Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DONETO 5 NOVIH ZAKONA

Novi zakoni

DONETO 5 NOVIH ZAKONA

U utorak, 26. januara 2016. godine, sa početkom u 13.30 časova, održana je sednica  Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godine -  kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U Danu za glasanje - Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika – usvojila:

- Predlog zakona o policiji,

- Predlog zakona o javnom redu i miru,

- Predlog zakona o javnom okupljanju,

- Predlog zakona o oglašavanju i

- Predlog zakona o informacionoj bezbednosti.

U četvrtak, 28. januara 2016. godine - Predsednik Republike je ukazima proglasio ove zakone, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2016, od 28.01.2016. godine.

Konkretnije

- Zakon o policiji

Ovim zakonom uređuju se - unutrašnji poslovi,

- organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo),

- policijski poslovi,

- organizacija i nadležnost Policije,

- kao i druga pitanja od značaja za rad Policije i Ministarstva.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, kada prestaje da važi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009, 92/2011 i 64/2015) osim čl. 75-82, koji će se primenjivati do donošenja zakona iz člana 252. Zakona.

- Zakon o javnom redu i miru

Ovim zakonom uređuju se - javni red i mir na javnom mestu,

- utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira,

- kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, kada prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/2005 i 101/2005).

- Zakon o javnom okupljanju

Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja u Republici Srbiji

Članom 24. Zakona, obavezana je - Skupština grada, odnosno opštine - da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (dakle do 5. aprila 2016. godine) - odrede prostor na kojem nije dozvoljeno okupljanje, iz člana 6. stav 1. Zakona.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine,.

Podsećamo - U "Sl. glasniku RS", br. 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine - objavljena je Odluka Ustavnog suda, Broj IUz-204/2013, kojom je - utvrđeno da Zakon o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99 i 33/99, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 29/2001 i 101/2005) nije u saglasnosti sa Ustavom i prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Sl. glasniku RS"

- Zakon o informacionoj bezbednosti

Ovim zakonom uređuju se - mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima,

- odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i 

- određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

 

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine.

Podzakonska akta predviđena ovim zakonom - doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (dakle – do 5. avgusta 2016. godine), a operatori IKT sistema od posebnog značaja su dužni da donesu akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 10. Zakona.

- Zakon o oglašavanju

Ovim zakonom uređuju se - javni red i mir na javnom mestu,

- utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira,

- kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Zakon STUPA NA SNAGU – 5. februara 2016. godine, a PRIMENJUJE SE po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu (dakle – od 5. maja 2016. godine).

Danom početka primene Zakona - prestaju da važe odredbe:

1) Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014);

2) člana 11. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014);

3) člana 4. tač. 12)-16), člana 56-59, člana 67, člana 111. stav 1. tač. 2)-4) i tačke 6), i člana 111. stav 2. tač. 2)-4) i tačke 6) Zakon o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014).

LJ.M.V.

Objavljeno: 29.01.2016.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>