Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ZNAČAJNE INTERVENCIJE U FISKALNOJ SFERI I PROMENE U POSLOVANJU

Intervencije u fiskalnoj sferi

Smanjenje troškova poslovanja, ukidanje „parafiskalnih nameta“, poboljšanje poslovne klime, obezbeđivanje transparentnosti svih obaveza poreskih obveznika, rasterećenje privrednih subjekata i građana, ali i suzbijanje sive ekonomije, smanjenje budžetskog deficita i usaglašavanje sa standardima Evropske unije - ciljevi su donetih izmena i dopuna zakona.

Već je rečeno da je u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2012, od 28.09.2012. godine, objavljeno tridesetak zakona o izmenama i dopunama zakona. Videti tekst:

 

Među njima je značajan broj veoma važnih izmena regulative iz fiskalne oblasti

Videti:

 

Podsećamo - radi se o sledećim propisima:

 

Razlozi za donošenje ovih i ovakvih izmena (po rečima Predlagača - Vlade Srbije), mogu se svesti (suštinski i u nekoliko reči) na sledeće - stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, s jedne strane i smanjenje budžetskog deficita, s druge strane.

Logično, u prvoj fazi primene ovako brojnih i “dubokih” izmena (nezavisno od pozitivnih namera i očekivanih efekata) nastaju određene nedoumice u primeni (naročito u pogledu početka i načina primene novih odredbi). Ovo je posebno izraženo u vezi sa - Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o akcizama (jer se radi o zakonima, za koje se slobodno može reći da su u “najčešćoj upotrebi”).

U tom kontekstu, a u cilju pojašnjenja i time i olakšanja i ubrzanja posla, MINISTAR FINANSIJA I PREIVREDE, doneo je nekoliko vrlo značajnih objašnjenja.

Radi se o - delimičnim uplatama, izvršenim pre isporuke dobara ili usluga i pre primene stope PDV (odnosno - plaćen je deo ukupnog iznosa po tada važećoj stopi) - pa se usluga izvršava, odnosno roba isporučuje naknadno i nakon povećanja stope PDV, kada se i izdaje račun - te se postavlja pitanje - koja stopa i na koji iznos.

Konkretnije, Zvaničnim objašnjenjem - razrešava se problem primene odgovarajuće stope PDV (nakon izmene visine stope) - kod izdavanja konačnog računa, kad postoje avansne uplate.

 

Videti - detaljnije:

 

Ministar finansija i ekonomije je doneo i:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 17.10.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Nepoznat
Ukupno: 1
Komentar
Izmene Zakona (92/12) - izmene poreza, taksi, naknada i drugih nameta - promene u poslovanju
Komentar #1 objavljen : Mon December 17, 2012, 20:23:42
ne

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>