Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

POČINJE PRIMENA NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Novi Zakon o prekršajima

1. marta 2014. godine, kada POČINJE PRIMENA NOVOG Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013).

NOVI Zakon o prekršajima, objavljen je u “Sl. glasniku RS”, 25. jula 2013. godine, u broju 65/13, sa stupanjem na snagu osmog dana od dana objavljivanja (dakle - 2. avgusta. 2013. godine) i početnom primene propisanim (preciziranim) od - 1. marta 2014. godine (član 343. Zakona). Danom početka primene Novog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 116/08 i 111/09).

U odnosu na postojeći zakon (Zakon o prekršajima - "Sl. glasnik RS", br. 101/05, 116/08 i 111/09), detaljnije su uređene ili uvedene kao nove, sledeće najvažnije oblasti:

  • Najznačajnija novina kod osnovnih načela prekršajnog postupka je uvođenje načela dokazivanja (umesto dosadašnjeg načela utvrđivanja istine). teret dokazivanja je - na podnosiocu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a izuzetno, sud može po službenoj dužnosti pribaviti dokaze  (u određenim slučajevima - ako okrivljeni nije u stanju da to sam učini ili je to opravdano iz razloga celishodnosti i efikasnosti vođenja postupka...)
  • Uveden je prekršajni nalog - koji predstavlja nov pravni institut kojim je pojednostavljeno procesuiranje blažih prekršaja uz značajno smanjenje troškova za državne organe.
  • Dostavljanje je detaljnije regulisano.
  • Odredbe o postupku prinudne naplate - pretrpele značajne promene u cilju jačanja nadležnosti, a sa tim i veće odgovornosti prekršajnog suda koji je izrekao novčanu kaznu - da tu kaznu i naplati.
  • Prekršajna odgovornost pravnih lica - regulisana je detaljnije, što je bilo potrebno kako bi se sprečila praksa da pravna lica putem izmena u svom statusu izbegavaju prekršajnu odgovornost ili obavezu plaćanja kazni;
  • Rad u javnom interesu, čijim su preciznijim uređenjem stvoreni uslovi da i ova sankcija dobije širu primenu, što bi bilo od nesumnjive koristi kako za počinioce prekršaja tako i za državu.
  • Uvedena su dva jedinstvena registra kao elektronske baze podataka o okrivljenim i o izrečenim prekršajnim sankcijama. Konkretno, zakonom se uspostavlja Registar sankcija kao jedinstvena evidencija izrečenih prekršajnih sankcija i Registar neplaćenih novčanih kazni, kao jedinstvena evidencija neplaćenih novčanih kazni i drugih dosuđenih novčanih iznosa.

 

Doneti su i potrebni podzakonski akti  (članom 341. - određen je rok od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona).


Radi se o

Pravilnici (takođe) POČINJU DA SE PRIMENJUJU - 1. marta 2014. godine.

Početak primene i glavni efekti svih novina Novog Zakona o prekršajima -  u velikoj meri odražavaju u “oblasti primene” drugih zakona, pre svega Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (iako je ovaj zakon u primeni od 2009. godine, sa izmenama 2010 i 2011. godine i Odlukom Ustavnog suda - kojom se utvrđuje nesaglasnost sa Ustavom dva stava jednog člana). Konkretno, prvi (i možda, najobimniji i najkompleksniji) test u vezi očekivanih pozitivnih efekata Novog Zakona o prekršajima i prekršajnog naloga (pojednostavljenje procesuiranja blažih prekršaja, rasterećenje sudova, smanjenje troškova za državne organe i povećanje ukupnog prihoda za budžet, smanjenje mogućnosti korupcije i povećanje efikasnosti i odgovornosti organa i sigurnosti svih građana) - biće upravo u oblasti saobraćajnih prekršaja.

Videti:

Videti  i  članak:
Novi zakon o prekršajima - prekršajni nalog - prihvatanjem odgovornosti za prekršaj - smanjujete kaznu za polovinu

LJ.M.V.

Objavljeno: 27.02.2014.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
milos
Ukupno: 2
Komentar
HITNO POMOZITE
Komentar #2 objavljen : Thu February 26, 2015, 12:55:25
Ako je preksaj napravljen 19,09,2012god,vozio nisam motor a ispade da jesam,tako sto je policajac napisao prijavu,jer svaki policajac ima uvid u bilo cije podatke,dovoljno je samo da pita na motorolu i moze bilo kome da napise prijavu,a ja sam tada u to doba i jos malo ranije bio poznat policiji zbog bezalja sa kolima od policije,sto jeste jeste,sto nije nije,cak sam invalid koji nije sposoban da vozi motor,OD RODJENA INVALID,a imam sada problema mnogo,i nije prvi put da je meni napisana prijava lazna,jer sigurno golege policajci pricaju izmedju sebe ko pravi probleme,pa u slucaju kada policajac kao sto je meni doticni policajac napisao prijavu,OCIGLEDNO KAD MU FALI pred kraj meseca broj prijava,jer svaki saobracajac ima normu koliku mora da napise za jedan mesec ili ode plata dole,sada mi oduzimaju vozacku dozvolu,a ja se necu dati,a ni dozvolu necu da vratim...........samo preko mene mrtvog,jer ja zaradjujem tako sto vozim kola,i to je jedini nacin da ja kao invalid zaradim novac,imam dogumenta da sam invalid,i da zivim sam i da nemam prava na socijalnu pomoc,i to samo u ovoj drzavi,i jos jedini nacin da ja zaradim novac da mi se oduzme,kakva je to pravda i kako to se menja zakon u srbiji samo kako vlastima odgovara da bi uzeli vise para i pokrali narod...nikada nije bilo da moze coveku oduzeti dozvolu,nego po novom zakonu to moze,jer posle toga ja bi morao da opet platim polaganje,a to samo onima koji upravljju sa drzavom odgovara,jer se tako puni budjet srbije,a kradu oni svi sto su na vlasti.....Ja licno znam sta kako i ko od policije krade prima mito i uteruje ljudima strah u kosti koji imaju novca da im daju,a ja kao obican covek da ne kazem slepac,IMA DA POLUDIM I DA PRATIM DOTICNE POLICAJCE DA IH UVATIM NA DELU,I DA ZOVEM UNUTRASNJU KONTROLU IZ BEOBRADA DA IH SVE POHAPSI,JER MENE DIRAJU STO SE BORIM SVAKI DAN SAMO DA PREZIVIIM,NITI IMAM PARA NITI SRESTAVA ZA OSNOVNI ZIVOT,JS I DA MI UZMU DOZVOLU......NNNNNEEEEEMMMAAAA SSSSAAANNNSSSEEE
OBRKO
Ukupno: 2
Komentar
BORKO
Komentar #1 objavljen : Sun March 16, 2014, 15:39:26
ODUZETA MI JE VOZACKA DOZVOLA VOZIO SAM MOTOR ZA KOI NISAM IMAO POLOZENO I NIJE BIO REGISTROVAN ,ODUZETA MI JE KATEGORIJA ZA B ,PLATIO SAM KAZNU I IZDRZAO ZABRANU KOJU MI JE SUD IZREKAO SOBZIROM DA PO NOVOM ZAKONU NEMOGU DA TI ODUZMO B KATEGORIJU AKO JE PREKRSAJ NAPRAVLJEN SA a MORAM LI DA POLAZEM PONOVO

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>