Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Indeksi potrošačkih cena za april 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 34/19, strana: 188 od 17.05.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 34/19, strana: 145 od 17.05.2019.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/19, strana: 15 od 10.05.2019.


Krivični zakonik

"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 88/05, strana: 51 od 14.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 171 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 53 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 36 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 3 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 3 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 3 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 94/16, strana: 7 od 24.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 35/19, strana: 3 od 21.05.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 34/19, strana: 188 od 17.05.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 32/19, strana: 47 od 03.05.2019.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 33/19, strana: 71 od 10.05.2019.


Odluka o izboru predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 35/19, strana: 21 od 21.05.2019.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 35/19, strana: 22 od 21.05.2019.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Zlatibor"

"Službeni glasnik RS", broj 21/19, strana: 345 od 27.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 32/19, strana: 47 od 03.05.2019.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Ritovi donjeg Potisja"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/19 i 35/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 64/15, strana: 43 od 20.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 70/18, strana: 64 od 21.09.2018.
"Službeni list APV", broj 20/19, strana: 1573 od 24.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 35/19, strana: 84 od 21.05.2019.


Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje

"Službeni glasnik RS", broj 59/18, strana: 9 od 31.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 33/19, strana: 14 od 10.05.2019.Pogledajte kompletan spisak >>