Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Pravilnik o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači

"Službeni list SFRJ", broj 34/74, strana: 1177 od 11.07.1974.
"Službeni list SFRJ", broj 26/75, strana: 834 od 30.05.1975.
"Službeni list SFRJ", broj 13/78, strana: 395 od 17.03.1978.
"Službeni list SFRJ", broj 1/81, strana: 27 od 09.01.1981.
"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 100 od 12.07.2019.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - položene cilindrične rezervoare

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/81, strana: 639
"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 97 od 12.07.2019.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - vertikalne cilindrične rezervoare

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 3/85, strana: 80 od 25.01.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 97 od 12.07.2019.


Indeksi potrošačkih cena za jun 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 138 od 12.07.2019.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 67/17, strana: 37 od 07.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 98/17, strana: 43 od 03.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 14/19, strana: 228 od 06.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 49/19, strana: 89 od 08.07.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenima

"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 24 od 12.07.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 48/19, strana: 44 od 05.07.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 56 od 12.07.2019.


Maloprodajne cene duvanski prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 139 od 12.07.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 49/19, strana: 96 od 08.07.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 48/19, strana: 132 od 05.07.2019.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 41 od 31.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 10/18, strana: 10 od 07.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 14/18, strana: 252 od 23.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 120 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 58/18, strana: 74 od 27.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 35 od 07.09.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 102/18, strana: 127 od 21.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 10/19, strana: 86 od 15.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 48/19, strana: 119 od 05.07.2019.


Odluka o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 7 od 12.07.2019.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 94/17, strana: 21 od 19.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 100/17, strana: 3 od 08.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 3 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 3 od 05.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 30 od 20.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 9 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 57/18, strana: 23 od 25.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 76/18, strana: 4 od 12.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 81/18, strana: 3 od 26.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 83/18, strana: 75 od 29.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 6 od 09.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 71 od 14.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 109 od 03.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 50/19, strana: 3 od 12.07.2019.Pogledajte kompletan spisak >>