Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

SKUPŠTINA RADI “PUNOM PAROM”

Skupština Srbije radi punom parom

Narodna skupština Republike Srbije je, na devetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine - razmatrala i usvojila izmene preko trideset veoma važnih zakona.

U utorak, 18. septembra 2012. godine, u 15h započelo je deveto zasedanje po dnevnom redu sa 36. tačaka.

Predloge zakona, narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača - ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

U pet dana,  Narodna skupština je obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda Devetog vanrednog zasedanja.

Nakon toga, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač odredila je utorak, 25. septembar 2012. godine, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini.

U danu za glasanje, usvojeni su sledeći zakoni:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, (videti Zakon)
2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, (videti Zakon)
3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, (videti Zakon)
4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, (videti Zakon)
5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, (videti Zakon)
6. Zakon o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama, (videti Zakon)
7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, (videti Zakon)
8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, (videti Zakon)
9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, (videti Zakon)
10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (videti Zakon)
11. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, (videti Zakon)
12. Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, (videti Zakon)
13. Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, (videti Zakon)
14. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama, (videti Zakon)
15. Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, (videti Zakon)
16. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, (videti Zakon)
17. Zakon o izmenama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, (videti Zakon)
18. Zakon o izmenama Zakona o hemikalijama, (videti Zakon)
19. Zakon o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, (videti Zakon)
20. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju, (videti Zakon)
21. Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima, (videti Zakon)
22. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, (videti Zakon)
23. Zakon o izmenama Zakona o privatizaciji, (videti Zakon)
24. Zakon o izmenama Zakona o vodama, (videti Zakon)
25. Zakon o izmenama Zakona o šumama, (videti Zakon)
26. Zakon o izmeni Zakona o stočarstvu, (videti Zakon)
27. Zakon o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu, (videti Zakon)
28. Zakon o izmenama Zakona o vinu, (videti Zakon)
29. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici, (videti Zakon)
30. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžira, (videti Zakon)
31. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu ''stand by'' aranžmana Ujedinjenih nacija, (videti Zakon)
32. Zakon o potvrđivanju Predloga izmene Statuta Međunarodnog monetarnog fonda o reformi Odbora izvršnih direktora, (videti Zakon)
33. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave, (videti Zakon)

 

Na desetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine, razmatrani su i usvojeni sledeći zakoni:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, (videti Zakon)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, (videti Zakon)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti, (videti Zakon)
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti (videti Zakon) i
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama (videti Zakon)

 

Gore pomenuti zakoni, su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2012, od 28.09.2012. godine, odnosno u “Sl. glasnilk RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/2012, od 28.09.2012. godine.

Zakoni o izmenama i dopunama - uglavnom STUPAJU na snagu OSMOG DANA od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim nekih izuzetaka.

Posebno ističemo - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  - u čijem je članu 50. propisano da – stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, ALI - primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba

  • člana 15. (povećana opšta stopa PDV na 20%), člana 26. stav 2. (povećana opšta stopa PDV naknade poljoprivrednika na 8%)  i člana 45. (izmene u vezi refundacije kupcu prvog stana) - koje će se primenjivati od 1. oktobra 2012. godine,
  • člana 32. (brisane odredbe u vezi brisanja malih poreskih obveznika iz evidencije PDV obveznika) - koji će se primenjivati od 31. decembra 2012. godine,
  • odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 
 

LJ.M.V.

Objavljeno: 27.09.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 59 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 7 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/10, strana: 7 od 02.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 3 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 39 od 04.05.2017.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 52 od 04.05.2017.


Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 4 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.Pogledajte kompletan spisak >>