Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2010. godinaDopunski rad zdravstvenih radnika (izmene Zakona)

09.12.2010. u 15:20. Komentara: (0)

Dopunski rad zdravstvenih radnika

U "Sl. glasniku RS", br. 88/2010 od 23. novembra 2010. godine,  objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 72/09), koji je stupio na snagu – 1. decembra 2010. godine. Izmene se (pre svega) odnose na OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA zdravstvenih radnika.


Da se malo zabavite i opustite uz predstojeće praznike

30.11.2010. u 13:00. Komentara: (0)

Aforizmi

WINSTON CHURCHILL (1874) - državnik

Jedni misle da je PRIVATNI BIZNIS - plen koji treba uloviti, drugi – da je krava koju treba izmusti, a retko ko misli da je to - tegleći konj koji vuče lokomotivu.


Ponovo produženo važenje starih pasoša - do 31. decembra 2011. godine

26.11.2010. u 16:42. Komentara: (0)

Zakon | Stari pasoš

Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, kojim je predviđena izmena roka važnosti pasoša (član 52. Zakona), odnosno produženo je važenje do 31. decembra 2011. godine.


POBEDILI NEPUŠAČI (51% : 49%)

16.11.2010. u 16:18. Komentara: (0)

Zabrana pusenja u Srbiji - zakon o zabrani pusenja

Na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja (5. maja 2010. godine), Narodna skupština Republike Srbije je donela - Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (u daljem tekstu: Zakon), koji je (7. maja 2010. godine) proglašen od strane Predsednika Republike – Ukazom o proglašenju Zakona i objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 30/2010 od 7. maja 2010. godine.


7. OKTOBRA 2010. POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

04.10.2010. u 13:25. Komentara: (9)

Novi Zakon o zastiti od pozara

Decembra 2009. godine, nakon više od 20 godina primene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik SRS", br. 37/88 od 8.10.1988. godine, u daljem tekstu: Stari Zakon) – donet je NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 111/09, od 29.12.2009. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon), sa propisanim stupanjem na snagu – 6. januar 2010. godine, ali sa ODLOŽENIM POČETKOM PRIMENE.


POČELA PRIMENA Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (odzvonilo zlostavljanju)

07.09.2010. u 15:43. Komentara: (2)

Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu

U maju 2010. godine, donet je (po prvi put u našoj zemlji) - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 36/2010 28. maja 2010. godine.

Zakon je STUPIO na snagu – 5. juna 2010. godine, s tim da je početak primene odložen za 90 dana, koji su istekli 3. septembra.


PODACI O LIČNOSTI I PRAVO NA ZAŠTITU - KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

30.08.2010. u 12:43. Komentara: (1)

Podaci o licnosti i pravo na zastitu

Vlada je donela strategiju zaštite podataka o ličnosti, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 58/2010 od 20.08.2010. godine.

Pravo na zaštitu podataka o ličnosti, predstavlja važan deo prava na privatnost, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava.


PODSEĆANJE - POČELA PRIMENA OBAVEZNOG OSIGURANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA

23.07.2010. u 16:15. Komentara: (0)

Obavezno osiguranje stecajnih upravnika

Shodno članu 212. stav 1. tačka 1) Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) - odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona - počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine.


POMOĆ DOMAĆOJ GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI ZA IZLAZAK IZ KRIZE

13.07.2010. u 15:14. Komentara: (0)

Pomoc domacoj gradjevinskoj industriji za izlazak iz krize

U cilju prevazilaženja negativnih efekata ekonomske krize u Srbiji, u oblasti građevinarstva, donet je Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 45/2010 od 03.07.2010. godine – (u daljem tekstu: ZAKON) koji je stupio na snagu 4. jula 2010. godine, a važiće do 31. decembra 2011. godine.


USTAV GARANTUJE - USTAVNI SUD PRESUDIO

28.05.2010. u 11:15. Komentara: (2)

Ustav garantuje - Ustavni sud presudio

BIRAČI NEPOSREDNO BIRAJU SVOJE PREDSTAVNIKE (i niko to ne može učiniti umesto njih) I SVAKO IMA PRAVO DA BUDE BIRAN (i niko mu to pravo ne može samovoljno oduzeti ili ograničiti).

Osporene su odredbe člana 43. i 47.  Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", broj 129/07), u pogledu - osnovnih ustavnih načela o suverenosti građana, vladavini prava, prava građana na lokalnu samoupravu i neposredan izbor svojih predstavnika u skupštinu jedinica lokalne samouprave, kao i odredbe Ustava o ulozi političkih stranaka u demokratskom društvu i ustavne odredbe kojima je zajemčeno biračko pravo.


VAZDUH KOJI DIŠEMO I VODA KOJU PIJEMO (BLAGO JE ZA NAS ALI I ZA BUDUĆA POKOLENJA)

12.05.2010. u 14:27. Komentara: (0)

Zakon o sumama, zakon o vodama

Zakonski je regulisana zaštita (korišćenje, gazdovanje, očuvanje ...) ŠUMA I VODA. Narodna skupština Republike Srbije je, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, 5. maja 2010. godine, donela više važnih zakona, regulišući odnose iz raznih oblasti. Ovde, za početak - skrenuli bi pažnju na dva (vrlo značajna) zakona.


POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA

05.05.2010. u 10:20. Komentara: (0)

Novi carinski zakon 2010

Shodno članu 311. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 – u daljem tekstu NOVI CARINSKI ZAKON) – 3. maja 2010. godine – POČELA JE PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA.


IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

29.04.2010. u 12:25. Komentara: (0)

Izmenjene naknade za registraciju privrednih subjekata

Odredbama člana 77. Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) bila je propisana visina naknade za registraciju privrednog društva i preduzetnika, ali su ove odredbe PRESTALE DA VAŽE (7. aprila 2010. godine) članom 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009).


VELIKA ZAKONODAVNA AKTIVNOST

01.04.2010. u 16:57. Komentara: (0)

26. marta 2010, objavljena su dva broja Službenog glasila, i to „Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 i „Sl. glasnik RS – MEĐUNARODNI UGOVORI“, br. 19/2010, u kojima se nalazi preko šezdeset zakona i podzakonskih akata.


IZMENE PARNIČNOG ZAKONA

12.03.2010. u 16:49. Komentara: (1)

Izmene parničnog zakona

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 111/2009 od 29.12.2009.g, u daljem tekstu: Zakon o izmenama Zakona), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.


UPRAVNI SPOROVI - POTPUNO NOVI ZAKON

12.03.2010. u 15:04. Komentara: (0)

Upravni sporovi - potpuno novi zakon

Sveobuhvatne reforme u pravosuđu zemlje, višestruko su se odrazile na sve oblasti života, a posebno u pravno-regulativnom sistemu zemlje (donet je niz potpuno novih propisa, kao i određeni broj izmena i dopuna postojećih).


DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE - MINIMALNE I MAKSIMALNE OSNOVICE

08.02.2010. u 12:50. Komentara: (1)

Doprinosi za socijalno osiguranje

Na osnovu odredbi Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09, u daljem tekstu: Zakon), Ministar finansija je (u "Sl. glasniku RS", br. 4/2010, od 29.01.2010) objavila iznose najniže, najviše i procenjene, mesečne i godišnje osnovice, doprinosa za socijalno osiguranje, kao i iznose mesečne osnovice za obavezno zdravstveno osiguranje i usklađene iznose u vezi sa osnovicom kod dobrovoljnog dodatnog penzijskog osiguranja.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>