Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/22, strana: 75 od 20.05.2022.


Indeksi potrošačkih cena za april 2022. godine

"Službeni glasnik RS", broj 57/22, strana: 25 od 15.05.2022.


Javnobeležnički poslovnik

"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 31 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 66/17, strana: 141 od 05.07.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 154 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 54/18, strana: 103 od 13.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 151/20, strana: 50 od 15.12.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 59/22, strana: 104 od 20.05.2022.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 59/22, strana: 60 od 20.05.2022.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 54/22, strana: 3 od 06.05.2022.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 57/22, strana: 4 od 15.05.2022.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 61/22, strana: 11 od 26.05.2022.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 54/22, strana: 18 od 06.05.2022.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/22, strana: 25 od 15.05.2022.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 58/22, strana: 21 od 18.05.2022.


Odluka o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 55 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/19, strana: 73 od 13.12.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 58/22, strana: 19 od 18.05.2022.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Maljen"

"Službeni glasnik RS", broj 55/22, strana: 4 od 09.05.2022.Pogledajte kompletan spisak >>