Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DONETO 5 NOVIH ZAKONA

Novi zakoni

DONETO 5 NOVIH ZAKONA

U utorak, 26. januara 2016. godine, sa početkom u 13.30 časova, održana je sednica  Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godine -  kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U Danu za glasanje - Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika – usvojila:

- Predlog zakona o policiji,

- Predlog zakona o javnom redu i miru,

- Predlog zakona o javnom okupljanju,

- Predlog zakona o oglašavanju i

- Predlog zakona o informacionoj bezbednosti.

U četvrtak, 28. januara 2016. godine - Predsednik Republike je ukazima proglasio ove zakone, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2016, od 28.01.2016. godine.

Konkretnije

- Zakon o policiji

Ovim zakonom uređuju se - unutrašnji poslovi,

- organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo),

- policijski poslovi,

- organizacija i nadležnost Policije,

- kao i druga pitanja od značaja za rad Policije i Ministarstva.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, kada prestaje da važi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009, 92/2011 i 64/2015) osim čl. 75-82, koji će se primenjivati do donošenja zakona iz člana 252. Zakona.

- Zakon o javnom redu i miru

Ovim zakonom uređuju se - javni red i mir na javnom mestu,

- utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira,

- kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, kada prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/2005 i 101/2005).

- Zakon o javnom okupljanju

Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja u Republici Srbiji

Članom 24. Zakona, obavezana je - Skupština grada, odnosno opštine - da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (dakle do 5. aprila 2016. godine) - odrede prostor na kojem nije dozvoljeno okupljanje, iz člana 6. stav 1. Zakona.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine,.

Podsećamo - U "Sl. glasniku RS", br. 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine - objavljena je Odluka Ustavnog suda, Broj IUz-204/2013, kojom je - utvrđeno da Zakon o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99 i 33/99, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 29/2001 i 101/2005) nije u saglasnosti sa Ustavom i prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Sl. glasniku RS"

- Zakon o informacionoj bezbednosti

Ovim zakonom uređuju se - mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima,

- odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i 

- određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

 

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine.

Podzakonska akta predviđena ovim zakonom - doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (dakle – do 5. avgusta 2016. godine), a operatori IKT sistema od posebnog značaja su dužni da donesu akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 10. Zakona.

- Zakon o oglašavanju

Ovim zakonom uređuju se - javni red i mir na javnom mestu,

- utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira,

- kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, a PRIMENJUJE SE po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu (dakle – od 5. maja 2016. godine).

Danom početka primene Zakona - prestaju da važe odredbe:

1) Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014);

2) člana 11. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014);

3) člana 4. tač. 12)-16), člana 56-59, člana 67, člana 111. stav 1. tač. 2)-4) i tačke 6), i člana 111. stav 2. tač. 2)-4) i tačke 6) Zakon o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014).

LJ.M.V.

Objavljeno: 29.01.2016.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>