Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Sadržaj sajta

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 50/20, strana: 4 od 03.04.2020.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 53/20, strana: 4 od 09.04.2020.


Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/20 - Uredbom o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
"Službeni glasnik RS", broj 34/20, strana: 3 od 18.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 39/20, strana: 6 od 21.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 40/20, strana: 4 od 22.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 46/20, strana: 2 od 28.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 50/20, strana: 12 od 03.04.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 53/20, strana: 3 od 09.04.2020.


Odluka o budžetu grada Beograda za 2020. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 114/19, strana: 1 od 29.11.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/20, strana: 1 od 02.04.2020.


Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola

"Službeni glasnik RS", broj 49/20, strana: 4 od 01.04.2020.


Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću

"Službeni glasnik RS", broj 49/20, strana: 4 od 01.04.2020.


Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/20 - Uredbom o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
"Službeni glasnik RS", broj 32/20, strana: 3 od 16.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 53/20, strana: 3 od 09.04.2020.


Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

"Službeni glasnik RS", broj 23/20, strana: 3 od 10.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 24/20, strana: 3 od 11.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 27/20, strana: 13 od 13.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 28/20, strana: 3 od 14.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 30/20, strana: 3 od 15.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 32/20, strana: 3 od 16.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 35/20, strana: 18 od 18.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 37/20, strana: 3 od 19.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 38/20, strana: 17 od 20.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 39/20, strana: 4 od 21.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 43/20, strana: 4 od 27.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 45/20, strana: 3 od 28.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 48/20, strana: 4 od 31.03.2020.
"Službeni glasnik RS", broj 49/20, strana: 3 od 01.04.2020.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 84/18, strana: 55 od 02.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 87 od 09.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 53/20, strana: 14 od 09.04.2020.


Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih davanja

"Službeni glasnik RS", broj 50/20, strana: 12 od 03.04.2020.


Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/20 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 92/18, strana: 58 od 28.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 50/20, strana: 12 od 03.04.2020.Pogledajte kompletan spisak >>