Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USVOJEN SET FINANSIJSKIH ZAKONA

Usvojen set finansijskih zakona 2016.

Zakon o budžetu, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi", Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U “Sl. glasniku RS”, br. 103/2015 od 14. decembra 2015. godine, objavljeni su zakoni iz oblasti javnih finansija (koji su predloženi od strane Vlade Republike Srbije i nalazili se u procedure, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, od 4. decembra 2015. godine).

Radi se o:

Takođe, izmenjen je i Zakon o akcizama. Po rečima predlagača Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, razlozi za donošenje Zakona su sledeći:,

“Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što je usaglašavanje predmeta oporezivanja akcizom, i to alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića, čija primena je od 1. januara 2016. godine, te je s tim u vezi neophodno uskladiti važeće odredbe Zakona o akcizama kojima se uređuje oporezivanje alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje ova oblast.

Naime, Zakon o jakim alkoholnim pićima („Sl. glasnik RS”, br. 92/2015) na drugačiji način uređuje kategorije alkoholnih pića kroz Prilog Kategorije jakih alkoholnih pića, u odnosu na sada važeće propise kojima se uređuje kvalitet i drugi zahtevi za alkoholna pića, što za posledicu ima direktan uticaj na predmet oporezivanja akcizom alkoholnih pića.

Odredbom člana 2. tačka 4) Zakon o akcizama - propisano je da se akcizom oporezuju alkoholna pića, a prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o akcizama, alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića. Stavom 3. navedenog člana Zakona o akcizama, propisano je da se akciza plaća u propisanim iznosima, i to na:

1) rakije:

  • od voća, grožđa, specijalne rakije;
  • od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina;

2) žestoka alkoholna pića i likere;

3) niskoalkoholna pića.

 

Imajući u vidu navedeno, ovim izmenama i dopunama Zakona o akcizama - vrši se usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o alkoholnim pićima sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

Osim toga, ovim zakonom vrši se proširenje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o niskoalkolnim pićima. Prema važećem zakonskom rešenju, akcizom se oporezuju niskoalkoholna pića koja sadrže više od 5% v/v, a najviše 15% v/v etanola. Imajući u vidu kontinuirani trend rasta potrošnje niskoalkoholnih pića koja sadrže više od 1,2% v/v, a najviše 5% v/v etanola, naročito rasprostranjenog među mlađom populacijom, ovim zakonom propisuje se oporezivanje akcizom i ove vrste niskoalkoholnih pića.

Napominjemo, da kada je reč o iznosima akcize na alkoholna pića, ovim zakonom predlaže se da se iznosi akciza na alkoholna pića uvećaju za oko 2%, pri čemu napominjemo da će se prema ovom zakonskom rešenju naredno usklađivanje iznosa akciza na alkoholna pića izvršiti u 2017. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Pored toga, ovim zakonom propisane su promene iznosa akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. Napominjemo, da je izmenama Zakona o akcizama iz 2012. godine, u cilju obezbeđivanja dugoročne izvesnosti akcizne politike, naročito kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, utvrđen akcizni kalendar do 2016. godine, kojim je postepeno izvršeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon motornih vozila, čime su iznosi akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačeni, s tim da je iznos akcize na tečni naftni gas (TNG), kao ekološkog goriva, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži. U cilju nastavka fiskalne konsolidacije, odnosno obezbeđivanja dodatnih prihoda po osnovu povećanja akcize na naftne derivate, ovim zakonom predlaže se da se iznos akcize na bezolovni benzin poveća za 2,50 din/lit, a za gasna ulja predlaže se povećanje od 4,00 din/lit, dok se kada je reč o tečnom naftnom gasu, predlaže povećanje od 1,00 din/kg. Pri tome napominjemo, da će se ovako uvećani iznosi akcize prvi put uskladiti sa indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

Propisivanjem akcize na derivate nafte obezbediće se godišnje povećanje prihoda po osnovu akciza u iznosu od dodatnih RSD 6 mlrd. Pored toga, očekuje se pozitivan efekat kao rezultat izmena koje se odnose na oporezivanje akcizom alkoholnih pića.

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi, između ostalog, za realizaciju postignutog sporazuma koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju, a koji predstavlja osnov za sprovođenje sporazuma sa MMF-om, tako da će se ovim zakonom obezbediti kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, stabilniji priliv sredstava od akcize na derivate nafte u republički budžet.

Pored toga, ovim zakonom vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona. “

Na kraju bi dodali, u vezi Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, da - Izmene i dopune - POČINJU DA SE PRIMENJUJU - od 1. januara 2016. godine, a zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja - podneti do dana početka primene Zakona - rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja, s tim da (izuzetno) u 2016. godini u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se odnose na biljnu proizvodnju - uzimaju se podaci iz Registra na dan 31. decembra 2015. godine.

LJ.M.V.

Objavljeno: 21.12.2015.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>