Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USVOJENI VAŽNI ZAKONI

Usvojeni važni zakoni maj 2014,

Produžen rok važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona - krivičnog, parničnog i vanparničnog, izvršenja odluka (i u krivičnoj i u građanskoj materiji) su takođe pretrpela izmene.

U "Sl. glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. godine, objavljeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
  čijim je čl. 59. i 60. - „vezan” za Zakon o javnom beležništvu (konkretnije - propisan je POČETAK PRIMENE nekih odredbi samog Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku - za početak primene Zakona o javnom beležništvu, a takođe je propisan i PRESTANAK VAŽENJA nekih odredbi Zakona o javnom beležništvu - za stupanje na snagu izmena i dopuna vanparničnog zakona).
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • NOVI - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija -POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o izvršenju krivičnih sankcija)
 • NOVI - Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera - POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g
 • NOVI - Zakon o posredovanju u rešavanju sporova - POČINJE PRIMENA - 1. januara 2015. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o posredovanju - medijaciji)
 • NOVI - Zakon o pravobranilaštvu (kojim - prestaje da važi sada važeći Zakon o javnom pravobranilaštvu)
 • Zakon o izmeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 • Zakon o izmeni Zakona o o izvršenju i obezbeđenju

Već je bilo reči o ovim zakonima i razlozima njihovih izmena (Videti članak - ZAKONI U PROCEDURI) dok su bili u skupštinskoj proceduri. Ovde (sada) na njih ukazujemo - kao na usvojene i objavljene propise.Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 28.05.2014.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>