Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Pravilnik o obaveznom atestiranju obloga za kočnice motornih i priključnih vozila i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/21 - ZAMENJEN NAREDBOM
"Službeni list SFRJ", broj 76/90, strana: 2216 od 07.12.1990.
"Službeni glasnik RS", broj 10/21, strana: 91 od 10.02.2021.


Drugi dodatni protokol Svetske poštanske konvencije, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/21, strana: 13 od 01.02.2021.


Indeksi potrošačkih cena za januar 2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 17/21, strana: 36 od 26.02.2021.


Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/21, strana: 11 od 01.02.2021.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 17/21, strana: 10 od 26.02.2021.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 15/21, strana: 11 od 19.02.2021.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 9/21, strana: 29 od 05.02.2021.


Lista odobrenih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/21 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/19, strana: 276 od 26.12.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 13/21, strana: 4 od 17.02.2021.


Lista odobrenih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 13/21, strana: 4 od 17.02.2021.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 15/21, strana: 34 od 19.02.2021.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 11/21, strana: 107 od 12.02.2021.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 14/21, strana: 19 od 17.02.2021.



Pogledajte kompletan spisak >>