Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

USVOJENI VAŽNI ZAKONI

Usvojeni važni zakoni maj 2014,

Produžen rok važenja postojećih vozačkih dozvola, važne izmene procesnih zakona - krivičnog, parničnog i vanparničnog, izvršenja odluka (i u krivičnoj i u građanskoj materiji) su takođe pretrpela izmene.

U "Sl. glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. godine, objavljeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
  čijim je čl. 59. i 60. - „vezan” za Zakon o javnom beležništvu (konkretnije - propisan je POČETAK PRIMENE nekih odredbi samog Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku - za početak primene Zakona o javnom beležništvu, a takođe je propisan i PRESTANAK VAŽENJA nekih odredbi Zakona o javnom beležništvu - za stupanje na snagu izmena i dopuna vanparničnog zakona).
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • NOVI - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija -POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o izvršenju krivičnih sankcija)
 • NOVI - Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera - POČINJE PRIMENA - 1. septembra 2014. g
 • NOVI - Zakon o posredovanju u rešavanju sporova - POČINJE PRIMENA - 1. januara 2015. g (kada - prestaje da važi sada važeći Zakon o posredovanju - medijaciji)
 • NOVI - Zakon o pravobranilaštvu (kojim - prestaje da važi sada važeći Zakon o javnom pravobranilaštvu)
 • Zakon o izmeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 • Zakon o izmeni Zakona o o izvršenju i obezbeđenju

Već je bilo reči o ovim zakonima i razlozima njihovih izmena (Videti članak - ZAKONI U PROCEDURI) dok su bili u skupštinskoj proceduri. Ovde (sada) na njih ukazujemo - kao na usvojene i objavljene propise.Videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 28.05.2014.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>