Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

U PENZIJU, u 2011. godini - MOŽE - AKO

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

IMATE - 53 godine života (žene), odnosno 53 godine i 4 meseca (muškarci)  i 35 (žene), odnosno  40 (muškarci) godina radnog staža.

Sve ovo i još mnogo više, možete naći u  Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 i 107/09) sa NAJNOVIJIM, ZNAČAJNIM IZMENAMA I DOPUNAMA, objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 101/2010 od 29. decembra 2010. godine (u daljem tekstu: Zakon).

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona ("Sl. glasnik RS", br.  101/2010, u daljem tekstu: Zakon o izmenama 101/2010) – STUPIO je NA SNAGU narednog dana, a POČEO je da se PRIMENJUJE – od 1. januara 2011. godine (osim nekih odredbi, koje se odnose na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine).

Zakonom o izmenama 101/2010 - propisane su značajne izmene Zakona, od kojih na ovom mestu izdvajamo samo neke.

 

Pre svega, izmenom člana 13. PRECIZIRANO je određenje – OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA – sa detaljnijim i jasnijim definisanjem poljoprivrednog domaćinstva, nosioca i članova.

 

U tom kontekstu - Osiguranici poljoprivrednici su - lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu korisnici penzije ili nisu na školovanju.

- Poljoprivrednim domaćinstvom, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se - zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo između njegovih članova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili građevinske celine na kojem se obavlja stočarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugi uzgoj ili gajenje.

- Nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u smislu ovog zakona, je - lice koje je obveznik poreza na imovinu po osnovu poljoprivrednog zemljišta ili poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na imovinu i porez na dohodak građana.

- Član poljoprivrednog domaćinstva, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva, u smislu ovog zakona, je lice koje živi i radi na poljoprivrednom domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u mešovitom domaćinstvu."

 

Takođe, LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE, AUTORI, Lica po UGOVORU o DELU – mogu sticati, odnosno može im prestati svojstvo osiguranika – ukoliko se NE MOŽE UTVRDITI početak i prestanak obavljanja posla.

 

Posle više dekada – VOJNA LICA (od 2012. godine) „potpadaju pod domen“ ovog Zakona, odnosno – shodno članu 11. Zakona – OSIGURANICI zaposleni (pored civilnih lica na službi u Vojsci Srbije) jesu - i profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije.

 

Preciznije i detaljnije su uređene ODREĐENE KATEGORIJE OSIGURANIKA koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju.

To su: 1) policijski službenici - uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova - koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

3) pripadnici - Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4) zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zaposleni u Upravi);

5) ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) ostali policijski službenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Određenje osiguranika-zaposlenih koji mogu pod posebnim uslovima steći prava na penziju, kao i uslova za sticanje prava - uređeno je čl. 42. i 43. Zakona (odnosno čl. 20. i 21. Zakona o izmenama 101/2010, kojima su - izmenjene i dopunjene odredbe člana 43. i u celosti izmenjen član 42), ali i čl. 73. i 84 Zakona o izmenama 101/2010.

 

Videti i - Određene kategorije osiguranika - tabele VIIa, VIIb i VIIc

 

Možda ipak najzanimljivije izmene odnose se na odredbe kojima su regulisani uslovi sticanja prava.

Prvo, u vezi prava na sticanje starosne penzije – u osnovnim odredbama člana 19. stav 1. tačka 2) – PODIGNUTA je starosna granica za žene (sa 53 na 58 godina života) i potrebne godine staža za žene (sa 35 na 38 godina staža).

Istina, shodno prelaznim odredbama Zakona o izmenama 101/2010 (član 69.) – u 2011. i 2012. godini - potrebne godine staža za žene su – 35 godina i navršene 53. godine života.  

 

Videti i - Sticanje prava na starosnu penziju - tabela I

 

Drugo, u vezi prava na sticanje starosne penzije osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i kojima se - starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju (shodno članu 20. – vrši se snižavanje u zavisnosti od stepena uvećanja staža za po jednu godinu) i to:

1) za svakih PET (bilo – tri) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;

2) za svake ČETIRI (bilo – dve) godine i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;

3) za svake TRI (bilo – dve) godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;

Mogućnost snižavanja starosne granice – pomerena je sa 53 na 55 godine (dakle - starosna granica iz stava 1. člana 20. - može se snižavati najviše do 55 godine života). ALI – ovo važi tek od 2016. godine, a do tada – shodno članu 70. Zakona o izmenama 101/2010 (na pr. u 2011. godini – 53 godine i četiri meseca).

 

Videti i - Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za staž sa uvećanim trajanjem - tabela II

 

Takođe, u vezi prava na sticanje porodične penzije udove, udovca, dece (čl. 27. – 32. i 71. - 72.) – pomerene su starosne granice za ostvarivanje prava i preciziraju neka određenja.  

 

Videti i -

 

Ko što je rečeno, Zakonom o izmenama 101/2010 regulisano je (izmenjeno, dopunjenjo, precizirano …) mnogo toga i nemoguće je ovde sve pomenuti (Zakon o izmenama 101/2010 ima 84 članova, od kojih je 67 inkorporisano u prečišćeni tekst Zakona, dok 17 odredbi članova čine prelazne i završne članove).

 

 

 

Detaljnije – videti -

Tabele -

 

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 26.01.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana
Zora
Ukupno: 55
Komentar
Re: Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #55 objavljen : Wed October 07, 2015, 21:01:53
16.10.2015 punim 60godina i sest meseci, uplacivala sam jedanes godina i sest meseci doprinos za poljoprivredu,rodila sam troje dece, dug sa ogromnom kamatom nemogu platiti da li i kako mogu ostvariti pravo na poljoprivrednu penziju?
Unapred hvala.
milena
Ukupno: 55
Komentar
poljoprivredna penzija
Komentar #54 objavljen : Mon April 20, 2015, 20:23:20
imam jednu molbu imam uplacivano 11godina i 6 meseci stara sam 61 godinu dali imam pravo primanja poljoprivredne penzije
zvonko
Ukupno: 55
Komentar
Re: Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #53 objavljen : Sat November 08, 2014, 20:39:36
imam 34 godine staza starosti 60god na birousam pame zanimaju uslovi za privremenu penziju
Dušan
Ukupno: 55
Komentar
Uslov za prevremenu penziju
Komentar #52 objavljen : Wed September 10, 2014, 18:52:10
Imam 59 godina i 10 meseci starosti i 37 godina staža. Da li, po postojećem zakonu, isunjavam uslov za prevremenu penziju?
biljana markovic
Ukupno: 55
Komentar
koja je najniza penzija za puni staz
Komentar #51 objavljen : Tue August 12, 2014, 12:08:24
koja je najniza penzija za puni staz
Slavica
Ukupno: 55
Komentar
Re: Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #50 objavljen : Tue May 06, 2014, 14:34:31
Molim za pomoć,zdravstvena služba neće da mi overi zdravstvenu knjižicu preko supruga jer imam 11.270 m2 zemlje, zapravo katastarski prihod od 176,34 din. Moram hitno na operaciju, a nemam overenu knjižicu, da li je moguće da sam prisiljena ili da prodam zemlju ili da plaćam godišnje oko 80.000 din za penz. i zdravstveno osiguranje? HVALA UNAPRED.
Tatjana
Ukupno: 55
Komentar
Uvećanje radnog staža u slučaju rođenja trećeg deteta
Komentar #49 objavljen : Fri February 21, 2014, 17:01:02
Zanima me da li je još uvek na snazi zakon po kojem majke imaju pravu da prilikom rođenja trećeg deteta dobiju dodatne dve godine radnog staža.
Unapred zahvalna!
sladjana
Ukupno: 55
Komentar
dali
Komentar #48 objavljen : Sat February 15, 2014, 17:21:22
dali majka sa petoro dece ima pravo na penziju.
Trančik Milko
Ukupno: 55
Komentar
Re: Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)
Komentar #47 objavljen : Fri January 24, 2014, 08:13:30
Imam 55 godina i 3 meseca života a radnog taža imam 33 godine i benificiranog još 4,5 godine znači ukupno 37,5 godina.Muškarac am pa me interesuje kada mogu otići u penziju. Sada nisam zaposlen i uplaćujem dobrovoljno penzijsko osiguranje ali pošto nisam zaposlen, podstanar sam a bolestan sam potrebo mi je što pre otići u penziju. Hvala ako mi neko odgovori.napominjem da sam skoro svo vreme radio u 3 smene.
ranko
Ukupno: 55
Komentar
privremena penzija
Komentar #46 objavljen : Mon January 06, 2014, 11:31:10
imam 33godine radnog staza i 60 godina starosti,da li imam pravo na prevremenu penziju i sta mi je sve potrebno za nju,
Prikaz komentara 1 do 10 od ukupno 55 | Sledeća | Poslednja strana

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>