Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Indeks stručnih tekstova

U indeksu su obuhvaćeni svi stručni tekstovi koje je objavila naša redakcija. Poređani su hronološkim redom a njihovo pretraživanje je omogućeno pored standardnog pretraživanja i preko ključnih reči.

Indeks će biti redovno dopunjavan novoobjavljenim - aktuelnim tekstovima različite pravne tematike.

Odaberite ključnu reč a zatim samo sačekajte da se pojave rezultati:

ili pretražite sve tekstove upisivanjem željenog pojma:


2015. i 2014. godina

 • Odluka o PONIŠTAVANJU svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini (koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije)
  Objavljen: 03.2017.
 • IZABRANE ČETIRI SUDIJE USTAVNOG SUDA
  Objavljen: 12.2016.
 • finansiranje lokalne samouprave - izmene zakona
  Objavljen: 10.2016.
 • OTVORENA POGLAVLJA 23 I 24 (ključna poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije o članstvu u EU)
  Objavljen: 07.2016.
 • POSLEDNJA NEDELJA FEBRUARA - živa zakonodavna aktivnost
  Objavljen: 03.2016.
 • DONETO 5 NOVIH ZAKONA
  Objavljen: 01.2016.
 • Usvojen set finansijskih zakona
  Objavljen: 12.2015.
 • "Popunjena" pravna praznina
  Objavljen: 12.2015.
 • Ustavni sud - obustavio izvršenje (određenih) pojedinačnih akta
  Objavljen: 10.2015.
 • PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI
  Objavljen: 08.2015.
 • SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
  Objavljen: 06.2015.
 • Izmene većeg broja zakona u vezi javnih beležnika (vanparnični, nasleđivanje, promet nepokretnosti)
  Objavljen: 02.2015.
 • IZMENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU, NOVI ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA
  Objavljen: 07.2014.
 • DONET NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - koji počinje da se primenjuje krajem septembra
  Objavljen: 07.2014.
 • Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama
  Objavljen: 07.2014.
 • Izmene i dopune - Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama
  Objavljen: 07.2014.
 • USVOJEN VELIKI BROJ VAŽNIH ZAKONA
  Objavljen: 05.2014.
 • PROGLAŠENJE DANA ŽALOSTI
  Objavljen: 05.2014.
 • POPLAVE, BUJICE, JAKE KIŠE, OLUJE - ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE
  Objavljen: 05.2014.
 • VELIKI BROJ VAŽNIH ZAKONA - U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI
  Objavljen: 05.2014.
 • KONSTITUISANI NOVI ORGANI VLASTI
  Objavljen: 04.2014.
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - OBRASCI - UTVRĐIVANJE POREZA – POPUNJAVANJE I NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA - PO NOVIM ODREDBAMA U 2014. GODINI
  Objavljen: 03.2014.
 • NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - 1. MART 2014 - POČETAK PRIMENE
  Objavljen: 02.2014.


 • 2013. godina

 • IZMENJEN ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - IZMENJENE ODREDBE O USKLAĐIVANJU PENZIJA
  Objavljen: 12.2013.
 • NOVI ZAKONI - PRVI PUT ZAKONSKI REGULISANO OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I PRIVATNO OBEZBEĐENJE
  Objavljen: 11.2013.
 • Doneti novi zakoni
  Objavljen: 11.2013.
 • IZMENA ZAKONA O MINISTARSTVIMA – promene u organizaciji i delokrugu rada ministarstva
  Objavljen: 09.2013.
 • SET PORESKIH ZAKONA - DONET, OBJAVLJEN I STUPIO NA SNAGU 30. maja 2013. godine
  Objavljen: 06.2013.
 • OBJAVLJIVANJE PROPISA - NOVI ZAKON
  Objavljen: 05.2013.
 • POSEBAN ZAKON ZA - UPIS SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA
  Objavljen: 04.2013.
 • Radna verzija Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018
  Objavljen: 03.2013.
 • Januar 2013 - novodoneti zakoni i izmene i dopune postojećih zakona
  Objavljen: 02.2013.
 • NOVI ZAKONI
  Objavljen: 12.2012.
 • Pravo na štrajk – kao pravo koje pripada svim zaposlenim licima (ograničeno samo zakonom)
  Objavljen: 11.2012.


 • 2012. godina

 • Izmene Zakona (92/12) - izmene poreza, taksi, naknada i drugih nameta - promene u poslovanju
  Objavljen: 10.2012.
 • Odložena primena pojedinih odredaba Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju
  Objavljen: 10.2012.
 • Donete izmene preko trideset veoma važnih zakona
  Objavljen: 09.2012.
 • Dopunjen Zakon o vanparničnom postupku – utvrđivanje vremena i mesta rođenja
  Objavljen: 09.2012.
 • Izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije
  Objavljen: 08.2012.
 • Saopštenje sa 3. sednice Ustavnog suda, u vezi nesaglasnosti određenih odredaba Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine
  Objavljen: 07.2012.
 • Usklađivanje republičkih administrativnih taksi sa indeksom potrošačkih cena
  Objavljen: 06.2012.
 • Otpis kamata na dospele poreske obaveze
  Objavljen: 04.2012.
 • Uloga republičkog javnog pravobranioca u vraćanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i šuma
  Objavljen: 04.2012.
 • Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - i Dušanov zakonik
  Objavljen: 03.2012.
 • Sneg, led i poplave - elementarne nepogode i zaštita i spasavanje
  Objavljen: 02.2012.
 • Početak primene Zakona o parničnom postupku, Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
  Objavljen: 02.2012.


 • 2011. godina

 • Zakon o privrednim društvima
  Objavljen: 12.2011.
 • Stupili su na snagu novi zakoni
  Objavljen: 12.2011.
 • Finansijsko restrukturiranje privrednih društava (sporazumno) - doneti novi Zakon i Pravilnik (o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja)
  Objavljen: 10.2011.
 • DONET JE ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU
  Objavljen: 10.2011.
 • NOVI Zakon o energetici
  Objavljen: 08.2011.
 • Izmenjen Zakon o republičkim administrativnim taksama
  Objavljen: 07.2011.
 • Izmene Zakona o izboru narodnih poslanika
  Objavljen: 06.2011.
 • Novi Zakon o socijalnoj zaštiti
  Objavljen: 05.2011.
 • Izmene dva poreska zakona - Zakon o porezima na imovinu i Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  Objavljen: 04.2011.
 • Izmene i dopune Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine)
  Objavljen: 03.2011.
 • GODIŠNJI POREZ NA PRIHOD GRAĐANA - za 2010 godinu (prijava i plaćanje u 2011. godini)
  Objavljen: 03.2011.
 • Sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja za 2010. (izveštajnu) godinu (prijava i plaćanje u 2011. godini)
  Objavljen: 02.2011.
 • Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
  Objavljen: 01.2011.
 • Kontrola - proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave, davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti
  Objavljen: 01.2011.


 • 2010. godina

 • Dopunski rad zdravstvenih radnika - Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 88/2010)
  Objavljen: 12.2010.
 • Da se malo zabavite i opustite uz predstojeće praznike
  Objavljen: 11.2010.
 • Produženje važenje starih pasoša do 31. decembra 2011. godine - Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", br. 76/2010)
  Objavljen: 11.2010.
 • Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010) - Novi zakon
  Objavljen: 11.2010.
 • NOVI Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009)
  Objavljen: 10.2010.
 • POČELA PRIMENA Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br.36/2010)
  Objavljen: 09.2010.
 • PODACI O LIČNOSTI I PRAVO NA ZAŠTITU - KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO
  Objavljen: 08.2010.
 • PODSEĆANJE - POČELA PRIMENA OBAVEZNOG OSIGURANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA (1. jula 2010)
  Objavljen: 07.2010.
 • Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
  Objavljen: 07.2010.
 • Odluka Ustavnog suda - BIRAČI NEPOSREDNO BIRAJU SVOJE PREDSTAVNIKE
  Objavljen: 05.2010.
 • Zakonski je regulisana zaštita (korišćenje, gazdovanje, očuvanje ...) ŠUMA I VODA
  Objavljen: 05.2010.
 • POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA (3. maja 2010.)
  Objavljen: 05.2010.
 • IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA (sa 21/2010)
  Objavljen: 04.2010.
 • Velika zakonodavna aktivnost
  Objavljen: 04.2010.
 • Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004, 111/2009)
  Objavljen: 03.2010.
 • Zakon o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)
  Objavljen: 03.2010.
 • MINIMALNE I MAKSIMALNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)
  Objavljen: 02.2010.


 • 2009. godina

 • MAKSIMALAN BROJ ZAPOSLENIH U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI - Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
  Objavljen: 12.2009.
 • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine
  Objavljen: 12.2009.
 • VOJNA OBAVEZA - shodno Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakonu o civilnoj službi
  Objavljen: 11.2009.
 • Očuvanje, jačanje i ostvarivanje veza matične države i dijaspore (Zakon o dijaspori i Srbima u regionu)
  Objavljen: 11.2009.
 • RACIONALIZACIJA I SMANJENJE TROŠKOVA U UPRAVI - Predlozi Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
  Objavljen: 10.2009.
 • USKLAĐIVANJE ZAKONA O VISOKOTEHNOLOŠKOM KRIMINALU SA KRIVIČNIM ZAKONIKOM i drugim relevantnim zakonima (decembar 2009.)
  Objavljen: 10.2009.
 • Produženje važenje starih pasoša do 31. decembra 2010. godine - Izmene i dopune Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009)
  Objavljen: 10.2009.
 • Transplantacija organa, ćelija i tkiva, lečenje neplodnosti
  Objavljen: 10.2009.
 • BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTU
  Objavljen: 10.2009.
 • Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Namibije u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu

  "Službeni list SRJ", broj 66/02, strana: 1 od 06.12.2002.
  "Službeni glasnik RS", broj 58/24, strana: 58 od 05.07.2024.


  Indeksi potrošačkih cena za jun 2024. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 59/24, strana: 106 od 12.07.2024.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 60/24, strana: 5 od 16.07.2024.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 58/24, strana: 40 od 05.07.2024.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 59/24, strana: 5 od 12.07.2024.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 61/24, strana: 23 od 19.07.2024.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 60/24, strana: 22 od 16.07.2024.


  Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

  "Službeni glasnik RS", broj 59/24, strana: 106 od 12.07.2024.


  Maloprodajne cene duvanskih proizvoda

  "Službeni glasnik RS", broj 61/24, strana: 95 od 19.07.2024.


  Odluka o broju sudija porotnika u sudovima

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 58/24 - ZAMENJENA NOVOM
  "Službeni glasnik RS", broj 67/19, strana: 52 od 20.09.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 74/19, strana: 78 od 18.10.2019.
  "Službeni glasnik RS", broj 58/24, strana: 109 od 05.07.2024.


  Odluka o broju sudija porotnika u sudovima

  "Službeni glasnik RS", broj 58/24, strana: 109 od 05.07.2024.  Pogledajte kompletan spisak >>