Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DONETO 5 NOVIH ZAKONA

Novi zakoni

DONETO 5 NOVIH ZAKONA

U utorak, 26. januara 2016. godine, sa početkom u 13.30 časova, održana je sednica  Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godine -  kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U Danu za glasanje - Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika – usvojila:

- Predlog zakona o policiji,

- Predlog zakona o javnom redu i miru,

- Predlog zakona o javnom okupljanju,

- Predlog zakona o oglašavanju i

- Predlog zakona o informacionoj bezbednosti.

U četvrtak, 28. januara 2016. godine - Predsednik Republike je ukazima proglasio ove zakone, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2016, od 28.01.2016. godine.

Konkretnije

- Zakon o policiji

Ovim zakonom uređuju se - unutrašnji poslovi,

- organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo),

- policijski poslovi,

- organizacija i nadležnost Policije,

- kao i druga pitanja od značaja za rad Policije i Ministarstva.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, kada prestaje da važi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009, 92/2011 i 64/2015) osim čl. 75-82, koji će se primenjivati do donošenja zakona iz člana 252. Zakona.

- Zakon o javnom redu i miru

Ovim zakonom uređuju se - javni red i mir na javnom mestu,

- utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira,

- kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, kada prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/2005 i 101/2005).

- Zakon o javnom okupljanju

Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja u Republici Srbiji

Članom 24. Zakona, obavezana je - Skupština grada, odnosno opštine - da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (dakle do 5. aprila 2016. godine) - odrede prostor na kojem nije dozvoljeno okupljanje, iz člana 6. stav 1. Zakona.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine,.

Podsećamo - U "Sl. glasniku RS", br. 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine - objavljena je Odluka Ustavnog suda, Broj IUz-204/2013, kojom je - utvrđeno da Zakon o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99 i 33/99, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 29/2001 i 101/2005) nije u saglasnosti sa Ustavom i prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Sl. glasniku RS"

- Zakon o informacionoj bezbednosti

Ovim zakonom uređuju se - mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima,

- odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i 

- određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

 

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine.

Podzakonska akta predviđena ovim zakonom - doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (dakle – do 5. avgusta 2016. godine), a operatori IKT sistema od posebnog značaja su dužni da donesu akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 10. Zakona.

- Zakon o oglašavanju

Ovim zakonom uređuju se - javni red i mir na javnom mestu,

- utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira,

- kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, a PRIMENJUJE SE po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu (dakle – od 5. maja 2016. godine).

Danom početka primene Zakona - prestaju da važe odredbe:

1) Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014);

2) člana 11. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014);

3) člana 4. tač. 12)-16), člana 56-59, člana 67, člana 111. stav 1. tač. 2)-4) i tačke 6), i člana 111. stav 2. tač. 2)-4) i tačke 6) Zakon o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014).

LJ.M.V.

Objavljeno: 29.01.2016.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>