Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Da se malo zabavite i opustite uz predstojeće praznike

Aforizmi

WINSTON CHURCHILL (1874) - državnik

Jedni misle da je PRIVATNI BIZNIS - plen koji treba uloviti, drugi – da je krava koju treba izmusti, a retko ko misli da je to - tegleći konj koji vuče lokomotivu.

 

O BIZNISU I PREDUZETNIŠTVU

 

WILLIAM HEARST (1863) – izdavač

Ljudi koji zajednici obezbeđuju produktivnost, zaposlenost, blagostanje i plate – JESU DOBROČINITELJI i moraju biti priznati kao takvi.

 

ROBERT WITHNEY

Prosečan PREDUZETNIK u SAD obezbeđuje zaposlenje tridesettrojici zaposlenih, ili je, u proseku, odgovoran za živote 130 osoba.

 

WILLIAM FEATHER (1889) – izdavač

Biznis - zahteva VERU, prisiljava na OZBILJNOST, traži HRABROST, često je SEBIČAN, ali – čini suštinu života.

 

NELSON JACKSON

NE MOŽE se obaviti današnji posao – jučerašnjim metodama, a da se tu OSTANE i sutra.

 

WILLIAM NUSDEN

Biznis je jurnjava u kojoj si IZUJEDAN. Ili PROGUTAN – ukoliko zastaneš!

 

S. JOHNSON (1795)

Biznis je RIZIK. RIZIK je spremnost da se siguran, mali dobitak – žrtvuje za MOGUĆNOST ostvarenja velikog dobitka.

 

BENJAMIN LEEMING

Cilj pravog biznisa je da pruži usluge UZ RIZIK i – PROFIT.

 

VICTOR KIAM (1926) – biznismen

PREUZETNICI su osobe koje PREUZIMAJU RIZIKE, raspoloženi su da se kockaju sa svojim novcem i reputacijom, na liniji podrške ideji i firmi. Oni PREUZIMAJU ODGOVORNOST za svaki čin, ne pomišljajući da je «svale» na druge.

 

J.B. SAY (1800)

Preduzetnik u stvari - PREMEŠTA EKONOMSKE RESURSE iz jedne oblasti (niže) - u drugu oblast – oblast više produktivnosti i većeg dohotka.

 

BERNARD SHAW (1856) – pisac

Ljudi koji guraju napred su oni koji sami traže prilike i okolnosti koje im odgovaraju i koje žele. Ukoliko ne mogu da ih nađu – SAMI IH STVARAJU.

 

PETER DRUCKER (1909) – pisac i konsultant

Uspešni preduzetnici NE ČEKAJU da ih «Muza poljubi» i podari im «čistu ideju» - ONI KREĆU NA POSAO.

 

JOHN MARRIOTT (1932) – hotelijer

Kada radiš za sebe, kada si preduzetnik – ili postaješ INOVATOR ili NEMAŠ ni za hranu.

 

PETER DRUCKER (1909) – pisac i konsultant

Inovacije su specifičan instrument preduzetnika. To je akt koji kreira resurse za nove vrednosti.

 

TRIP HAWKINS

Kada preduzetnik krene sa svojim poslom - započinje trku kao sprinter. Nakon što se postignu uspesi – angažuju se novi ljudi, a trka se lagano pretvara u - maraton.

 

DEAVER BROWN (1943) – pisac

Neuništivi entuzijazam i upornost da se izdrži – “zaštitni znak” su svakog preduzetnika.

 

O PROFITU

 

WINSTON CHURCHILL (1874) - državnik

Socijalisti kažu da je stvaranje profita – greh. Ja mislim da je GREH - PRAVITI GUBITKE.

 

CHARLES SAWYER

Profit je “anlaser” ekonomskog motora.

 

DAVID RICARDO (1772) – ekonomista

Ništa ne doprinosi sreći, prosperitetu i razvoju zemlje kao – VISOKI PROFITI.

 

PAUL SAMUELSON (1915) – ekonomista

PROFIT je krvotok ekonomskog sistema, magični eliksir na kome leži progres i sve dobro koje od njega zavisi.

 

B. WRIGHTSTON

Ako PLATE potiču od rada, RENTA od nekretnina, INTERES od štednje – odakle potiče profit? PROFIT POTIČE OD – RIZIKA.

 

LUIS BRANDEIS (1865) – sudija

U biznisu – profit je kruna uspeha. Izostanak profita je znak - greške.

 

LI XIANIAN

Ukoliko ste radili bez profita, prvi zaključak je – NEGDE STE POGREŠILI.

 

LEE BRISTOL

Ne volim da radim sa firmama koje prave mali profit, jer je prva negativna posledica – loša usluga.

 

SAMUEL GOMPERS (1850) – sindikalni šef

Najveći kriminal prema radnicima je - raditi bez profita. U ekonomiji – SUPROTNO PROFITU je - NEZAPOSLENOST.

 

O RADU

 

THEODORE ROOSEVELT (1858) – predsednik SAD

URADI - ono što možeš, SA ONIM – što znaš, TAMO – gde se nalaziš.

 

THOMAS EDISON (1847) - inovator

RAZMIŠLJANJE je – težak rad. 

 

A.P. GOUTHEY

Nemoguće je živeti, a da se niste rodili. Isto tako, NEMOGUĆE JE STEĆI -   ISKUSTVO – bez OPASNOSTI, PRIZNANJE – bez RADA i PROFIT – bez RIZIKA.

 

IRVING MACK

INICIJATIVA se sastoji od - rada na pravim stvarima, a da vam to niko nije naložio.

 

GYLES  BRANDRETH

Šef pita: “Koliko ljudi radi u ovom sektoru?” Pitani odgovara: “Otprilike – polovina”. 

 

ROBERT FROST (1874) - pisac

Svet je pun entuzijasta. Jedni su tu – da RADE, a drugi – da im TO PREPUSTE.

 

ROBERT FROST (1874) - pisac

Razlog zbog koga – više ljudi umire od brige – nego od rada, je u tome što - ljudi VIŠE BRINU nego što RADE.

 

CHARLES SCHWAB (1862) - pisac

Tri radnika rade na građevini. Svima je postavljeno isto pitanje: “ŠTA RADITE?” Prvi odgovara: “POSTAVLJAM CIGLE!” Drugi odgovara: “ZARAĐUJEM PLATU!” Treći odgovara: “POMAŽEM DA SE SAGRADI KATEDRALA!” Kojem tipu radnika – VI pripadate?

 

O KOMPJUTERIMA

 

EDWARD ESBER

Kompjuter NEĆE – od lošeg menadžera – napraviti dobrog. Ali će – pomoći dobrom – da postane JOŠ BOLJI, a lošem – JOŠ GORI.

 

PETE LAWSON

Čvrsto sam uveren da je mnogo lakše – naučiti kreativnog biznismena nešto o kompjuterima, nego programera – nešto o biznisu.

 

MITCH KAPOR

Kompjuter skuplja informacije, kao IDEALNI pomoćnik-istraživač.

 

JOSEPH WAINZEBAUM

Kompjuter će UVEK poslušati vašu volju – ali to se može ispostaviti SASVIM DRUGAČIJIM od onoga - što ste imali na umu.

 

ED JOURDON

Korisnik ne zna šta želi – dok ne vidi šta je dobio.

 

SUSAN STEELE

Mnoge kompanije imaju divne, elegantne kompjuterske sisteme, koji stvaraju VIŠE PROBLEMA - nego što ih REŠAVAJU.

 

MARFIJEV ZAKON

Ako softverski projekat koji kasni – pojačate novim ljudima - KASNIĆE JOŠ VIŠE.

 

MERLE MEACHAM

Za nekoliko minuta – kompjuter napravi grešku koju može napraviti mnogo ljudi – za mogo meseci.

 

IBM - PORUKA

Kompjuteri nisu pametni (nijednome nikada nije sinula ideja), ali su – brzi i efikasni.

 

JOSEPH WEIZENBAUM

Budući da nemamo načina da kompjutere učinimo pametnijim, nemojmo im davati zadatke koji zahtevaju mudrost.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>