Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USVOJEN SET FINANSIJSKIH ZAKONA

Usvojen set finansijskih zakona 2016.

Zakon o budžetu, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi", Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U “Sl. glasniku RS”, br. 103/2015 od 14. decembra 2015. godine, objavljeni su zakoni iz oblasti javnih finansija (koji su predloženi od strane Vlade Republike Srbije i nalazili se u procedure, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, od 4. decembra 2015. godine).

Radi se o:

Takođe, izmenjen je i Zakon o akcizama. Po rečima predlagača Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, razlozi za donošenje Zakona su sledeći:,

“Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što je usaglašavanje predmeta oporezivanja akcizom, i to alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića, čija primena je od 1. januara 2016. godine, te je s tim u vezi neophodno uskladiti važeće odredbe Zakona o akcizama kojima se uređuje oporezivanje alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje ova oblast.

Naime, Zakon o jakim alkoholnim pićima („Sl. glasnik RS”, br. 92/2015) na drugačiji način uređuje kategorije alkoholnih pića kroz Prilog Kategorije jakih alkoholnih pića, u odnosu na sada važeće propise kojima se uređuje kvalitet i drugi zahtevi za alkoholna pića, što za posledicu ima direktan uticaj na predmet oporezivanja akcizom alkoholnih pića.

Odredbom člana 2. tačka 4) Zakon o akcizama - propisano je da se akcizom oporezuju alkoholna pića, a prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o akcizama, alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića. Stavom 3. navedenog člana Zakona o akcizama, propisano je da se akciza plaća u propisanim iznosima, i to na:

1) rakije:

  • od voća, grožđa, specijalne rakije;
  • od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina;

2) žestoka alkoholna pića i likere;

3) niskoalkoholna pića.

 

Imajući u vidu navedeno, ovim izmenama i dopunama Zakona o akcizama - vrši se usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o alkoholnim pićima sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

Osim toga, ovim zakonom vrši se proširenje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o niskoalkolnim pićima. Prema važećem zakonskom rešenju, akcizom se oporezuju niskoalkoholna pića koja sadrže više od 5% v/v, a najviše 15% v/v etanola. Imajući u vidu kontinuirani trend rasta potrošnje niskoalkoholnih pića koja sadrže više od 1,2% v/v, a najviše 5% v/v etanola, naročito rasprostranjenog među mlađom populacijom, ovim zakonom propisuje se oporezivanje akcizom i ove vrste niskoalkoholnih pića.

Napominjemo, da kada je reč o iznosima akcize na alkoholna pića, ovim zakonom predlaže se da se iznosi akciza na alkoholna pića uvećaju za oko 2%, pri čemu napominjemo da će se prema ovom zakonskom rešenju naredno usklađivanje iznosa akciza na alkoholna pića izvršiti u 2017. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Pored toga, ovim zakonom propisane su promene iznosa akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. Napominjemo, da je izmenama Zakona o akcizama iz 2012. godine, u cilju obezbeđivanja dugoročne izvesnosti akcizne politike, naročito kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, utvrđen akcizni kalendar do 2016. godine, kojim je postepeno izvršeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon motornih vozila, čime su iznosi akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačeni, s tim da je iznos akcize na tečni naftni gas (TNG), kao ekološkog goriva, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži. U cilju nastavka fiskalne konsolidacije, odnosno obezbeđivanja dodatnih prihoda po osnovu povećanja akcize na naftne derivate, ovim zakonom predlaže se da se iznos akcize na bezolovni benzin poveća za 2,50 din/lit, a za gasna ulja predlaže se povećanje od 4,00 din/lit, dok se kada je reč o tečnom naftnom gasu, predlaže povećanje od 1,00 din/kg. Pri tome napominjemo, da će se ovako uvećani iznosi akcize prvi put uskladiti sa indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

Propisivanjem akcize na derivate nafte obezbediće se godišnje povećanje prihoda po osnovu akciza u iznosu od dodatnih RSD 6 mlrd. Pored toga, očekuje se pozitivan efekat kao rezultat izmena koje se odnose na oporezivanje akcizom alkoholnih pića.

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi, između ostalog, za realizaciju postignutog sporazuma koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju, a koji predstavlja osnov za sprovođenje sporazuma sa MMF-om, tako da će se ovim zakonom obezbediti kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, stabilniji priliv sredstava od akcize na derivate nafte u republički budžet.

Pored toga, ovim zakonom vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona. “

Na kraju bi dodali, u vezi Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, da - Izmene i dopune - POČINJU DA SE PRIMENJUJU - od 1. januara 2016. godine, a zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja - podneti do dana početka primene Zakona - rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja, s tim da (izuzetno) u 2016. godini u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se odnose na biljnu proizvodnju - uzimaju se podaci iz Registra na dan 31. decembra 2015. godine.

LJ.M.V.

Objavljeno: 21.12.2015.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>