Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DAN ŽALOSTI - 21, 22. i 23. maj 2014. godine

Dani žalosti - 21, 22 i 23. maj 2014.

Proglašen je - Dan žalosti povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu člana 2. stav 3. Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 30/2010), Vlada je donelaOdluku o proglašenju Dana žalosti (koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 54/2014)

 

Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 30/2010), na osnovu koga je doneta Odluku o proglašenju Dana žalosti - uređuju se:

 • uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije,
 • obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi i organizacije),
 • obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i
 • sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti.

 

Proglašenje i trajanje dana žalosti – regulisano je čl. 2. i 3. Zakona.

Dan žalosti se proglašava posle naročito teške nesreće koja za posledicu ima smrt, ranjavanje, ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi (član 2. stav 1. Zakona).

Odluku o proglašenju i trajanju dana žalosti donosi - Vlada Republike Srbije (član 2. stav 3. Zakona).

Dan žalosti traje onoliko dugo koliko se odredi odlukom o proglašenju i trajanju dana žalosti, ali ne može trajati duže od tri dana (član 3. stav 1. Zakona). Odlukom o proglašenju Dana žalosti (tačka 2.) određeno je – da je Dan žalosti 21, 22. i 23. maj 2014. godine.

Dan žalosti otpočinje u - 0.00 sati dana koji je određen za dan žalosti (21. maj 2014. godine), a završava se u 24.00 sata dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti. (23. maj 2014. godine)

Način obeležavanja dana žalosti – regulisan je Zakonom (čl. 4. do 10.), i to:

 • Spuštanje zastave na pola koplja

Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu - dužna su da u vreme dana žalosti - zastavu Republike Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.

 

 • Odavanje pošte minutom ćutanja

Svaki poslodavac dužan je da na dan žalosti - omogući zaposlenima da u isto vreme, minutom ćutanja, odaju poštu nastradalim ljudima u nesreći zbog koje je dan žalosti proglašen.

 

 • Medijsko informisanje i sećanje

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije - dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti:

 • emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
 • obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
 • umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
 • usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

Novinsko-izdavačke organizacije (koje izdaju dnevne novine) dužne su da na dan žalosti svoje listove odštampaju u crnoj boji, navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju dana žalosti i proglašenju njegovog obeležavanja.

 

 • Obeležavanje dana žalosti u obrazovnim ustanovama

U obrazovnim ustanovama dan žalosti obeležava se - minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se danu žalosti.

 

 • Obeležavanje dana žalosti u ustanovama kulture

Muzeji, pozorišta, bioskopi, organizacije koje imaju muzičko-scenske programe, arhive i druge ustanove u oblasti kulture - obavezni su da svoje programe prilagode danu žalosti.

 

 • Obeležavanje dana žalosti na sportskim manifestacijama
 • U sportskim halama, na stadionima i igralištima, obeležava se - spuštanjem na pola jarbola ili na pola koplja zastave Republike Srbije i zastava sportskih klubova, a ako je reč o sportskim susretima međunarodnog značaja onda i spuštanjem zastava međunarodnih sportskih organizacija na pola jarbola ili na pola koplja.
 • Pre početka sportske manifestacije, sudija zviždukom pištaljke označava početak i završetak odavanja pošte minutom ćutanja, i prikladnih poruka kojima se odaje pošta nastradalim u nesreći zbog koje je proglašen dan žalosti.
 • Igrači, rezervni igrači, treneri, sudije i svi ostali učesnici sportske manifestacije, kao i prisutni gledaoci (osim nepokretnih invalida), dužni su da - pri odavanju pošte minutom ćutanja ustanu i da dostojanstveno obeleže odavanje pošte nastradalima u nesreći zbog koje je proglašen dan žalosti.

 

 • Zabrana izvođenja ili emitovanja narodne i zabavne muzike, odnosno programa zabavnog karaktera

Zabranjeno je - emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

 

Zakonom je regulisan i - Nadzor nad primenom zakona, i to:

 • ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (vrši nadzor) kad je reč o državnim organima i organizacijama Republike Srbije, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u slučajevima poštovanja obaveza iz čl. 4, 5. i 10. Zakona ( spuštanje zastava, odavanja pošte, zabrarana izvođenja narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera);
 • ministarstvo nadležno za oblast kulture (vrši nadzor) kad je reč o pravnim licima iz člana 8. Zakona (povodom obeležavanja dana žalosti u ustanovama kulture);
 • Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, za subjekte iz člana 6. stav 1. Zakona (Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti);
 • ministarstvo nadležno za oblast javnog informisanja (vrši nadzor) nad subjektima iz člana 6. stav 2. Zakona - novinsko-izdavačkim organizacijama (koje izdaju dnevne novine), kao i nad obavljanjem poverenog posla iz tačke 2a) člana 11. Zakona (Republička radiodifuzna agencija);
 • ministarstvo nadležno za oblast prosvete (vrši nadzor), kad je reč o pravnim licima iz čl. 7. i 9. Zakona (obeležavanje dana žalosti u obrazovnim ustanovama i na sportskim manifestacijama).

Kada organ nadležan za nadzor - utvrdi da se organi i organizacije ne pridržavaju utvrđenih obaveza u obeležavanju dana žalosti - naložiće otklanjanje uočenih nedostataka i pokrenuće prekršajni postupak (član 12. Zakona).

LJ.M.V.

Objavljeno: 21.05.2014.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>