2019. godine)


JAVNE NABAVKE – Definisanje kriterijuma za izbor – Stručni kapacitet

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1148/2020, od 24.02.2021)


JAVNE NABAVKE – Dokazanje finansijskog, ekonomskog, tehničkog i stručnog kapaciteta

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-870/2020, od 24.11.2020)


JAVNE NABAVKE – Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1005/2021, od 13.01.2021)


JAVNE NABAVKE – Dostavljanje blanko solo menice u koju nije uneta klauzula "bez protesta"

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-106/2021, od 25.03.2021)


JAVNE NABAVKE – Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-951/2020, od 19.11.2020)


JAVNE NABAVKE – Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta – tehnički kapacitet

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1074/2021, od 20.01.2021)


JAVNE NABAVKE – Kriterijumi za kvalitagivni izbor privrednog subjekta – Uslov u pogledu obavljanja profesionalne delatnosti

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-105/2021, od 08.04.2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Avansno plaćanje i obaveza naručioca da zahteva sredstva obezbeđenja po novom ZJN

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Istovrsna nabavka i mogućnost raspisivanja dva puta u toku kalendarske godine

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Izmena plana javnih nabavki i rebalans budžeta

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Izvršenje i izmene ugovora sklopljenih po starom ZJN

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Koncesioni akt – Javno-privatno partnerstvo – Postupak izbora javno-privatnog partnera

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Koncesioni akt – Javno-privatno partnerstvo – Postupak izbora javno-privatnog partnera

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Konsultantske usluge za JPP za dva nezavisna projekta i način nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Medijski prenos sednica skupštine opštine – Potreba sprovođenja postupka javne nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Mesto unosa eventualnih primedbi u Izveštaj o postupku javne nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Mogućnost izmene zaključenog ugovora o javnoj nabavci

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Nabavka tonera i nabavka kancelarijskog materijala – Pitanje istovrsnosti

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Način dostavljanja dokaza (od strane ponuđača) nakon poziva

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Način na koji članovi komisije prisustvuju otvaranju ponuda

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Obrazovanje Komisije za javnu nabavku

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Odluka o obustavi postupka – Dokazivi razlozi – (Članom 147. stav 1. ZJN)

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Postupak nabavke usluga za izradu projekata – način i odabir vrste postupka nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Procenjena vrednost kao prag u članu 27. ZJN

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Promet usluga iz oblasti socijalne zaštite i PDV

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Ugovaranje nepredviđenih radova (član 158. ZJN)

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Unošenje (na sajtu) datuma donošenja Odluke o sprovođenju postupka javne nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Usluge restorana i način nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – Negativne reference kao razlog za neprihvatljivost ponude prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-594/2018 od 13.06.2018)


JAVNE NABAVKE – Obrazloženje odluke o dodeli ugovora

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-10/2021, od 18.02.2021)


JAVNE NABAVKE – Reference ponuđača kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta za učešće u postupku javne nabavke

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-1392/2018, od 28.12.2018)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-253/2017, od 05.05.2017)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-154/2019, od 27.03.2019)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-227/2019, od 07.06.2019)


JAVNE NABAVKE – Sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke

(Preuzeto sa sajta Komisije za javne nabavke, 2021)


Jonizujuće i nejonizujuće zračenje - Pojmovi

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Kako i kome da prijavim sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Kako se lica označavaju kao teroristi – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


KAMATA – ZAJAM – Obračun kamate kod ugovora o zajmu između poslovnih subjekata

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


Kamata po osnovu obavezne rezerve

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Kategorija rizika stranke kao uslov za primenu postupka video - identifikacije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 29.01.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Ko obaveštava Upravu – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Koga Uprava obaveštava – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Korisnik osiguranja života - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Kreditne i depozitne olakšice – Narodna banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – POLJOPRIVREDA – Troškovi postupka skidanja useva

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – POREZI – Cena drugog zemljišta – Utvrđivanje

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – POREZI – Promena namene poljoprivrednog zemljišta i izbegavanje plaćanja poreza

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – TURIZAM – UGOSTITELJSTVO – Utvrđivanje boravišne takse – Način i nadležni organ

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – STVARNO PRAVO – JAVNA SVOJINA – Nepokretnost u državini opštine i unos podataka u NEP-JS obrazac

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Upravljanje imovinom, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – BORAVIŠNA TAKSA – Mogućnost naplate od strane opštine koja nije uradila kategorizaciju mesta

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava, Lokalni ekonomski razvoj (LER), Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – KATEGORIZACIJA – Nadležnost JLS

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava, Lokalni ekonomski razvoj (LER), Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – Nadležnost opštinskih uprava po Zakonu o turizmu i Zakonu o ugostiteljstvu

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava, Lokalni ekonomski razvoj (LER), Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – VANREDNE SITUACIJE – Način imenovanja članova štaba za vanredne situacija

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – VANREDNE SITUACIJE – Potreba donošenja nove Odluke o formiranju štaba za vanredne situacija

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – Obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – Obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine – Obveznici naknade

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVLJANJE OTPADOM – Postupak izdavanja dozvole za upravljanje otpadom

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


Momenat preduzimanja radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma od strane obveznika - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Momenat utvrđivanja da li korisnik osiguranja ima status funkcionera - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Monetarna politika

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Nacionalna procena rizika – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Način ostvarivanja prava - Tehnička sredstva za izradu kopije traženog dokumenta

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2911/2018-03 od 15.11.2019. godine)


Način utvrđivanja identiteta maloletnog lica koji je određen kao korisnik osiguranja - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Načini na koji obveznik osiguranja utvrđuje da li je stranka funkcioner - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Načini pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku i akcionarsko društvo u vlasničkoj strukturi stranke

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 16.03.2021, Preuzeo sa sajta Uprave)


Nadzor nad računovođama i faktoring društvima – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Nejasan zahtev za pristup informacijama

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2911/2018-03 od 15.11.2019. godine)


Nemogućnost poništaja konačnog akta po službenoj dužnosti nakon isteka roka

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4797/2019-03 od 11.10.2019. godine)


Obaveza (organa vlasti) u vezi donošenja rešenja o odbijanju zahteva

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2949/2018-03 od 31.10.2019. godine)


Obaveza organa javne vlasti kada se zahtev za pristup informacijama podnese organizacionoj jedinici u njegovom sastavu

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2879/2018-03 od 18.06.2020. godine)


Obavezna rezerva banaka

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Obavezna zaduženja člana izvršnog odbora društva za osiguranje - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Obavljanje poslova iz člana 9. stav 1. tačka 1) i tačka 7) Zakona o robnim berzama

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 4/1-102-537/3-20, od 30.04.2020)


Obavljanje poslova iz člana 9. stav 1. tačka 1) i tačka 7) Zakona o robnim berzama

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 4/1-102-537/3-20, od 30.04.2020)


Obračun obavezne rezerve u dinarima i evrima

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Obračunski period i uprosečavanje obavezne rezerve

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Obrazloženje rešenja kojim se odbija zahtev za pristup informacijama

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2826/2019-03 od 30.04.2019. godine)


Obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Odlaganje radioaktivnog otpada – Mesto

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Ograničavanje raspolaganja imovinom – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Operacije na otvorenom tržištu - Devizne intervencije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Operacije na otvorenom tržištu - Devizne svop aukcije EUR/RSD

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


OPREMA ZA DETE – Paušal za nabavku opreme za dete – Način i vreme isplate

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


Osiguranje – Informacije za aktuare

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Osnivanje banke, dozvole za rad i ostale saglasnosti

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Osnovica za obračun obavezne rezerve banaka

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Kontrola izvršenja obaveze zapošljavanja – Način i ovlašćenja

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Način izvršavanja obaveze ukoliko na tržištu rada nema osoba sa invaliditetom određenih znanja i kvalifikacija

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Obveznici

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Obveznici i način izvršavanja obaveze

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Određenje pojma zaposlene osobe sa invaliditetom

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Pitanje statusa osobe sa invaliditetom u cilju izvršenja obaveze zapošljavanja

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


Ostale kamatne stope Narodne banke Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Ostvarivanje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-02363/2018-07, od 9.01.2019)


Ostvarivanje prava na starosnu penziju ovlašćenih službenih lica u MUP-u

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00335/2020-07/1, od 15.10.2020)


Otežavanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4409/2018-03 od 18.06.2020. godine)


Ozračenost i kontaminacija – Pojmovi

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Isplata porodične penzije korisnicima koji obavljaju poslove kao hranitelji

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-01308/2020-07, od 26.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Isplata porodične penzije korisnicima koji obavljaju poslove kao hranitelji

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-01308/2020-07, od 26.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Nadležnosti za rešavanje po zahtevu za promenu osnova prestanka svojstva osiguranika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00046/2021-07, od 23.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Nadležnosti za rešavanje po zahtevu za promenu osnova prestanka svojstva osiguranika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00046/2021-07, od 23.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obavezno osiguranje za osnivače privrednih društva (član 12. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 07-00-00157/2020-07, od 06.03.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obračun visine penzije i postupak za utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama na području Kosova i Metohije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 181-00-00187/2020-07, od 27.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obračun visine penzije i postupak za utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama na području Kosova i Metohije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 181-00-00187/2020-07, od 27.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Osnovica za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada zaposlenog u smislu čl. 114-116. Zakona o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-00046/2020-02, od 24.02.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Ponovno određivanje penzije korisnika starosne i prevremene penzije koji ima preko 45 godina staža osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-00087/2021-07. od 01.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Ponovno određivanje penzije korisnika starosne i prevremene penzije koji ima preko 45 godina staža osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-00087/2021-07, od 01.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Postupak za utvrđivanje, odnosno reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 113-01-00015/2020-07/1, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Postupak za utvrđivanje, odnosno reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 113-01-00015/2020-07/1, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Povraćaj sredstava plaćenih na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 181-00-00035/2021-07, od 26.03.2021


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Povreda na radu – definisanje instituta – Član 22. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00223/2020-07, od 18.06.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Prava dobrovoljnih davalaca krvi koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-209/2021-02, od 15.04.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravne posledice usvojenja na dalje korišćenje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00108/2021-07, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravne posledice usvojenja na dalje korišćenje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00108/2021-07, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravo na ponovno određivanje penzije - Primena člana 121. u vezi sa članom 82a stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-10/122/2020-07, od 17.06.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Privremeno uređivanje načina isplate penzija

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00121/2021-07, od 29.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Radno angažovanje na sezonskim poslovima u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00180/2021-07, od 14.04.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 113-04-00001/2020-07, od 02.03.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Utvrđivanje staža osiguranja po osnovu obavljanja poslova preko omladinske zadruge

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 113-04-00009/2021-07, od 26.05.2021)


Pitanja banaka dostavljena preko Udruženja banaka Srbije - Status ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 22.08.2018.)


PKU za zdravstvene ustanove – JUBILARNA NAGRADA – Pravo zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 110-00-00007/2021-05, od 01.04.2021)


PKU za zdravstvene ustanove – ODMORI I ODSUSTVA – Članovi uže porodice u smislu člana 52. PKU

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 110-00-00516/2020-05, od 01.04.2021)


PKU za zdravstvene ustanove – SOLIDARNA POMOĆ – Pravo zaposlenog po svakom rođenom detetu (član 107.)

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 110-00-00518/2019-05 od 01.04.2021)


PORESKI POSTUPAK – Preknjižavanje

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2020)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA – POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Ostvarivanje prava na povraćaj neiskorišćenog poreskog kredita

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA – Postupak rešavanja zahteva za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Povraćaj pogrešno plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-626/2020-04 od 27.5.2020. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Pravo na preknjižavanje preplate na porez na dodatu vrednost

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00605/2020-04 od 24.3.2021. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00009/2020-04 od 09.07.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Dokazivanje rezidentnosti druge države

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Gubitak prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, broj 011-0000920/2019-04, od 08.11.2019. godine, Bilten CVPO br. 4-2019)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Ispravljanje podataka u poreskoj prijavi (u vezi isplate prihoda po članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2019)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Izdavanje potvrde nerezidentnom pravnom licu o plaćenom porezu na dobit po odbitku u Republici Srbiji

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Korišćenje poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-187/2019-04 od 01.06.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Korišćenje poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-439/2020-04 od 09.9.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Pojašnjenje u vezi člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2020)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – PORESKI KREDIT – Mogućnost iskorišćenja neiskorišćenog dela poreskog kredita

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman određenog prihoda pravnog lica osnovanog kao udruženje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-618/2020-04 od 18.01.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poresko konsolidovanje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-197/2020-04 od 29.05.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Postojanje povezanosti između dva privredna društva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-783/2021-04 od 26.7.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Postojanje povezanosti lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-557/2019-04 od 18.06.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Povraćaj više plaćenog poreza na dobit po odbitku

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-360/2020-04 od 10.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena odredaba člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-983/2020-04 od 15.7.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena odredbe člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-139/2021-04 od 08.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje prava na poreski kredit po članu 53a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-901/2020-04 od 04.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje troškova transporta robe u poreskom bilansu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-60/2020-04 od 13.4.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Računovodstveni i poreski tretman izvršene statusne promene pripajanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-193/2021-04 od 23.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Utvrđivanje rashoda amortizacije stalnih sredstava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-138/2020-04 od 18.05.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Da li operator može da vrši povraćaj PDV putniku preko drugog lica?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00341/2020-04 od 10.9.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Naknadna dostava obrazaca SNPDV i LNPDV Poreskoj upravi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-243/2020-04 od 22.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00254/2020-04 od 01.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-917/2020-04 od 22.12.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman isporuke u nizu jednih istih dobara između obveznika PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00513/2020-04 od 28.07.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman manjka dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00988/2020-04 od 30.12.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa i uvoza dobara koja se smatraju pomagalima za slepe i slabovide

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1016/2019-04 od 11.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa i uvoza merkantilnog tritikalea

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-776/2020-04 od 21.12.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa knedli sa šljivama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-153/2020-04 od 11.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa toplotne energije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-721/2021-04 od 07.7.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga davanja u zakup vodnog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00246/2020-04 od 22.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-595/2020-04 od 01.9.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa poljoprivrednog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-484/2020-04 od 01.9.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluge sprovođenja postupka izvršenja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-58/2020-04 od 20.02.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman uvoza dobara — zaštitnih maski, zaštitnih odela i hirurških rukavica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-683/2020-04 od 09.02.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Predaja obrazaca SNPDV i LNPDV Poreskoj upravi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-8/2020-04 od 29.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00299/2020-04 od 12.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Uslovi za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-12/2021-04 od 25.01.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Obračun PDV-a kod prodaje autobusa koji je služio za prevoz radnika

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Poreski aspekt vraćanja dobara kojima je protekao rok upotrebe (remitenda)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Poresko oslobođenje iz člana 24. stav. 1 tačka 16) Zakona o PDV – Način i postupak

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 1-2020)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Primena člana 25. Zakona o PDV prilikom kupovine benzinske pumpe

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 2-2020)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Promet koji se uračunava u vrednost izvoza dobara

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Sticanje statusa pretežnog izvoznika za konkretan poreski period

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Ustupanje rashodovanih osnovnih sredstava Vojsci RS i plaćanje PDV.

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Dokumentovanje troškova prevoza – Poreski tretman isplate navedenih troškova bez posedovanja dokumentacije

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 2-2020)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Korišćenje olakšica po osnovu zarade novozaposlenih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-88/2020-04 od 06.3.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA – Rashod u poreskom bilansu

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00040/2019-04 od 03.06.2020. godine


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

(Objašnjenje Ministarstva finansija, br. 413-00-3/2021-04 od 09.03.2021. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Oporezivanje dobitaka od igara na sreću - klađenja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-522/2020-04 od 19.01.2021. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Poreski tretman dodele akcija, od strane poslodavca, zaposlenima na osnovu postignutih rezultata

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2019)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Poreski tretman isplate bonusa licima koja su zaposlena, ali i licima koja više nisu zaposlena u firmi

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2019)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman naknade troškova ishrane za rad i boravak na terenu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-96/2020-04 od 16.10.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-391/2020-04 od 07.07.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Poreski tretman naknade za učenje kroz rad i plaćanje doprinosa

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 2-2020)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Poreski tretman prihoda fizičkog lica po osnovu prodaje akcija u privrednom društvu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-196/2020-04 od 06.07.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Stvarni troškovi prevoza – Dokumentovani troškovi prevoza veći od od neoporezivog iznosa – Obračunavanje

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2020)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Utvrđivanje prodajne cene udela za potrebe određivanja kapitalnog dobitka

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-76/2019-04 od 29.5.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Utvrđivanje prodajne cene udela za potrebe određivanja kapitalnog dobitka

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-76/2019-04 od 12.5.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Zasnivanje radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem i novonastanjenim obveznikom

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2020)


POREZ PO ODBITKU – Isplata nerezidentima dividende i podnošenje poreskih prijava

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2020)


POREZ PO ODBITKU – Podnošenje godišnje prijave PPP-PD

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


POREZI - Evidencija stranog fizičkog lica u Centrali Poreske uprave na osnovu EBS (evidencijski broj za strance)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00626/2020-04 od 29.3.2021. god.)


POREZI - Odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreskom obvezniku - preduzetniku

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1161/2019-04 od 19.02.2020. god.)


POREZI - Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-71/2020-04 od 27.02.2020. god.)


POREZI – Podnošenje poreskih prijava u slučaju statusnih promena

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


POREZI - Poreski tretman davanje kojim poslodavac za sve zaposlene obezbeđuje sredstva za zdravstvenu zaštitu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-135/2021-04 od 31.3.2021. god.)


POREZI - Poreski tretman naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-500/2020-04 od 27.10.2020. god.)


POREZI - Poreski tretman novčanih sredstava koja prima udruženje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00126/2020-04 od 01.9.2020. god.)


POREZI - Poreski tretman usluga koje EIB pruža Gradu Nišu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-64/2021-04 od 01.7.2021. god.)


POREZI – Porez na dodatu vrednost (PDV) – Primena novog Pravilnika o porezu na dodatu vrednost od 1. jula 2021. godine

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


POREZI – Postupak za izdavanje poreskog uverenja

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2020)


POREZI – Potvrda o rezidentnosti u elektronskom obliku

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


POREZI I DOPRINOSI – Oporezivanje prihoda koje ostvari državljanin Nemačke po osnovu isplate po ugovoru o delu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


POREZI NA IMOVINU - Poreska oslobođenja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00209/2021-04 od 12.3.2021. god.)


POREZI NA IMOVINU - Propisani rokovi za plaćanje poreza na imovinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00072/2020-04 od 28.02.2020. god.)


Potrebni uslovi za rad sa uzorcima sumnjivim na prisustvo SARS-CoV-2

(Mišljenje RSK za mikrobiologiju – Ministarstvo zdravlja RS, 2020)


Povreda obaveze čuvanja poslovne, bankarske ili profesionalne tajne prilikom razmene informacija između dva ili više obveznika

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 29.01.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Praćenje poslovanja stranke od strane obveznika osiguranja - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Prava po osnovu druge kategorije invalidnosti

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 07-00-00516/2020-07, od 05.11.2020)


PRAVA PORODILJA – ISPLATA NAKNADE ZARADE – Zahtev za isplatu zarade porodilji – Način podnošenja i vreme isplate

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


PRAVA PORODILJA – ISPLATA NAKNADE ZARADE – Zahtev za ostvarivanje prava – Procedura

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


Pravni osnov za prenos vlasništva nad akcijama javnog društva

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-1791/3-20, od 29.01.2021)


Prijava gotovinske transakcije od 15.000 evra - Osiguranje

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 06.08.2018.)


Primena člana 49. Zakona o tržištu kapitala u kontekstu kršenja odredaba Zakona o privrednim društvima

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 4/1-102-1848/4-19, od 14.04.2020)


Primena člana 69. St. 12, 13. i 14. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 i 145/2014

(Pitanja i odgovori - Zakon o planiranju i izgradnji – Imovinsko pravni odnosi - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 16.06.2015.)


Primena odredaba Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-184/3-21, od 26.02.2021)


Primena posebnog - Granskog kolektivnog ugovora za metalsku industriju Srbije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-174/2020-02, od 02.06.2020)


Privatnost – Javnost – Informacije o vlasniku psa

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3464/2018-03 od 15.05.2020. godine)


Privredno društvo „Sloboda“ A. D. u Čačku jeste organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3392/2018-03 od 23.12.2019. godine)


Proces odlučivanja o monetarnoj politici

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Propisi i uputstva za primenu propisa – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


PROSVETA – POSTVANREDNO STANJE – Instrukcija o načinu organizovanja aktivnosti u osnovnoj školi nakon 01.06.2020. godine

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-00329/2020-07, od 13.05.2020)


PROSVETA – POSTVANREDNO STANJE – Instrukcija o organizaciji rada srednjih škola za završetak drugog polugodišta školske 2019/2020. godine

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00360/1/2020-03, od 12.05.2020)


PROSVETA – Preuzimanje nastavnika sa liste tehnološkog viška i prijem u drugu ustanovu

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-21/2015-02, od 19.02.2015. godine)


PROSVETA – STEČENO OBRAZOVANJE – Obavljanje poslova nege i preventivno-zdravstvene zaštite – Medicinska setra

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-02326/2020-07, od 04.02.2021. godine)


PROSVETA – VANREDNO STANJE – Dodatna uputstva za praćenje i evidentiranje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-340/2020-03, od 20.03.2020. godine)


PROSVETA – VANREDNO STANJE – Instrukcija (sa dopunom) o konkursima za izbor zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja objavljenim pre ili u toku vanrednog stanja

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-326/2020-04, od 12.05.2020) Dopuna: (Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-326/1/2020-04, od 14.05.2020)


RAČUNOVODSTVO – Sadržaj fakture i „identifikaciona oznaka“

(Mišljenje Ministarstva finansija broj: 011-00-567/2019-16 od 15.07.2019. godine)


RAČUNOVODSTVO – Šta se smatra verodostojnom računovodstvenom ispravom u smislu propisa o računovodstvu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


RAČUNOVODSTVO - Uključivanje nefinansijskih informacija u Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00974/2020-16 od 28.12.2020. god.)


RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA - Primena odredbi člana 53. Zakona o reviziji (obrazovanje i sastav Komisije za reviziju)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00032/2021-16 od 01.02.2021. god.)


RADNO PRAVO – DRŽAVNA UPRAVA – SOLIDARNA POMOĆ – Pravo na solidarnu pomoć

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, broj 110-00-15512019-20, od 11. juna 2019. godine, Ministar Branko Ružić)


RADNO PRAVO – Evidentiranje časova odsustva u preraspodeli – Način

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-537/2020-02, od 28.01.2021)


RADNO PRAVO – Pravo usvojitelja na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 560-00-00052/2020-13. od 03.03.2020)


RADNO PRAVO – Punovažnost akata za koja Zakon o radu utvrđuje obaveznu pisanu formu ukoliko su u elektronskom obliku

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-120/2021-02, od 14.04.2021)


RADNO PRAVO – RADNO VREME – Odsustvovanje sa rada u toku režima preraspodele radnog vremena i evidentiranje časova odsustva

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-537/2020-02, od 28.01.2021)


RADNO PRAVO – RADNO VREME – Radni i neradni dani

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-530/2020-02, od 20.01.2021)


RADNO PRAVO – RADNO VREME – Raspored i promena rasporeda radnog vremena i mogućnost povećenja broja časova rada

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-467/2020-02, od 20.01.2021)


RADNO PRAVO – UGOVOR O RADU – ZAKLJUČIVANJE, MENJANJE I OTKAZIVANJE – Mogućnost zaključivanja, menjanja i otkazivanja ugovora o radu u elektronskoj formi

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-468/2020-02, od 25.01.2021)


RADNO PRAVO – Ugovor o radu i druga akta – Zaključivanje, menjanje, otkazivanje i dostavljanje u elektronskoj formi i elektronskoj oglasnoj tabli

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-468/2020-02, od 25.01.2021)


Republički geodetski zavod - Katastar - Pravni stav - Nejasan dispozitiv rešenja

(Iz rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07-3 Broj: 952-02-23-1160/2016 od 13.05.2016.)


REVIZIJA - Organizacija upravljanja društvom za reviziju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-306/2020-16 od 20.5.2020. god.)


RODITELJSKI DODATAK – Mogućnost podnošenja zahteva elektronski

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


RODITELJSKI DODATAK – Način ostvarivanja

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


RODITELJSKI DODATAK – Podnošenje zahteva – Način

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


RODITELJSKI DODATAK – Podnošenje zahteva – Potrebna dokumentacija

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


RODITELJSKI DODATAK – Vreme potrebno za donošenje rešenja i isplatu

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 2021)


Roditeljski dodatak za dete stavljeno pod privremeno starateljstvo centra za socijalni rad

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 183-00-00267/2020-13, od 08.10.2020)


Roditeljski dodatak za prvo dete

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 183-00-00279/2020-13, od 08.10.2020)


Rok za žalbu protiv akta koji ne sadrži pouku o pravnom leku

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-01-323/2020-02 od 06.02.2020. godine)


Sadržina zahteva (prava) - Mišljenje o konkretnom pravnom pitanju kao informacija od javnog značaja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2803/2018-03 od 26.11.2019. godine)


Savet za nacionalnu bezbednost nije organ vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4997/2019-03 od 22.04.2020. godine)


Saveti za roditelje – Bezbednost dece na Internetu - Sexting (Seksting) - Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Video chat sajtovi, Tumbdir

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


Statusne promene banaka

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Stečajni upravnik nije organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-465/2020-03 od 18.02.2020. godine)


Stranka u parničnom postupku kao tražilac informacija

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2826/2019-03 od 30.04.2019. godine)


Stranka u sudskom postupku kao tražilac informacija iz tog postupka

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2442/2018-03, od 15.10.2019. godine)


Sukob interesa - Narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora i povezanost sa Univerzitetom

(Agencija za borbu protiv korupcije, Broj: 014-011-00-0167/16-11, od 11.07.2016. godine)


Šta se smatra zaposlenom osobom sa invaliditetom - Ugovor o privremenim i povremenim poslovima?

(Odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od marta 2018, sa sajta Ministarstva)


Tajni podaci - Ustavom zagarantovana prava mogu se ograničiti isključivo zakonom

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2971/2019-03 od 10.10.2019. godine)


Tražene informacije moraju postojati u momentu podnošenja zahteva

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3800/2019-03 od 11.06.2020. godine)


Tretman osiguranika kao stranke kod ugovornog odnosa gde ugovarač osiguranja i osiguranik nisu ista lica - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Tretman osiguranika kod ugovora gde se ugovarač osiguranja i osiguranik razlikuju - Osiguranje

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori. 06.08.2018.)


TRGOVINA – ELEKTRONSKI DOKUMENT – Dokument u tabletu koji prevoznik ima kod sebe prilikom prevoza robe

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, br. 011-00-00373/2019-03, od 24.09.2019. godine)


TRGOVINA – ELEKTRONSKI DOKUMENT – Prijem elektronskog dokumenta – Potvrda o prijemu dobijena kroz sistem/aplikaciju

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, broj 011-00-238/2019-12 od 10.06.2019. godine)


TRGOVINA – INSPEKCIJA – Podnošenje prijava tržišnoj inspekciji

(Sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor tržišne inspekcije)


TRGOVINA – Obaveza deklarisanja robe i obaveza označavanja robe mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacija - QR kod)

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS, br. 011-00-00455/2019-03, od 02.12.2019. godine)


TRGOVINA – Povreda kolektivnog interesa potrošača - pretplatnika - Naknada štete trgovcu zbog prevremenog raskida ugovora

(Rešenje Ministarstva trgovine, turizme i telekomunikacija, br. 330-00-00028/2018-11, od 12.06.2018. godine)


TRGOVINA – Primena člana 29. Zakona o trgovini - Posedovanje neophodnih isprava

(Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, br. 011-00-398/2019-03, od 22.10.2019. godine)


TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ – AKCIJSKA PRODAJA – Trgovac ne može dodatno da snizi cene artikala koji su obuhvaćeni akcijskom prodajom

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-099/2020-03 (3), od 21.05.2020)


TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ – Obaveza isticanja cene ne odnosi se na magacinske prostore

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-099/2020-03 (1), od 21.05.2020)


TRGOVINA – PRODAJNI PODSTICAJ – Određivanje procenta sniženja u toku prodajnog podsticaja

(Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-099/2020-03 (4), od 21.05.2020)


Troškovi postupka - Nužni troškovi za izdavanje kopije dokumenta

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-01-2205/2019-02 od 05.12.2019. godine)


Udruženje osiguravača Srbije je organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1821/2019-03 od 05.08.2020. godine)


Upis stanova stečenih kupovinom od stambenih zadruga

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 011-00-00279/2020-01 od 16.06.2020)


Upis zabeležbe u katastar nepokretnosti za nezakonito izgrađene objekte

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 952-01-00016/2019-01, od 29.01.2020)


Upravljanje rizicima – Narodna banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


UPRAVNI POSTUPAK – Neposredno odlučivanje o upravnoj stvari – Ispravka greške – Geodetski Zavod

(Republički geodetski zavod, br. 952-02-23-1287/2018, od 30.07.2019. godine)


Upućivanje ponude za preuzimanje akcija u privrednom društvu u kome postoji samo jedan akcionar

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 4/1-102-266/4-20, od 06.03.2020)


Uslovi za otvaranje predstavništva strane banke

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Utvrđivanje identiteta korisnika osiguranja - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Utvrđivanje identiteta korisnika osiguranja života - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Utvrđivanje obaveze dostavljanja pisane saglasnosti suvlasnika nadležnom organu u postupku ozakonjenja objekata

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 011-00-00345/2020-09, od 07.07.2020)


Utvrđivanje roka za okončanje započetih postupaka ozakonjenja objekata

(Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 011-00-00599/2020-07, od 26.11.2020)


Uvid u isporučene i ugrađene rolo-zavese za zaštitu od sunca

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-465/2019-03 od 27.07.2020. godine)


Uvid u video-nadzor

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2747/2019-03 od 27.07.2020. godine)


Uvoz i nabavka PCR testova za sopstvene potrebe

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 483-00-00803/2020-17, od 17.11.2020)


VANREDNO STANJE – ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI – PROSVETA – Dodatna uputstva za praćenje i evidentiranje napredovanja učenika u periodu učenja na daljinu

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-340/2020-03, od 20.03.2020. godine)


Važenje dokumentacije o pravnom licu i stvarnom vlasniku pravnog lica pribavljene od strane trećeg lica

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 03.02.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Zakonski uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br.183-00-00721/2019-13, od 20.10.2020)


ZAPOŠLJAVANJE – AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE – Dozvola za rad – Dokumenata neophodna za izdavanje/produženje dozvole

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


ZAPOŠLJAVANJE – AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE – Dozvola za rad – Nadležnost za vođenje Registra izdatih dozvola za rad agencijama za zapošljavanje

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


ZAPOŠLJAVANJE – AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE – Nadzor nad radom agencija za zapođljavanje – Nadležnost za nadzor

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


ZAPOŠLJAVANJE – AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE – Ovlašćenje za osnivanje

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


ZAPOŠLJAVANJE – ZAPOŠLJAVANJE STRANACA – Dozvola za rad – Nadležnost za izdavanje i regulativa

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


ZAPOŠLJAVANJE – ZAPOŠLJAVANJE STRANACA – Dozvola za rad – Rok za podnošenje zahteva za produženje dozvole za rad

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


Zastupanje u osiguranju - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Dostupnost teksta

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Druge novine

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Novine

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Novine za organe za zaštitu podataka

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Novine za pojedinca i njegova prava

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Novine za rukovaoce i obrađivače podataka

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Obaveze rukovalaca ukoliko se primenjuje Opšta uredba

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Pojam

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Potreba usklađivanja propisa u Srbiji sa Opštom uredbom

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Predmet uređenja

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti – Opšta uredba (GDPR) – Primena u Srbiji

(Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)


Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije COVID-19 – Povećan broj žalbi kojim se traže informacije o COVID-19

sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – (https://www.poverenik.rs/sr-yu/covid-19-i-za%C5%A1titi-podataka-o-li%C4%8Dnosti.html), 2020. godina


Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije covid-19 – Aplikacije za praćenje kontakata lica koja su pozitivna na covid19 postaju praksa u velikom broju država

sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – (https://www.poverenik.rs/sr-yu/covid-19-i-za%C5%A1titi-podataka-o-li%C4%8Dnosti.html, 2020. godina


Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije covid-19 – Global Privacy Assembly (GPA) u iznalaženju balansa između primene mera i sredstava koja su funkciji borbe protiv pandemije COVID19 i poštovanja zaštite podataka o ličnosti građana i njihove privatnosti

sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – (https://www.poverenik.rs/sr-yu/covid-19-i-za%C5%A1titi-podataka-o-li%C4%8Dnosti.html), 2020. godina


Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije covid-19 – Kako je pandemija COVID19 uticala na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, u osvrtu Novosadske novinarske škole

sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – (https://www.poverenik.rs/sr-yu/covid-19-i-za%C5%A1titi-podataka-o-li%C4%8Dnosti.html, 2020. godina


Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije COVID-19 – Poverenik upozorava medije da ne objavljuju podatke o ličnosti obolelih od korona virusa

sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – (https://www.poverenik.rs/sr-yu/covid-19-i-za%C5%A1titi-podataka-o-li%C4%8Dnosti.html), 09.03.2020. godina


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – Prioritet osiguranja kod penzionera-zaposlenih kao i onih koji zasnivaju radni odnos

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


Žalba izjavljena protiv avio-službe vlade republike Srbije

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4766/2019-03 od 25.09.2019. godine)


Žalba protiv naloga za dopunu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1167/2020-03 od 31.07.2020. godine)