Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Indeks stručnih tekstova

U indeksu su obuhvaćeni svi stručni tekstovi koje je objavila naša redakcija. Poređani su hronološkim redom a njihovo pretraživanje je omogućeno pored standardnog pretraživanja i preko ključnih reči.

Indeks će biti redovno dopunjavan novoobjavljenim - aktuelnim tekstovima različite pravne tematike.

Odaberite ključnu reč a zatim samo sačekajte da se pojave rezultati:

ili pretražite sve tekstove upisivanjem željenog pojma:


2015. i 2014. godina

 • Odluka o PONIŠTAVANJU svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini (koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije)
  Objavljen: 03.2017.
 • IZABRANE ČETIRI SUDIJE USTAVNOG SUDA
  Objavljen: 12.2016.
 • finansiranje lokalne samouprave - izmene zakona
  Objavljen: 10.2016.
 • OTVORENA POGLAVLJA 23 I 24 (ključna poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije o članstvu u EU)
  Objavljen: 07.2016.
 • POSLEDNJA NEDELJA FEBRUARA - živa zakonodavna aktivnost
  Objavljen: 03.2016.
 • DONETO 5 NOVIH ZAKONA
  Objavljen: 01.2016.
 • Usvojen set finansijskih zakona
  Objavljen: 12.2015.
 • "Popunjena" pravna praznina
  Objavljen: 12.2015.
 • Ustavni sud - obustavio izvršenje (određenih) pojedinačnih akta
  Objavljen: 10.2015.
 • PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI
  Objavljen: 08.2015.
 • SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
  Objavljen: 06.2015.
 • Izmene većeg broja zakona u vezi javnih beležnika (vanparnični, nasleđivanje, promet nepokretnosti)
  Objavljen: 02.2015.
 • IZMENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, NOVI ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA
  Objavljen: 07.2014.
 • DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji počinje da se primenjuje krajem septembra
  Objavljen: 07.2014.
 • Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama
  Objavljen: 07.2014.
 • Izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama
  Objavljen: 07.2014.
 • USVOJEN VELIKI BROJ VAŽNIH ZAKONA
  Objavljen: 05.2014.
 • PROGLAŠENJE DANA ŽALOSTI
  Objavljen: 05.2014.
 • POPLAVE, BUJICE, JAKE KIŠE, OLUJE - ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE
  Objavljen: 05.2014.
 • VELIKI BROJ VAŽNIH ZAKONA - U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI
  Objavljen: 05.2014.
 • KONSTITUISANI NOVI ORGANI VLASTI
  Objavljen: 04.2014.
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - OBRASCI - UTVRĐIVANJE POREZA – POPUNJAVANJE I NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA - PO NOVIM ODREDBAMA U 2014. GODINI
  Objavljen: 03.2014.
 • NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - 1. MART 2014 - POČETAK PRIMENE
  Objavljen: 02.2014.


 • 2013. godina

 • IZMENJEN ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - IZMENJENE ODREDBE O USKLAĐIVANJU PENZIJA
  Objavljen: 12.2013.
 • NOVI ZAKONI - PRVI PUT ZAKONSKI REGULISANO OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I PRIVATNO OBEZBEĐENJE
  Objavljen: 11.2013.
 • Doneti novi zakoni
  Objavljen: 11.2013.
 • IZMENA ZAKONA O MINISTARSTVIMA – promene u organizaciji i delokrugu rada ministarstva
  Objavljen: 09.2013.
 • SET PORESKIH ZAKONA - DONET, OBJAVLJEN I STUPIO NA SNAGU 30. maja 2013. godine
  Objavljen: 06.2013.
 • OBJAVLJIVANJE PROPISA - NOVI ZAKON
  Objavljen: 05.2013.
 • POSEBAN ZAKON ZA - UPIS SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA
  Objavljen: 04.2013.
 • Radna verzija Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018
  Objavljen: 03.2013.
 • Januar 2013 - novodoneti zakoni i izmene i dopune postojećih zakona
  Objavljen: 02.2013.
 • NOVI ZAKONI
  Objavljen: 12.2012.
 • Pravo na štrajk – kao pravo koje pripada svim zaposlenim licima (ograničeno samo zakonom)
  Objavljen: 11.2012.


 • 2012. godina

 • Izmene Zakona (92/12) - izmene poreza, taksi, naknada i drugih nameta - promene u poslovanju
  Objavljen: 10.2012.
 • Odložena primena pojedinih odredaba Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju
  Objavljen: 10.2012.
 • Donete izmene preko trideset veoma važnih zakona
  Objavljen: 09.2012.
 • Dopunjen Zakon o vanparničnom postupku – utvrđivanje vremena i mesta rođenja
  Objavljen: 09.2012.
 • Izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije
  Objavljen: 08.2012.
 • Saopštenje sa 3. sednice Ustavnog suda, u vezi nesaglasnosti određenih odredaba Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine
  Objavljen: 07.2012.
 • Usklađivanje republičkih administrativnih taksi sa indeksom potrošačkih cena
  Objavljen: 06.2012.
 • Otpis kamata na dospele poreske obaveze
  Objavljen: 04.2012.
 • Uloga republičkog javnog pravobranioca u vraćanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i šuma
  Objavljen: 04.2012.
 • Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - i Dušanov zakonik
  Objavljen: 03.2012.
 • Sneg, led i poplave - elementarne nepogode i zaštita i spasavanje
  Objavljen: 02.2012.
 • Početak primene Zakona o parničnom postupku, Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
  Objavljen: 02.2012.


 • 2011. godina

 • Zakon o privrednim društvima
  Objavljen: 12.2011.
 • Stupili su na snagu novi zakoni
  Objavljen: 12.2011.
 • Finansijsko restrukturiranje privrednih društava (sporazumno) - doneti novi Zakon i Pravilnik (o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja)
  Objavljen: 10.2011.
 • DONET JE ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU
  Objavljen: 10.2011.
 • NOVI Zakon o energetici
  Objavljen: 08.2011.
 • Izmenjen Zakon o republičkim administrativnim taksama
  Objavljen: 07.2011.
 • Izmene Zakona o izboru narodnih poslanika
  Objavljen: 06.2011.
 • Novi Zakon o socijalnoj zaštiti
  Objavljen: 05.2011.
 • Izmene dva poreska zakona - Zakon o porezima na imovinu i Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  Objavljen: 04.2011.
 • Izmene i dopune Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine)
  Objavljen: 03.2011.
 • GODIŠNJI POREZ NA PRIHOD GRAĐANA - za 2010 godinu (prijava i plaćanje u 2011. godini)
  Objavljen: 03.2011.
 • Sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja za 2010. (izveštajnu) godinu (prijava i plaćanje u 2011. godini)
  Objavljen: 02.2011.
 • Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
  Objavljen: 01.2011.
 • Kontrola - proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave, davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti
  Objavljen: 01.2011.


 • 2010. godina

 • Dopunski rad zdravstvenih radnika - Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 88/2010)
  Objavljen: 12.2010.
 • Da se malo zabavite i opustite uz predstojeće praznike
  Objavljen: 11.2010.
 • Produženje važenje starih pasoša do 31. decembra 2011. godine - Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", br. 76/2010)
  Objavljen: 11.2010.
 • Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010) - Novi zakon
  Objavljen: 11.2010.
 • NOVI Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009)
  Objavljen: 10.2010.
 • POČELA PRIMENA Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br.36/2010)
  Objavljen: 09.2010.
 • PODACI O LIČNOSTI I PRAVO NA ZAŠTITU - KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO
  Objavljen: 08.2010.
 • PODSEĆANJE - POČELA PRIMENA OBAVEZNOG OSIGURANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA (1. jula 2010)
  Objavljen: 07.2010.
 • Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
  Objavljen: 07.2010.
 • Odluka Ustavnog suda - BIRAČI NEPOSREDNO BIRAJU SVOJE PREDSTAVNIKE
  Objavljen: 05.2010.
 • Zakonski je regulisana zaštita (korišćenje, gazdovanje, očuvanje ...) ŠUMA I VODA
  Objavljen: 05.2010.
 • POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA (3. maja 2010.)
  Objavljen: 05.2010.
 • IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA (sa 21/2010)
  Objavljen: 04.2010.
 • Velika zakonodavna aktivnost
  Objavljen: 04.2010.
 • Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 111/2009)
  Objavljen: 03.2010.
 • Zakon o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)
  Objavljen: 03.2010.
 • MINIMALNE I MAKSIMALNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)
  Objavljen: 02.2010.


 • 2009. godina

 • MAKSIMALAN BROJ ZAPOSLENIH U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI - Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
  Objavljen: 12.2009.
 • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine
  Objavljen: 12.2009.
 • VOJNA OBAVEZA - shodno Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakonu o civilnoj službi
  Objavljen: 11.2009.
 • Očuvanje, jačanje i ostvarivanje veza matične države i dijaspore (Zakon o dijaspori i Srbima u regionu)
  Objavljen: 11.2009.
 • RACIONALIZACIJA I SMANJENJE TROŠKOVA U UPRAVI - Predlozi Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
  Objavljen: 10.2009.
 • USKLAĐIVANJE ZAKONA O VISOKOTEHNOLOŠKOM KRIMINALU SA KRIVIČNIM ZAKONIKOM i drugim relevantnim zakonima (decembar 2009.)
  Objavljen: 10.2009.
 • Produženje važenje starih pasoša do 31. decembra 2010. godine - Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009)
  Objavljen: 10.2009.
 • Transplantacija organa, ćelija i tkiva, lečenje neplodnosti
  Objavljen: 10.2009.
 • BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTU
  Objavljen: 10.2009.
 • Carinski zakon

  "Službeni glasnik RS", broj 95/18, strana: 9 od 08.12.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 91/19, strana: 78 od 24.12.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 144/20, strana: 14 od 27.11.2020.


  Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu

  "Službeni glasnik RS", broj 87/19, strana: 331 od 12.12.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 140/20, strana: 18 od 20.11.2020.


  Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu

  "Službeni glasnik RS", broj 86/19, strana: 1936 od 06.12.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 139/20, strana: 159 od 19.11.2020.


  Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu

  "Službeni glasnik RS", broj 86/19, strana: 189 od 06.12.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 137/20, strana: 33 od 13.11.2020.


  Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

  "Službeni glasnik RS", broj 84/19, strana: 235 od 29.11.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 135/20, strana: 219 od 12.11.2020.


  Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

  "Službeni glasnik RS", broj 142/20, strana: 3 od 25.11.2020.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 133/20, strana: 3 od 06.11.2020.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 140/20, strana: 8 od 20.11.2020.


  Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenju u Kabinetu potpredsednice Vlade

  "Službeni glasnik RS", broj 142/20, strana: 50 od 25.11.2020.


  Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju

  "Službeni glasnik RS", broj 53/19, strana: 35 od 24.07.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 142/20, strana: 222 od 25.11.2020.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 134/20, strana: 18 od 10.11.2020.


  Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru

  "Službeni glasnik RS", broj 100/20, strana: 7 od 16.07.2020.
  "Službeni glasnik RS", broj 111/20, strana: 14 od 28.08.2020.
  "Službeni glasnik RS", broj 133/20, strana: 39 od 06.11.2020.


  Odluka Državnog veća tužilaca A broj 307/20

  "Službeni glasnik RS", broj 134/20, strana: 10 od 10.11.2020.


  Odluka o adekvatnosti kapitala banke

  "Službeni glasnik RS", broj 103/16, strana: 3 od 22.12.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 103/18, strana: 91 od 26.12.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 88/19, strana: 71 od 13.12.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 67/20, strana: 25 od 08.05.2020.
  "Službeni glasnik RS", broj 98/20, strana: 72 od 10.07.2020.
  "Službeni glasnik RS", broj 137/20, strana: 24 od 13.11.2020.  Pogledajte kompletan spisak >>