Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/18 - u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog zakona - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 31/04, strana: 6 od 02.07.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 87/18, strana: 44 od 13.11.2018.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 65 od 09.11.2018.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 4 od 02.11.2018.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 85/18, strana: 79 od 08.11.2018.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 111 od 02.11.2018.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 68 od 02.11.2018.


Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 66 od 02.11.2018.


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 105 od 09.11.2018.


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 106 od 09.11.2018.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 104 od 09.11.2018.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 104 od 09.11.2018.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 94/17, strana: 21 od 19.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 100/17, strana: 3 od 08.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 3 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 3 od 05.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 30 od 20.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 9 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 57/18, strana: 23 od 25.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 76/18, strana: 4 od 12.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 81/18, strana: 3 od 26.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 83/18, strana: 75 od 29.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 6 od 09.11.2018.


Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine

"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 3 od 02.11.2018.


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 84/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 52/18, strana: 7 od 06.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 3 od 02.11.2018.Pogledajte kompletan spisak >>