Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Indeks stručnih tekstova

U indeksu su obuhvaćeni svi stručni tekstovi koje je objavila naša redakcija. Poređani su hronološkim redom a njihovo pretraživanje je omogućeno pored standardnog pretraživanja i preko ključnih reči.

Indeks će biti redovno dopunjavan novoobjavljenim - aktuelnim tekstovima različite pravne tematike.

Odaberite ključnu reč a zatim samo sačekajte da se pojave rezultati:

ili pretražite sve tekstove upisivanjem željenog pojma:


2015. i 2014. godina

 • Odluka o PONIŠTAVANJU svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini (koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije)
  Objavljen: 03.2017.
 • IZABRANE ČETIRI SUDIJE USTAVNOG SUDA
  Objavljen: 12.2016.
 • finansiranje lokalne samouprave - izmene zakona
  Objavljen: 10.2016.
 • OTVORENA POGLAVLJA 23 I 24 (ključna poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije o članstvu u EU)
  Objavljen: 07.2016.
 • POSLEDNJA NEDELJA FEBRUARA - živa zakonodavna aktivnost
  Objavljen: 03.2016.
 • DONETO 5 NOVIH ZAKONA
  Objavljen: 01.2016.
 • Usvojen set finansijskih zakona
  Objavljen: 12.2015.
 • "Popunjena" pravna praznina
  Objavljen: 12.2015.
 • Ustavni sud - obustavio izvršenje (određenih) pojedinačnih akta
  Objavljen: 10.2015.
 • PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI
  Objavljen: 08.2015.
 • SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
  Objavljen: 06.2015.
 • Izmene većeg broja zakona u vezi javnih beležnika (vanparnični, nasleđivanje, promet nepokretnosti)
  Objavljen: 02.2015.
 • IZMENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, NOVI ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA
  Objavljen: 07.2014.
 • DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji počinje da se primenjuje krajem septembra
  Objavljen: 07.2014.
 • Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama
  Objavljen: 07.2014.
 • Izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama
  Objavljen: 07.2014.
 • USVOJEN VELIKI BROJ VAŽNIH ZAKONA
  Objavljen: 05.2014.
 • PROGLAŠENJE DANA ŽALOSTI
  Objavljen: 05.2014.
 • POPLAVE, BUJICE, JAKE KIŠE, OLUJE - ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE
  Objavljen: 05.2014.
 • VELIKI BROJ VAŽNIH ZAKONA - U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI
  Objavljen: 05.2014.
 • KONSTITUISANI NOVI ORGANI VLASTI
  Objavljen: 04.2014.
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - OBRASCI - UTVRĐIVANJE POREZA – POPUNJAVANJE I NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA - PO NOVIM ODREDBAMA U 2014. GODINI
  Objavljen: 03.2014.
 • NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - 1. MART 2014 - POČETAK PRIMENE
  Objavljen: 02.2014.


 • 2013. godina

 • IZMENJEN ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - IZMENJENE ODREDBE O USKLAĐIVANJU PENZIJA
  Objavljen: 12.2013.
 • NOVI ZAKONI - PRVI PUT ZAKONSKI REGULISANO OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I PRIVATNO OBEZBEĐENJE
  Objavljen: 11.2013.
 • Doneti novi zakoni
  Objavljen: 11.2013.
 • IZMENA ZAKONA O MINISTARSTVIMA – promene u organizaciji i delokrugu rada ministarstva
  Objavljen: 09.2013.
 • SET PORESKIH ZAKONA - DONET, OBJAVLJEN I STUPIO NA SNAGU 30. maja 2013. godine
  Objavljen: 06.2013.
 • OBJAVLJIVANJE PROPISA - NOVI ZAKON
  Objavljen: 05.2013.
 • POSEBAN ZAKON ZA - UPIS SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA
  Objavljen: 04.2013.
 • Radna verzija Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018
  Objavljen: 03.2013.
 • Januar 2013 - novodoneti zakoni i izmene i dopune postojećih zakona
  Objavljen: 02.2013.
 • NOVI ZAKONI
  Objavljen: 12.2012.
 • Pravo na štrajk – kao pravo koje pripada svim zaposlenim licima (ograničeno samo zakonom)
  Objavljen: 11.2012.


 • 2012. godina

 • Izmene Zakona (92/12) - izmene poreza, taksi, naknada i drugih nameta - promene u poslovanju
  Objavljen: 10.2012.
 • Odložena primena pojedinih odredaba Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju
  Objavljen: 10.2012.
 • Donete izmene preko trideset veoma važnih zakona
  Objavljen: 09.2012.
 • Dopunjen Zakon o vanparničnom postupku – utvrđivanje vremena i mesta rođenja
  Objavljen: 09.2012.
 • Izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije
  Objavljen: 08.2012.
 • Saopštenje sa 3. sednice Ustavnog suda, u vezi nesaglasnosti određenih odredaba Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine
  Objavljen: 07.2012.
 • Usklađivanje republičkih administrativnih taksi sa indeksom potrošačkih cena
  Objavljen: 06.2012.
 • Otpis kamata na dospele poreske obaveze
  Objavljen: 04.2012.
 • Uloga republičkog javnog pravobranioca u vraćanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i šuma
  Objavljen: 04.2012.
 • Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - i Dušanov zakonik
  Objavljen: 03.2012.
 • Sneg, led i poplave - elementarne nepogode i zaštita i spasavanje
  Objavljen: 02.2012.
 • Početak primene Zakona o parničnom postupku, Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
  Objavljen: 02.2012.


 • 2011. godina

 • Zakon o privrednim društvima
  Objavljen: 12.2011.
 • Stupili su na snagu novi zakoni
  Objavljen: 12.2011.
 • Finansijsko restrukturiranje privrednih društava (sporazumno) - doneti novi Zakon i Pravilnik (o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja)
  Objavljen: 10.2011.
 • DONET JE ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU
  Objavljen: 10.2011.
 • NOVI Zakon o energetici
  Objavljen: 08.2011.
 • Izmenjen Zakon o republičkim administrativnim taksama
  Objavljen: 07.2011.
 • Izmene Zakona o izboru narodnih poslanika
  Objavljen: 06.2011.
 • Novi Zakon o socijalnoj zaštiti
  Objavljen: 05.2011.
 • Izmene dva poreska zakona - Zakon o porezima na imovinu i Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  Objavljen: 04.2011.
 • Izmene i dopune Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine)
  Objavljen: 03.2011.
 • GODIŠNJI POREZ NA PRIHOD GRAĐANA - za 2010 godinu (prijava i plaćanje u 2011. godini)
  Objavljen: 03.2011.
 • Sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja za 2010. (izveštajnu) godinu (prijava i plaćanje u 2011. godini)
  Objavljen: 02.2011.
 • Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
  Objavljen: 01.2011.
 • Kontrola - proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave, davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti
  Objavljen: 01.2011.


 • 2010. godina

 • Dopunski rad zdravstvenih radnika - Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 88/2010)
  Objavljen: 12.2010.
 • Da se malo zabavite i opustite uz predstojeće praznike
  Objavljen: 11.2010.
 • Produženje važenje starih pasoša do 31. decembra 2011. godine - Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", br. 76/2010)
  Objavljen: 11.2010.
 • Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010) - Novi zakon
  Objavljen: 11.2010.
 • NOVI Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009)
  Objavljen: 10.2010.
 • POČELA PRIMENA Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br.36/2010)
  Objavljen: 09.2010.
 • PODACI O LIČNOSTI I PRAVO NA ZAŠTITU - KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO
  Objavljen: 08.2010.
 • PODSEĆANJE - POČELA PRIMENA OBAVEZNOG OSIGURANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA (1. jula 2010)
  Objavljen: 07.2010.
 • Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
  Objavljen: 07.2010.
 • Odluka Ustavnog suda - BIRAČI NEPOSREDNO BIRAJU SVOJE PREDSTAVNIKE
  Objavljen: 05.2010.
 • Zakonski je regulisana zaštita (korišćenje, gazdovanje, očuvanje ...) ŠUMA I VODA
  Objavljen: 05.2010.
 • POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA (3. maja 2010.)
  Objavljen: 05.2010.
 • IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA (sa 21/2010)
  Objavljen: 04.2010.
 • Velika zakonodavna aktivnost
  Objavljen: 04.2010.
 • Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 111/2009)
  Objavljen: 03.2010.
 • Zakon o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)
  Objavljen: 03.2010.
 • MINIMALNE I MAKSIMALNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)
  Objavljen: 02.2010.


 • 2009. godina

 • MAKSIMALAN BROJ ZAPOSLENIH U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI - Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
  Objavljen: 12.2009.
 • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine
  Objavljen: 12.2009.
 • VOJNA OBAVEZA - shodno Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakonu o civilnoj službi
  Objavljen: 11.2009.
 • Očuvanje, jačanje i ostvarivanje veza matične države i dijaspore (Zakon o dijaspori i Srbima u regionu)
  Objavljen: 11.2009.
 • RACIONALIZACIJA I SMANJENJE TROŠKOVA U UPRAVI - Predlozi Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
  Objavljen: 10.2009.
 • USKLAĐIVANJE ZAKONA O VISOKOTEHNOLOŠKOM KRIMINALU SA KRIVIČNIM ZAKONIKOM i drugim relevantnim zakonima (decembar 2009.)
  Objavljen: 10.2009.
 • Produženje važenje starih pasoša do 31. decembra 2010. godine - Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009)
  Objavljen: 10.2009.
 • Transplantacija organa, ćelija i tkiva, lečenje neplodnosti
  Objavljen: 10.2009.
 • BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTU
  Objavljen: 10.2009.
 • Pravilnik o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači

  "Službeni list SFRJ", broj 34/74, strana: 1177 od 11.07.1974.
  "Službeni list SFRJ", broj 26/75, strana: 834 od 30.05.1975.
  "Službeni list SFRJ", broj 13/78, strana: 395 od 17.03.1978.
  "Službeni list SFRJ", broj 1/81, strana: 27 od 09.01.1981.
  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 100 od 12.07.2019.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za - položene cilindrične rezervoare

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SFRJ", broj 26/81, strana: 639
  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 97 od 12.07.2019.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za - vertikalne cilindrične rezervoare

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 80 od 25.01.1985.
  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 97 od 12.07.2019.


  Indeksi potrošačkih cena za jun 2019. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 138 od 12.07.2019.


  Javnobeležnička tarifa

  "Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
  "Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 67/17, strana: 37 od 07.07.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 98/17, strana: 43 od 03.11.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 228 od 06.03.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 49/19, strana: 89 od 08.07.2019.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenima

  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 24 od 12.07.2019.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 48/19, strana: 44 od 05.07.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 56 od 12.07.2019.


  Maloprodajne cene duvanski prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 139 od 12.07.2019.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 48/19, strana: 132 od 05.07.2019.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 49/19, strana: 96 od 08.07.2019.


  Odluka o broju sudija u sudovima

  "Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
  "Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 41 od 31.05.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 10/18, strana: 10 od 07.02.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 14/18, strana: 252 od 23.02.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 120 od 27.04.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 58/18, strana: 74 od 27.07.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 35 od 07.09.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 102/18, strana: 127 od 21.12.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 10/19, strana: 86 od 15.02.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 48/19, strana: 119 od 05.07.2019.


  Odluka o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 7 od 12.07.2019.


  Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

  "Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
  "Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 94/17, strana: 21 od 19.10.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 100/17, strana: 3 od 08.11.2017.
  "Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 3 od 09.03.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 3 od 05.04.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 30 od 20.04.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 9 od 27.04.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 57/18, strana: 23 od 25.07.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 76/18, strana: 4 od 12.10.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 81/18, strana: 3 od 26.10.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 83/18, strana: 75 od 29.10.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 6 od 09.11.2018.
  "Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 71 od 14.03.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 109 od 03.04.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 3 od 12.07.2019.  Pogledajte kompletan spisak >>