Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USVOJENI VAŽNI ZAKONI

Usvojeni važni zakoni maj 2014,

Produžen rok važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona - krivičnog, parničnog i vanparničnog, izvršenja odluka (i u krivičnoj i u građanskoj materiji) su takođe pretrpela izmene.

U "Sl. glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. godine, objavljeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
  čijim je čl. 59. i 60. - „vezan” za Zakon o javnom beležništvu (konkretnije - propisan je POČETAK PRIMENE nekih odredbi samog Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku - za početak primene Zakona o javnom beležništvu, a takođe je propisan i PRESTANAK VAŽENJA nekih odredbi Zakona o javnom beležništvu - za stupanje na snagu izmena i dopuna vanparničnog zakona).
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • NOVI - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija -POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o izvršenju krivičnih sankcija)
 • NOVI - Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera - POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g
 • NOVI - Zakon o posredovanju u rešavanju sporova - POČINJE PRIMENA - 1. januara 2015. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o posredovanju - medijaciji)
 • NOVI - Zakon o pravobranilaštvu (kojim - prestaje da važi sada važeći Zakon o javnom pravobranilaštvu)
 • Zakon o izmeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 • Zakon o izmeni Zakona o o izvršenju i obezbeđenju

Već je bilo reči o ovim zakonima i razlozima njihovih izmena (Videti članak - ZAKONI U PROCEDURI) dok su bili u skupštinskoj proceduri. Ovde (sada) na njih ukazujemo - kao na usvojene i objavljene propise.Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 28.05.2014.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>