Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ZNAČAJNE INTERVENCIJE U FISKALNOJ SFERI I PROMENE U POSLOVANJU

Intervencije u fiskalnoj sferi

Smanjenje troškova poslovanja, ukidanje „parafiskalnih nameta“, poboljšanje poslovne klime, obezbeđivanje transparentnosti svih obaveza poreskih obveznika, rasterećenje privrednih subjekata i građana, ali i suzbijanje sive ekonomije, smanjenje budžetskog deficita i usaglašavanje sa standardima Evropske unije - ciljevi su donetih izmena i dopuna zakona.

Već je rečeno da je u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2012, od 28.09.2012. godine, objavljeno tridesetak zakona o izmenama i dopunama zakona. Videti tekst:

 

Među njima je značajan broj veoma važnih izmena regulative iz fiskalne oblasti

Videti:

 

Podsećamo - radi se o sledećim propisima:

 

Razlozi za donošenje ovih i ovakvih izmena (po rečima Predlagača - Vlade Srbije), mogu se svesti (suštinski i u nekoliko reči) na sledeće - stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, s jedne strane i smanjenje budžetskog deficita, s druge strane.

Logično, u prvoj fazi primene ovako brojnih i “dubokih” izmena (nezavisno od pozitivnih namera i očekivanih efekata) nastaju određene nedoumice u primeni (naročito u pogledu početka i načina primene novih odredbi). Ovo je posebno izraženo u vezi sa - Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o akcizama (jer se radi o zakonima, za koje se slobodno može reći da su u “najčešćoj upotrebi”).

U tom kontekstu, a u cilju pojašnjenja i time i olakšanja i ubrzanja posla, MINISTAR FINANSIJA I PREIVREDE, doneo je nekoliko vrlo značajnih objašnjenja.

Radi se o - delimičnim uplatama, izvršenim pre isporuke dobara ili usluga i pre primene stope PDV (odnosno - plaćen je deo ukupnog iznosa po tada važećoj stopi) - pa se usluga izvršava, odnosno roba isporučuje naknadno i nakon povećanja stope PDV, kada se i izdaje račun - te se postavlja pitanje - koja stopa i na koji iznos.

Konkretnije, Zvaničnim objašnjenjem - razrešava se problem primene odgovarajuće stope PDV (nakon izmene visine stope) - kod izdavanja konačnog računa, kad postoje avansne uplate.

 

Videti - detaljnije:

 

Ministar finansija i ekonomije je doneo i:

  

LJ.M.V.

Objavljeno: 17.10.2012.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Nepoznat
Ukupno: 1
Komentar
Izmene Zakona (92/12) - izmene poreza, taksi, naknada i drugih nameta - promene u poslovanju
Komentar #1 objavljen : Mon December 17, 2012, 20:23:42
ne

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>