Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

2010. godinaDopunski rad zdravstvenih radnika (izmene Zakona)

09.12.2010. u 15:20. Komentara: (0)

Dopunski rad zdravstvenih radnika

U "Sl. glasniku RS", br. 88/2010 od 23. novembra 2010. godine,  objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 72/09), koji je stupio na snagu – 1. decembra 2010. godine. Izmene se (pre svega) odnose na OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA zdravstvenih radnika.


Da se malo zabavite i opustite uz predstojeće praznike

30.11.2010. u 13:00. Komentara: (0)

Aforizmi

WINSTON CHURCHILL (1874) - državnik

Jedni misle da je PRIVATNI BIZNIS - plen koji treba uloviti, drugi – da je krava koju treba izmusti, a retko ko misli da je to - tegleći konj koji vuče lokomotivu.


Ponovo produženo važenje starih pasoša - do 31. decembra 2011. godine

26.11.2010. u 16:42. Komentara: (0)

Zakon | Stari pasoš

Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, kojim je predviđena izmena roka važnosti pasoša (član 52. Zakona), odnosno produženo je važenje do 31. decembra 2011. godine.


POBEDILI NEPUŠAČI (51% : 49%)

16.11.2010. u 16:18. Komentara: (0)

Zabrana pusenja u Srbiji - zakon o zabrani pusenja

Na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja (5. maja 2010. godine), Narodna skupština Republike Srbije je donela - Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (u daljem tekstu: Zakon), koji je (7. maja 2010. godine) proglašen od strane Predsednika Republike – Ukazom o proglašenju Zakona i objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 30/2010 od 7. maja 2010. godine.


7. OKTOBRA 2010. POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

04.10.2010. u 13:25. Komentara: (9)

Novi Zakon o zastiti od pozara

Decembra 2009. godine, nakon više od 20 godina primene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik SRS", br. 37/88 od 8.10.1988. godine, u daljem tekstu: Stari Zakon) – donet je NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 111/09, od 29.12.2009. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon), sa propisanim stupanjem na snagu – 6. januar 2010. godine, ali sa ODLOŽENIM POČETKOM PRIMENE.


POČELA PRIMENA Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (odzvonilo zlostavljanju)

07.09.2010. u 15:43. Komentara: (2)

Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu

U maju 2010. godine, donet je (po prvi put u našoj zemlji) - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 36/2010 28. maja 2010. godine.

Zakon je STUPIO na snagu – 5. juna 2010. godine, s tim da je početak primene odložen za 90 dana, koji su istekli 3. septembra.


PODACI O LIČNOSTI I PRAVO NA ZAŠTITU - KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

30.08.2010. u 12:43. Komentara: (1)

Podaci o licnosti i pravo na zastitu

Vlada je donela strategiju zaštite podataka o ličnosti, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 58/2010 od 20.08.2010. godine.

Pravo na zaštitu podataka o ličnosti, predstavlja važan deo prava na privatnost, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava.


PODSEĆANJE - POČELA PRIMENA OBAVEZNOG OSIGURANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA

23.07.2010. u 16:15. Komentara: (0)

Obavezno osiguranje stecajnih upravnika

Shodno članu 212. stav 1. tačka 1) Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) - odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona - počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine.


POMOĆ DOMAĆOJ GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI ZA IZLAZAK IZ KRIZE

13.07.2010. u 15:14. Komentara: (0)

Pomoc domacoj gradjevinskoj industriji za izlazak iz krize

U cilju prevazilaženja negativnih efekata ekonomske krize u Srbiji, u oblasti građevinarstva, donet je Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 45/2010 od 03.07.2010. godine – (u daljem tekstu: ZAKON) koji je stupio na snagu 4. jula 2010. godine, a važiće do 31. decembra 2011. godine.


USTAV GARANTUJE - USTAVNI SUD PRESUDIO

28.05.2010. u 11:15. Komentara: (2)

Ustav garantuje - Ustavni sud presudio

BIRAČI NEPOSREDNO BIRAJU SVOJE PREDSTAVNIKE (i niko to ne može učiniti umesto njih) I SVAKO IMA PRAVO DA BUDE BIRAN (i niko mu to pravo ne može samovoljno oduzeti ili ograničiti).

Osporene su odredbe člana 43. i 47.  Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", broj 129/07), u pogledu - osnovnih ustavnih načela o suverenosti građana, vladavini prava, prava građana na lokalnu samoupravu i neposredan izbor svojih predstavnika u skupštinu jedinica lokalne samouprave, kao i odredbe Ustava o ulozi političkih stranaka u demokratskom društvu i ustavne odredbe kojima je zajemčeno biračko pravo.


VAZDUH KOJI DIŠEMO I VODA KOJU PIJEMO (BLAGO JE ZA NAS ALI I ZA BUDUĆA POKOLENJA)

12.05.2010. u 14:27. Komentara: (0)

Zakon o sumama, zakon o vodama

Zakonski je regulisana zaštita (korišćenje, gazdovanje, očuvanje ...) ŠUMA I VODA. Narodna skupština Republike Srbije je, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, 5. maja 2010. godine, donela više važnih zakona, regulišući odnose iz raznih oblasti. Ovde, za početak - skrenuli bi pažnju na dva (vrlo značajna) zakona.


POČELA PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA

05.05.2010. u 10:20. Komentara: (0)

Novi carinski zakon 2010

Shodno članu 311. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 – u daljem tekstu NOVI CARINSKI ZAKON) – 3. maja 2010. godine – POČELA JE PRIMENA NOVOG CARINSKOG ZAKONA.


IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

29.04.2010. u 12:25. Komentara: (0)

Izmenjene naknade za registraciju privrednih subjekata

Odredbama člana 77. Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) bila je propisana visina naknade za registraciju privrednog društva i preduzetnika, ali su ove odredbe PRESTALE DA VAŽE (7. aprila 2010. godine) članom 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009).


VELIKA ZAKONODAVNA AKTIVNOST

01.04.2010. u 16:57. Komentara: (0)

26. marta 2010, objavljena su dva broja Službenog glasila, i to „Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 i „Sl. glasnik RS – MEĐUNARODNI UGOVORI“, br. 19/2010, u kojima se nalazi preko šezdeset zakona i podzakonskih akata.


IZMENE PARNIČNOG ZAKONA

12.03.2010. u 16:49. Komentara: (1)

Izmene parničnog zakona

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 111/2009 od 29.12.2009.g, u daljem tekstu: Zakon o izmenama Zakona), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.


UPRAVNI SPOROVI - POTPUNO NOVI ZAKON

12.03.2010. u 15:04. Komentara: (0)

Upravni sporovi - potpuno novi zakon

Sveobuhvatne reforme u pravosuđu zemlje, višestruko su se odrazile na sve oblasti života, a posebno u pravno-regulativnom sistemu zemlje (donet je niz potpuno novih propisa, kao i određeni broj izmena i dopuna postojećih).


DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE - MINIMALNE I MAKSIMALNE OSNOVICE

08.02.2010. u 12:50. Komentara: (1)

Doprinosi za socijalno osiguranje

Na osnovu odredbi Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09, u daljem tekstu: Zakon), Ministar finansija je (u "Sl. glasniku RS", br. 4/2010, od 29.01.2010) objavila iznose najniže, najviše i procenjene, mesečne i godišnje osnovice, doprinosa za socijalno osiguranje, kao i iznose mesečne osnovice za obavezno zdravstveno osiguranje i usklađene iznose u vezi sa osnovicom kod dobrovoljnog dodatnog penzijskog osiguranja.


Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>